Proiect Marfuri

Description
Proiect

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 16 | Pages: 18

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MARKETING EVALUAREA CALITĂȚII PRODUSULUI - CASCAVAL- COORDONATOR: STUDENT: CUPRINS  2 INTRODUCERE .....................................................................................................3 Capitolul 1. CARACTERIZAREA GENERALA A CASCAVALULUI ……... 5 1.1   Prezentarea produsului………………………………………………………… 5 1.2   Materii primes si process tehnologic…………………………………………...6   1.3   Caracteristici de calitate ale produsului………………………………………...9   1.4   Ambalarea produsului…………………………………………………………11   1.5   Conditii de transport si depozitare…………………………………………….1 1 1.6   Garantarea calitatii produsului………………………………………………...12   1.7   Etichetarea produsului………………………………………………………...12   Capitolul 2. ANALIZA PIETEI CASCAVALULUI …………………………..14   2.1 Sortimente existente pe piata………………………………………………….14   2.2 Date privind consumul in tara noastra……………………………………… ...15 2.3 Principalii producatori……………………………………………………… ...16 Capitolul 3. MODALITATI DE PROMOVARE A CASCAVALULUI ..........17 CONCLUZII ……………………………………………………………………..17   BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………...18   INTRODUCERE  3 Brânza este un aliment obţinut prin  coagularea laptelui anumitor animale, mai des vaci,  dar şi  capre, iac, oi şi  bivoli . Pentru a se obţine închegarea laptelui, este folosit  cheagul, dar unele tipuri de brânză sunt închegate cu acizi precum oţet  sau suc de  lămâie , fie cu anumite specii de cynara . Cheagul este o  enzimă, obţinută în mod tradiţional din stomacul viţeilor  , dar, mai frecvent, în prezent, se folosesc înlocuitori microbiologici (obţinuţi în laborator). Pentru a reduce  pH- ul şi pentru a dezvolta savoarea, brânzei îi sunt adăugate bacterii, iar anumite tipuri de brânză au mucegai pe coajă sau în interior. Culoarea naturală variază de la alb la galben. La anumite tipuri de brânză se adaugă   plante şi  mirodenii.  Diferitele tipuri şi variante de brânză sunt rezultatul unor tipuri diferite de bacterii şi mucegaiuri, niveluri diferite de grăsime a laptelui, cât şi diferenţe în procesare.  Clasificare În funcţie de natura laptelui folosit ca materie primă şi de tehnologia aplicată se pot obţine numeroase sortimente de brânzeturi . Această diversitate face dificilă o clasificare precisă a  brânzeturilor în grupe perfect delimitate.    După felul laptelui: o    brânzeturi din lapte de oaie o    brânzeturi din lapte de vacă   o    brânzeturi din lapte de bivoliţă   o    brânze turi din lapte de capră      După conţinutul de grăsime: o    brânzeturi slabe o    brânzeturi semigrase o    brânzeturi grase o    brânzeturi foarte grase    După consistenţa pastei: o    brânzeturi moi o    brânzeturi semitari o    brânzeturi tari    După procesul de fabricaţie: o    brânzeturi proaspete o    brânzeturi maturate o    brânzeturi în saramură   o   brânzeturi cu pastă opărită(Cascaval)   o    brânzeturi topite  4 o    brânzeturi frământate   o      După adaosuri: o    brânzeturi dulci o    brânzeturi cu condimente. Casacavalul face parte din grupa branzeturilor cu pasta tare si semitare dar si din categoria  branzeturilor cu pasta oparita. Cascavalul ( albaneză : Kaçkavall;   bulgărește :  Кашкавал (Kashkaval); sârbeste:  Kačkavalj ;  siciliană : Cascavaddu ) este un tip de brânză făcută din  lapte de vacă  sau oaie , produsă la început în  Sicilia , dar acum răspândită prin  Balcani, mai ales în România, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Turcia, Grecia, Slovenia si  Croația. Tehnologia obţinerii caşcavalului era cunoscută omenirii de acum 9000 de ani, în Iran. La baza acestei tehnologii se afla enzima renina din stomacul ovinelor tinere. In tara noastra cascavalul are o veche traditie, documentele istorice mentioneaza acest  produs din anul 1374, cand se producea in zona de munte a Tarii Romanesti. 1.   CARACTERIZAREA GENERALĂ A CASCAVALULUI
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks