Problema 4

Description
Informatica economica

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Problema nr.4  – calcule de rutină ale unor agenţi de vânzare   O firmă are 6 agenţi de vânzare. Pe o perioadă determinată, aceştia vând numai un singur  produs la un preţ de 1.500 de unităţi monetare pe bucată. Plata drepturilor salariale se face numai la sfârşit de săptămână în funcţie de numărul de produse vândute. Situaţia vânzărilor (bucăţi produse vândute) la sfârşitul săptămânii trecute arată astfel: Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă ziua Agent - bucăţi - Vasile 1255 1852 2980 1955 1625 690 Marius 1723 2015 2995 2250 1933 832 Ionel 985 1630 3025 2680 1345 955 Gheorghe 1159 1753 2880 580 1153 523 Doru 886 2560 2980 2650 2020 356 Marcel 915 2890 3150 3540 1432 468 Să se alcătuiască o foaie de calcul tabelar pe o săptămână pentru firmă şi pentru cei 6 angajaţi cu ajutorul căreia să se determine: ã suma brută (în unităţi monetare) care li se cuvine angajaţilor ştiind că din totalul vânzărilor individuale, ei au dreptul la un comision de 15%; ã suma (în unităţi monetare) care li se reţine cu titlu de garanţie ştiind că din totalul comisionului li se reţine 9,5%; ã suma netă care li se cuvine angajaţilor, după reţinerea garanţiei; ã totalul de produse vândute în fiecare din cele 6 zile ale săptămânii; ã totalul general al vânzărilor – atât ca număr de produse cât şi valoric. Refaceţi toate calculele pentru situaţia vânzărilor la sfârşitul săptămânii curente care este: Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă ziua Agent - bucăţi - Vasile 1715 2890 3150 3540 1432 468 Marius 1723 2095 2095 2815 1375 731 Ionel 985 1630 3025 2680 1345 0 Gheorghe 959 2153 3080 710 1735 0 Doru 0 2560 2980 2650 2020 356 Marcel 690 1652 2180 2955 1625 1255  Salvaţi cele două situaţii în două foi de calcul distincte şi refaceţi toate calculele pentru următoarele seturi de date pentru preţul unitar, comision şi garanţie: Situaţia Preţ unitar [lei] Comision (% din preţul unitar) Garanţie (% din comision) A 1400 14 7,5 B 1600 13 8,4 C 1800 12 11,8 D 2000 11,5 12,1 Pentru datele iniţiale o posibilă rezolvare este redată în captura de ecran de mai jos – fig.5 ( vezi   Problema_4.xls ). Fig.5. O posibilă rezolvare a problemei nr.4  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks