Римбалович К.М., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка - PDF

Description
240 Римбалович К.М., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ОБРАЗ ЖІНКИ ЗА «СОННИКОМ» АРТЕМІДОРА ДАЛДІАНСЬКОГО Артемідор Далдіанський автор «Онейрокритики», що відноситься до ІІ ст. н.е.

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 26 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
240 Римбалович К.М., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ОБРАЗ ЖІНКИ ЗА «СОННИКОМ» АРТЕМІДОРА ДАЛДІАНСЬКОГО Артемідор Далдіанський автор «Онейрокритики», що відноситься до ІІ ст. н.е. і складається з п яти книг. У перших двох містяться теоретичні та технічні відомості про інтерпретації снів. У третій і четвертій - додатковий матеріал, розроблений уже після видання, щоб гідно відповісти на критичні зауваження. П ята книга свого роду додаток, що містить колекцію з дев яноста п яти фактичних інтерпретацій снів. Стаття присвячена дослідженню образу жінки крізь призму знаків та образів, які уособлювали жінку у сновидіннях. Ключові слова: сон, тлумачення снів, жінка, Артемідор Далдіанський, Римська Імперія. Артемидор Далдианський (II в. н.э.) автор «Онейрокритики» или «Сонника», который состоит из пяти книг. В первых двух содержатся теоретические и технические сведения об интерпретации снов. В третьей и четвертой дополнительный материал, разработанный уже после издания, чтобы достойно ответить на критические замечания. Пятая книга своего рода приложение, содержащее коллекцию из девяноста пяти фактических интерпретаций снов. Статья посвящена исследованию образа женщины через призму знаков и образов, олицетворяющих женщину в сновидениях. Ключевые слова: сон, толкование снов, женщина, Артемидор Далдианский, Римская Империя. Artemidorus lived in the second century A.D., during the age of the Antonines. He was born in Daldis, a town in Lydia. Oneirocritica («The Interpretation of Dreams») is his only surviving work. It consist o five books. The first two books contain theoretical and technical accounts on the Interpretation of Dreams. The rest contain a collection of 95 dreams and their interpretations. The article is devoted to research the image of Roman women through signs and depictions in dreams, that signified a woman. Key words: dream, dreams interpretation, woman, Artemidorus Daldianus, Roman Empire. Своєрідне, унікальне і дуже цікаве джерело «Онейрокритика» або «Сонник» Артемідора Далдіанського відноситься до ІІ ст. н.е. часу «золотого віку» Антонінів, неймовірного престижу і найвищого розквіту Римської імперії [Штаерман 1989, 231] і вважається найбільш важливою спробою наукового підходу до вивчення снів з дохристиянської ери до вісімнадцятого століття [Dark 2010, 8]. У І-ІІ ст. н.е. змінилось становище жінки в римському суспільстві, вона стала більш незалежною і самостійною. Жінка вже могла обирати собі чоловіка, розлучатися, здійснювати самостійну економічну діяльність: купувати маєтки, вести господарство (Dig (9-10), використовувати гроші чоловіка для власного збагачення (Dig ), виступати в ролі кредитора, робити подарунки, допомагати чоловіку у здобутті почесної посади (Dig ). Жінка отримала право подавати до суду і давати свідчення. Її життя не замикалося лише на сім ї. Вона вже мала інтереси, заняття й розваги поза домом: відвідування театру, гладіаторських боїв, розмови з чоловіками, політика, співи, астрономія, захоплення грецькою культурою. Відомості про це подає нам Артемідор у своєму «Соннику», адже значною частиною з опитаних «і в еллінських містах, на святкових зборах і в Азії, і в Італії, і на найбільших людних островах» були жінки (Artemidor. Onir. І. praef.). Ми бачимо, що становище змінилось та чи змінилось сприйняття жінки, чи відбувся злам у свідомості патріархального суспільства, що змінив би сприйняття жінки відповідно до її нового становища? Пропонуємо розглянути це питання крізь призму знаків та образів, які уособлювали жінку у сновидіннях. Сни і сновидіння це мова, така сама як і інші мови, вони не лише пов язані з передбаченнями, а також кидають тінь і на інші елементи культури [Dream Cultures 1999, 6]. Сон є відображенням реального світу людини. Людина ж намагається надати якогось сенсу абсурдним хаотичним образам, які є у снах, тому сни перебувають у певних соціальних рамках [Bastide 1966, ]. Всі занотовані сни мають для нас важливе значення, оскільки сни в кращому випадку записують через деякий час після пробудження, але як правило, їх просто запам ятовують. Причому людина намагається надати снам певного сенсу, зробити їх більш логічними, ніж вони були насправді. Артемідор збирав свідчення протягом довгого часу у людних місцях, тобто очевидно, що вже пройшло багато часу з того моменту, як сон наснився. Іноді настільки, що вже начебто відомий результат про який попереджав сон. Люди пам ятали ці сни, тобто вони самі собі впорядкували те, що їм наснилося, бо втримати в пам яті хаотичний набір образів не можливо. Якщо було щось незрозуміле, але людина хотіла запам ятати сон, то вона просто перезапам ятовувала, щоб це мало якийсь сенс. Заміна робилась на те, що було близьким, тому образи про які йде мова узяті з життя. Для тлумачення снів Артемідор пропонує ясні і зрозумілі докази на основі найпростіших роздумів і відбувається воно за якимись аналогами [Papamichael, Theochari 2008, 84]. Знаки і образи, що їх подає Артемідор, зустрічалися в повсякденному житті і були зрозумілі кожному в тогочасному суспільстві (хоча б на підсвідомому рівні), тому знаючи ЩО асоціювалось з жінками, зможемо прийти до висновку чи змінилось сприйняття її у суспільстві. Щоб остаточно не заплутатись у різноманітті цих знаків та образів, їх варто поділити на певні групи, відповідно до ролей/становища жінок в суспільстві. Традиційні ролі жінки у патріархальному суспільстві дочка, дружина, мати (в сім ї) чи гетера (поза сім єю). 241 Так як материнство вважалось найвищим, найважливішим, найнеобхіднішим призначенням жінки ще з самого заснування Риму (Liv. I. 9), головна її роль була в сім ї, але ж без сім ї не може існувати ні суспільство, ні держава, то почнемо саме з цієї групи сновидінь. - Вогнище і піч подібні жінці, адже приймають в себе все придатне до життя. Вогнище в них віщує, що жінка завагітніє, бо в такому випадку вона стає теплішою (Artemidor. ІІ. 10). - Рілля ніщо інше як дружина, а насіння і сіянці діти: пшениця сини, ячмінь дочки (Artemidor. І. 51). - Колодязь жінка і діти, бо він, як жінка надає все необхідне тим, хто в ньому живе (Artemidor. ІІ. 27). - Писча дощечка жінка, бо вона приймає відтиски всіх букв, а в дітях ми бачимо власні відтиски (Artemidor. ІІ. 45). - Дружина, як і могильний пам ятник, це вмістилище людського тіла (Artemidor. ІІ. 61). - Дзеркало означає для чоловіка дружину, а для жінки чоловіка, адже позує їх обличчя, так же як і в їх обличчях відображаються обличчя майбутніх дітей (Artemidor. ІІ. 7). - Мати означає рідну землю, вона подібна їй, бо земля всіх родить і годує (Artemidor. І. 79). В уявленні суспільства без сім ї жінка була якоюсь неповноцінною, «адже прикраси прикрашають жінок так само, як чоловік, діти і багатство (за своєю природою жінки люблять багатство не менше, ніж прикраси)» (Artemidor. ІІ. 5). Держава надавала великого значення одруженню, в роки Августа навіть були введені закони проти безшлюбності, тому наступною доцільно буде виділити групу жінка, як дружина. Одруження було важливим і відповідальним кроком в житті кожного чоловіка. Артемідор порівнював одруження на жінці, зі зброєю, якою б єшся, чи суперником, з яким сниться боротьба (Artemidor. ІІ. 32). Хто б ється з фракійцем, той візьме дружину заможну, підступну й любительку в усьому бути першою: багату, тому що фракієць весь в латах, підступну, бо меч у нього кривий, а любительку в усьому бути першою, оскільки він наступає. Хто б ється з ретіарієм, той візьме бідну, пристрасну, розпутну, ту, яка віддається всім бажаючим. Вершник означає, що дружина буде багата, знатна, але не надто розумна. Колесничник означає дружину бездіяльну і нерозумну; провокатор гарну й милу, але жадібну і пристрасну; гладіатор з двома мечами чи з кривим серпом отруйницю чи іншу підступну і огидну жінку. Дружина для чоловіка не лише зброя чи суперник, з яким можна поборотися, а й: - Ремесло й заняття, яке приносить йому задоволення, або те, над чим він головує і володіє, як над дружиною (Artemidor. І. 78); - Щит і шолом (Artemidor. ІІ. 31); - Ключ вірна й домовита дружина (Artemidor. ІІІ. 54); - Ларці, ящики і скрині тому що їм довіряють найдорожче; - Ланцюг - оскільки володіє властивістю міцно тримати (Artemidor. ІІІ. 35); 242 - Пательня збитки, а також дружина-солодкоїжка (Artemidor. ІІ. 42); - Ніщо не гріє тіла як вогонь і дружина (Artemidor. ІІ. 9), тому спальня (Artemidor. ІІ. 10), ложе, подушки і все, що відноситься до ліжка - дружина сновидця і весь спосіб його життя (Artemidor. І. 74). За даними «Сонника» можна прослідкувати відношення чоловіка до жінки: - Бачити себе ефебом неодруженим віщує одруження, оскільки плащ ефеба надягають за законом, так і дружину вводять по закону (Artemidor. І. 54); - Стосунки з чиєюсь законною дружиною не на добре, оскільки проти цього стоїть закон: як наяву закон вимагає відповідальності за перелюб, так і уві сні (Artemidor. І. 78); - Бити добре лише тих над ким ти начальник, окрім власної дружини: тому що, якщо ти її б єш значить вона тобі зраджує (Artemidor. ІІ. 48); - Серце для чоловіка-сновидця означає дружину, а для жінки-сновидиці чоловіка, так як він повністю розпоряджається її тілом (Artemidor. І. 44). Також дружина асоціюється з птахами і тваринами: - Ластівка віщує дружину вірну, домовиту, істинну еллінку і не чужу муз (Artemidor. ІІ. 66); - Кінь, бо пишається своєю красою і носить вершника (Artemidor. І. 56); - Сторожовий пес, нав ючений осел (Artemidor. ІІ. 11); - Кабан чи свиня (Artemidor. ІІ. 12). Нав ючений осел для чоловіка добре, оскільки дружина буде охоче коритися і гарно ставитись. Поруч з дружиною сторожовий пес означає також домочадців і майно, тому сильний і лагідний до господаря пес гарна охорона дружини і домочадців, безпека майна. А злі собаки віщують образу з боку дружини. Тобто до цих образів тварин, птахів, різноманітного хатнього начиння та речей щоденного вжитку дружина подібна функціями у реальному житті тягти на собі господарство, оберігати майно, коритися чоловіку. Наступна група стосується жінок сімейний стан яких немає жодного значення або не відомий. Переносний світильник (Artemidor. І. 74), тринога, сокира (Artemidor. ІІ. 24), точильний камінь (Artemidor. ІІІ. 37) - в реальному житті це все жінка. - Ступа жінка, товкач чоловік (Artemidor. ІІ. 42). Артемідор вказував, що треба співставляти особливості тварин і людей й оцінювати розум і нахили кожної людини, виходячи з подібності до тієї чи іншої тварини. Поглянемо з якими тваринами асоціюється жінка. - Гієна жінка з чоловічими амбіціями (Artemidor. ІІ. 12); - Свиня розпутна жінка; - Медведиця (бо в міфологічних оповідках про перетворення розповідається, що саме в цю тварину перетворилась аркадіянка Калісто); - Куниця підступна і віроломна жінка (Artemidor. ІІІ. 28); - Аспіди і гадюки означають гроші й заможних жінок, оскільки і в тих й в інших повно отрути (Artemidor. ІІ. 13). Також птахи подібні жінкам (Artemidor. ІІІ. 11): 243 - жінки голуби, старі жінки ворони (Artemidor. ІІ. 20), бо довго живуть, скопа жінка знатна й заможна, задоволена своєю красою, розсудлива і з гарним характером, горлиці жінки чесні і гарні господині, куріпки безбожні і нечестиві жінки, що не знають вдячності до своїх годувальників, одні з усіх птахів не шанують богів (Artemidor. ІІ. 46). Рослини: - Маслина, лавр (Artemidor. ІІ. 25), яблука жінка чи любовні втіхи для тих, хто думає про дружину чи кохану; вінок з оливи дочка (Artemidor. І. 73); - Колючки образи нанесені жінкою, шипи чоловіком (Artemidor. ІІІ. 33). Ще залишається одна група жінок представлена у «Соннику» - гетери, яких означають: - Море, бо схоже на гетеру тим, що багатьох зачаровує, а потім розорює (Artemidor. ІІІ. 16); - Скребла означають збитки, бо відскрібають з тіла піт, і нічого йому не дають,
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks