Sabloane Dieta 90

Description
daqrqtwyswyqaqda

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  CINĂ  2/3 dintre portiile pe care le consumi la Pranz PRODUSE PREGATIRE: 2/3 dintre portiile pe care le consumi la Pranz CINĂ SALATA  Salata de sezon PRODUSE PREGATIRE: salata de sezon MIC DEJUN SAPTAMANA 1 PRÂNZ PRÂNZ CARBOHIDRATI GUSTARE ZIUA 8 Adăugați apă rece, amestecați chinoa cu mâna și turnați apa de clătire printr- un filtru cu plasă fină. Repetați cel puțin o dată. Se scurge quinoa clătit printr - un filtru fin. Transferați quinoa drenat în vasul de gătit, adăugați apă și sare, dacă doriți. Asigurați - vă că măsurați cu precizie! Nici o sare nu va face quinoa mai moale și fluier. Aduceți  quinoa + apă la fierbere cu capacul deschis (păstrați - l cu atenție), apoi opriți căldura pentru a fierbe.Gatiti quinoa timp de 10 - 12 minute. Scoateți quinoa de la căldură și lăsați să stea cinci minute cu capacul deschis. https://ro.lazarangelov.diet/showDiet/6PKB099 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks