Recoltarea produselor biologice

Description
referat

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  VLADUT ELENA CORINA PL III B Bibliografie: https://amgtratate.blogspot.ro/2016/04/tehnici-de-nursing-si-investigatii-27.html Recoltarea produselor biologice Recoltarea produselor biologice poate afecta direct diagnosticul, tratamentul şi vindecarea pacientului. Asistentul medical este direct responsabil de recoltarea promptă şi corectă a acestor probe. În unele cazuri, chiar dacă nu Asistentul medical este cel care recoltează, trebuie să verifice proba, să pregătească pacientul, să asiste medicul, să -l ajute la efectuarea respectivei recoltări să şi acorde îngrijiri specifice pacientului după recoltare. Există anumite teste pe ntru care pacientul trebuie instruit să şi le poată face singur (glicemia pe glucotest).   Pregătirea pacientului   O bună înţelegere şi informare despre testul pe care pacientul trebuie să îl efectueze şi scopul acestuia ne va ajuta să pregătim pacientul ade cvat. Explicându-i pacientului procedura medicală cu claritate vom caştiga încrederea şi cooperarea sa. De exemplu, înaintea unei recoltări dificile şi dureroase (cum ar fi puncţia de măduvă osoasă) trebuie să informăm pacientul asupra tipului şi gradului de disconfort pe care probabil îl va resimţi. De asemenea trebuie informat de durata procedurii, efectele acesteia şi în cât timp vor fi gata rezultatele. Ştiind exact la ce să se aştepte, pacientului îi va fii mult mai uşor să coopereze şi să suporte manevra în sine. Dacă medicul este cel care face recoltarea, asistentul medical va supraveghea pacientul atât pe  parcursul acesteia cât si după pentru a putea acorda îngrijirile specifice în orice situaţie. Unele teste necesită instrucţiuni detaliate pentru a   ne asigura de cooperarea totală a pacientului şi de corecta recoltare a probelor, cu atât mai mult cu cât unele necesită anumite condiţii de recoltare şi schimbarea regimului de viaţă înaintea recoltării (o dietă specială, un mod corect de recoltare de către însuşi pacient, etc). Consimţământul pacientului Este un drept al pacientului să i se ofere toate informaţiile pentru a înţelege exact ce i se va face, procedura medicală în sine, riscurile şi implicaţiile manevrei înainte de a consimţi şi a semna că  este de acord cu efectuarea procedurii. A explica procedura, cum va fi efectuată şi potenţialele riscuri este în primul rând responsabilitatea medicului. Asistenta va relua explicaţiile medicului, se va asigura că pacientul le- a înţeles bine şi va verifica dacă pacientul a semnat consimţământul. Măsuri de protecţie: Măsurile de protecţie trebuie luate atât pentru asistentă cât şi pentru pacient. După recoltare, produsul trebuie etichetat şi transportat în condiţii optime, astfel incât să nu afecteze rezultatul    Metode de recoltare:      Puncţie capilară    –     puncţia pulpei degetului, puncţia lobului urechii, puncţia halucelui  sau a călcâiului la copil  .  VLADUT ELENA CORINA PL III B Bibliografie: https://amgtratate.blogspot.ro/2016/04/tehnici-de-nursing-si-investigatii-27.html    Puncţie venoasă –     frecvent venele de la plica cotului (cefalică sau bazilică) sau orice venă accesibilă .    Punc ţie arterială  ( artera femurală, humerală, radială, cubitală, carotidă ).    Materiale necesare:      Pentru puncţia capilară:   o    Ace sterile.   o   Tampoane de vată.   o    Alcool 90 0 .   o    Hârtie de filtru.   o    Pipete Potain  –     pentru numărarea elementelor figurate.   o    Lame degresate şi lamele  –   pentru frotiuri.   o   Tăviţă renală.   o    Mănuşi de protecţie.      Pentru puncţia venoasă sau arterială:   o    Ace şi seringi sterile.   o   Tampoane de vată.   o    Alcool.   o   Garou sau bandă Esmarch.   o    Pernă elastică cu material de protecţie.   o    Recipiente de recoltare.   o   Substanţe antic oagulante: heparină, citrat de sodiu 3,8%, oxalat de potasiu,  fluorură de sodiu, EDTA .   o   Tăviţă renală.   o    Mănuşi de protecţie.   o    Medii de cultură pentru examene bacteriologice (bulion citrat, geloză  semilichidă).      Pregătirea bolnavului:      Pregătirea psihică:   o   Se anunţă cu 24 de ore înainte.   o   Se explică necesitatea tehnicii.   o   Se instruieşte pacientul privind comportamentul acestuia din timpul recoltării.   o   Se solicită colaborarea.   o   Se urmăreşte înlăturarea stării de tensiune legată de examinările ce urmează a fi făcute –    la indicaţia medicului se poate administra medicaţie calmantă.   o   Se asigură repausul pe timpul executării tehnicii.   o   Se obtine consimtamantul informat.    Pregătirea fizică:    VLADUT ELENA CORINA PL III B Bibliografie: https://amgtratate.blogspot.ro/2016/04/tehnici-de-nursing-si-investigatii-27.html o   Se face în funcţie de examenul cerut şi de locul recoltării.   o   Uneori se impune un regim dietetic, repaus la pat, medicaţie specială.   o   Pacientul nu trebuie să mănânce înaintea recoltărilor.   o   Se îndepărtează lenjeria de pe regiunea aleasă pentru puncţie.   o   Hainele nu trebuie să împiedice circulaţia de întoarcere.   o   Pentru puncţia venoasă se aşează pacientul în decubit dorsal, cu braţul în extensie, sprijinit pe pernă elastică.   o   Pentru puncţie capilară pacientul poate sta şi în şezut, pe scaun, cu braţul sprijinit în extensie şi supinaţie.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks