raamatute nimekiri 2

Description
Raamatute nimekiri Töö tähtaeg: 13.november 2017 Esitlus toimub klassis. Vali antud nimekirjast üks raamat ja tee kokkuvõte vastates alljärgnevatele küsimustele.  Kas oled nõus autori seisukohtadega?  Millega nõustud, millega mitte? Põhjenda oma arvamust.  Mida said teada uut, mis oli varasemast tuttav?  Mida saad kasutada igapäevaelus või töökohal?  Sinu arvamus raamatust. Kas soovitad ka teistele? Põhjenda! Raamatu kokkuvõtted kantakse ette klassis järgmisel

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 11 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Raamatute nimekiri Töö tähtaeg: 13.november 2017 Esitlus toimub klassis. Vali antud nimekirjast üks raamat ja tee kokkuvõte vastates alljärgnevatele küsimustele.    Kas oled nõus autori seisukohtadega?    Millega nõustud, millega mitte? Põhjenda oma arvamust.    Mida said teada uut, mis oli varasemast tuttav?    Mida saad kasutada igapäevaelus või töökohal?    Sinu arvamus raamatust. Kas soovitad ka teistele? Põhjenda! Raamatu kokkuvõtted kantakse ette klassis järgmisel kohtumisel. 1.   Eduka suhtlemise 100 saladust P. Niven Tänapäev 2004 2.   Eduka inimese 100 saladust P. Niven Tänapäev 2004 3.   Miks klient rahul ei ole M. Karjase Ilo 1998 4.   Kui elukaaslastest saavad lapsevanemad M. Eckert Kunst 2001 5.   Kuidas piire seada E. C. Vinton Sinisukk 1999 6.   Mina olen lapsevanem, ole sina laps Odamees 2001 7.   Mõistus juhib tundeid D. Greenberg Ch. A. Padesky Tänapäev 2007 8.   Kuidas juhtida oma emotsioone P. Lewis Sinisukk 2001 9.   Juhatus psühholoogiasse N. C. Benson Koge 2005 10.   Kaini kasvatamine D. Kidlon M. Thompson Balti Raamat 2003 11.   Õnneliku perekonna saladus R. Scinner J. Cleese Varrak 2001 12.   Kuidas võita rivaali M. Kent Elmatar 1993 13.   Saad kõik, millest loobud T.Hellsten Pilgrim 2005 14.   Tunne elust mõnu S. Jeffers Varrak 2003 15.   Jõehobu elutoas T. Hellsten Eesti Karskusliit 1994 16.   Sõpruse kirjutamata reeglid N. Madorsky E. Kennedy-Moore Pegasus 2005 17.   Appi elan mehega/poisikesega B. McLellan Tänapäev 2003 18.   Kui täis on sinu tass T. Rash D. O. Cilffon Väike Vanker 2006 19.   Kuidas olla õnnelik töökohal, mida te vahel ei talu R. West Odamees 2000 20.   Tõdegem  –   mehed on lurjused J. W. Rock B. L. Duncan Odamees 2003 21.   Vägivallatu suhtlemine M. B. Rosenberg Nebadon 2005 22.   Mina näppasin sinu juustu D. Briston- Bovey Pegasus 2003 23.   Emotsioon D. Evans Valgus 2002 24.   Kuidas lahendada konflikte töökohal H. Lacey 2002 25.   Hirmu põhivormid F. Riemann Johannes Esto Ühing 1995 26.   Sotsiaalpsühholoogia alused N. Hayes Külim 2002  27.   Kuidas lohutada, kui ei tea, mida öelda R. Miller Kaplan Ersen 2005 28.   Moraalne ahistamine M. F. Hirigoyen Olion 2001 29.   Kuidas lugeda ja kasutada kehakeelt A. Jaskolka Ersen 2005 30.   Lähisuhete vägivald Koostaja H. Kase Tallinn 2004 31.   Motiveerimise kunst M. Landsberg Varrak 2003 32.   Tüdrukud on Saturnilt, poisid Jupiterilt K. Lamb Odamees 2000 33.   Suhtlemisoskused. M. McKay, M. Davis, P. Fanning Väike Vanker. 34.   Vastus varnast võtta. M. Pöhm Ilo 2003 35.   Suhtlemispsühholoogia A. Kidron 1986 36.   Argielu psühhopataloogia S. Freud Väike Vanker 2001 37.   Suhtlemismängud E. Berne Väike Vanker 2001 38.   Palun ärge tulistage sõnumitoojat. Sinisukk 2001 39.   Praktiline intelligentsus argielus R. J. Sternberg 40.   Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi D. Carnegie tln 1993 41.   Ärge muretsege, hakake elama D. Carnegie tln 1992 42.   Igapäevaoskused R. Bolton Väike Vanker 200 43.   Kuidas võita vaidlusi ja läbirääkimisi R. Fisher W. Ury 1992 44.   Kehakeel ja edukas karjäär C. Topf Odamees 2000 45.   Enesekindluse nipid R. Taylor 46.   Kohusetunde püünises V. Peiffer Sinisukk 1996 47.   Raske tüüp Kuidas temaga toime tulla J. Dunn Tänapäev 2001 48.   Kehakeel A. Pease Varrak 1994 49.   Kehakeelest Joe Navarro Varrak 2010 50.   Väga efektiivse teismelise 7 harjumust S. Covey Odamees 2001 51.   Ma tean, mida sa mõtled L. Glass 2002 52.   Stress. Räägivad juhid ja hingetohtrid, Sirje Niitra Ärupäev 2004 53.   Toimetulek stressiga Stephen Palmer&Cary Cooper Äripäev 2010 54.   Ärijuhtimise psühholoogia A. Kidron Mondo 2004 55.   Emotsionaalne intelligentsus D. Goleman Väike Vanker 2001 56.   Töö emotsionaalse intelligentsusega D. Goleman Väike Vanker 2001 57.   Müügisuhtlemine M. Vadi TÜ 1997 58.   Psühholoogilised testid F. Quien-Schütz Odamees 1999 59.   Vali endale sobiv elukutse T. Saksakulm Ellervo 2001 60.   Kuidas ära tunda manipulaatorit E. L. Shostrom Ilo 1997 61.   Kui ütlen ei, tunnen end süüdi M. J. Smith Väike Vanker 2004 62.   Kallista oma kliente J. Michell Varrak 2004 63.   Kallista oma töökaaslasi J.Mitchell Varrak 2009 64.   Meeskonna juhtimine R. Heller Koolibri 2000 65.   Meeskond ja mina Mark De Rond Äripäev 2013 66.   Õelad tüdrukud M.Fuller Äripäev 2012 67.   Jõehobu töökohal T. Hellsten Johannes Esto Ühing 2004 68.   Emotsionaale kirjaoskus C. Steiner Ilo 2005 69.   Mõjutamise psühholoogia R. B. Cialdini Pegasus 2005  70.   Psühholoogia alused T. Bachmann, R. Maruste Ilo 2001 71.   Isiksuse psühholoogia J. Allik, A. Realo, K. Konstabel TÜ Kirjastus 2003 72.   Kuidas olla õnnelikum töökohal, mida te vahel ei talu R. West Odamees 2000 73.   Kehakeel töökeskkonnas P. Clayton Koolibri 2004 74.   Suhtlemine A. Kidron Mondo 2004 75.   Muutumisvõime minus E. Wiegand, M. Jakobson 76.   Toimetulek keeruliste inimestega Roy Lilley Äripäev 2010 77.   Lugu mungast kes müüs maha oma Ferrari Robin S. Sharma Pilgrim, 2008 78.   Juht ilma tiitlita Robin S. Sharma 79.   Ehe õnn Martin E. P. Seligman, Pilgrim, 2008 80.   Suhtlemise kuldreeglid Toivo Niiberg Pegasus, 2011 81.   Inimtüüpide maagiline maailm Aira Tammemäe, Tallinn 2010 82.   Enesekehtestamine  –   ei või jah?, Toivo Niiberg, Tiiu Urva, Atlex 2009 83.   Suhtlemiskonflikti psühholoogia Tõnu Lehtsaar, Tartu Ülikooli Kirjastus 2008 84.   Ego kaitsemehhanismid Maria Teiverlau, Külim 2003 85.   Konfliktidest ja suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel Heiki Krips, Tartu 2010 86.   Ma armastasin manipulaatorit Caroline Brehat, Varrak 2010 87.   Enesehinnang Mia Törnblom, Varrak 2009 88.   Jah! Veenmisteaduse 50 saladust Noah J.Goldstein jt. Elmatar 2008 89.   Kiire ja aeglane mõtlemine Daniel Kahneman Tänapäev 2012 90.Moraalne ahistamine Marie-France Hirigoyen Olion 2001 91.Ohtlikud inimtüübid Joe Navarro Varrak 2016 92. Suhete võti Jack Schafer, PhD ja Marvin Karlins, PhD Sinisukk 2016 93. Aju Emotsionaalne elu Richard J. Davidson, Sharon Begley Äripäev 2016 94. Iseduse praktikad Zygmunt Bauman, Rein Raud, Tallinna Ülikool 2016 95. Vahukommikatse. Miks enesekontroll on edu mootor Walter Mischel Äripäev 2016  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks