Програма літнього мовного табору для учнів 6 класу - PDF

Description
Програма літнього мовного табору для учнів 6 класу Пояснювальна записка Якісне навчання дітей іноземним мовам у контексті європейської інтеграції України та наближення до європейських стандартів є пріоритетом

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 8 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Програма літнього мовного табору для учнів 6 класу Пояснювальна записка Якісне навчання дітей іноземним мовам у контексті європейської інтеграції України та наближення до європейських стандартів є пріоритетом Міністерства освіти і науки України. Вектор удосконалення навчальних програм з різних предметів, у тому числі з іноземних мов, має першочергове значення. Один із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей мовам це створення літніх таборів з іноземних мов. Такі табори покликані спонукати школярів практично застосовувати знання з мов, отриманих протягом навчального року. У таборах діти матимуть можливість спілкуватися іноземними мовами та застосовувати їх у різних формах діяльності (ігрових і концертних програмах, театральних виставах тощо). Літні мовні табори будуть проводитися під час найдовших канікул, коли школярі потребують відпочинку. Саме тому вивчення іноземних мов у жодному разі не повинно перетворюватися на продовження навчального процесу. Основна мета мовних таборів зацікавити учнів іноземними мовами та сприяти самостійній підготовці вдома. Завдання мовного табору показати дітям інший, відмінний від шкільного стиль викладання, де акцент ставиться на практичній частині та знаннях, які можна застосувати пізніше і в інших областях. Це дуже відрізняється від звичного багатьом батькам теоретичного підходу до освіти. Саме через таку діяльність діти істотно розширюють свій кругозір і дізнаються багато нового. Підбір завдань мовного табору відбувається на основі загальних вимог до рівня знань учнів 6 класу, а також згідно до рекомендацій та навчальних планів Міністерства освіти України (див. табл. 1). АНГЛІЙСЬКА МОВА 6-й клас Таблиця 1 Сфери спiлкування Особистісна Публічна Освітня Тематика ситуативного спілкування Я, моя сім я, мої друзі (зовнішність, риси характеру) Покупки (відвідування магазинів) Харчування (традиції харчування) Спорт (види спорту, Олімпійські ігри) Подорож (підготовка до подорожі) Великобританія (Лондон) Україна (Київ) Шкільне життя (улюблений предмет) Мовленнєві функції описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події; характеризувати якості особистості та вчинки людей; порівнювати предмети і дії; розповідати про свої захоплення, уподобання; запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти; аргументувати свій вибір, точку зору; розпитувати з метою роз яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей; пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію; вибачатися; висловлювати свої враження, почуття та емоції. Засоби вираження Your long blond hair is very pretty. What s your favourite colour? Red. Is he clever? Is he nice? Yes, he is. Can he ride a bicycle? Excuse me, what time is it? It s eight o clock. What s your favourite lesson? Well, I don t like history and Anton doesn t like mathematics. What s your favourite food? I love chocolate! What does he do? He works at... Have you ever been to...? Yes, I have. No, I haven t. Do you have to wear school uniform? Лінгвістичні компетенції Лексична Граматична Фонетична Зовнішність Дієслово: Інтонація речень з людини. стверджувальна, порівняннями. Назви рис питальна та заперечна Випадки характеру. форми діє- слова y Past наголошення Види магазинів. Perfect та Past прийменників, Основний Continuous. сполучників у асортимент Модальні дієслова: реченнях. товарів. can, could, may, must, Ціна. have to, should. Гроші. Прислівник: частотні, Розміри одягу. ступеня (enough, too), Назви страв. часу (already, jast, yet, Види спорту. etc.) Види Сполучник: so, as...as, транспорту. so...as. Предмети Займенники: yet, багажу. never з дієсловом у Проїзні Present Perfect. документи. Артикль: означений, Визначні місця неозначений, столиць. відсутність артикля. Види діяльності на уроках. Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція Знання культури уважно стежити спільноти або спільнот за презентованою країни, мова якої інформацією; вивчається, у межах усвідомлювати тематики ситуативного мету поставленого спілкування, завдання; пов язаної з такими ефективно аспектами: співпрацювати під повсякденне час парної та життя; групової роботи; умови життя; активно міжособистісні застосовувати мову, стосунки; що вивчається; норми поведінки; знаходити, соціальні правила розуміти і при поведінки; необхідності здатність передавати нову використати різні інформацію. стратегії для контакту з представниками інших культур; вживання та вибір привітань; вживання та вибір форм звертання; вживання та вибір вигуків. Правила ввічливості. Вирази народної мудрості. 1. Icebreakers 1) Names and adjectives Participants think of an adjective to describe how they are feeling or how they are. The adjective must start with the same letter as their name, for instance, I m Henri and I m happy. Or, I m Arun and I m amazing. As they say this, they can also mime an action that describes the adjective. 2) Three truths and a lie Everyone writes their name, along with four pieces of information about themselves on a large sheet of paper. For example, Alfonse likes singing, loves football, has five wives and loves PRA. Participants then circulate with their sheets of paper.they meet in pairs, show their papers to each other, and try to guess which of the facts is a lie. 3) Match the cards The facilitator chooses a number of well-known phrases, and writes half of each phrase on a piece of paper or card. For example, they write Happy on one piece of paper and Birthday on another. (The number of pieces of paper should match the number of participants in the group.) The folded pieces of paper are put into a hat. Each participant takes a piece of paper from the hat and tries to find the member of the group with the matching half of the phrase. 4) Space on my right Participants are seated in a circle. The facilitator arranges for the space on his/her right to remain empty. They s/he asks a member of the group to come and sit in the empty space; for example, I would like Lili to come and sit on my right. Lili moves and there is now a space on the right of another participant. The participant who is sitting next to the empty space calls the name of someone different to sit on his or her right. Continue until the entire group has moved once. 5) What we have in common The facilitator calls out a characteristic of people in the group, such as having children. All those who have children should move to one corner of the room. As the facilitator calls out more characteristics, such as likes football, people with the characteristic move to the indicated space. 6) Who are you? Ask for a volunteer to leave the room. While the volunteer is away, the rest of the participants decide on an occupation for him/her, such as a driver, or a fisherman. When the volunteer returns, the rest of the participants mime activities. The volunteer must guess the occupation that has been chosen for him/her from the activities that are mimed. 7) The sun shines on Participants sit or stand in a tight circle with one person in the middle. The person in the middle shouts out the sun shines on... and names a color or article of clothing that some in the group possess. For example, the sun shines on all those wearing blue or the sun shines on all those wearing socks or the sun shines on all those with brown eyes. All the participants who have that attribute must change places with one another. The person in the middle tries to take one of their places as they move, so that there is another person left in the middle without a place. The new person in the middle shouts out the sun shines on... and names a different color or type of clothing. 8) Family members Prepare cards with family names. You can use different types of professions, such as Mother Farmer, Father Farmer, Sister Farmer and Brother Farmer. Or you could use names of different animals or fruits. Each family should have four or five in it. Give each person one of the cards and ask everyone to walk around the room. Explain that when you call out, family reunion, everyone should try to form a family group as quickly as possible. 9) Who am I? Pin the name of a different famous person to each participant s back, so that they cannot see it. Then ask participants to walk around the room, asking each other questions about the identity of their famous person. The questions can only be answered by yes or no. The game continues until everyone has figured out who they are. 2. Playground activities «Рухливі заходи на майданчику». Tag games. 1) Drop The Handkerchief «Гра з хусткою» What s Needed: 4 or more players; a handkerchief Have group sit in a circle facing inward. Choose one player to be It. It walks around the outside of the circle singing: Song: A-tisket, a tasket, A green and yellow basket. I sent a letter to my mom, When the song ends, It holds up the handkerchief and asks Do you see it? The players shout Yes, and close their eyes. It makes noises while walking around the circle, (i.e. sniffing, humming), drops the handkerchief and shouts LOOK! Players in the circle look behind them. The player with the handkerchief behind him/her picks it up and chases It around the outside of the circle. He/she tries to touch It with the handkerchief, before It can sit in the space left by the person with the handkerchief. And on the way I dropped it. I dropped it, I dropped it, I dropped my yellow basket. A little boy, he picked up And put it in his pocket. If the player with the handkerchief misses, he/she becomes It, begins the chant, and drops the handkerchief as above. 2) Old Mother Witch «Старенька Відьма» What s Needed: Unlimited players Choose a person to be the witch. The witch walks, stooped over with players walking behind her chanting: Old Mother witch Couldn t sew a stitch. Picked up a penny, And thought she was rich The witch stops and asks, Are you there my children? If the group says No, they repeat the walk and chant. If the group says Yes, the witch turns with a screech, and the other players scatter. Whomever the witch touches becomes the new witch and the game starts over. 3) Around the World «Довкола світу» What s Needed: 4 or more players Different coloured paper or coloured stones etc,. for each player The players form a circle. Give players a piece of coloured paper. The leader calls out a colour. Players with that colour run clockwise around the outside of the circle. The player who returns to his/her place first is the winner. Another colour is called. After calling all colours, have players exchange colours. 4) Fisherman «Рибалка» What s Needed: 8 or more players Divide the group into pairs and give each pair the name of a fish. Have one person from each pair go to opposite sides of the playing area. Select one player to stand in the middle between the two groups. He/she is the fisherman. The other players hold hands with the other members of their group to form a circle. The fisherman calls the name of a fish and the player from each circle with that fish name leaves the circle and races to join the other circle. The fisherman tries to tag someone. If the fisherman tags someone, the person tagged becomes the new fisherman and the original fisherman takes that person s place in his/her group. Each person retains his/her original fish title. The game starts again. 5) In the River, On the Shore «У річці, на березі» What s Needed: 4 or more players A boundary line Label one side of the line the shore and the other side the river. Players should begin standing on the shore. Select a caller. The caller will say On the shore, or In the river, and players have to jump to the right side of the line. The leader can also call In the shore, or On the river. If anyone jumps for these commands, he/she is out. The last player becomes the new caller. 2. Playground activities «Рухливі заходи на майданчику». Play-the-ball games. 1) Alphabet Sequence What s Needed: players One large bouncy ball Players form a large circle. The first person with the ball says A and says a word that starts with the letter a. The player tosses the ball to another player. This player says B and a word that begins with the letter b. The game continues until you reach Z. Variations: Choose topics such as food, animals, places etc. 2) Animal Toss What s Needed: 6 or more players Soft ball All players form a circle. Pick a player to stand in the center of the circle holding the ball. The player in the center says the name of an animal and throws the ball to someone. The player who catches the ball has five seconds to say if the animal belongs on land, sea or air. If the player drops the ball or can t name its location, he/she imitates the animal. If the player is right, then he/she moves to the center of the circle. Remember to count the five seconds out loud as a group. 3. Word games 1) Ice Cream What s Needed: 2 or more players Hard top surface or chalk board The object is to guess the word before the nuts, or toppings are put on the ice cream. The ice cream maker picks a word and marks the spaces for the letters on a paved area (i.e. _). Each of the other players takes a turn guessing a letter. If the letter is correct, that letter is filled in the space (i.e. _ e (bottle)). For each incorrect letter, the ice cream is built. Draw a cone and with each incorrect letter, add a scoop of ice cream. If the word is long, you may say toppings before the game starts and add nuts, cherries or whipped cream, drawing each section as the players miss letters. Whoever guesses the word becomes the next ice cream maker. If no one guesses, the ice cream maker may select who will be the next ice cream maker. 2) Chicken Pickens What s Needed: 8 or more players Players sit in a circle. Choose one person to sit in the middle. The group chooses a topic and the players pass the rubber chicken around the circle. The person in the middle has to say as many things as they can that fit into that topic but can only talk while the chicken is being passed (i.e. Fruits: apples, oranges, grapes etc.). When the chicken gets back to the first person, the player in the middle stops talking and trades places with someone. The player who can name the most items for the topic is the winner. 4. Flags Flags is a get-to-know-you activity, helping young people express what's important to them or more about themselves. Provide large sheets of paper, crayons, markers and paints. Ask each young person to draw a flag which contains some symbols or pictures describing who they are, what's important to them or what they enjoy. Each flag is divided into 4 or 6 segments. Each segment can contain a picture i.e. favourite emotion, favourite food, a hobby, a skill, where you were born, your family, your faith. Give everyone 20 minutes to draw their flags. Ask some of the group to share their flags and explain the meaning of what they drew. 5. People Bingo Great for new groups. Make a 5 by 4 grid on a piece of card and duplicate for everyone in your group. Supply pens or pencils. Each box contains one of the statements below. Encourage the group to mix, talk to everyone to try and complete their card. If one of the items listed on the bingo card relates to the person they are talking with, have them sign their name in that box. End the activity after 10 minutes and review some of the interesting facts the group has discovered about each other. You can add your own statements appropriate for your group. Has brown eyes Has made the longest journey Has eaten the weirdest food Plays Tennis Is wearing blue Speaks a foreign language Knows what a muntjak is (it's a small deer) Plays a musical instrument Has 2 or more pets Has been to the most foreign countries Hates broccoli Has 2 or more siblings Name begins with an 'S' Loves Chinese food Loves to ski Knows what a quark is (A quark is a tiny theoretical particle that makes up protons and neutrons in the atomic nucleus. So there!) Loves soccer Likes to get up early Someone who s favourite TV show is CSI Someone over 6ft tall 6. Supermarket The first player says: I went to the supermarket to buy an Apple (or any other object you can buy in a supermarket that begins with an A). The next player repeats the sentence, including the A word and adds a B word Each successive player recites the sentence with all the alphabet items, adding one of his own. For example; 'I went to the supermarket and bought an Apple, Banana, CD, dog food, envelopes, frozen fish'. It's not too hard to reach the end of the alphabet, usually with a little help! Watch out for Q and X 7. Word link This is a
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks