Rebus clasa 8.docx

Description
I Completeaza rebusul de mai jos pentru a descoperi activitatea Mantuitorului din Joia Mare: A 1. Corabia Mantuirii B 2. Vas folosit la Sfanta Liturghie (plat) 3. Panza de pe Sfanta Masa, pe care este pictata “punerea in mormant”, fara de care nu se poate savarsi Sfanta Liturghie. 4. Calatorie in Tara Sfanta. 5. Convorbirea cu Dumnezeu. 6. Asezamant religios pentru monahi. 7. “Ziua Domnului” 8. Suportul pen

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 I  Completeaza rebusul de mai jos pentru a descoperi activitatea Mantuitorului din Joia Mare: A 1.   Corabia Mantuirii B  2.   Vas folosit la Sfanta Liturghie (plat) 3.   Panza de pe Sfanta Masa, pe care este pictata “punerea in mormant” , fara de care nu se poate savarsi Sfanta Liturghie. 4.   Calatorie in Tara Sfanta. 5.   Convorbirea cu Dumnezeu. 6.   Asezamant religios pentru monahi. 7.   “Ziua Domnului”  8.   Suportul pentru lumanari asezat pe Sfanta Masa 9.   Vas folosit la Sfanta Liturghie. 10.   Prima treapta a preotiei. 11.   Capela pentru rugaciune. 12.   Cartea cu pericope evanghelice. 13.   Cantec religios. II  Completeaza spatiile libere din propozitiile de mai jos: Inainte de Pastile evreilor, Iisus se afla in localitatea ……………………… impreuna cu apostolii si cu ……………………… cel inviat din morti. Iisus Hristos a trimis doi dintre apostoli pe ……………… si pe ……………….. ca sa -I aduca …………….. unei asine caci asa avea sa intre in cetatea ……………………….    2 Si intrand Iisus in cetate, poporul il asteptase ca pe un ………………… tinand in mana ramuri de ……………….. si strigand cu glas mare “…………………………………………..! Bine este ……………….........   …………………………………………………………Domnului.” Dar in cetate erau prezenti si …………………….. si……………………………. care isi impietrise inima si cautau sa -L prinda pe Iisus si sa-L omoare. III Scrie o compunere de 25-35 de randuri in care sa prezinti o calatorie de doua zile la locurile sfinte in j udetul Maramures cu titlul “ Calatorie spre viata de sfintenie”.   Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 1 punct din oficiu. Timp de lucru 30 min.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks