Prosím, venujte pozornosť nasledovnému: Montáž výbavy alebo elektropríslušenstva, ktoré nie je schválené spoločnosťou Automobiles PEUGEOT, môže - PDF

Description
! Prosím, venujte pozornosť nasledovnému: Montáž výbavy alebo elektropríslušenstva, ktoré nie je schválené spoločnosťou Automobiles PEUGEOT, môže spôsobiť poruchu elektronického systému vášho vozidla.

Please download to get full document.

View again

of 330
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 48 | Pages: 330

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
! Prosím, venujte pozornosť nasledovnému: Montáž výbavy alebo elektropríslušenstva, ktoré nie je schválené spoločnosťou Automobiles PEUGEOT, môže spôsobiť poruchu elektronického systému vášho vozidla. Ďakujeme vám, že túto skutočnosť rešpektujete a doporučujeme vám skontaktovať sa so zástupcom značky PEUGEOT, ktorý vám predstaví výbavu a značkou schválené príslušenstvo. VITAJTE Ďakujeme, že ste si vybrali PEUGEOT 508. Táto príručka užívateľa je zostavená tak, aby ste mohli plne využívať vaše vozidlo vo všetkých situáciách každodenného života. Nájdete tu tiež, hneď na prvých stranách, podrobný obsah, po ktorom nasleduje rýchle oboznámenie sa s vozidlom, určené na jednoduchšie spoznanie vášho vozidla. Všetky detaily, týkajúce sa vášho vozidla, ako sú komfort, bezpečnosť a praktické informácie, sú uvedené v tejto príručke, aby ste mohli oceniť jeho kvality a lepšie ho využívať. Vysvetlivky Každý model môže obsahovať len časť výbavy uvedenej v tejto príručke v závislosti od úrovne vyhotovenia, modelov, verzií a od charakteristík krajín, v ktorých sa predáva.! Výstraha: tento znak označuje výstrahy, ktoré musíte bezpodmienečne rešpektovať z dôvodu vašej vlastnej bezpečnosti ako aj bezpečnosti iných a tým nezvyšovali riziko poškodenia vášho vozidla. Ochrana životného prostredia: tento znak sprevádza rady, týkajúce sa ochrany životného prostredia. i Informácia: tento znak sústredí vašu pozornosť na doplňujúce informácie, ktoré vám uľahčia použitie vášho vozidla. Odkaz na stranu: tento znak vás upozorňuje na strany, uvádzajúce podrobnosti o funkcii. Obsah Zoznámenie sa s vozidlom Kontrola činnosti. Združený prístroj 20 Kontrolky 21 Ukazovatele 31 Palubný počítač 36 Otvárania Kľúč s diaľkovým ovládaním 39 Alarm 48 Elektrické ovládanie otvárania okien 50 Kufor 52 Motorizovaný kufor (SW) 53 Panoramatické strešné okno (SW) 56 Palivová nádrž 58 Ochranná palivová vložka Diesel 59 Jazda Štartovanie-vypnutie motora 94 Elektrická parkovacia brzda 96 Ručná parkovacia brzda 103 Manuálna prevodovka 104 Ukazovateľ zmeny prevodového stupňa 105 Automatická prevodovka 106 Manuálna riadená 6-stupňová prevodovka 110 Stop & Štart 114 Asistent pri rozjazde do svahu 117 Zobrazenie v zornom poli vodiča (Head-up displej) 118 Obmedzovač rýchlosti 121 Regulátor rýchlosti 123 Parkovací asistent 125 Meranie voľného miesta na parkovanie 127 Komfort Predné sedadlá 61 Zadné sedadlá 66 Spätné zrkadlá 68 Nastavenie volantu 70 Výbava interiéru 71 Výbava kufra (Hatchback) 74 Výbava kufra (SW) 75 Kúrenie a vetranie 80 Manuálna klimatizácia 82 Automatická dvojzónová klimatizácia 84 Automatická štvorzónová klimatizácia 87 Odrosovanie - Rozmrazovanie zadného okna 92 Programovateľné kúrenie / vetranie 93 Viditeľnosť Ovládače osvetlenia 129 Automatické rozsvietenie svetiel 134 Nastavenie svetlometov 137 Natáčacie osvetlenie 138 Ovládanie stieračov skla 140 Automatické stieranie 142 Stropné osvetlenie 144 Tlmené osvetlenie 145 Obsah Bezpečnosť detí Detské sedačky 146 Detské sedačky ISOFIX 152 Praktické informácie Sada na dočasnú opravu pneumatiky 170 Výmena kolesa 176 Výmena žiarovky 183 Výmena poistky V batéria 196 Úsporný režim energie 199 Výmena ramienka stierača skla 200 Odťahovanie vozidla 201 Vlečenie prívesu 202 Inštalácia strešných tyčí 204 Príslušenstvo 205 Technické parametre Benzínové pohonné jednotky 218 Hmotnosti pre benzínové motory 219 Pohonné jednotky Diesel 221 Hmotnosti pre motory Diesel 224 Rozmery 227 Identifi kačné prvky 228 Bezpečnosť Ukazovatele smeru 157 Núdzový alebo asistenčný hovor 158 Zvuková výstraha 158 Detekcia podhustenia pneumatík 159 Systém ESP 160 Bezpečnostné pásy 163 Airbagy 166 Kontroly Otvorenie kapoty 208 Porucha z dôvodu úplného vyčerpania paliva (Diesel) 209 Benzínové motory 210 Dieselové motory 211 Kontrola hladín 213 Kontroly 216 Audio a telematika Núdzový alebo asistenčný hovor 229 Výbava JBL 231 WIP Nav+ 233 Autorádio 287 Abecedný register. Vizuálne vyhľadávanie. Zoznámenie sa s vozidlom V exteriéri Elektronický kľúč: Prístup a Štartovanie Hands free Tento systém vám umožňuje otvorenie, zatvorenie a naštartovanie vozidla, ak máte kľúč pri sebe a v určenej zóne. St Pri zastavení vozidla uvedie tento systém motor dočasne do pohotovostného režimu (červené svetlá, dopravné zápchy, iné...). Motor sa automaticky opäť uvedie do chodu akonáhle sa s vozidlom budete chcieť pohnúť. Funkcia Stop & Štart umožňuje zníženie spotreby paliva, množstva znečisťujúcich emisií a zároveň ponúka komfort absolútneho ticha pri zastavení. 114 na parkovanie Tento systém meria veľkosť miesta a informuje vás o možnosti parkovania V exteriéri Parkovací asistent v smere dopredu a v spätnom chode Táto výbava vás pri manévrovaní s vozidlom upozorňuje na prekážky nachádzajúce sa pred alebo za vozidlom. Zoznámenie sa s vozidlom Motorizovaný kufor (SW) Tento systém vám, za pomoci tlačidla, umožňuje jednoduché otvorenie alebo zatvorenie kufra vďaka jeho motorizácii Sada na dočasnú opravu pneumatiky Táto sada je kompletný systém, pozostávajúci z kompresora a plniaceho prípravku, ktorá vám umožní vykonať dočasnú opravu pneumatiky Zoznámenie sa s vozidlom Otvorenie Kľúč s diaľkovým ovládaním Palivová nádrž A. Rozloženie/Zloženie kľúča. B. Odomknutie vozidla. i Ostatné funkcie... C. Uzamknutie vozidla. Lokalizácia vozidla. Systém Prístup a Štartovanie Hands free Otvorenie S elektronickým kľúčom pri sebe, nachádzajúcim sa v určenej zóne, vsuňte ruku za rukoväť dverí, čím odomknete vozidlo. Následne rukoväť potiahnite a dvere otvorte. 1. Otvorenie krytu palivovej nádrže Zatvorenie S elektronickým kľúčom nachádzajúcim sa v určenej zóne zatlačte prstom na rukoväť dverí (v mieste označenia), čím vozidlo uzamknete. 2. Otvorenie a uchytenie uzáveru palivovej nádrže. Obsah palivovej nádrže: približne 72 litrov (alebo 55 litrov v závislosti od verzie). 58 V interiéri Zobrazenie v zornom poli vodiča Toto zariadenie premieta rýchlosť vozidla a informácie regulátora/obmedzovača rýchlosti na lamele v zornom poli vodiča tak, aby vodič mohol zrakom sledovať vozovku i naďalej. 118 Zoznámenie sa s vozidlom Audio systém a komunikačný systém Tieto zariadenia využívajú najnovšie technológie: autorádio kompatibilné s MP3, prehrávač USB, sadu hands-free Bluetooth, navigáciu s farebnou obrazovkou, doplnkové zásuvky, audio systém Hi-Fi. WIP Nav+ 233 Autorádio 287. Ak je váš PEUGEOT 508 vybavený systémom audio Hi-Fi značky JBL, bol tento systém zostavený na mieru interiéru vášho vozidla. Tlmené osvetlenie V prípade nedostatočného svetla vám toto tlmené osvetlenie kabíny zlepší viditeľnosť vo vnútri vozidla. 145 Automatická klimatizácia Táto výbava vám po nastavení úrovne komfortu umožňuje automaticky riadiť túto úroveň v závislosti od vonkajších klimatických podmienok. Manuálna 82 Dvojzónová 84 Štvorzónová 87 7 Zoznámenie sa s vozidlom Ovládacie pásma Neutralizácia systému ESP/ASR. 160 Rozsvietenie svetelnej kontrolky vám oznamuje stav zodpovedajúcej funkcie. Masáž. Elektrická parkovacia brzda. Detská elektrická bezpečnostná poistka. 156 Kontrolka programovateľného kúrenia. 65 Asistent diaľkových svetiel. 135 Systém merania voľného miesta na parkovanie. 127 Alarm Štartovanie/vypnutie motora pomocou elektronického kľúča. 94 Otvorenie kufra. 52, 53 Otvorenie krytu palivovej nádrže Neutralizácia parkovacieho asistenta. 126 Neutralizácia Stop & Štart. 115 Zobrazenie v zornom poli vodiča (on/off, nastavenia) Pohodlné usadenie Predné sedadlá Manuálne nastavenia 1. Nastavenie výšky a sklonu opierky hlavy. 2. Nastavenie sklonu operadla. 3. Nastavenie výšky sedacej časti sedadla. 4. Nastavenie bedrovej opierky. 5. Pozdĺžne nastavenie sedadla. 6. Nastavenie sedacej časti. Zoznámenie sa s vozidlom. 61 Elektrické nastavenia 1. Nastavenie sklonu, výšky sedacej časti sedadla a pozdĺžne nastavenie. 2. Nastavenie sklonu operadla. 3. Nastavenie bedrovej opierky. 62 9 Zoznámenie sa s vozidlom Miesto vodiča 1. Ovládanie regulátora rýchlosti/ obmedzovača rýchlosti. 2. Výškové nastavenie svetlometov. 3. Ovládanie osvetlenia a ukazovateľov smeru. 4. Združený prístroj. 5. Airbag vodiča. Zvuková výstraha. 6. Radiaca páka V zásuvka pre príslušenstvo. Zásuvka USB/Jack. 8. Ovládanie otvárania kapoty. 9. Poistková skrinka. 10. Rozmrazovacia dýza okna predných dverí. 11. Rozmrazovacia dýza čelného skla. 12. Zámok riadenia a štartovanie pomocou kľúča. 13. Štartovanie pomocou elektronického kľúča. 14. Ovládanie autorádia pri volante. 15. Ovládanie stieračov/ostrekovačov skla/ palubného počítača. 16. Tlačidlo núdzovej výstražnej signalizácie a centrálneho zamykania. 17. Multifunkčný displej. 18. Stredné nastaviteľné a uzatvárateľné vetracie otvory. 19. Airbag spolujazdca. 20. Bočné nastaviteľné a uzatvárateľné vetracie otvory. 21. Príručná skrinka/neutralizácia airbagu spolujazdca. 22. Elektrická parkovacia brzda. 23. Stredná opierka lakťov s uložným priestorom. 24. Odkladacie priestory (podľa verzie). 25. Autorádio. 26. Ovládanie kúrenia/klimatizácie. 10 Zoznámenie sa s vozidlom. 11 Zoznámenie sa s vozidlom Pohodlné usadenie Nastavenie opierky hlavy Nastavenie volantu Ovládač vyhrievania sedadiel Polohu opierky hlavy znížite zatlačením tlačidla A. Opierku hlavy nadvihnete tak, že jej pohyb smerom hore budete doprevádzať až do požadovanej polohy. Sklon opierky nastavíte tak, že jej spodnú časť vychýlite smerom dopredu alebo dozadu. 1. Odistenie ovládača. 2. Nastavenie výšky a hĺbky. 3. Zaistenie ovládača. 0 : vypnuté. 1: mierne. 2 : stredné. 3 : intenzívne. 64! Z bezpečnostných dôvodov je nevyhnutné vykonávať tieto operácie na zastavenom vozidle Pohodlné usadenie Vonkajšie spätné zrkadlá Vnútorné spätné zrkadlo Zoznámenie sa s vozidlom Predné bezpečnostné pásy. Nastavenie 1. Voľba spätného zrkadla. 2. Nastavenie polohy zrkadla. 3. Zrušenie voľby spätného zrkadla. i 68 Ďalšie funkcie k dispozícii... Sklopenie/Vyklopenie. Manuálny model svetlo/tma 1. Voľba polohy svetlo . 2. Nastavenie spätného zrkadla. Automatický model svetlo/tma 1. Automatické snímanie režimu svetlo/tma. 2. Nastavenie spätého zrkadla. 1. Inštalácia popruhu. 2. Zapnutie spony. 3. Overenie správneho uzamknutia zámku potiahnutím za popruh Zoznámenie sa s vozidlom Správne videnie Osvetlenie Stierače skla 14 Prstenec A Prstenec B Zhasnuté svetlá. Automatické rozsvietenie svetiel. Parkovacie svetlá. Stretávacie/diaľkové svetlá. Predné a zadné hmlové svetlá. 130 Ovládač A: predné stierače skla 2. Rýchle stieranie. 1. Štandardné stieranie. Int. Prerušované stieranie. 0. Vypnutie. AUTO Automatické stieranie. Jednorázové stieranie: krátkym zatlačením potiahnite ovládač smerom k vám. Ostrekovač skla: dlhým zatlačením potiahnite ovládač smerom k vám. 140 Uvedenie do činnosti AUTO Krátko zatlačte ovládač smerom dole. Vypnutie činnosti AUTO Druhýkrát krátko zatlačte ovládač smerom dole alebo ovládač umiestnite do inej polohy: Int, 1 alebo Prstenec B: zadný stierač skla 141 Vypnutie. Prerušované stieranie. Ostrekovač skla. Správne vetranie Rady pre nastavenia v interiéri Zoznámenie sa s vozidlom. Kúrenie alebo manuálna klimatizácia Želám si... Rozloženie vzduchu Prietok vzduchu Recirkulácia vzduchu / Vstup vzduchu z exteriéru Teplota Manuálna A/C TEPLO CHLAD ODROSOVANIE ROZMRAZOVANIE Automatická klimatizácia : prednostne použite automatickú činnosť zatlačením tlačidla AUTO . 15 Zoznámenie sa s vozidlom Správna kontrla Združený prístroj Kontrolky Pri zapnutí zapaľovania prejdú ručičky celým ukazovateľom a vrátia sa do polohy 0. A. Zapnuté zapaľovanie, ručička musí ukazovať zostávajúce množstvo paliva. B. Motor v chode, združená kontrolka minimálnej hladiny musí zhasnúť. C. Zapnuté zapaľovanie, displej združeného prístroja zobrazuje hladinu oleja. Ak sú hladiny nedostatočné, doplňte ich Zapnuté zapaľovanie, oranžové a červené výstražné kontrolky sa rozsvietia. 2. Motor v chode, tie isté kontrolky musia zhasnúť. Ak ostanú kontrolky i naďalej rozsvietené, obráťte sa na príslušnú stranu príručky Zoznámenie sa s vozidlom. Bezpečnosť cestujúcich Airbag predného spolujazdca Predné bezpečnostné pásy a predný airbag spolujazdca A. Kontrolka nezapnutého/odopnutého predného bezpečnostného pásu Otvorenie príručnej skrinky. 2. Vsunutie kľúča. 3. Voľba polohy: ON (aktivácia), s predným spolujazdcom alebo detskou sedačkou čelom k smeru jazdy , OFF (neutralizácia), s detskou sedačkou chrbtom k smeru jazdy . 4. Vytiahnutie kľúča v pridržanej polohe. B. Kontrolka poruchy airbagov. C. Kontrolka aktivácie predného airbagu spolujazdca Zoznámenie sa s vozidlom Správne riadenie Stop & Štart Prechod motora do režimu STOP Kontrolka ECO sa rozsvieti na združenom prístroji a motor sa dá do pohotovostného režimu. Na vozidle s manuálnou riadenou prevodovkou a pri rýchlosti nižšej ako 6 km/h, zatlačte brzdový pedál alebo umiestnite radiacu páku do polohy N. V niektorých konkrétnych prípadoch nemusí byť režim STOP dostupný, kontrolka ECO bliká niekoľko sekúnd, potom zhasne. Prechod motora do režimu ŠTART Kontrolka ECO zhasne a motor sa naštartuje. Na vozidle s manuálnou riadenou prevodovkou: - radiaca páka v polohe A alebo M, uvoľnite brzdový pedál, - alebo radiaca páka v polohe N a uvoľnený brzdový pedál, umiestnite radiacu páku do polohy A alebo M, - alebo zaraďte spätný chod. V niektorých konkrétnych prípadoch sa režim ŠTART môže spustiť automaticky, kontrolka ECO bliká niekoľko sekúnd, potom zhasne. Neutralizácia / Opätovná aktivácia Kedykoľvek môžete neutralizovať systém stlačením ovládača ECO OFF , kontrolka tlačidla sa zasvieti i Systém sa automaticky opätovne aktivuje pri každom novom naštartovaní kľúčom.! Pred doplnením paliva alebo pred každým zásahom pod kapotou musíte nevyhnutne kľúčom prerušiť kontakt Správne riadenie Obmedzovač rýchlosti LIMIT Regulátor rýchlosti CRUISE Zoznámenie sa s vozidlom Zobrazenia na združenom prístroji. Ak bol zvolený režim regulátora alebo obmedzovača rýchlosti, zobrazí sa na združenom prístroji príslušné hlásenie. 1. Voľba režimu obmedzovača. 2. Zníženie naprogramovanej hodnoty. 3. Zvýšenie naprogramovanej hodnoty. 4. Prerušenie/obnovenie obmedzovania (pauza). 5. Vypnutie obmedzovania. 1. Voľba režimu regulátora. 2. Zníženie naprogramovanej hodnoty. 3. Zvýšenie naprogramovanej hodnoty. 4. Prerušenie/obnovenie regulovania (pauza). 5. Vypnutie regulovania. Nastavenia sa musia vykonávať pri motore v chode. Aby bola hodnota naprogramovaná alebo aktivovaná, musí byť rýchlosť vozidla vyššia 121 ako 40 km/h, s minimálne 4. zaradeným prevodovým stupňom na manuálnej prevodovke (2. prevodovým stupňom na manuálnej riadenej alebo automatickej prevodovke). Regulátor rýchlosti Obmedzovač rýchlosti Kontrola činnosti Združený prístroj, benzín-diesel 20 Ukazovatele a displeje Ovládacie tlačidlá 1. Otáčkomer (x 1000 ot/min alebo rpm), odstupňovanie v závislosti od pohonnej jednotky (benzín alebo Diesel). 2. Ukazovateľ teploty motorového oleja. 3. Palivová odmerka. 4. Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny. 5. Ukazovateľ rýchlosti (km/h alebo mph). 6. Informácie regulátora alebo obmedzovača rýchlosti. 7. Ukazovateľ zmeny prevodového stupňa na manuálnej prevodovke alebo poloha ovládača a prevodového stupňa na manuálnej riadenej prevodovke alebo automatickej prevodovke. 8. Zóna zobrazenia: výstražné správy alebo správy o stave funkcií, palubný počítač. 9. Denné počítadlo kilometrov (km alebo míle). 10. Automatické stieranie skiel Ukazovateľ údržby (km alebo míle), potom celkové počítadlo kilometrov. Tieto dve funkcie sa zobrazujú postupne pri zapnutí zapaľovania. A. Reostat hlavného osvetlenia. B. Zobrazenie zoznamu výstražných správ. Vyvolanie informácie o údržbe vozidla. C. Vynulovanie denného počítadla kilometrov. Na zastavenom vozidle použite pre presúvanie sa v jednotlivých menu za účelom konfigurácie parametrov vozidla (výbava určená pre jazdu alebo komfort,...) kruhový ovládač, nachádzajúci sa vľavo od volantu. - Otočenie (mimo menu): množstvo rôznych aktívnych funkcií, ktoré sú k dispozícii. - Zatlačenie: prístup do hlavného menu, potvrdenie výberu. - Otočenie (v menu): premiestnenie v menu zdola nahor alebo zhora nadol. Hlavné menu Vehicle settings Parametre vozidla Driving position setting Privítanie vodiča Unlocking boot only Odomknutie len kufra Driving assistance Pomoc pri jazde Speeds memorised Uložené rýchlosti Rear wipe in reverse gear 3 Zadný stierač skla v činnosti pri spätnom chode Parking brake automatic 3 Automatická parkovacia brzda Lighting Osvetlenie Welcome lighting Privítacie osvetlenie Follow-me-home headlamps Sprievodné osvetlenie Directional headlamps Natáčacie svetlomety Screen settings Nastavenia displeja Language Jazyk Units Jednotka Fuel consumption Spotreba Temperature Teplota Colours Harmónia Preheating/Preventilation Predkúrenie / Predvetranie Settings Parametre Kontrolky! Kontrola činnosti Vizuálne označenia, ktoré informujú vodiča o uvedení určitého systému do činnosti (kontrolky činnosti alebo neutralizácie) alebo vzniku poruchy (výstražná kontrolka). Pri zapnutí zapaľovania Pri zapnutí zapaľovania vozidla sa určité výstražné kontrolky rozsvietia po dobu niekoľkých sekúnd na združenom prístroji a/alebo na displeji združeného prístroja. Tieto kontrolky musia zhasnúť, akonáhle je motor naštartovaný. V prípade pretrvávajúceho svietenia kontrolky, skôr ako uvediete vozidlo do pohybu, oboznámte sa s významom príslušnej výstražnej kontrolky. Združené výstrahy Rozsvietenie niektorých kontroliek môže byť doprevádzané zvukovým signálom a správou na displeji združeného prístroja. Kontrolka sa môže rozsvietiť natrvalo alebo môže blikať. Niektoré kontrolky sa môžu prejaviť oboma spôsobmi. Len porovnanie spôsobu svietenia a stavu funkcie vozidla umožňuje zistiť, či je daná situácia štandardná alebo signalizuje vznik poruchy. 1 21 Kontrola činnosti Kontrolky činnosti Rozsvietenie jednej z nasledujúcich kontroliek na združenom prístroji a/alebo displeji združeného prístroja potvrdzuje uvedenie príslušného systému do činnosti. Kontrolka Stav Príčina Činnosti / Pozorovania Ľavý ukazovateľ smeru bliká, spolu so zvukovým signálom. Ovládač osvetlenia je zatlačený smerom dole. Pravý ukazovateľ smeru bliká, spolu so zvukovým signálom. Ovládač osvetlenia je zatlačený smerom hore. Parkovacie svetlá trvalo. Ovládač osvetlenia je v polohe Parkovacie svetlá . Stretávacie svetlá trvalo. Ovládač osvetlenia je v polohe Stretávacie svetlá . Diaľkové svetlá trvalo. Ovládač osvetlenia je zatlačený smerom k vám. Potiahnite ovládač a vrátite sa k stretávacím svetlám. Predné hmlové svetlomety trvalo. Predné hmlové svetlomety sú zapnuté. Otočte ovládací prstenec dvakrát smerom dozadu, čím deaktivujete hmlové svetlomety. Zadné hmlové svetlá trvalo. Zadné hmlové svetlá sú zapnuté. Otočte ovládací prstene
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks