QUÀ TẶNG HỘI THẢO

Description
QUÀ TẶNG CHO SỰ KIỆN HỘI THẢO Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các dòng sản phẩm quà tặng gỗ cao cấp khá phù hợp với cá sự kiện hội thảo lớn của các công ty cũng như các hội thảo lớn. Các sản phẩm của chúng tôi hiện nay có các dòng sản phẩm như: bút gỗ, hộp bút gỗ khắc tên, lịch gỗ, sổ gỗ, name card,… chúng tôi nhận khắc miễn phí theo yêu cầu của khách hàng. Herapen chuyên cung cấp các dòng sản phẩm sỷ lẻ phù hợp với nhu cầu của khách.

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 7 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Nếu bạn đang tìm kiếm: Quà tặng khách hàng,nhân viên, đối tác cần có Logo, thông tin công ty bạn. Quà tặng các dịp kỷ niệm thành lập, hội nghị, dịp lễ, cuối năm… yêu cầu có thông tin công ty. Quà tặng dành cho doanh nhân, cho sếp, cho người đặc biệt… yêu cầu sự sang trọng. Hiện nay Herapen của chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm quà lưu niệm làm quà tặng cho các sự kiện, khách hàng , hội nghị và quà tặng tri ân khách hàng,… Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các dòng sản phẩm quà tặng gỗ cao cấp như: bút gỗ khắc tên, hộp bút gỗ khắc tên, name card, lịch gỗ, sổ gỗ,..
 • 2. Herapen còn đang trên con đường dẫn đầu “hot trend” này bằng những sản phẩm chất lượng QUÀ TẶNG CHO SỰ KIỆN HỘI THẢO Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các dòng sản phẩm quà tặng gỗ cao cấp khá phù hợp với cá sự kiện hội thảo lớn của các công ty cũng như các hội thảo lớn. Các sản phẩm của chúng tôi hiện nay có các dòng sản phẩm như: bút gỗ, hộp bút gỗ khắc tên, lịch gỗ, sổ gỗ, name card,… chúng tôi nhận khắc miễn phí theo yêu cầu của khách hàng. Herapen chuyên cung cấp các dòng sản phẩm sỷ lẻ phù hợp với nhu cầu của khách.
 • 3. Bút gỗ khắc tên càng được ưa chuộng bởi vẻ đẹp mộc mạc, giản dị nhưng vô cùng sang trọng CÔNG TY CHUYÊN CUNG CẤP QUÀ TẶNG HỘI THẢO Công ty Herapen của chúng tôi hiện nay đang cung cấp các dòng sản phẩm quà tặng phù hợp cho các sự kiện hội thảo. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp một số sản phẩm như: bút gỗ, hộp but gỗ khắc tên, lịch gỗ, sổ gỗ, name card,… Chúng tôi đang áp dụng các chương trình khá hấp dẫn cho các khách hàng mua sỷ với số lượng lớn với giá cả hợp lý nhất trên thị trường.
 • 4. Lời nhắn nhủ chân thành được khắc lên trên những chiếc bút gỗ sẽ thể hiện một cách tinh tế tình cảm và tấm lòng của bạn dành cho người nhận. HERAPEN Write Up The Difference Bài viết liên quan: Quà tặng khách hàng ; quà tặng doanh nghiệp ; bút gỗ Xem thêm tại: http://www.herapen.com/qua-tang-doanh-nghiep/qua-tang-hoi-thao
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks