«РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» - PDF

Description
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ Колесо

Please download to get full document.

View again

of 119
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 19 | Pages: 119

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ Колесо історії Історичний альманах (додаток до збірника «Тези наукових робіт») Випуск 3. Голодомор років в Україні. Пам'ять народу Рівне Колесо історії: Історичний альманах (додаток до збірника «Тези наукових робіт»). Випуск 3. Голодомор років в Україні. Пам'ять народу/ Упорядник Сульжик О.В. Рівне, с. В альманасі вміщено кращі науково-дослідницькі роботи учнів-членів Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, в яких узагальнено спогади мешканців Рівненської області, свідків (жертв) Голодомору, висвітлено питання, пов язані з трагедією Голодомору років в Україні. Збірник приурочено вшануванню пам'яті жертв Голодомору років та 75-им роковинам Голодомору років в Україні. Збірник буде корисним учителям та учням загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також усім, хто цікавиться історією рідного краю. ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ», Вступне слово Голодомор років належить до найбільших людських трагедій, соціальних катастроф ХХ століття. За останні два десятиріччя зібраний величезний фактологічний матеріал, який свідчить про жахливі масштаби трагедії, але й досі відсутня його узгоджена інтерпретація. Чим був голод років? Помстою українському селянству за небажання йти в колгоспи, чи розправою з ним як наймасовішою соціальною базою українського руху? Коли українські селяни мільйонами помирали від голоду, то помирали вони як куркулі і підкуркульники, чи як українські націоналісти? На всі ці питання не існує однозначних відповідей. Часто суперечки виходять за рамки наукових дискусій і набирають політичного забарвлення. На питання Чому Україна стала жертвою страшного геноциду голодом? вдало відповів один з перших дослідників трагедії американський вчений Джеймс Мейс: Тому що вона мала більше населення ніж усі інші, разом узяті неросійські республіки. Тому що вона мала великий досвід національно-визвольних змагань. В Україні набула значного розвитку культура, поширилася сфера вживання української мови. Щоб перетворити СРСР у сталінську імперію, потрібно було зламати Україну. Радянська влада, а разом з нею тодішня історична наука, намагалися віддати забуттю проблему голодомору років. Дозволялося говорити лише про певні продовольчі труднощі в УСРР, до яких призвели неврожай та посуха, але ні на офіційному рівні, ні в наукових дослідженнях не згадувалася трагедія голоду. Російські історики і сьогодні не виокремлюють проблеми українського голоду, категорично відхиляють його антиукраїнську спрямованість, зосереджують увагу на його проявах в основних зернових районах СРСР. Варто підкреслити, що сучасна Російська держава не є відповідальною за 3 злочини тоталітарного режиму, адже російський народ також був жертвою цих злочинів поряд з іншими народами. Значний внесок у висвітлення проблеми голодомору зробили вчені української діаспори, дослідники якої фіксували спогади очевидців, систематично вивчали різні аспекти голодомору, інформували світову громадськість про результати своїх студій. Значний поступ у поверненні історичної правди відбувся в результаті роботи спеціальної Комісії американського конгресу, яка у 1988 році визнала факт існування голоду і ствердила, що голод за своїм розмахом та характером рівнозначний геноциду. До подібного висновку дійшла у роках незалежна Міжнародна комісія, до якої входили всесвітньо відомі юристи і вчені правознавці. Новий етап у дослідженні голодомору розпочався після проголошення незалежності України. Вийшло надзвичайно багато праць, збірників документів, зібрано десятки тисяч спогадів, відбувається нагромадження емпіричного матеріалу та теоретичне осмислення природи геноциду. Найголовнішим і найпроблематичнішим моментом вивчення голодомору є питання: чи відповідає він формально та юридично дефініції геноциду, чи існував умисел в організації злочину? Сказати напевно, що Сталін мав заздалегідь розроблений план організації голоду, не можна, однак, дії компартійної влади, починаючи з жовтня 1932 року, свідчили про організацію голоду. Дослідження голоду в Україні доводить, що були наявними ознаки злочину проти людяності і злочину геноциду згідно з Конвенцією ООН 1948 року Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Однак, чи діє у випадку з голодомором зворотна сила міжнародних договорів? Чи застосовується до злочинів, скоєних у роках, термін давності кримінального переслідування? Ці питання ще потребують подальшої юридичної кваліфікації. Окрім очевидних демографічних втрат та величезного морального удару, голод завдав невиправної шкоди українському національному життю. Він призвів до жахливих соціально-психологічних наслідків, до зміни національного складу 4 населення України, викликав психофізіологічні аномалії, породжував психофізичне явище абулії (патологічної слабкості волі, нерішучості). У результаті розселянювання відбулося знищення селянина-універсала, який виступав як господар, економіст, агроном, організатор виробництва, продавець, носій духовної культури нації. Саме завдяки розкуркуленню, терору голодом і утвердилися соціально-економічні підвалини тоталітарного режиму. Про наслідки голодомору досить влучно сказав Ярослав Грицак у дослідженні про формування модерної української нації ХІХ ХХ століть: Після голодомору та великого терору 1930-х років українці в УРСР вижили як етнічна категорія, але вони перестали бути повноцінною політичною нацією. Попри те, що проблемам голодомору присвячено близько 10 тисяч книг і статей, ця тема залишається дискусійною не лише в науці, а й у суспільній думці. Тому інтерес учнівської молоді до дослідження цієї сторінки історії надзвичайно важливий, адже осмислення національної пам яті молодим поколінням є складовою подальшої розбудови Української держави. Як засвідчує вихід у світ даного видання, дослідження трагедії голодомору років значимий напрям діяльності Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. Цінним є те, що роботи рівненських школярів під керівництвом вчителів історії, наукових керівників ґрунтуються на різнорідному краєзнавчому матеріалі, а окремі документи, залучені учнями, мають наукове значення. Зокрема, важлива реалізація дослідницького напряму зі збирання усних свідчень осіб, які пережили чи пам ятають про трагедію голодомору з їх подальшою систематизацією, інтерпретацією. Таких людей стає все менше, тому метод усної історії надзвичайно цінний для дослідників. У цьому аспекті учнівські пошукові проекти набирають особливого звучання, мають непересічне значення для реконструкції історичного минулого нашого краю. Крім того, звертання учнів до дослідження подібних тем сприяють духовному та патріотичному вихованню молоді, забезпечують зв язок між поколіннями, дають надію на майбутнє. 5 Разом з тим, необхідно зауважити, що використання учнями джерельного матеріалу має базуватися на критичному аналізі документів, їх співставленні з іншими матеріалами. Частина робіт є компіляцією вже опублікованих досліджень, носить переважно описовий характер, однак бажання досліджувати історію, повертатися до складних, дискусійних питань, формувати власну думку, сприяє патріотичному вихованню учнів, формуванню їхньої громадянської позиції. З огляду на це, видання кращих робіт учнів Рівненської Малої академії наук буде значимим внеском у скарбницю краєзнавчих пошуків у нашій області, сприятиме стимулюванню творчого потенціалу учнівської молоді, стане мотивацією для її подальшої дослідницької діяльності. Давидюк Руслана Петрівна, кандидат історичних наук, доцент, кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету. 6 Ніколайчук Дмитро Олександрович, учень 11 класу Корецького НВК «Школа-ліцей»; дійсний член Рівненської Малої академії наук учнівської молоді; призер ІІ етапу конкурсу-захисту науководослідних робіт МАН 2009 р., історико-географічного відділення, секція «Історія України». Науковий керівник: Ясковець Олена Василівна вчитель історії ГОЛОДОМОР РОКІВ ГЕНОЦИД В УКРАЇНСЬКОМУ ВАРІАНТІ Вступ Перечитуючи архівні документи, старі газети, копії постанов, розпоряджень, листів і телеграм радянських керівників та державних установ, спогади жертв та свідків, мимоволі задумуєшся: чому події та факти, які ще 75 років тому були добре відомі усьому світові, чому причини та умови, що уможливили жахіття українського Голодомору 30-х років вже у ті далекі часи розцінювалися як геноцид українського народу (хоча сам термін «геноцид» тоді ще не увійшов до мовного обігу), сьогодні у певних політичних колах, серед певних прошарків суспільства та в окремих країнах викликають дискусію або й навіть заперечення, потребують якоїсь нової додаткової аргументації, нових доказів? Є теми, які довгий час замовчувались, навіть старанно приховувались. Такою є тема Голодомору років в Україні. Ця трагедія почала визнаватися лише в 1988 році. 18 лютого 1988 року «Літературна Україна» опублікувала доповідь письменника Олекси Мусієнка на партійних зборах Київської організації СПУ, який звинуватив Сталіна у здійсненні в республіці жорстокої кампанії хлібозаготівель, наслідком якої став голодомор 1933 року. Використане в цій доповіді слово «голодомор» було новотвором письменника, 7 стало загальноприйнятим в українській публіцистиці, а з неї перейшло і до наукової історичної літератури [24, с. 4]. На початку липня 1988 року на XIX конференції КПРС в Москві виступив відомий український письменник і громадський діяч Борис Олійник. Зупинившись на сталінському терорі 1937 року, він цілком непередбачено для присутніх завершив цю тему так: «А оскільки в нашій республіці гоніння почалися задовго до 1937-го, треба з ясувати ще й причини голоду 1933-го, який позбавив життя мільйонів українців, назвати поіменно тих, із чиєї вини сталася ця трагедія» [24, с. 5]. Прийняття Закону України «Про Голодомор років в Україні» 28 листопада 2006 року, в якому Голодомор визнається актом геноциду українського народу, наслідком навмисних дій сталінського режиму, спрямованих на масове знищення українських селян, спонукає кожного українця осмислити витоки і наслідки цієї трагедії. Мета даного дослідження комплексне вивчення подій українського Голодомору рр., його причин, масштабів та наслідків, встановлення правової оцінки даного явища в історичному аспекті, його місця в історії України та в контексті наймасовіших геноцидів ХХ століття, поглиблення розробки проблеми, відновлення історичної пам яті. Об єктами дослідження виступають діяльність та політика більшовицького уряду і сталінського керівництва з примусового, насильницького об єднання індивідуальних селянських господарств у колективні та встановленні державного контролю над ними; штучний голод як засіб знищення українського селянства, що чинило опір проведенню соціально-економічної політики біль
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks