Priručnik za nastavnike i nastavnice - PDF

Description
HRVATSKO IZDANJE Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama Financirano kroz DAPHNE III Program Europske unije Knjižica III Priručnik za nastavnike i nastavnice 1 Dopunjeno izdanje,

Please download to get full document.

View again

of 274
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 20 | Pages: 274

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
HRVATSKO IZDANJE Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama Financirano kroz DAPHNE III Program Europske unije Knjižica III Priručnik za nastavnike i nastavnice 1 Dopunjeno izdanje, 2015 2 Knjižica III: Priručnik za nastavnike i nastavnice 3 2015. Europska mreža protiv nasilja. Sva prava zadržana Licencirano prema uvjetima Europske unije ISBN: Ova knjižica može se koristiti besplatno i isključivo u neprofitne svrhe pod uvjetom da CESI bude unaprijed obaviještena i autorska prava priznata. Kontakt za Republiku Hrvatsku: Edukativni paket Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Nova cesta 4, Zagreb Tel: ; Fax: Kontakt za Master GEAR against IPV Package Europska mreža protiv nasilja (EAVN) 12 Zacharitsa str., 11742, Atena, Grčka Web stranica EAVN-a: Web stranica projekta: Grafički dizajn: Europska mreža protiv nasilja 4 Prvo izdanje edukacijskog materijala Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama nastalo je u okviru projekta Podizanjem svijesti o rodnoj jednakosti protiv nasilja u intimnim vezama [GEAR against IPV: Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence)] (JLS/2008/DAP3/AG/1258) koji se provodio od 2009 do Godine u okviru Daphne III programa Europske unije. Dopunjeno izdanje nastalo je u okviru projekta Podizanjem svijesti o rodnoj jednakosti protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama II (GEAR Against IPV II) (JUST/2013/DAP/ AG/5408) koji se provodio od 2014 do 2016 u okviru Daphne III programa Europske unije. Projekt GEAR against IPV Koordinacija projekta Europska mreža protiv nasilja (EAVN) - Grčka Kiki Petroulaki, voditeljica projekta Antonia Tsirigoti, koordinatorica projekta Athanasios Ntinapogias, istraživač Susan Morucci, suradnica na projektu Vasso Papassotiriou, administratorica Projekt GEAR against IPV -II Koordinacija projekta Europska mreža protiv nasilja (EAVN) - Grčka Kiki Petroulaki, voditeljica projekta Antonia Tsirigoti, koordinatorica projekta Athanasios Ntinapogias, istraživač Dimitra Petanidou, istraživačica/suradnica na projektu Projektni partneri SPI Forschung ggmbh - Njemačka Elfriede Steffan, lokalna koordinatorica projekta Christiane Firnges, znanstvena suradnica Projektni partneri Mediteranski institut za rodne studije (MIGS) - Cipar Susana Elisa Pavlou, lokalna koordinatorica projekta Christina Kaili, istraživačica/suradnica na projektu Mreža skloništa za žene Austrije (AŐF)/ Informacijski centar protiv nasilja Austrija Maria Rösslhumer, lokalna koordinatorica projekta Christina Perka i Irene Muller, suradnice na projektu CESI Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Hrvatska Sanja Cesar, lokalna koordinatorica projekta Nataša Bijelić, suradnica na projektu Helenska udruga učitelja i učiteljica za zdravstveni odgoj - Grčka Paschalina Kozyva, lokalna koordinatorica projekta Athina Tziouma, administratorica Udruženje za rodnu ravnopravnosti i slobodu (ALEG) - Rumunjska Camelia Proca, lokalna koordinatorica projekta Liviu Gaja, istraživač Eniko Gall, edukator/stručnjak Camelia Oana, suradnica na projektu CESI Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Hrvatska Sanja Cesar, lokalna koordinatorica projekta Nataša Bijelić, suradnica na projektu Vedrana Kobaš, suradnica na projektu Vanjska evaluatorica projekta: Prof. Carol Hagemann-White Plataforma unitària contra les violències de gènere - Španjolska Neus Pociello Cayuela, lokalna kordinatorica projekta Parejo de las Heras Elena & Maritza Buitrago Rave, istraživačica/suradnica na projektu Susana Rodríguez Pereiro, istraživačica Giulia Paleri, istraživačica Núria Pociello Cayuela, istraživačica Osmijeh djeteta - Grčka Stefanos Alevizos, lokalni kordinator projekta Dimitris Filippides, suradnik na projektu Vanjska evaluatorica projekta: Prof. Carol Hagemann-White Rad čiji je rezultat ovaj dokument financijski je podržan u sklopu DAPHNE III programa Europske unije i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost autora/ica i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda VRH za udruge. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Uz financijsku potporu DAPHNE 5 III Programa Europske unije SADRŽAJ KNJIŽICA III: Priručnik za nastavnike i nastavnice Kratice Zahvala iv iv UVOD 1 Hrvatski programski paket Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama 4 Knjižica III i upute za uporabu 5 DIO A.: PREGLED PROGRAMA 9 A.1. Svrha i ciljevi 10 A.2. Ciljna grupa 10 A.3. Zašto škole, nastavnice i nastavnici trebaju biti uključeni? 11 DIO B.: KAKO ORGANIZIRATI RADIONICU 13 B.1. Pripremne aktivnosti 14 B.1.1. Dobivanje dozvole ili odobrenja 14 B.1.2. Planiranje i uključivanje radionice u školski program 14 B.1.3. Informiranje učenika i učenica 14 B.1.4. Priprema voditelja / voditeljice 15 B.1.5. Procjena potreba 15 B.1.6. Kako izabrati aktivnosti 16 B.1.7. Program radionica 17 B.1.8 Kako dokumentirati radionice 23 DIO C.: KAKO EVALUIRATI RADIONICE 25 C.1. Svrha evaluacije 26 C.2. Metoda evaluacije 26 DIO D.: KAKO PRATITI I IZVJEŠTAVATI O RADIONICAMA 29 DIO E.: AKTIVNOSTI UNUTAR RADIONICA 33 Modul 1: Uvod i postavljanje ciljeva 34 Uvod I PRED-UPITNIK 35 Aktivnost 1.1: Imenologija: značenja koja nose naša imena 36 Aktivnost 1.2: Očekivanja i ciljevi 38 Aktivnost 1.3: Pravila 39 Modul 2: Rodni stereotipi i rodna jednakost 41 Cjelina 1: Rodni stereotipi i usporedba maskuliniteta i feminiteta 43 Aktivnost : Što znači biti djevojka Što znači biti mladić 44 Aktivnost : Društvene rodne uloge 46 Aktivnost : Sviđa mi se ne sviđa mi se 48 Aktivnost : Muškarci, žene i društvo 50 Aktivnost : Samo-otkrivanje 51 Aktivnost : Spol i rod 53 Aktivnost : Slažem se ne slažem se 55 Aktivnost : Kviz: zanimanja, uloge i aktivnosti žena i muškaraca 57 Aktivnost : A na kraju piše 59 i Aktivnost : Rod, ne spol 60 Aktivnost : Rodna kutija 62 Aktivnost : Pravi muškarac i prava žena 65 Aktivnost : Korak naprijed 66 Aktivnost : Mitovi o ženama, muškarcima i njihove posljedice 68 Aktivnost : Životni put 69 Aktivnost : Poslovice i izreke 70 Aktivnost : Spolno stereotipiziranje 71 Aktivnost : Oglašivačka industrija 74 Aktivnost : To je moja glazba 75 Aktivnost : Prezentacija roda 77 Aktivnost : Igra uloga 78 Aktivnost : Zamisli da 79 Cjelina 2: Patrijarhalna društva 80 Aktivnost : Biti muško i povlastice koje uz to idu 80 Aktivnost : Karta moći 83 Aktivnost : Zamrznute slike 85 Aktivnost : Kontinuum štetnih ponašanja prema djevojkama i mladićima 86 Aktivnost : Dominantno ponašanje 89 Grupne vježbe 90 Modul 3: Kvalitetne i štetne veze 91 Aktivnost 3.1.: Ljubav što je to? 92 Aktivnost 3.2.: Adolescentske veze 93 Aktivnost 3.3.: Kvalitetne i štetne veze znakovi upozorenja 94 Aktivnost 3.4.: Osobe i stvari 98 Aktivnost 3.5.: Izravno suočavanje s problemom 100 Aktivnost 3.6.: Svijest o vlastitom tijelu 101 Modul 4: Nasilje u intimnim vezama 102 Cjelina 1: Podizanje svijesti o problemu 102 Aktivnost 4.1.1: Definiranje i vrste nasilja u vezama 103 Aktivnost : Renata i Dražen 105 Aktivnost : Priče o nasilju u vezama 110 Aktivnost : Slučajevi nasilja 111 Aktivnost : Kotač moći i kontrole, kotač jednakosti 112 Aktivnost : Usmjeravanje mladih ka prepoznavanju upozoravajućih znakova za nasilje u intimnim partnerskim vezama i načinima nuđenja pomoći 118 Aktivnost : Mit ili stvarnost? 122 Aktivnost : Mitovi o nasilju 128 Cjelina 2: Što možemo učiniti da zaustavimo nasilje u intimnim partnerskim vezama kako intervenirati u području nasilja u intimnim partnerskim vezama 129 Aktivnost : Što učiniti da zaustavimo nasilje u intimnim partnerskim vezama - alati za intervenciju 130 Aktivnost : Reagiraj! 135 Aktivnost : Od nasilja do poštovanja u intimnim partnerskim vezama 136 Aktivnost : Gledaj, slušaj, uči jačanje kvalitetne komunikacije 139 ii Dodaci LITERATURA ZA PRIPREMU AKTIVNOSTI NAVEDENIH U PRIRUČNIKU 141 Dodatak A: Teoretski dio A-1 A.1. RODNA (NE)RAVNOPRAVNOST A-2 A.1.1. Rodne uloge, rodni stereotipi I rodna jednakost A-2 A.1.2. Patrijarhalna društva i rodna nejednakost A-5 A.1.3. Međunarodne i europske obveze A-6 A.1.4. Rodna (ne)jednakost u Hrvatskoj A-13 A.2. NASILJE U INTIMNIM PARTNERSKIM VEZAMA / NASILJE U VEZAMA/ RODNO UVJETOVANO NASILJE A-15 A.2.1. Što je rodno uvjetovano nasilje? A-15 A.2.2. Što je nasilje u intimnim partnerskim vezama A-16 A.2.3. Veličina problema nasilja u intimnim partnerskim vezama A-21 A.2.4. Izloženost djece nasilju u intimnim partnerskim vezama A-60 A.2.5. Što je nasilje u vezama? A-64 A.2.6. Primarna prevencija nasilja u intimnim vezama A-69 A.2.7. Kako prepoznati zlostavljanje A-70 A.2.8. Kako reagirati u slučajevima sumnje / otkrivanja slučaja zlostavljanja djeteta i intimnog partnerskog nasilja A-74 A Izvještavanje i / ili prijavljivanje u slučaju stjecanja informacija zlostavljanju ili zanemarivanju djeteta A-76 A Izvještavanje i / ili prijavljivanje u slučajevima kada postoji saznanje o nasilju u intimnim partenrskim / romantičnim vezama A-77 A.2.9. Literatura A-80 Dodatak B: Evaluacija A-85 B.1. PRED-UPITNIK A-85 B.2. POST UPITNIK A-92 B.3. UPITNIK ZA PRAĆENJE A-99 Dodatak C: Izvještavanje A-104 C.1. OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE-Osmišljavanje i provedba radionice A-104 C.2. IZVJEŠTAJNI OBRAZAC ZA SESIJE: Opis provedbe aktivnosti radionice A-108 C.3. IZVJEŠTAJNI OBRAZAC: Rezultati provedbe A-112 Dodatak D: Dodatna literatura A-116 D.1. Dodatna literature na engleskom jeziku A-116 D.2. Dodatna literature na hrvatskom jeziku A-117 iii KRATICE CEDAW Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena CSS Centar za socijalnu skrb EK Europska komisija NIV Nasilje u intimnim vezama NNŽ Nasilje nad ženama NuO Nasilje u obitelji NVO Nevladina udruga RUN Rodno uvjetovano nasilje WHO Svjetska zdravstvena organizacija EU Europska Unija FRA Agencija EU za temeljna prava GEAR against IPV Podizanjem svijesti o rodnoj jednakosti protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama ZAHVALA Projekt Podizanjem svijesti o rodnoj jednakosti u intimnim partnerskim vezama II (GEAR against IPV- II) (JUST/2013/DAP/AG/5408) proveden je uz financijsku potporu Daphne III programa Europske unije. Četiri knjižice dopunjenog glavnog programskog paketa edukacijskog materijala Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim parnerskim vezama nastale su na temelju revizije prvog izdanja edukacijskog materijala nastalog u okviru projekta Podizanjem svijesti o rodnoj jednakosti protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama (GEAR against IPV) (JLS/2008/DAP3/AG/1258). Aktivnosti uključene u prvo izdanje glavnog programskog paketa proizašle su iz pregleda literature i materijala razvijenih od strane različitih stručnjaka/stručnjakinja i organizacija te im želimo zahvaliti na dozvoli za korištenje, adaptaciju ili prijevod aktivnosti. Prvo izdanje glavnog programskog paketa je volonterski evaluirano od strane stručnjaka i stručnjakinja iz različitih zemalja. Stoga želimo izraziti zahvalnost slijedećim stručnjacima i stručnjakinjama koji/e su izdvojili svoje vrijeme kako bi doprinijeli svojim komentarima kvaliteti ovog ali i ostalih knjižica: Maria de Bruyn, viša politička savjetnica, Ipas Shanna Burns, suradnica na istraživanju, CAMH Centre for Prevention Sciences Regine Derr, German Youth Institute, Information Centre Child Abuse and Neglect mr.sc. Amir Hodžić, sociolog mr.sc. Maja Mamula, psihologinja, Ženska soba- Centar za seksualna prava Ana Markulin, prof. hrvatske kulture i filozofije Lori Michau, direktorica, Raising Voices Artemis Pana, nezavisni konzultant na području rodno-uvjetovanog nasilja Matina Papagiannopoulou, sociologinja/kriminalistkinja, stručna suradnica u Uredu za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo vanjskih poslova Grčke dr.sc. E. Lisa Price, psihologinja dr.sc.david A. Wolfe, Predstojnik odjela za dječje mentalno zdravlje (CAMH) i profesor psihijatrije i psihologije (Sveučilište u Torontu). Trenutno dostupni nacionalni programski paketi Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama su: austrijski, hrvatski, ciparski njemački, grčki, rumunjski, španjolski (za dodatne nacionalne pakete prvjerite web stranicu projekta (www.gear-ipv.eu) ili kontaktirajte EAVN iv Knjižica III: Priručnik za nastavnike i nastavnice v UVOD Materijal i aktivnosti uključeni u prrogramski paket Podizanjem svijesti o rodnoj jednakosti protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama DAPHNE III projekta nastoji pridonijeti primarnoj prevenciji nasilja u intimnim partnerskim vezama kroz intervenciju u školama, kako bi senzibilizirali učenike, učenice, profesorice i profesore za rodna pitanja, i uklonili rodne stereotipe. Točnije, nakon edukacije kroz koju će se senzibilizirati profesore i profesorice i izgraditi njihovi kapaciteti za provedbu primarnih prevencijskih programa, kroz provedbu aktivnosti u sklopu ovog programa, učenici i učenice će imati priliku steći uvid u štetne posljedice rodnih stereotipa, uključujući nasilje u intimnim partnerskim vezama, i nasilje u adolescentskim vezama. Uklanjanje rodnih stereotipa kod učenika i učenica pridonijet će stvaranju nulte tolerancije na nasilje u relativno ranoj dobi, uz promicanje kvalitetnih i ravnopravnih veza među mladim ljudima, kao krajnjim ciljem. Učenici i učenice imat će priliku kroz pripremljene aktivnosti prilagođene temi i dobi utvrditi i propitati svoje kulturalno naslijeđene stereotipe, te početi prilaziti rodnim razlikama kao individualnim razlikama, a ne kao značajkama nadmoći jednog roda nad drugim. 1 Zašto je važna primarna prevencija nasilja u intimnim partnerskim vezama? Već od rođenja, svaka osoba neprestano prima mnoštvo eksplicitnih i implicitnih poruka, od obitelji, škole i zajednice, o tome što je prikladan obrazac feminiteta i maskuliniteta. Ovim se porukama vrši pritisak na osobu da se povinuje nizu uloga i očekivanja koji nastaju iz njihova socijalno konstruiranog roda. Što je društvo patrijarhalnije, to su naglašenije različite vrijednosti koje bi trebale usvojiti osobe različita spola. U takvim su uvjetima dječaci i djevojčice, žene i muškarci, zatočeni u zatvoru rodnih stereotipa i od njih se očekuje da ispune svoje suprotne uloge: dječak / muškarac uvijek mora biti pobjednik, imati kontrolu i biti jak, agresivan i natjecati se, dok djevojčica / žena mora biti osjetljiva i osjećajna, tolerantna, pasivna i požrtvovna. Uz ovako jasno definirane načine gledanja, gdje je jedan spol jasno nadređen drugom, nije čudo da može doći do pojave nasilja u intimnim partnerskim vezama. Paradoks je očit: svi mi, više ili manje svjesno, jačamo društvene stereotipe, koji vode do nasilja, a istovremeno se borimo da nasilje izbrišemo iz svojih zajednica, pri čemu ne uviđamo vezu između rodnih stereotipa i nasilja protiv žena i djevojaka. Upravo je to razlog zašto prevencija nasilja u intimnim partnerskim vezama mora početi u što je moguće ranijoj dobi, iz čega je vidljivo da je školski sustav taj u kome se na ovim temama može raditi progresivno, počevši od vrtića, pa sve do fakulteta, ili čak i dalje, u sustavu cjeloživotnog obrazovanja. Naravno, pristup će se razlikovati ovisno o dobi ciljne grupe. U vrtićkoj dobi i nižim razredima osnovne škole, rad na prevenciji nasilja u intimnim partnerskim vezama će se više temeljiti na izgradnji zdrave ličnosti, bez stereotipnih pogleda na rod (takav tip ličnosti neće ni činiti nasilje, zbog osjećaja vlastite vrijednosti, niti će tolerirati nasilje u svojoj okolini). U kasnijoj dobi, s većom zrelošću učenika i učenica, može ih se upoznati s načinima djelovanja na vršnjačku grupu, kao načinom postizanja željene društvene promjene, nulte tolerancije na nasilje. Profesori i profesorice su odabrani zato što mogu odigrati ključnu ulogu u primjeni ovakvih aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti u razredu, obzirom da su to odrasli koji su, nakon roditelja, najbliži djeci. Međutim, osim ako su posebno obučeni, većina će profesora i profesorica dijeliti isto stereotipno gledanje na rod i spol, kao i ostatak društva u kom žive, što je glavna prepreka ispunjavanju njihove uloge u provedbi aktivnosti. Upravo zbog toga ovaj program uključuje i edukaciju profesora i profesorica, u okviru koje se, osim što se grade nužni kapaciteti i vještine, puno radi i na razbijanju vlastitih rodnih stereotipa i na građenju uvjerenja da su ove aktivnosti doista važne. Kako najveći broj djece i mladih pohađa škole, nužno je da im se programi rodne jednakosti ponude u školama, kao način primarne prevencije rodno uvjetovanog nasilja, nasilja u adolescentskim vezama i intimnim partnerskim vezama. Te programe trebaju provoditi profesori i profesorice koji su sami osvijestili problem i prošli edukaciju o rodnim stereotipima i njihovoj povezanošću s nasiljem. Vrijedi spomenuti da se ranije spomenuta preporuka poklapa sa člankom 14. Konvencije Vijeća Europe o spriječavanju i borbi protiv nasilj nad ženama i obiteljskog nasilja, gdje se govori da ovakav tip edukacijskog materijala primjeren razvojnom stadiju učenika/ica treba biti uključen 2 ne samo u formalni kurikulum na svim nivoima obrazovanja već i u neformalno obrazovanje, kao i prostore za sportske, kulturne događaje, mjesta provođenja slobodnog vremena i medije. Na žalost, u većini europskih zemalja uključujući i zemlje koje su sudjelovale u GEAR I i II projektu 1 - ovakve aktivnosti nisu dio školskih programa; profesori i profesorice nemaju sluha za ovu tematiku, niti su posebno educirani u ovom području. Zbog toga oni i sami imaju stereotipnu rodnu percepciju i u skladu s tim i njihovo postupanje prema učenicima i učenicama je diskriminirajuće, ovisno o njihovu spolu. Štoviše, sami profesori i profesorice ne moraju biti svjesni da je njihovo ponašanje rodno stereotipno i diskriminirajuće, i da često dodatno učvršćuju stereotipne rodne uloge. Ovim programom želimo pridonijeti mijenjanju ove situacije. Želimo usmjeriti pažnju profesora i profesorica na ovaj problem, i voditi ih ka identifikaciji i mijenjanju njihovih rodnih stereotipa. Ovaj program nije usmjeren na najmlađe učenike i učenice, iako sve stručnjakinje i stručnjaci koji su radili na stvaranju ovog materijala dijele duboko uvjerenje da s preventivnim djelovanjem usmjerenim uklanjanju rodnih stereotipa unutar obrazovnog sustava treba početi što je ranije moguće (točnije, od vrtićke dobi). Nadalje, smatraju da je materijal prikladan za djecu u dobi od 12 godina i da su gotovo sve aktivnosti modula koji se odnose na rodne stereotipe i rodnu ravnopravnost kao i na kvalitetne i štetne veze se mogu koristiti i s djecom mlađom od 12 godina. Međutim, u mnogim zemljama se još uvijek vode velike rasprave oko toga koja je dječja dob prikladna za uključivanje u ovakve intervencije, i u obrazovnim sustavima su veliki otpori. Zbog toga se slični programi ne primjenjuju ni u osnovnoškolskoj dobi. Kako bi se izbjegao taj problem, odlučeno je da se u ovim zemljama krene s druge strane, točnije, da se s prevencijskim programima počne na višim razinama, i zatim krene prema nižim razinama. Iako su djeca izložena rodnim stereotipima od rođenja, zbog čega je važno početi s njihovom dekonstrukcijom što je ranije moguće, dob od 14 + godina je također od ključne važnosti, jer je to vrijeme kad adolescenti i adolescentice stupaju, ili su već stupili u prve romantične veze. Školski sustav može biti ključno mjesto za intervenciju i pružanje informacija i vještina nužnih da bi izbjegli nasilje u vezama, bilo kao počinitelji/ ce, ili žrtve, te kako se suprotstaviti nasilju. Nakon uspješne provedbe s mladima starijim od 14 godina, u okviru prethodnog projekta Podizanjem svijesti o rodnoj jednakosti
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks