SAP FORUM İSTANBUL 2016 - ABAP MİMARİSİNE YENİ SOLUK F

Description
Yazılım geliştirme sürecinde, teknik mimari büyük önem taşır. Tecrübeli bir mimarın tasarladığı yapılar; güçlü, esnek ve geliştirilebilir olacaktır. Dr. Kerem Köseoğlu; SAP Press’ten çıkan ve sık kullanılan mimari modelleri kaleme aldığı yeni kitabı “Design Patterns in ABAP Objects”i anlatıyor

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. SAP FORUM İSTANBUL Reimagine Business for the Digital Economy Design Patterns in ABAP Objects Konuşmacı Adı : Dr. Kerem Köseoğlu Firma Adı : Tesuji Consulting
 • 2. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2 Yazar Hakkında Dr. Kerem Köseoğlu 1978 doğumlu 2002’den beri ABAP Önceden yayınlanmış 4 kitap
 • 3. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3 Mimarlık Mimarinin önemi Proje mimari ile başlar Tasarlayan mimar olmalıdır
 • 4. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4 İdeal Mimari İdeal mimarinin özellikleri Güçlü Esnek Geliştirilebilir Paralel çalışılabilir Yeniden kullanılabilir İkame edilebilir
 • 5. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5 Araçlar Mimari tasarım araçları Nesneler  Class  Abstract Class  Interface  Program Özellikler  Inheritance  Polymorphism  Encapsulation  Composition
 • 6. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 Design Pattern Nedir? Hazır mimari kalıplar Zamana karşı test edilmiş Dil / platform bağımsız
 • 7. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 Design Pattern Örnekleri Kitap içeriğinden örnekler Observer Data access object Multiton Decorator Chain of responsibility* Strategy*
 • 8. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 Chain of Responsibility METHOD get_agents. IF is_ekko-ekorg EQ ‘ORG4’. ‚ Determine the plant ‚ Determine agents based on the plant ELSE. CHECK go_next_rule IS NOT INITIAL. rt_agent = go_next_rule->get_agents( is_ekko = is_ekko it_ekpo = it_ekpo ). ENDIF. ENDMETHOD.
 • 9. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9 Strategy METHOD zif_mat_sender~send_material. ‚ Code to create XML from it_mara ‚ Code to send XML file ENDMETHOD.
 • 10. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 Anti Pattern Örnekleri Sakınılması gereken bazı durumlar Blob Copy & paste Jumble Spaghetti code Diaper Lava flow
 • 11. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 Design Patterns in ABAP Objects Kitap detayları SAP / ABAP özelinde 27 Design Pattern Gerçek proje örnekleri Mimari prensipler 400 sayfa Bir yıllık çalışma
 • 12. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12 Kimler İçin? Hedef kitle ABAP: Mimarlığa ilk adım Modül: Daha iyi tasarım İngilizce E-Book + basılı
 • 13. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13 Design Patterns in ABAP Objects Kitap adresi www.sap-press.com/4277 DSPTAB15
 • 14. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14 SAP Press süreci Adım adım kitap yayınlama Acquisition Board Contract Guide Writing Development editor Copy writer Proof Royalty
 • 15. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler İletişim Bilgileri: Dr. Kerem Köseoğlu Freelance SAP Software Architect http://kerem.koseoglu.info
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks