ПРОГРАМА. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ «ДІМІТР ЦЕНОВ» (м. СВІШТОВ, БОЛГАРІЯ) ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ (м. ПРАГА, ЧЕХІЯ) ПРОГРАМА ІІІ Міжнародної

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 35 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ «ДІМІТР ЦЕНОВ» (м. СВІШТОВ, БОЛГАРІЯ) ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ (м. ПРАГА, ЧЕХІЯ) ПРОГРАМА ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» присвячена 95-річчю Одеського національного економічного університету та 50-річчю кафедри економіки та управління національним господарством червня 2016 року Одеса ЗВЄРЯКОВ Михайло Іванович КОВАЛЬОВ Анатолій Іванович БАЛДЖИ Марина Дмитрівна ЛЯЛІКОВ Сергій Володимирович КЕРІВНИЦТВО ОРГКОМІТЕТУ доктор економічних наук, професор, членкореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ОНЕУ голова оргкомітету доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ заступник голови оргкомітету доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління національним господарством заступник голови оргкомітету кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки і управління виробництвом ОНЕУ заступник голови оргкомітету КОЛОДИНСЬКИЙ Сергій Борисович КАРПОВ Володимир Анатолійович СМЕНТИНА Наталія Валентинівна СІЛІЧЄВА Наталія Євгенівна ШЕВЧЕНКО Валентина Василівна ДОПІРА Ірина Анатоліївна СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ доктор економічних наук, доцент кафедри економіки та управління національним господарством ОНЕУ кандидат економічних наук, професор кафедри економіки та управління національним господарством ОНЕУ кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та управління національним господарством ОНЕУ кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та управління національним господарством ОНЕУ кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством ОНЕУ старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством ОНЕУ МАРЧЕВСКІ Іван МЕЙЗЛІК Ладіслав ЗАРУБІЖНІ ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ ректор Господарської академії «Дімітр Ценов» (м. Свіштов, Болгарія), кандидат екон. наук, доцент завідувач кафедри фінансового обліку та аудиту Вищої школи економіки (м. Прага, Чехія) Місце проведення конференції ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Головний корпус м. Одеса, вул. Преображенська, 8, МАЗ ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 23 червня 2016 року, четвер реєстрація та розміщення учасників конференції пленарне засідання обідня перерва засідання секцій кава-брейк культурна програма: відвідування заводу та музею коньячної справи «Шустов» 24 червня 2016 року, п ятниця засідання секцій кава-брейк підбиття підсумків, прийняття резолюції конференції від їзд учасників конференції РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ Доповіді на пленарному засіданні до 15 хв. Доповіді на секційних засіданнях до 10 хв. Обговорення доповідей до 3 хв. Відкриття конференції: Вступне слово: Звєряков Михайло Іванович Привітання: Ковальов Анатолій Іванович Доповіді: Балджи Марина Дмитрівна Ляліков Сергій Володимирович ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ректор Одеського національного, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України проректор з наукової роботи Одеського національного, доктор економічних наук, професор завідувач кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор декан факультету економіки і управління виробництвом Одеського національного, кандидат економічних наук, доцент SZROMNIK Andrzej (prof. dr hab., Krakow University of Economics, Poland) Foreign investment in the development of the polish economy. СЮРИС Андрей Ильич (доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. «Н. А. Димо», Республика Молдова) Экономическая эффективность утилизации зерновой барды в качестве органического удобрения в условиях Молдовы. ВДОВЕНКО Наталія Михайлівна (доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри глобальної економіки) Державне регулювання галузей аграрного сектору в умовах глобалізації. КЕНДЮХОВ Олександр Володимирович (доктор економічних наук, професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту, завідувач кафедри економіки та підприємництва, голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів) Спрощення податкової системи як стратегічний інструмент прискорення економічних процесів. ЛАПКО Олена Олександрівна (доктор економічних наук, професор, Міжнародний університет фінансів, завідувач кафедри фінансів та кредиту) Джерела та механізми фінансування сталого розвитку. ХАРІЧКОВ Сергій Костянтинович (доктор економічних наук, професор, Одеський національний політехнічний університет, заступник директора з наукової роботи Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій, завідувач кафедри менеджменту ім.. І.П. Продіуса) Виокремлення сегменту природогосподарювання в структурі національної економіки України. БАРАННІК В ячеслав Олексійович (кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в місті Дніпропетровську) Економічна безпека суб єкту господарювання: квазідінамічний еконофізичний підхід. СЕКЦІЯ 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КЕРІВНИК: Балджи Марина Дмитрівна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та СЕКРЕТАР: Шевченко Валентина Василівна кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та ДОПОВІДІ 1. Manczak Iryna (Krakow, Krakow University of Economics) Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years Pyrzynska Ewa (Krakow, Krakow University of Economics) Traditional and regional food in Poland. 3. Stovba T. (Kherson, Kherson State Maritime Academy) Financial aspects of the development of maritime transport of Ukraine: current and prospects. 4. Андрусів С. В. (Запоріжжя, Класичний приватний університет) Моніторинг розвитку будівельного комплексу України. 5. Балджи М. Д. (Одеса, Одеський національний економічний університет) Перспективи розвитку національної економіки України. 6. Беспоясний А. В. (Одеса, Одеський національний економічний університет) Організація державного контролю за виконанням дорожніх ремонтних робіт органами місцевого самоуправління. 7. Болдуєва О. В., Богма О. С. (Запоріжжя, Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет») Національні економічні інтереси та загрози в системі економічної безпеки України. 8. Вишнівська Б. В. (Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України) Інноваційний розвиток національної економіки. 9. Воробйова М. О. (Одеса, Одеський національний економічний університет) Сучасний стан та проблеми розвитку державно-приватного партнерства в Україні. 10. Гальцова О. Л. (Запоріжжя, Класичний приватний університет) Специфічні риси інституціонального середовища землекористування. 11. Гветадзе В., Кочадзе Т., Цецхладзе Г. (Куаиси, Грузия, Государственный Университет Акаки Церетели) Оптимизация рабочего процесса ДВС с целью повышения топливной экономичности. 12. Горбаченко С. А., Маркітан О. С. (Одеса, Одеський національний економічний університет) Муніципалізація портової галузі України: проблеми та перспективи. 13. Допіра І. А. (Одеса, Одеський національний економічний університет) Рекреаційно-оздоровчий комплекс як складова економіки країни. 14. Карпов В. А. (Одеса, Одеський національний економічний університет) Проблеми оцінки ефективності проекту з нестабільним грошовим потоком. 15. Квак М. В. (Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка) Наукові засади формування та реалізації фізико-економічної інноваційної стратегії розвитку в Україні. 16. Кірейцева О. В. (Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України) Формування моделі сталого розвитку національної економіки України. 17. Коломієць В. Л. (Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») Державна фінансова політика в Україні: розвиток інвестиційної складової. 18. Коробова Н. М. (Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України) Конкурентоспроможність національної економіки та напрямки реалізації економічного потенціалу України. 19. Кривенко Н. В. (Київ, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки») Передумови міжнародної економічної інтеграції 20. Криховецька З. М. (Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») Стан та перспективи розвитку товарних бірж в Україні. 21. Куруцова Е. С. (Одеса, Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України) Створення фонду державної підтримки сприяння впровадження альтернативної енергетики. 22. Лапко О. А. (Київ, Міжнародний університет фінансів), Крамарев Г. В. (ПАТ «Український нафтогазовий інститут) Джерела та механізми фінансування сталого розвитку. 23. Леховіцер В. О. (Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет) Сучасний розвиток машинобудування в Україні: проблеми та перспективи. 24. Михайлова Н. В., Кравцова А. І. (Полтава, Полтавський університет економіки і торгівлі) Теоретичні аспекти функціонування страхового ринку. 25. Нехайчук Д.В. (Одеса, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України) Державний регулюючий інструментарій як гарант затвердження стійкої моделі економічного зростання країни. 26. Нікітченко О. О. (Одеса, Одеський національний економічний університет) Особливості методики розрахунку індикаторів ділових очікувань державною службою статистики України. 27. Оболенцева Л. В. (Харків, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова) Виявлення передумов розвитку соціального туризму в Україні. 28. Осипова М. М. (Одеса, Одеський національний економічний університет) Нове харчове законодавство: завдання, відповідальність та нові можливості. 29. Рассадникова С. І. (Одеса, Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України) Удосконалення система управління як умова атрактивності сфери природокористування. 30. Сапаль С. Е. (Ірпінь, Університет митної справи та фінансів (Інститут Фінансова академія)) Бізнес-моделі в економіці України. 31. Світовий О. М. (Умань, Уманський національний університет садівництва) Удосконалення управління доданою вартістю у зернопродуктовому підкомплексі АПК України. 32. Скрипчук М. П. (Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування) Особливості розвитку та адаптації нормативної бази екологізації національної економіки. 33. Смирнов Д. С. (Одеса, Одеський національний економічний університет) Удосконалення соціального розвитку через реформування житловокомунального господарства. 34. Смирнов І. Г. (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Сталий розвиток сільського туризму як чинник економічної та екологічної безпеки національної економіки. 35. Соколовська І. П. (Київ, Київський національний торговельноекономічний університет) Чинники дестабілізації фінансового ринку України. 36. Солоха Д. В., Бєл
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks