Робота адвоката та способи реагування по захисту суб єктів господарської діяльності в рамках нового Кримінального процесуального кодексу - PDF

Description
Презентація на тему: Робота адвоката та способи реагування по захисту суб єктів господарської діяльності в рамках нового Кримінального процесуального кодексу Сердюк Віталій Анатолійович, адвокат, партнер,

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 29 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Презентація на тему: Робота адвоката та способи реагування по захисту суб єктів господарської діяльності в рамках нового Кримінального процесуального кодексу Сердюк Віталій Анатолійович, адвокат, партнер, керівник кримінально-правового департаменту АО «АФ «АКТІО» м. Київ 2012 рік 1 Випадки екстреного реагування адвоката по захисту СГД Надходження запиту слідчого або працівника оперативного підрозділу до СГД (Клієнта) в порядку ст. 93 КПК Виклик представників СГД (Клієнта) до слідчого, оперативного працівника для участі в слідчих діях в порядку ст. 133 КПК Затримання Клієнта Проведення обшуку, виїмки у СГД або Клієнта в порядку статей КПК Арешт та вилучення майна в порядку статей КПК Примітка: Суб єкт господарської діяльності (далі по тексту - СГД) 1. Надходження запиту 1. Надходження запиту При надходженні запиту від слідчого, оперативного працівника в порядку ст. 93 КПК Необхідно з ясувати: дату і номер кримінального провадження, прізвище, ім я та по-батькові слідчого; здійснити запит до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (в порядку нового КПК) з метою перевірки достовірності вказаних вище даних; з ясувати, чи має відношення запитувана інформація до предмету доказування по кримінальній справі; визначити можливі ризики передачі запитуваної інформації до слідчого, а саме: можливості її використання для притягнення керівництва підприємства до кримінальної відповідальності, ініціювання перевірок ДПА, КРУ, організацій, що здійснюють ліцензування СГД, іншими контролюючими органами; 1. Надходження запиту вирішити питання про видачу документів здійснити видачу документів; для виконання запиту необхідна певна додаткова інформація та/або документи, які знаходяться у адвоката для виконання ним доручення, чи вказується інша поважна причина відстрочення виконання запиту. Не рекомендується повідомляти неправдиву інформацію слідчому, якщо це може бути з ясовано слідчим чи оперативним працівником. Незаконні дії під час витребування оскаржуються в порядку ст. 303 КПК. 1. Надходження запиту При надходженні ухвали суду про тимчасовий доступ до документів в порядку ст.ст КПК оглянути оригінал і отримати копію ухвали; визначити, чи пред явлена ухвала особою, яка вказана в цій ухвалі як одержувач документів; визначити, чи дотримані судом вимоги Глави 15 КПК під час винесення ухвали; подати слідчому вимогу про залишення у себе копій документів; зробити запис про ознайомлення з ухвалою та вказати, що потрібен час на виконання ухвали; вжити заходів щодо оскарження дій судді (не оскаржується згідно зі ст. 309 КПК) до ВККС та ВРЮ, просити відстрочити виконання до закінчення оскарження. 2. Виклик представників СГД (Клієнта) до слідчого, оперативного працівника для участі в слідчих діях в порядку КПК 2. Виклик представників СГД (Клієнта) до слідчого, оперативного працівника для участі в слідчих діях в порядку КПК Здійснюється в порядку, передбаченому ст. ст КПК Особа викликається слідчим, прокурором, якщо є достатні підстави вважати, що вона може дати показання, які мають значення для справи, або участь її є обов язковою. Способи виклику: повісткою (вручається або надсилається поштою) або адміністративно за місцем роботи; електронною поштою; факсимільним зв язком; телефоном; телеграмою 2. Виклик представників СГД (Клієнта) до слідчого, оперативного працівника для участі в слідчих діях в порядку КПК 2. Виклик представників СГД (Клієнта) до слідчого, оперативного працівника для участі в слідчих діях в порядку КПК Підтвердженням виклику є: розписка про отримання; відеозапис вручення; будь-які інші дані, що підтверджують вручення повістки або ознайомлення з її змістом. Рекомендується: уважно вивчити повістку на предмет дотримання вимог ст. 137 про її зміст; визначити ступінь ризику слідчої дії для Клієнта; укласти адвокатський договір з Клієнтом та скласти на ім я слідчого заяву про забезпечення Клієнту прав на правову допомогу під час відповідної слідчої дії; з ясувати наявність причин для неприбуття за викликом (відрядження, несвоєчасне одержання повістки, перебування на лікуванні в закладі охорони здоров я, інші обставини, що об єктивно унеможливлюють з явлення особи на виклик); повідомити причини неприбуття (письмово) Клієнта; здійснити виїзд до слідчого з метою вручення заяви про забезпечення права на правову допомогу та заяви про поважність причин нез явлення на виклик. З ясувати обставини кримінальної справи; підготувати свідка до допиту. 3. Затримання Клієнта 3. Затримання Клієнта Основні випадки порушень КПК при затриманні особи Затримання не уповноваженими на це посадовими особами Не проведення реєстрації затримання Затримання без складання протоколу або постанови про затримання Затримання без законних підстав Неповідомлення родичів, відмова у допуску адвоката 3. Затримання Клієнта УВАГА!!! Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення змушена залишатися поряд з уповноваженою службової особою, чи в приміщенні, визначеному уповноваженою особою (ст. 209 КПК). Згідно п. 2 ч. 1 ст. 42 КПК, затриманий Клієнт за процесуальним статусом є підозрюваним. 3. Затримання Клієнта Випадки затримання Клієнта без ухвали суду (ст. 208 КПК) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин; якщо підозрюваний не виконав обов язки, покладені на нього при обранні запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документів, що це підтверджує (по злочинах, за якими основне покарання понад 3 тис. грн. неоподаткованих мінімумів доходів громадян). 3. Затримання Клієнта 3. Затримання Клієнта Примітка: Про затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину, складається протокол, в якому крім відомостей, передбачених ст. 104 цього Кодексу, зазначаються: місце, дата і точний час (години і хвилини) затримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та обов язків затриманого. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору 3. Затримання Клієнта 3. Затримання Клієнта Алгоритм роботи захисту при незаконному затриманні особи 1. Укласти адвокатом угоду із близькими родичами або членами сім ї (поняття у п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК). Звернути увагу, що до родичів та членів сім ї відносяться і особи, які спільно проживають, пов язані спільним побутом, тобто перебувають у цивільному шлюбі. 2. Опитати родичів (ст. 6 ЗУ Про адвокатуру ) щодо з ясування обставин затримання, встановлення осіб, що затримали Клієнта, місця його утримання. 3. Подати (зареєструвати) заяву про забезпечення права Клієнта на захист та допуск до нього. В заяві обов язково вказати час подачі. Вимагати негайно допустити до Клієнта. 3. Затримання Клієнта 4. Повідомити (заявою) про прибуття та неможливість зустрітись з підозрюваним, особу відповідальну за перебування затримання. 5. У випадку виникнення складнощів формувати доказову базу шляхом фіксації на аудіо-відео апаратуру розмов (в порядку ст. 6 ЗУ Про адвокатуру ). 6. Скласти акт про недопуск. Забезпечити в ньому наявність підписів третіх осіб. 7. З вказаними вище документами подати з прийому заяву на Начальника органу про недопуск до затриманого. 3. Затримання Клієнта 8. Викликати оперативно-слідчу групу за тел Подати заяву про порушення кримінальної справи за ст. 371 КК України (Завідомо незаконне затримання), ст. 374 КК України (Порушення права на захист), ст. 397 КК України(втручання в діяльність захисника). Отримати зареєстрованої заяви, разом з групою встановити причетних до затримання осіб, потрапити до затриманого. 9. Повідомити службу довіри відповідного органу. 10. Відразу подати в порядку ст. 206 КПК України заяву до суду про незаконне затримання. 11. У подальшому оскаржити дії або бездіяльність слідчого в порядку ст. 303 КПК України. 4. Обшук Клієнта 4. Обшук Клієнта Регламентовано ст.ст КПК Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. 4. Обшук Клієнта 4. Обшук Клієнта Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора Достатні підстави для проведення обшуку 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Ухвала про обшук не оскаржується згідно з ст. 309 КПК, проте порушення порядку проведення обшуку може бути предметом оскарження. 4. Обшук Клієнта У випадку прибуття/неприбуття адвоката, вимагати від працівників правоохоронних органів пред'явити постанову про проведення обшуку, виїмки та: уважно ознайомитись з текстом постанови (доручення в порядку ст. 114 КПК України або окреме доручення в порядку ст. 118 КПК України); зняти копію з постанови, у разі відмови необхідно її переписати. 4. Обшук Клієнта Під час проведення обшуку: не залишати нікого зі слідчої групи без нагляду працівників юридичної особи; вимагати здійснювати всі дії тільки у присутності адвоката; вимагати зазначити у протоколі прізвища осіб, які брали участь у проведенні слідчої дії, їх адреси; вимагати від особи, що проводить обшук, пред явити понятим та іншим присутнім особам предмети і документи, які підлягають вилученню (ч. 2 ст. 186 КПК України); наполягати на внесенні до протоколу індивідуальних ознак предметів чи документів, що вилучаються; вимагати виготовлення копій з документів за допомогою копіювальної техніки органів, що проводять вилучення, засвідчення підписом слідчого і завірення печаткою. 4. Обшук Клієнта 4. Обшук Клієнта Після проведення обшуку: детально ознайомитися з протоколом; вимагати підписати протокол особою, яка проводила слідчу дію, понятими та іншими особами, які були присутні або брали участь у проведенні слідчої дії (ч. 4 ст. 85 КПК України); перед здійсненням підпису власноручно занести до протоколу свої зауваження; вимагати залишити другий примірник протоколу та опису вилученого (ч. 1 ст. 189 КПК України). У разі ініціювання слідчим проведення допиту після проведення обшуку, вимагати запрошення адвоката для надання правової допомоги, надавши при цьому письмове клопотання. 5. Арешт та тимчасове вилучення майна Арешт та тимчасове вилучення майна є заходами забезпечення кримінального провадження (п.6, п.7 ст. 131 КПК). Застосову
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks