САДРЖАЈ. Copyright 1970 Љубивоје Ршумовић Copyright 2013 овог издања, ЛАГУНА Illustration copyright 2013 Драган Максимовић - PDF

Description
САДРЖАЈ Ј Copyright 1970 Љубивоје Ршумовић Copyright 2013 овог издања, ЛАГУНА Illustration copyright 2013 Драган Максимовић СМЕШНА ПРАШУМА

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 40 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
САДРЖАЈ Ј Copyright 1970 Љубивоје Ршумовић Copyright 2013 овог издања, ЛАГУНА Illustration copyright 2013 Драган Максимовић СМЕШНА ПРАШУМА Ово је песма о краљу Др (за оне који више воле Мачка) Др (за оне који више воле Миша) Телефонијада Ишли смо у Африку Оданост је псећа Била девојка Мара Био једном један Петар Узео сам хартију и оловку Бегунци од куће Пући ћу од смејалице Ја имам ципелу Тужица једног ловца Досадно ми је Замислите земљу Србију Рекла ми је једна лиска Басна красна безопасна Ау што је школа згодна Пертла се намртво везала Ципеле Чиста песма Вук и овца Гајите патке Десет расних паса Вест Још једна вест У самоћи Живот је плетен од танких нити Генерале сило љута Мамине мазе Иза првог угла Јој што волим Кад би ми неко рекао Да није звезда Какав може да буде деда Ко две птице Био једном један вук Тужица дворске будале Позив на измотавање Када би мама имала бркове Када би мама имала браду Гњави ме теча Ја сам од оних лудака Драгана и Аца Анатомија ГЛАВА МИ У ТОРБИ Одједном се чуло неко тихо шуш Једанпут у Паризу Понашам се попут паше Рекоше ми буди Откуд мени ова снага Моја глава док ради ради Негде преко седам брда Глава ми у торби Балада о лакту Да л сте чули Има једно место Читамо мисли Једише Дебељковића Поврћијада Чобанин сам у селу У животу то је битно На пољу где се чавке чавче Седам готована Нека стиска Ово је време чуда Кад не води кера Откад је неба Плави кактус и клекиње Одакле су делије О књизи ЈЕДНОГ ЗЕЛЕНОГ ДАНА У заседи иза петнаесте У једном дану Смешна прашума Лептири са лепим главама Лепа Ката Луцкаста песма Мени су просто сипали знање Песма о гуски и мраву а поменућемо и траву Једна овца сива Било једно тужно море Од села до села Услед пролећа Пасја тугованка Лепа је поноћ Дугме служи капуту Капетан је питао морнара Дивно је бити капетан Једног зеленог дана Хајде да растемо СМЕШНА ПРАШУМА Бакуљи лудом Индијанцу МА ШТА МИ РЕЧЕ У Новом Саду свануло вече Јужна Морава узводно тече На сваком дрвету кликери звече У Штипу мече уштипке пече У брзом возу шишају козу У граду Чачку шишају мачку И као треће Земља се вечерас не окреће Нити шта ради Нити спава Земља вечерас забушава 11 ОВО ЈЕ ПЕСМА О КРАЉУ ДР Ово је песма о краљу Који је волео праљу У оно витешко доба Када се волело до гроба Било је код тог краља Много добрих детаља Те златна дворска хаља Те круна од кораља Ал праља није принцеза Она срце завеза Са седам челичних реза У седам јаких кавеза Краљ баци круну и престо Што није чинио често Прошета до једне воде Гњурну се и тако оде (За оне који више воле Мачка) Миш је добио грип Па је сео у џип И превалио пут дугачак Да га прегледа др Мачак Доктор пацијента штипну Пацијент нешто зуцну Доктор му леђа пипну Затим га у чело куцну СА МОЈЕ ТАЧКЕ ГЛЕДИШТА НИЈЕ ТИ НИШТА То каза Па га смаза 12 13 ДР (За оне који више воле Миша) Мачак је добио грип Па је сео у џип И кренуо на пут у Ниш Да га прегледа др Миш Доктор пацијента штипну Пацијент нешто зуцну Доктор му леђа пипну Затим га у чело куцну СА МОЈЕ ТАЧКЕ ГЛЕДИШТА НИЈЕ ТИ НИШТА То каза Па га смаза 14 ТЕЛЕФОНИЈАДА На широком царском друму Што пресеца прашуму Срели су се Бели слон И један црни телефон ХАЛО Рече бели слон ХАЛО Рече телефон КО ЈЕ Пита бели слон КО ЈЕ Пита телефон ЈА САМ Каже бели слон ЈА САМ Каже телефон И тако у бескрајон Ни командир шумске страже Није знао да ми каже Да л слон телефонира Ил телефон слонира 16 17 ИШЛИ СМО У АФРИКУ Ишли смо у Африку Да садимо паприку Знате ону жуту Фину али љуту Сад кука пола Африке Због банатске паприке Црвене и жуте Фине али љуте Једногрба камила Одмах се помамила За час се ту створила И дебела горила Онај мајмун са гране Мисли то су банане И зебра је видела Јако јој се свидела Гризе гладни папагај Мисли неко воће фрај Гледали смо жирафу Мисли мезе уз кафу Ни реч нису казали Све су зачас смазали Ништа нису слутили Па су се заљутили 18 19 ОДАНОСТ ЈЕ ПСЕЋА БИЛА ДЕВОЈКА МАРА Оданост је псећа Од љубави већа Кад режи и лаје Не питај га шта је Пре ће у гроб лећи Него ли ти рећи Њему је у свести Како ће ујести Била девојка Мара Кћи Симе обућара Имала блузу роза И пар чаробних поза За сликање Једна је поза била Нежна ко чиста свила Са ручицом на везу Најлепша поза у срезу За сликање 20 21 Друга Марина поза Звала се Слатка нервоза Мара на прозору чека Драгана из далека За сликање Откад се удала Мара За Ђуру посластичара Ради на точењу бозе Па јој и није до позе За сликање 22 23
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks