REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, PSČ Rožňava - PDF

Description
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, PSČ Rožňava Tel.: 058/ ,8 Fax: 058/ IČO: Č.j.: 2014/ /HVaPBP V Rožňave,

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 21 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, PSČ Rožňava Tel.: 058/ ,8 Fax: 058/ IČO: Č.j.: 2014/ /HVaPBP V Rožňave, dňa Vybavuje: Mgr. Adriana Icsóová Klapka: 103 Podľa rozdeľovníka Vec: Nebezpečné kozmetické výrobky Lac It! Gel Polish lak na nechty, značka: En Vogue, Nail modeling resin výrobok na modeláciu nechtov, značka: En Vogue, Shader and Liner Tattoo-Set súprava na tetovanie, značka: Colourking - oznámenie V záujme plnenia úloh o ochrane zdravia ľudí a pre účely výkonu štátneho zdravotného dozoru Vám o z n a m u j e m Dňa Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave bolo doručené oznámenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky: 1. hlásenie č. 52/ 14 názov: Lac It! Gel Polish lak na nechty značka: En Vogue výrobná dávka/typ: farba - mandarínka krajina pôvodu: Kanada popis: čierna sklená fľaška s aplikátorom, zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázky Vo výrobku sa nachádza látka (farba - CI 77091), ktorá sa nenachádza v prílohe č. 4 (Zoznam farbív povolených v kozmetických výrobkoch). Ďalej výrobok obsahuje látky: antimón, o-xylene, m-xylene a p-xylene, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 40 a 47) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. 2. hlásenie č. 53/ 14 názov: Nail modeling resin výrobok na modeláciu nechtov značka: En Vogue výrobná dávka/typ: Light pink colour krajina pôvodu: Kanada popis: čierny sklený téglik, viď obrázok Výrobok obsahuje antimón (102 mg.kg -1 ), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 40) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. 3. hlásenie č. 101/ 14 názov: Shader and Liner Tattoo-Set súprava na tetovanie značka: Colourking výrobná dávka/typ: Tribal Black Tattoo Ink, Crimson Red Tattoo Ink, Lavender Tattoo Ink krajina pôvodu: Čína popis: plastová fľaška, viď obrázok 2 Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov (celkový obsah PAU 1,32 mg.kg -1 ) a látky 4-methyl-m-phenylendiamine (325 mg.kg -1 ). Výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up). MUDr. Ľubomíra Chromčíková regionálna hygienička Doručuje sa: 1. Mesto Rožňava 2. Obec Ardovo 3. Obec Betliar 4. Obec Bohúňovo 5. Obec Bôrka 6. Obec Brdárka 7. Obec Bretka 8. Obec Brzotín 9. Obec Čierna Lehota 10. Obec Čoltovo 11. Obec Čučma 12. Obec Dedinky 13. Obec Dlhá Ves 14. Mesto Dobšiná 15. Obec Drnava 16. Obec Gemerská Hôrka 17. Obec Gemerská Poloma 18. Obec Gemerská Panica 19. Obec Gočaltovo 20. Obec Gočovo 21. Obec Hanková 22. Obec Henckovce 23. Obec Honce 24. Obec Hrhov 25. Obec Hrušov 26. Obec Jablonov nad Turňou 27. Obec Jovice 28. Obec Kečovo 29. Obec Kobeliarovo 30. Obec Koceľovce 31. Obec Kováčová 32. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka 3 33. Obec Krásnohorské Podhradie 34. Obec Kružná 35. Obec Kunová Teplica 36. Obec Lipovník 37. Obec Lúčka 38. Obec Markuška 39. Obec Meliata 40. Obec Nižná Slaná 41. Obec Ochtiná 42. Obec Pača 43. Obec Pašková 44. Obec Petrovo 45. Obec Plešivec 46. Obec Rakovnica 47. Obec Rejdová 48. Obec Rochovce 49. Obec Roštár 50. Obec Rozložná 51. Obec Rožňavské Bystré 52. Obec Rudná 53. Obec Silica 54. Obec Silická Brezová 55. Obec Silická Jablonica 56. Obec Slavec 57. Obec Slavoška 58. Obec Slavošovce 59. Obec Stratená 60. Obec Štítnik 61. Obec Vlachovo 62. Obec Vyšná Slaná 63. NsP sv.barbory Rožňava a.s., Špitálska 1, Rožňava 64. Lekáreň POLI-PHARMA Rožňava s.r.o., Špitálska 2, Rožňava 65. Mgr. Zuzana Ignáthová, ul. Akademika Hronca 15, Rožňava 66. Lekáreň Na rohu, s.r.o., SNP 549, Dobšiná 67. Lekáreň FARMÁCIA Rožňava s.r.o., Šafárikova 17, Rožňava 68. Mgr. Alžbeta Miščíková, Mgr. Alena Kossuthová, Námestie baníkov 36, Rožňava 69. Lekáreň Soranus s.r.o., Ochtinská č.447, Štítnik 70. SD15 s.r.o., Klariská 7, Bratislava 71. Pharm.Dr. T. Kovácsová Viktória, Čs. Armády 53, Plešivec 72. Pharmacy plus spol. s r.o., Oravská 2, Prešov 73. Ekolekáreň RZ s.r.o., Trnavská cesta 50, Bratislava 74. ARNIKA Rožňava s.r.o., Špitálska 2, Rožňava 75. Tatra Pharm s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava 76. NATURAL - CARE v.o.s., Moldavská cesta 8/A, Košice 77. FARMAVA, spol. s r.o., Hollého 3, Prešov 78. Erik Fandák MERCURIUS pharm F & F, Námestie Republiky 495, Jelšava 79. MIRAKL, a.s., Moldavská cesta 8/A, Košice 80. SLOVAP2, s.r.o., Palisády 36, Bratislava Staré Mesto 81. Ing. Vojtech Žory - ZOVOX, Kossu Schoppera 31, Rožňava 4 82. Janete s.r.o. Rožňava, Hviezdoslavova 5, Rožňava 83. Befora Veľkosklad Rožňava spol. s r.o., Štítnická 46, Rožňava, Hypermarket Tesco Rožňava, Krásnohorská Predajňa 101 Drogerie, Rožňava, Šafárikova Parfuméria v Supermarkete Billa, Rožňava, Košická LIDL SR v.o.s., Púchovská 12, Nemšová 88. Predajňa TETA drogéria v objekte č. 1, Krásnohorská ulica, Rožňava 89. REVITAL - JH s.r.o., Hviezdoslavova 65/4, Revúca 90. Rozličný tovar ANGELO v objekte č. 14, Šafárikova ulica, Rožňava 91. Predajňa VELU 30, Nám. baníkov 37, Rožňava 92. Veronika Kuchtová, Lúčka 22, Lúčka 93. Predajňa potravín, Nám. baníkov 1, Rožňava 94. Predajňa potravín Milk-Agro, Nám. baníkov 14, Rožňava 95. Potraviny Milk-Agro, Letná 37, Rožňava 96. Predajňa potravín, ul. SNP 559, Dobšiná 97. Potraviny Milk-Agro, ČSA 52, Plešivec 98. Predajňa potravín, Letná č. 335, Plešivec 99. Supermarket Billa, Košická 56, Rožňava 100. Supermarket Billa č. 517, Aleja Jána Pavla II., Rožňava 101. Predajňa dm drogerie markt v objekte OC Rožňava, Aleja Jána Pavla II RacioMed s.r.o., Južná trieda 30, Košice 103. Dráčik DIVI, s.r.o., Gajova 13, Bratislava Ing. Ingrid Semančíková, Komenského 17, Rožňava 105. Kik textil a Non-Food spol. s r.o., Strážnická 3, Bratislava-Staré Mesto 106. JYSK s.r.o., Leškova 16, Bratislava 107. Obchodné centrum Kaufland, Šafárikova 114, Rožňava 108. Dagmar Matheiselová kozmetické štúdio AFRODITA, Šafárikova 20, Rožňava 109. Nataša Andrašovská kozmetický salón, Mierová 14, Rožňava 110. Alžbeta Györgyová, Pod kalváriou 10, Rožňava 111. Jana Stremeňová PATHWAY OF BEAUTY, Rožňavské Bystré 60, Rožňavské Bystré 112. Slávka Szögedi LA MARII, Šafárikova 70, Rožňava 113. Bc. Zuzana Jenčopaľová, Chalúpkova 630/14, Rožňava 114. Lenka Leskovjanská ANKEL Cosmetics, Kósu Schoppera 16, Rožňava 115. Diana Szabóová, Jablonov nad Turňou 338, Jablonov nad Turňou 116. Diana Andrášiková, Mníšany 173, Magnezitovce 117. Marek Milko, Tichá 414, Štítnik 118. Patrícia Szabóová, M.R.Štefánika 11, Rožňava 119. Denisa Klinková, Kyjevská 1878/4, Rožňava 120. Lívia Anderová Kerekesová, Letná 319/20, Rožňava 121. Alexandra Kováčová Manikúra pedikúra, Betliarska 3926/4A, Rožňava 122. Monika Dekanová CRYSTAL, Edelényska 2025/56, Rožňava 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks