RAZVOJ SEKTORA VOĆARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI - PDF

Description
RAZVOJ SEKTORA VOĆARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI Prof. Dr Pakeza Drkenda Poljoprivredno prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, 4 th of October Stanjevoćarstva na području FBiH Uspostavljeni

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 109 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
RAZVOJ SEKTORA VOĆARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI Prof. Dr Pakeza Drkenda Poljoprivredno prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, 4 th of October 2013. Stanjevoćarstva na području FBiH Uspostavljeni su standardi intenzivne proizvodnje: adekvatna podloga i moderan sortiment, gusta sadnja, vitko vreteno kao uzgojni oblik, sistem za navodnjavanje tipa kap po kap, te adekvatan naslon. Razultat ovakvog trenda razvoja jesu voćarska regija Gradačac-Tuzla, koji danas sasvim sigurno konkurišu voćnjacima Njemačke, Italije i ostalih zemalja koji imaju apsolutno razvijenu proizvodnju voća. Stanje voćarstva u FBiH nije moguće predstaviti samo na osnovu statističkih podataka i FAO podataka. Potpunu sliku o stanju u voćarstvu FBiH jedino je moguće napraviti ekspertskom analizom stanja na terenu U segmentu jagodastog voća ostvaren je vidljiv napredak u pravcu modernizacije i intenziviranja proizvodnje. Tehnologija produkcije jagode je uglavnom bazirana na iskustvima iz iz Italije (sistemi uzgoja, sortiment i sadni materijal). Sistemi zgoja jagode u FBiH su danas u pogledu sistema uzgoja na otvorenom polju dosta blizu sistema praktikovanog u zemljama EU. Danas su na terenu standardizovane tehnologije uzgoja krošnjastih voćaka, jagode i dvogodišnjeg tipa maline na otvorenom polju, dok za ostale vrste postoji ogromna raznolikost u sistemima uzgoja Najvažnijih 5 voćnih kultura u BH, Hrvatskoj i Srbiji , u 1000 t, Source: EUROSTAT) Crop Average Bosnia and Herzegovina a Plums Apples Pears Cherries Strawberries Croatia a Apples Citrus fruits c 50.8 c 45.6 Olive trees c 51.0 c 37.2 Plums Cherries Serbia b Plums Apples Raspberries Peach Pears Vrste voća koje se uzgajaju na području FBiH Najveći broj uzgajanih voćnih vrsta vodeporijeklo iz područja umjerenog klimata (zahtijevaju period mirovanja tokom zime) Uzgoj mediteranskih kultura u Hercegovini (nar, smokva, maslina, kaki, grožđe, kivi, badem) Vrste iz grupa jabučastog, koštičavog, jagodastog voća, jezgraste grupe voćaka (uglavnom sakupljaju sa stabala nastalih u prirodnim populacijama) Regije proizvodnje krošnjastog voća na području FBiH Gradačac i Srebrenik (šljiva, jabuka, kruška); Gračanica i Čelić (savremeni kultivari šljive; lokalni kultivari šljive: 'Korajka', 'Bosanka'; kruška; lokalni kultivari kajsije); Mostar i Čapljina (breskva, trešnja, jabuka); Konjic i Prozor (jabuka; lokalni kultivar šljive: 'Požegača'; kruška); Ilijaš, Visoko i Breza (jabuka, šljiva, kruška, trešnja). Regije u kojima dominira jagodasto voće Velika Kladuša (dvogodišnja malina, jednorodne jagode); Bužim (kultivari jednogodišnjeg tipa maline); Cazin (maline, jagode, aronija, visokožb. borovnica); Bosanska Krupa (maline, jagode, aronija, visokožbunasta borovnica); Bugojno, Gornji i Donji Vakuf, Jajce (maline, visokožbunasta borovnica); Centralna Bosna: Novi Travnik, Busovača, Kiseljak, Fojnica (jagode, dvogodišnja malina; Visoko (visokožbunasta borovnica, jednogodišnja malina); Zavidovići (kultivari dvogodišnjeg tipa maline); Žepče lokalna zajednica Željezno Polje (dvog. malina, Postoje određena područja, u kojima je struktura proizvodnje voća šarolika, tj. ne postoji jasna diferencijacija na uzgoj stablašica ili proizvodnju jagodastog voća, već su vrste iz obje grupe zastupljene u različitim obimima. Te regije su sljedeće: Goražde; Maglaj; Olovo; Živinice PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA VOĆA U FBIH Sadašnje stanje u rasadničkoj proizvodnji je kompleksno. Formiran je veći broj manjih rasadnika bez potrebne infrastrukture za proizvodnju kvalitetnog sadnog materijala. Najveća proizvodnja sadnog materijala zabilježena je u godini, kada je proizvedeno sadnica, dok je najmanja proizvodnja registrovana godine u iznosu od sadnica. Proizvodnja sadnog materijala pokazuje trend rasta, iako je u zabilježen blagi pad Količine sadnica iz 20 registrovanih rasadnika u FBiH nisu dovoljne da bi zadovoljile potrebe domaćeg tržišta, te se iste uvoze iz drugih zemalja, koje često po sortimentu ne odgovaraju našem podneblju. U pomenutim rasadnica se proizvode sadnice iz grupe jabučastog, jagodastog, južnog, koštičavog i jezrastog voća Osim registrovanih rasadnika, ovom proizvodnjom se bavi i veliki broj neregistrovanih proizvođača koji na tržište plasiraju svoj neprovjereni sadni materijal Potrebno je raditi na usklađivanju domaće zakonske regulative sa EU regulativom, te trajno riješiti pitanje matičnjaka sorata i podloga, kvaliteta sadnice, kao i čuvanja Registrovani proizvođači sadnog materijala voća na području FBiH Redni broj 1. Voćni rasadnik Srebrenik 2. Euro -Kalem Trade Orašje 3. Plantaže Čapljina d.d. Čapljina 4. Rasadnik Hodbina 5. Čuljak Čapljina 6. ZZ Poljoopromet Donji Vakuf 7. TUD Heko d.o.o. Bugojno 8. Rubus Sapna 9. ZZ Srebrenica Srebrenica 10. Trešnja produkt Mostar 11. Greny Smith Gradačac 12. Pelcer Gradačac 13. Prva brazda Čelić 14. Jaffa Komerc d.o.o. 15. Agrodina Ustikolina 16. Poljokomerc Kiseljak 17. ZZ Visoko Visoko 18. Dominant d.o.o. Gabela-Čapljina 19. Kumulus d.o.o. Srebrenik 20. Agrostenly Čelić Naziv rasadnika Ukupna proizvodnja sadnog materijala jabučastog voća u FBiH za period (Izvori: Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, Federalni agromediteranski zavod Mostar). Ukupna proizvodnja sadnog materijala koštičavog i jezgrastog voća u FBiH za period (Izvori: Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, Federalni agromediteranski zavod Mostar). Ukupna proizvodnja sadnog materijala jagodastog voća u FBiH za period (Izvori: Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, Federalni agromediteranski zavod Mostar). Ukupna proizvodnja sadnog materijala južnog voća u FBiH za period (Izvori: Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, Federalni agromediteranski zavod Mostar). Najviše korišteni tip sadnice za jagodu je frigo sadnica proizvedena u Italiji Upitno je vrijeme isporuke, jer kasnija isporuka znači kasniju sadnju i slabiju diferencijaciju u jesen!!! The most commonly used varieties of strawberries in Bosnia and Herzegovina Jabučasto voće na području FBiH U strukturi novopodignutih zasada dominira jabuke i kruške, kako komercijalne sorte i klonovi, tako i tardicionalni genotipovi U sortimentu jabuke dominira: 'Idared', 'Jonagold', 'Golden Delicious', 'Elstar', 'Granny Smith', klonovi kultivara 'Gala', zatim 'Fuji', 'Braeburn', 'Golden Rainders', 'Pink Lady Sortiment kruške: 'Junska Ljepotica', 'Julsko zlato', 'Vilijamovka', 'Citronka', 'Turandot', 'Santa Marija' i druge. Vegetativne podloge i to M9 kao slabo bujna, Jabučasto voće na području FBiH Najveće količine proizvedenih plodova jabuke i kruške su za potrošnju u svježem stanju, direktno nakon berbe u voćnjacima, kada su u pitanju kultivari rane sezone sazrijevanja ili pak u izvansezonskom periodu nakon skladištenja u adekvatnim hladnjačama. prerada uglavnom u bistre sokove ili određene tipove alkoholnih pića za domaće i inozemnotržište Koštičavo voće U FBiH dominiraju sljedeće kulture: šljiva, breskva, trešnja, višnja i kajsija, dok su nektarine zastupljene uglavnom u južnom dijelu Hercegovine dominiraju komercijalne sorte, osim za šljivu i trešnju gdje se velikim dijelom, posebno u određenim regijama, praktikuje proizvodnja domaćih i odomaćenih sorti (za šljivu je to 'Požegača', a za trešnju 'Mostarska Alica', te tzv. 'Hrušt'). Koštičavo voće Najveći dio proizvedenih plodova koštičavog voća se plasira kao svježa roba, direktno na domaće tržnice, ili se pak, nakon adekvatnog procesa hlađenja plasira na inostrano tržište. Međutim, velike količine šljive proizvedene na području FBiH odlaze na preradu, i to za proizvodnju rakije na prvom mjestu, koja u pojedinim regijama predstavlja jedan od glavnih proizvoda, ali i na sušenje u okviru tradicionalnih ili apsolutno modernih pogona za ovu namjenu. Koštičavo voće Šljiva je kultura iz ove grupe koja se najmasovnije uzgaja na području FBiH. Kada je u pitanju sortiment šljive onda dominiraju prvenstveno čačanske selekcije uz kultivar 'Stanly', s tim da posljednjih godina modernizacija produkcije ove vrste podrazumjeva uvođenje njemačkih selekcija kao što su 'Hanita', 'Katinka', 'Elena' i 'Jojo, Top i njegove selekcije (Tophit). Podloga na koju se kaleme navedeni kultivari šljive uglavnom podrazumijeva sijanac džanarike. Potrebno je uvođenje u proizvodnju novih podloga Koštičavo voće Potrebno je osvremrnjavanje uzgoja koštičavog voća (nove podloge, sorte i sistema uzgoja). Procjena je da bi uzgoj trešnje u budućnosti imao perspektivu pri čemu se proizvodnja mora osavremeniti (u kontinentalnom dijelu F B i H obavezno uzgoj pod folijom na slabobujnim podlogama). minimalno tri godine trebaju da bi se vidjeli rezultati (skupe sadnice trešnje, ograničena sortna lista, nepostojanje adekvatnog rasadnika za proizvodnju visokokvalitetnog sadnog Jagodasto voće na području FBiH uzgaja se najveći broj vrsta, a iste se mogu podijeliti u dvije grupe: one koje su tradicionalno prisutne i one koje su introdukovane - novijeg datuma uzgoja Tradicionalne : jagoda, malina, kupina, ribizla i borovnica Jagodasto voće JAGODA Sortiment jagode: jednorodne sorte: 'Maja', 'Miss', 'Marmolada', 'Senga Sengana', 'Elsanta', Antea, Arosa, Elsanta, Joly, Clery ; kultivari dan neutralnih biljaka jagode: Seascape, Diamante, Evie, Flamenco, Elsinore, Malling Pearl ; tipovi alpske jagode; Jagodasto voće MALINA i KUPINA kultivari dvogodišnjeg tipa maline: 'Meeker', 'Willamette' i 'Fertodi', 'Tulameen', 'Glen Ample', Octavia, Cascade Delight ; kultivari jednogodišnjeg tipa maline: 'Polka', 'Polana', 'Autumn Bliss', 'Heritage', Joan J i Himbo Top ; Kultivari kupine: Jumbo, Loch Ness, Navaho, Triple Crown ; hibrid maline i kupine: Tayberry ); Jagodasto voće RIBIZLA, BOROVNICA Ribizle crvenog ploda: 'Rovada', 'Rolan', 'Detvan', 'Jonkeers Van Tets'; Ribizle crnog ploda: 'Ben Lemond', 'Ben Sarek', 'Ometa', Ebony ; Ribizle bijelog ploda: 'Blanka', 'White Imperial'; Ribizleružičastog ploda: Pink Champagne ); Borovnica Sjeverna visokožbunasta borovnica: 'Bluecrop', 'Elliot', 'Earlyblue', 'Nui', 'Puru' i 'Reka', 'Blauweiss-Goldtraube', 'Heerma', 'Gretha'; Polužbunasti hibridi borovnice: 'Bluetta', 'Northblue', 'Northland'; Jagodasto voće posljednjih godina se na tržištu pojavljuju plodovi i sadni materijal tzv. novih vrsta voća, čija se komercijalna proizvodnja organizuje u neposrednoj blizini lokacija na kojima one egzistiraju u prirodnim populacijama. Nemaju još veliku ekonomsku važnost, ali imaju potencijal. U reklamnim materijalima različitih rasadnika za ove vrste se veoma često koristi termin neobične, rijetke ili izuzetne vrste jagodastog voća, a među njima su najčešće aronija, goji, drijenjak, šipurak, zova, trnjina, JAGODASTO VOĆE Generalno, jagodasto voće predstavlja jednu od najvećih perspektiva u budućem razvoju voćarstva na području BiH Postoji potražnja na tržištu jedna od rijetkih poljoprivrednih proizvodnji koja u najvećoj mjeri prati savremene trendove Trend rasta proizvodnje jagode i maline imao je za posljedicu apsolutnu preorijentaciju pravaca razvoja određenih regija na području Federacije BiH Značaj i u njenom socijalnom karakteru budući da se sa relativno malih površina i sa skromnim ulaganjima mogu ostvarivati prihodi dovoljni za Procjena za jagodasto voće U F BiH je nešto više od jedne hiljade hektara pod ovim kulturama sa prosječnim prinosom od skoro 10 tona po ha. ima još uvijek jako puno prostora za napredovanje, kao stono voće, ali i kao sirovina za peradu (prisutne tendencije stalnog povećanja otkupnih cijena i zainteresovanosti otkupljivača i prerađivačke industrije). Dominira uzgoj na otvorenom polju, ali i u različitim tipovima poluzaštićenih prostora (visoki i niski tuneli, plastenici Sezona proizvodnje maline i jagode, sa kombinacijom različitih tipova i kultivara na području FBiH može se organizovati od početka šestog do devetog mjeseca STANJE U PRERADI VOĆA U FBIH Prerada je oslonjena na domaćusiroviniu (sa udjelom od 96,77%), bilježi trend pada. mali udio sirovine za preradu (1,91%), nedovoljni i neravnomjerno raspoređeni rashladni kapaciteti. U FBiH 24 aktivne hladnjače za čuvanje voća i povrća. Ukupna zapremina rashladnih kapaciteta iznosi tona Raspoloživi rashladni kapaciteti za svježe voće i povrće su nedovoljni, jer ukupna proizvodnja voća i povrća iznosi oko tona i da se najveći dio koristi za stonu potrošnju, za čiji kvalitet je neupitno čuvanje u hladnjačama (kontrolisana i normalna atmosfera) sa Skladišni kapaciteti u BH, Hrvatskoj i Srbiji, bez dubokog smrzavanja Preporuka formirati Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja na nivou države BiH; uspostaviti funkcionalnu bazu podataka o voćarstvu; formirati istraživačko-razvojne centre jačati kapacitete postojećih edukacijskih ustanova; formirati edukacijske centre za neformalno obrazovanje; Uspostaviti fukcionalnu javnu i privatnu savjetodavnu službu koja će moći pratiti razvoj voćarstva imenovati Komisiju za izradu i realizaciju smjernica Integralne proizvodnje voća (po kulturama). formirati gen banku na federalnom nivou - centar koji se bavi aktivnostima usmjerenim očuvanju i korištenju BGR; Thank you for your attention
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks