SAP FORUM İSTANBUL 2016 - SAP S/4HANA İLE FİKİRDEN PAZARA ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ

Description
Müşteri beklentilerinin ürüne dönüştüğü, kurumların rekabet gücünü arttıran inovasyon, ürün geliştirme süreçlerinin, bütünleşik bir platform üzerinden çeşitli işbirlikleri ile verimli bir şekilde yönetildiği ve izlenebildiği daha etkin bir PLM - Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi için sunumumuza bekliyoruz.

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. SAP FORUM İSTANBUL SAP S/4HANA ile Fikirden Pazara Ürün Yaşam Döngüsü Head of Consulting Speaker’s Name : Tuğba Hisarlıoğlu Department : Professional Services
 • 2. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Internal Agenda Varucon Teknoloji Corporate Profile References What is Product Lifecycle Management?  Basic Product Lifecycle Trends shaping PLM Ecosystem  Business Challenges  LoB & Technology Trends Key Features of Today’s PLM Innovative PLM Processes in SAP S/4HANA
 • 3. Corporate Profile Varucon Teknoloji Corporate Profile
 • 4. HAKKIMIZDA SAP kurumsal iş çözümleri alanında uzmanlaşmış, müşterilerine yüksek nitelikli ve kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen bir teknoloji ve yönetim danışmanlığı şirketiyiz. • Kuruluş Yılı: 2015 • Merkez Ofis: İstanbul, Türkiye • Hepsi alanlarında uzman danışman kadrosu • 100’den fazla proje • 8 farklı sektörde yüzlerce kullanıcı • 10 yılı aşkın SAP Uzmanlığı
 • 5. NEDEN BİZ? Müşterilerimize değer katmak öncelikli iş hedefimizdir. • İşimizde Uzmanız • Müşterilerimiz Çok Değerli • Her An Yanınızdayız • Zamanlama ve Aciliyet Bilincine Sahibiz • Son Teknolojiye Hakimiz • Sektöre Özel Çözümlerimiz Var
 • 6. FARKIMIZ • Önce Süreç, sonra SAP Danışmanlığı yaparız Doğru soruları sorabilen, kalıplaşmış fikirleri kırarak farklı düşündürebilen, bilgi sistemlerini güncellerken iş yapış şekillerinin de daha verimli hale getirebilmesi adına yol gösterebilen deneyimli ve yetkin danışman kadrosuna sahibiz • Butik Hizmet veririz Hızlı Çözüm ve Destek ile 7/24 yanınızdayız • Teknolojiyi yakalamanızı sağlarız Mobil çözümler ve SAP HANA çözümleri ile yanınızdayız
 • 7. ÜRÜNLERİMİZ • VIES (Varucon Import & Export Solution): Türk Ticaret Kanunu gereği, ithalat ve ihracat süreçlerine yönelik izlenmesi gereken adımlar ve resmi uygulamaların sistemsel olarak takip edilebilmesi için geliştirdiğimiz bir üründür • VEPO (Varucon Enterprise Portal): Satınalma süreçlerinizde tedarikçilerinizle aranızdaki süreci daha hızlı ve online yönetebilmeniz için geliştirdiğimiz portal ürünümüzdür • VMOB (Varucon Mobile): VARUCON mobil çözümleri, hem SAP’nin sunmuş olduğu mobil uygulamaları hayata geçiriyor hem de size özel ekran ve raporları kısa sürede hizmetinize sunuyor • VMDM (Varucon Master Data Management): Anaveri yönetimini kolaylaştıran ve izlenebilirliğini artıran VMDM uygulaması ile anaveri yönetimine yeni bir soluk katıyoruz
 • 8. References
 • 9. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10Internal References
 • 10. What is PLM?
 • 11. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12Internal What is Product Lifecycle Management? PLM - integrating people, processes, information and business systems «… is process of managing the entire lifecycle of a product from its conception, through design and manufacture, to service and disposal.»
 • 12. Trends shaping PLM Ecosystem Challenges LoB and Technology Trends
 • 13. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14Internal Trends shaping PLM Ecosystem Business Challenges What are the Reasons for Failure?  How can companies increase the speed of innovation?  How do companies drive development excellence and efficiency to exceed customer expectations?  How do companies introduce safe and eco- friendly products and avoid noncompliance to protect my revenue and brand?
 • 14. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15Internal Trends shaping PLM Ecosystem LoB & Technology Trends LoB Trends  Design processes need to be smarter and enriched with intelligent information and visualization  Scalable, integrated execution environment across the networked enterprise enables individualization of products  Collaboration across extended design teams needs to be orchestrated more simply  Increasing number of regulations impact supply chain and product compliance Technology Trends  Cloud computing is growing rapidly  Big Data is driving decisions  Analytics are key enablers  There is mobility to work anywhere and any time  IoT will drive speed in operations  Visualization promotes smarter design
 • 15. Key Features of Today’s PLM
 • 16. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17Internal Key Features of Today’s PLM Project and Portfolio Management • Enhance collaboration across the extended design network • Use consumer-driven innovations and ideas • Align the complex network of partners, vendors, and customers • Manage project complexity and time to achieve business value • Improve process transparency and visibility Design Network • Embed product compliance and safety throughout the product lifecycle • Reduce risk and cost of compliance through automated processes across the product lifecycle Design Orchestration • Develop innovative, marketable products, smarter, faster, and simpler • Accelerate time to market with integrated product development processes • Lower costs by optimizing component reuse, shortening development time, and improving production ramp-ups • Gain market share while meeting regulatory and quality requirements • Increase brand equity and loyalty with individualized products
 • 17. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18Internal Key Features of Today’s PLM Project and Portfolio Management What is included? Idea Management Resource Management Portfolio Management Project Management Benefits  Reduced total cost for new-product development and accelerated time to market  Improved resource utilization and efficiency of development teams  Embedded consideration of compliance and sustainability aspects Key Facts Faster time to market New products meeting revenue targets 28 8.5
 • 18. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19Internal Key Features of Today’s PLM Design Orchestration What is included? Product Development Authoring Tool Integration Engineering Collaboration Recipe Development Product Costing Benefits  Faster development time, better product design, and greater efficiency and product quality  Accelerated time to market while increasing product profitability Key Facts New product adoption Faster time to market 8 55
 • 19. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 20Internal Key Features of Today’s PLM Design Network What is included? Product compliance for discrete industries Safety data sheet management Global label management Product and chemical compliance for process industries Dangerous good management Benefits  Protect revenue by helping ensure product marketability and supply chain continuity  Reduce risk and cost of compliance through automated processes across the product lifecycle Key Facts To €4.0 million in annual saving Substance-volume-tracking support time75 3.5
 • 20. Innovative PLM Processes Innovative PLM Processes in SAP S/4HANA
 • 21. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22Internal Innovative PLM Processes in SAP S/4HANA Project and Portfolio Management Recent innovations  SAP Innovation Management 2.0 Idea Community to run local & global idea campigns Idea Community to browse & share anytime, anywhere
 • 22. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 23Internal Innovative PLM Processes in SAP S/4HANA Design orchestration Recent innovations  Product Lifecyle Costing 1.0  SAP Engineering Control Center for SAP S/4HANA  Integration of the DMS with SAP Documents Center and SAP S/4HANA: DMS Mobile Document Integration e-BOM MaterialsDocuments Flexible product costing along the lifecycle Designed to Improve Profitability What-if analytics to drive product cost optimization along multiple dimensions Real-time and faster calculation engine Flexible master and costing data import and export
 • 23. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24Internal Innovative PLM Processes in SAP S/4HANA Product safety and stewardship network Recent innovations  SAP Cloud for Product Stewardship  Management of product compliance in SAP S/4HANA Compliance Monitoring to monitor compliance for Product Portfolio Compliance Requirements Overview to maintain & manage product information & compliance requirements
 • 24. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 25Internal Innovative PLM Processes in SAP S/4HANA Planned innovations Planned innovations  Engineering record management in SAP S/4HANA  Enhancements to the ECTR: Smart folder lists, easy generation of 3D formats, ability to save markups in 3D Viewer  SAP PPM for SAP S/4HANA  SAP Fiori apps for project team members  SAP Cloud for Product Stewardship: Simplified management of product safety and dangerous goods
 • 25. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Thank you Contact information: Varucon Teknoloji Tuğba Hisarlıoğlu Head of Consulting tugba.hisarlioglu@varucon.com Akasya Acıbadem, Kent Kule A3 19 Üsküdar / İstanbul +90(216) 6425262
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks