SAP FORUM İSTANBUL 2016 - KOÇSİSTEM’DEN BİLDİKLERİNİZİ UNUTTURAN SAP BASIS YÖNETİMİ

Description
SAP sistemleriniz ile ilgili hiçbir detayı hatırlamıyorsanız, nedeni KoçSistem SAP Basis Yönetimi! Sizleri, otomasyon ve best practice uygulamalarıyla fark yaratan SAP Solution Manager ile SAP Basis Yönetimi tecrübelerimizi paylaşmaya davet ediyoruz.

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. SAP FORUM İSTANBUL Reimagine Business for the Digital Economy KoçSistem SAP Basis Sistem Yönetimi ve Solution Manager Uygulamaları Konuşmacı Adı : Orkun Gedik Firma Adı : KoçSistem
 • 2. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2 Gündem SAP sistem yönetimi  SAP Solution Manager SAP otomasyonu  Landscape Virtualization Management
 • 3. SAP Sistem Yönetimi Solution Manager
 • 4. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4 KoçSistem - Solution Manager As a Managed Service
 • 5. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5 Biz Solution Manager Üzerinde Hangi Uygulamaları Kullanıyoruz? BT Yardım Masası (ITSM) Değişiklik Yönetimi (CharM) Proje Yönetim Sistemi (PPM) Teknik Sistem İzleme Günlük Sistem Analiz Raporu Custom Code Management (ALM) Test Management Data Volume Management Teknik Raporlama Kurumsal İş Süreç İzleme
 • 6. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 Solution Manager ile Neyi Farklı Yapıyoruz? • ABAP, Java ve BusinessObjects tabanlı SAP sistemlerinin 7x24 çevirim içi olarak izlenebilmesi • IT Service Management ya da 3rd party bir yardım masası entegrasyonu • Şablonlar sayesinde ürün grubu bazlı izleme • Solution Manager Alert Inbox üzerinden soruna neden olan problemin hızlıca tespit edilebilmesi
 • 7. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 Neyi Farklı Yapıyoruz – Masaüstü örnek ekran
 • 8. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 Neyi Farklı Yapıyoruz – Mobil örnek ekran
 • 9. Günlük Sistem Analiz Raporu
 • 10. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 Neyi Farklı Yapıyoruz? - Günlük Sistem Analiz Raporu  İş süreçlerinizin kesintisiz yürütülebilmesi için genel durumu özetleyen gün sonu raporu  Dinamik içeriği ile isteğe bağlı raporlar  SAP sisteminin basit ve anlaşılabilir bir içerik ile raporlanabilmesi
 • 11. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 Neyi Farklı Yapıyoruz? - Günlük Sistem Analiz Raporu – Kontrol blokları  Çalışma süresi belirli bir sürenin üzerinde bulunan aktif işler  İptal olan kritik işler  Transactional RFC kuyruğu üzerindeki hatalı biten işler  Queue RFC üzerindeki hatalı biten işler  Sistem üzerinde çalışan proseslerin anlık fotoğrafı  Karşılaşılan Short Dump hataları  Canlı sisteme aktarılmayan SAP transport talepleri  Belirli bir sürenin üzerinde çalışan prosesler  Uygulama güncelleme talepleri kontrolü  Sistem log analizi  Uygulama sunucusu servis erişilebilirliği kontrolü  Eski kalmış enqueue tablosu içerikleri  Sistem genel kontrolü  Son sistem açılış tarihi ve saati kontrolü
 • 12. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12 Günlük Sistem Analiz Raporu – Örnek ekran Günlük Sistem Analiz Raporu
 • 13. Change and Release Management
 • 14. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14 Change and Release Management  ABAP, Java ve BusinessObjects tabanlı sistemler üzerindeki değişiklikler  Yardım masası (IT Service Management) ile entegre çalışıyor  SAP Proje Yönetim Sistemi uygulaması ile entegre çalışıyor  ITIL v3 standartlarını tam olarak adresler  Uygulamanın lisans bedeli yoktur
 • 15. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15 Değişiklik Süreç Yönetimi Yeni değişiklik talebi Değişiklik yöneticisi Change advisory board Dev. sistemi üzerinde geliştirme QA üzerinde test Canlıya alınması Onay
 • 16. IT Service Management
 • 17. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17 BT Yardım Masası SAP alt yapısı ile tam entegrasyon ITIL v3 standartları desteği Lisans bedeli yok Analitik raporlama SAP GUI üzerinden çağrı açma
 • 18. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18 BT Yardım Masası – Demo
 • 19. Project Management
 • 20. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 20 Proje Yönetim Sistemi  SAP ortamı ile tam entegre  ITIL v3 standartları desteği  Standart roadmap tanımları  Proje içerisinde rol bazlı kaynak planlaması  Dokümantasyon sistemi  Uygulamanın ek lisans ücreti yoktur
 • 21. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 21 Proje Yönetim Sistemi - Demo
 • 22. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22 Proje Yönetim Sistemi - Raporlama
 • 23. Business Process Monitoring
 • 24. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24 Business Process Monitoring  Kritik iş süreçlerinin 7x24 çevirim içi olarak izlenebilmesi  Oluşan problemin tüm süreci uçtan uca incelemeye gerek kalmadan hızlıca adreslenebilmesini  Süreçte problem oluştuğu anda yardım masası entegrasyonu ile çağrı açılabilmesi  Toplanan istatistik veriler ile kritik iş süreci içerisinde çalışan bileşenlerin performansının ölçülebilmesini sağlayan analitik raporlar
 • 25. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 25 Business Process Monitoring - Demo
 • 26. ALM
 • 27. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 27 Custom Code Lifecycle Management Geliştirilen kodların ölçümlenebilmesi Standart ABAP fonksiyonlarının kullanılabilmesi için analizler Optimizasyon projeleri için referans ABAP Test Cockpit Analitik raporlama
 • 28. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 28 Custom Code Lifecycle Management – Örnek ekran
 • 29. SAP otomasyonu Landscape Virtualization Management
 • 30. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 30 Landscape Virtualization Management Kernel upgrade Homojen sistem kopyalama Toplu SAP sistemi açma ve kapatma Toplu işletim sistemi komutları çalıştırma Dinamik kaynak yönetimi
 • 31. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 31 Landscape Virtualization Management – Örnek erkan
 • 32. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler İletişim Bilgileri: Orkun Gedik SAP Teknoloji Alan Lideri Ünalan Mah., Ayazma Cd. Çamlıca İş Merkezi D:B3 Blok, 34700 Üsküdar/İstanbul +90(549)7423219
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks