RAPORLARINIZDA ULUSLARARASI İŞ İLETİŞİMİ STANDARTLARI, IBCS / IBSS

Description
Tüm dünyada giderek yaygınlaşmakta olan ¨uluslararası iş iletişim standartları¨ konusunda bilgi sahibi olmak ve kurumunuzda kullanılmakta olan raporlama sisteminizde bu standartları uygulamak isterseniz, bu sunumu kaçırmamalısınız

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. SAP FORUM İSTANBUL Discover Simple RAPORLARINIZDA ULUSLARARASI İŞ İLETİŞİMİ STANDARTLARI, IBCS Erdem Pekcan IBSS
 • 2. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2 Gündem IBSS  Şirket tanıtımı. IBCS  Kuruluş, amaç, yöntemler Örnekler  Tablo, grafik, gösterimler Kazanımlar  Şirketler için faydalar 02-03 Haziran 2016  Konferans bilgileri
 • 3. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3  Sadece SAP İş Analitikleri  >14 Yıl SAP Tecrübesi  İş Analitikleri alanında bölgenin en büyük şirketlerinden  4 Kıta – 45 Ülkede uygulama tecrübesi  15+ Sektör & 60+ İş Ortağı  2014 yılın en başarılı SAP Analitik projesi ödülü
 • 4. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4
 • 5. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5 IBCS International Business Communications Standards | ibcs-a.org • Dernek • Standartların belirlenmesi • Üyelik, sertifikalandırma • Konferans
 • 6. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 Standartlar
 • 7. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 Standartlar
 • 8. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 Standartlar
 • 9. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9 © www.ibcs-a.org Örnek-1
 • 10. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 © www.ibcs-a.org Örnek-2
 • 11. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 © www.ibcs-a.org TOP 10
 • 12. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12 © www.ibcs-a.org TOP 10
 • 13. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13 © www.ibcs-a.org TOP 10
 • 14. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14 © www.ibcs-a.org TOP 10
 • 15. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15 © www.ibcs-a.org TOP 10
 • 16. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16 © www.ibcs-a.org TOP 10
 • 17. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17 © www.ibcs-a.org TOP 10
 • 18. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18 © www.ibcs-a.org TOP 10
 • 19. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19 © www.ibcs-a.org TOP 10
 • 20. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 20 © www.ibcs-a.org TOP 10
 • 21. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 21 © www.ibcs-a.org Kazanımlar
 • 22. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22 © www.ibcs-a.org Kazanımlar
 • 23. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 23 © www.ibcs-a.org Kazanımlar  Standartlaşma  Kolay anlaşılır, sade, etkili raporlar  Genel şirket kültürüne katkı  Raporlarda bütünlük  Değişikliklere kolay adapte olma  Daha hızlı rapor tasarımları
 • 24. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24 © www.ibcs-a.org Konferans 02 & 03 Haziran 2016 ! İstanbul www.ibss.com.tr
 • 25. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks