САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я! - PDF

Description
14 октября Покров Пресвятой Богородицы. Чем больше снега, тем больше свадеб... {стр. 8} вторник 11 октября (99) Новий погляд на цукровий діабет Подаруй собі життя без інсуліну

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 44 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
14 октября Покров Пресвятой Богородицы. Чем больше снега, тем больше свадеб... {стр. 8} вторник 11 октября (99) Новий погляд на цукровий діабет Подаруй собі життя без інсуліну та пігулок Цукровий дiабет захворювання, що характеризується зростанням рiвня глюкози в кровi, внаслiдок дефiциту iнсулiну. Небезпека полягає в розвитку тяжких ускладнень, таких як ураження серцево-судинної системи (гiпертонiчна хвороба, iнфаркт, iнсульт), втрата зору, порушення периферiйного кровообiгу з розвитком гангрени та ампутацii нiг, ниркова недостатнiсть, тощо. Цукровий діабет - не вирок! апсули «Сюлі» - рішення без ризику і ускладнень. Швидке зниження вмісту цукру в крові. Запобігання та усунення ускладнень. Реконструкція пошкоджених клітин. Життя без цукрового діабету - це реальність! Тел.: , , Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи /5358 від р. Відповідальність за зміст рекламного тексту несе рекламодавець. Перед вживанням уважно ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Группа китайських вчених з iнституту Шен Ао продовжила кропiтку працю у пошуці шляхiв лiкування цукрового дiабету. Прий - шов успiх розроблено унiкальний лiкувальний засiб капсули «Сюлi» на основi рослинних компонентiв. Внаслiдок цього, на теперiшнiй день цукровий дiабет визнано вбивцею 3 пiсля серцево-судинних хвороб i раку. Що ж спричиняє таку хворобу, як цукровий дiабет? Нещодавно група китайських вчених на чолi з профессором Лю Чанцзю пicля багаторiчних дослiджень винайшла головного винуватця цукрового дiабету так званi «цукровi муцини». Цей винахiд докорiнно змiнив традицiйнi уявленння щодо патогенезу цукрового дiабету. «Цукровi муцини» утворюються у виглядi в язкої клейкої речовини при з еднаннї надлишкiв цукру з муцинами слизових залоз. Ця речовина облiплює iнсулоцити клiтини пiдшлункової залози, що видiляють iнсулiн, блокує та роз єднує їх, що погiршує кровопостачання та нервову регуляцiю i призводить до порушення функцiй цих клiтин. Таке ж саме роз єднання клiтин цукровими муцинами вiдбуваеться i в iнших органах серце, мозок, нирки, сiткiвка ока, судини нижнiх кiнцiвок, тощо. Це викликає порушення роботи цих органiв та розвиток небезпечних ускладнень, що можуть призвести навiть до смертi хворого. А чи можна якимось чином боротися з «цукровими муцинами»? Чи дiабетики приреченi на постiйне приймання iнсулiну або цукрознижуючих пiгулок? Висока смертнiсть вiд цукрового дiабету та його ускладнень вказує на те, що людство йде хибним шляхом в боротьбi з цим захворюванням. Вони розчиняють «цукровi муцини», що призводить до швидкого зниження рiвня глюкози в кровi, ефективнiй протидii розвитку ускладнень, повному вiдновленню iмунiтету. Пiсля курсового прийому капсул «Сюлi» та при виконаннi всiх лiкарських рекомендацiй пацiєнтам поступово вiдмiняють iнсулiн або цукрознижуючi пiгулки. На думку багатьох спецiалiстiв-ендокринологiв рiзних країн вiдкриття лiкувальноi дiї капсул «Сюлi» подарувало людству надiю у подоланні навiть iнсулiн-залежного цукрового дiабету. Пред`явнику купона знижка 5 % безстроково Прийом капсул «Сюлi» показаний не тiльки дiабетикам, а також хворим на хронiчний панкреатит або тим, хто має ускладнену спадковiсть для профiлактики цукрового дiабету. В офiсi компанii «Мейлiна» постiйно ведуть прийом висококвалiфiкованi лiкарi. Унiкальне тестувальне обладнання допомагає виявити схильнiсть до дiабету, преддiабет або прихованi форми, ускладнення дiабету та iн. Є такий метод для тих, хто стомився Очистити організм від шлаків можна за тиждень, якщо правильно впливати на мікрофлору кишечника і допомогти печінці виконувати функцію детоксикації. Оригінал-макет замовника. Здоров я жінки без хірургічного втручання Міома матки - це найпоширеніша пухлина у жінок у віці років. Від 10 до 45% жінок, найчастіше у віковій групі років, страждають на це захворювання. Відповідальність за зміст рекламного тексту несе рекламодавець Ліц. МОЗУ серія АБ від р. Оригінал-макет замовника реальна альтернатива хірургічних методів лікування, максимально швидке і дбайливе відновлення якості життя жінки. Медичний центр «Ендомед» тел.: , , , Перспективою лікування міоми постачають кров ю міому. При цьому матки є емболізація маткових артерій. Проводити цю операцію можна частину міометрія не страждають. гілки, що забезпечують здорову при будь-яких розмірах міоми. Суть Ефективність цього методу в купіруванні симптомів за різними даними ЕМА полягає в припиненні кровотоку по гілках маткових артерій, які коливається в межах 85-96%. ЕМА САМОЛІУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я! Відповідальність за зміст рекламного тексту несе рекламодавець зується процес окис лення холестерину в жовчі й печінці. У лікувальний курс також входить масаж, квантова терапія, лікувальна гімнастика, вживання фіто чаїв, УЗД і екг-діагностику. Бажано кожному дорослому жителеві, для кого здоров я пріоритет, пройти ці процедури. Завітайте до ЛОЦ «Рута». иїв. онча-заспа, Сан. «Жов тень». орп. 1-й, 8-й поверх. Тел.: (86), В МЦ «Рута» проводять такі 5- денні курси очищення організму Viva la vita (набір груп щосереди). Мета лікування повернути «бойову готовність» органам, що відповідають за видільну функцію. Перш за все, кишечнику й печінці. Обґрунтувала метод професор Світлана Гусіна, яка успішно застосовує свою технологію більше 20 років. При очищенні використовують лише натуропатичні засоби трави, масла і соки. 1-й етап трав і морських водоростей. 2-й етап безбілкову, безсольову дієту, вживання мінеральної води, настойок свіжі соки. І 1, і 2 етапи печінкові курс без вживання їжі, а лише Оригінал-макет замовника. Ліц. МОЗУ АВ трав і ентеральний діаліз із настоїв масляно-кислотні дю бажі. Активі - від р. САМОЛІУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я! 11 октября деньги любят счет Совет да любовь Богаты вместе Любовь и деньги вместе или врозь? Вы можете быть идеальной парой, читать мыс ли друг друга и обожать друг друга до беспамятства. Но если Вы не решите все финансовые вопросы до свадьбы идиллия может сойти на «нет» под грузом финансовых проблем! 1 Не скрывая ничего, рассказать пар - т неру, сколько у вас всего денег на счетах. 2Честно расскажите и о своих долгах. Ведь этот не очень лицеприятный скелет может выскочить из шкафа в самый неподходящий момент. 3Обсудите какие у вашей семьи будут доходы сколько каждый из вас за - рабатывает, насколько стабильна ва - ша работа, и будет ли вам хватать средств на все. 4 Не забывайте и о тех тратах, с которым вы жили во время холостой или незамужней жиз ни алименты или со - держите ко го-то из близких, что бы не возникало ненужных вопросов по этому поводу. 5 Обсудите циклически привычные для вас траты покупка обуви и одежды или хобби. Если привычки не наносят ущерб се мей - ному бюджету, и партнер не против, живите в свое удовольствие. (Но знайте меру!). Источник: prostobank.ua 11 октября 2011 деньги любят счет Что надо для счастья? Банк не военкомат, здесь не всегда встречают с распростертыми объятиями. «В кредите Вам отказано. О причинах отказа банк вправе Вас не уведомлять». Слышали? Так почему же отказали и как не нарваться? Молодой Твои года и твое богатство находятся в самой прямой зависимости. Отечественные банки предпочитают выдавать кредиты людям среднего возраста. Холостой Обручальное кольцо не простое украшение, а серьезный аргумент в пользу. Семья и планирование бюджета дисциплинируют заемщиков. Психологи утверждают, что если человек в лет не сумел создать семью, то он слабо способен планировать свою жизнь и не может решать личные и материальные проблемы. абінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія і допуску громадян до керування транспортними засобами, якими спрощується процедура обміну водійського посвідчення. До прийняття зазначеної постанови особам, які за останні 12 місяців не керували транспортними засобами, обмін посвідчень водія проводився після проходження теоретичного і практичного іспитів. А вже піс - ля прийняття зазначеного нормативно-правового акту обмін посвідчення водія здійснюється без складання іспитів, незалежно від строку, протягом якого особа не керувала транспортним засобом. Це дозволило Необразованный Ученье зеленый свет для твоего кредита. Диплом престижного вуза с востребованной на рынке труда специальностью является существенным плюсом потенциального заемщика. Бедняк Если ты берешь кредит на потребительские нужды, то обычно его лимит устанавливается из расчета «твоя зарплата X 6». При покупке автомобиля условия либеральные, но нельзя забывать о том, что автомобиль находится в залоге у банка. Источник: prostobank.ua ДАІ нагадує, що в столиці лише за 30 хвилин можна обміняти старе посвідчення водія на нове спростити порядок обміну по с - відчень водія та поліпшити процес обслуговування громадян. Начальник ДАІ иєва А. урінний зазначив, що згідно Постанови М України 922 від р., порядок видачі посвідчення водія істотно спростився. Водієві достатньо надати паспорт, картку водія та медичну довідку і за 20 хвилин він отримає новеньке водійське посвідчення. рім того, зменшено вартість зазначених послуг. В столиці вона складає 310 грн, раніше було 460. Прес-служба ВДАІ Шевченківського районного управління в м. иєві ст. лейтенант міліції овбаса А.В Городские новости Моя столица 3 Простые валютные операции В НБУ упростили ва - лютообменные операции. Сдать иностранную валюту можно будет, предъявив паспорт, без его ксерокопирования. Банкиры считают, что предыдущее решение ре - гу лятора оказало психологическое воздействие на скупщиков валюты. Снова сухой закон Началось общественное обсуждение нового проекта сухого закона. Его хотели вынести на голосование иев рады еще на сессии 6 октября, но решили, что без совета с киевлянами решение принимать не будут. На сайте мэрии вы весили проект документа, который ог раничивает время и мес та продажи табака и алкоголя. Эвакуатор вызывали? Законопроект ВР о разрешении работникам ГАИ задерживать автомобили за неправильную парковку не улучшит ситуацию в иеве. В случае принятия законопроекта в парламенте во втором чтении, эвакуации подлежат автомобили без водителей, оставленные на проезжей дороге, и которые будут мешать дорожному движению. Прину - дительную эвакуацию отменили в феврале 2009 года. Однако, у ком мунальщиков в ру- ка ве все еще оставался последний козырь в виде блокировки колес, который только за 2 года пополнил счета коммунального предприятия на 4 млн. грн. Источник: obozrevtel.com Правильное питание Очищайся! Выводящие пути Что едим, из того и со - с тоим Чтобы не болеть, все ненужное надо вывести. ак? Начнем с почек. 1 Ограничьте потребление воды и соли. Соль задерживает в организме жидкость. От этого повышается давление, появляются отеки. Солить пищу нуж - но прямо в тарелке, отмерив в солонку дневную дозу. Для людей с больными почками это 7 г. ДУЖЕ ТЕРМІНОВО!! 2Чтобы исключить содержание в организме калия и фосфора, исключите из рациона жареные овощи, консервы, сухофрукты. Уменьшите ко - личество фруктов (кроме яблок и груш) и молочных продуктов. 3Исключите из ра - циона рыбу, наваристые бульоны, бобовые. Источник: travinko.ua Повідомлення про намір отримати дозвіл на вики
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks