PRÍRUČKA K HORSKÉMU BICYKLU - PDF

Description
PURE CYCLING PRÍRUČKA K HORSKÉMU BICYKLU c a I II e d f b III IV Váš bcykel a tento návod na obsluhu zodpovedajú bezpečnostným požadavkám

Please download to get full document.

View again

of 68
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 11 | Pages: 68

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PURE CYCLING PRÍRUČKA K HORSKÉMU BICYKLU c a I II e d f b III IV Váš bcykel a tento návod na obsluhu zodpovedajú bezpečnostným požadavkám štandardov EN ISO Dôležté Návod na montáž strana 12. Pred prvou jazdou s, prosím, prečítajte strany 4-11. OBSAH POPIS DIELOV 1 Rám: a vrchná rámová rúra b spodná rámová rúra c sedlová rúra d spodná zadná stavba e horná zadná stavba f zadný tlmč 2 sedlo 3 sedlovka 4 sedlová objímka 5 zadná brzda 6 ozubený mechanzmus 7 prehadzovač 8 reťaz 9 prešmykovač 10 prevodník 11 kľuka 12 pedál POKYNY K TOMUTO NÁVODU NA OBSLUHU NASLEDUJÚCIM SYMBOLOM VENUJE ZVLÁŠTNU POZORNOSŤ: Vylíčené možné následky ne sú v návode opsované znova, keď sa teto symboly opakujú Tento symbol znamená možné nebezpečenstvo ohrozena vášho žvota a zdrava, ak sa nebudete správať podľa príslušných nštrukcí, resp. sa nepostaráte o potrebné bezpečnostné opatrena. 13 predstavec 14 radítka 15 brzdová páčka 16 radaca páčka 17 hlavové zložene 18 Odpružená vdlca: I krk vdlce II vnútorná noha vdlce III vonkajša noha vdlce IV úchytky vdlce 19 predná brzda 20 brzdový kotúč Koleso: 21 rýchloupnák/pevná oska 22 ráfk 23 výplet kolesa (špce) 24 plášť 25 náboj 26 ventl Tento symbol vás varuje pred správaním, ktoré má za následok vecné škody alebo škody na žvotnom prostredí. Tento symbol vás nformuje o zaobchádzaní s výrobkom alebo o tej-ktorej čast návodu na obsluhu, ktorá s vyžaduje zvýšenú pozornosť. 2 Úvod 4 Používane v súlade so stanoveným účelom 7 Pred prvou jazdou 10 Pred každou jazdou 12 Montáž z BkeGuardu 40 Ako svoj bcykel Canyon zabalíte 41 Zaobchádzane s rýchloupnákm a pevným oskam 41 Postup na bezpečné upevnene kolesa 43 Pokyny k montáž koles s pevným oskam 44 Na čo musím pr zmenách a prestavbách bcykla dávať pozor? 45 Materál karbón a jeho osobtost 46 Pokyny k starostlvost 47 Osobtost freerdových bcyklov 49 Po páde 51 Rámové sady - montážne pokyny techncké údaje 56 Nastavene bcykla Canyon podľa potreb jazdca 57 Nastavene správnej výšky posedu 59 Nastavene výšky radítok 59 Predstavce Aheadset, resp. bezzávtový systém 62 Dĺžka posedu a nastavene sedla 63 Presúvane sedla a nastavovane sklonu sedla 65 Prestavovane radítok a brzdových rukovätí 65 Nastavene polohy radítok ch otáčaním 67 Reguláca vzdalenost brzdových páčok od rukovätí (grpov) 68 Pedálové systémy 68 Prehľad rôznych systémov a spôsob ch fungovana 70 Nastavene a údržba 71 Brzdová sústava 72 Spôsob fungovana a opotrebovane 73 Kontrola a nastavene kotúčových bŕzd 73 Kontrola funkčnost 74 Brzdy AVID, FORMULA, MAGURA a SHIMANO 75 Prevody 76 Spôsob fungovana a ovládane 79 Kontrola a nastavene prevodov 79 Prehadzovač 79 Nastavene dorazov 81 Prešmykovač 82 Shmano D2 84 Kľuky 84 Údržba reťaze 85 Opotrebovane reťaze 86 Kolesá - plášte, duše a tlak 89 Vycentrovane koles a napnute výpletu 90 Upevnene koles pomocou rýchloupnákov 90 Upevnene koles so systémom pevnej osky 91 Oprava defektu 91 Odmontovane kolesa 92 Odmontovane drôtových a skladacích plášťov 93 Namontovane drôtových a skladacích plášťov 95 Demontáž plášťov bez duše 95 Oprava bezdušových plášťov 96 Montáž bezdušových plášťov 97 Namontovane kolesa 98 Hlavové zložene 98 Kontrola a nastavene 99 Hlavové zložene Aheadset 100 Pružene 100 Slovník pružena 102 Odpružená vdlca 102 Spôsob fungovana 103 Nastavene tvrdost pružena 105 Nastavene tlmena 107 Lockout 107 Údržba 109 Celoodpružené bcykle 109 Osobtost posedu 109 Nastavene tvrdost pružena 112 Nastavene zadnej stavby s tlmčom 112 Nastavene tlmena 114 Lockout 114 Údržba 116 Preprava vášho bcykla Canyon 118 Všeobecné pokyny ku starostlvost a kontrolám 118 Čstene a starostlvosť o bcykel 120 Ochrana a uskladnene vášho Canyonu 121 Starostlvosť a kontrola 122 Plán servsu a údržby 124 Odporúčané uťahovace momenty 128 Zákonné požadavky 131 Záruka 132 Crash Replacement 2 ÚVOD ÚVOD 3 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, v tejto príručke sme pre vás zostavl množstvo rád na obsluhu vášho bcykla Canyon a taksto užtočné nformáce z oblast bcyklov a ch technky, údržby a starostlvost. Príručku s, prosím, podrobne preštudujte. Vyplatí sa to, aj keď sa už na bcykl cítte ako doma a keď ste naň zvyknutí už celý žvot. Technka bcyklov zaznamenala v posledných rokoch výrazný posun. Aby vás jazda na vašom Canyone stále bavla a aby bola zastená vaša bezpečnosť, mal by ste s dôkladne prečítať celú vytlačenú časť tejto príručky a radť sa presne podľa montážnych pokynov v kaptole Montáž z BkeGuardu, rešpektovať a dodržavať pokyny v kaptole Pred prvou jazdou, pozreť s v kaptole Používane v súlade so stanoveným účelom, na aké účely použta je váš nový bcykel určený a aká je najvyšša prípustná celková nosnosť (jazdec, oblečene a batožna), pred každou jazdou vykonať mnmálnu funkčnú kontrolu vášho bcykla. Ako treba takúto kontrolu urobť, sa dozvete v tejto príručke v kaptole Pred každou jazdou. Nejazdte, ak táto kontrola nedopadla stopercentne úspešne Na dgtálnom dátovom nosč, ktorý je súčasťou tejto príručky, je podrobne opísané množstvo postupov na údržbu a opravy. Keď ch budete vykonávať, musíte neustále dbať na to, že návody a pokyny plata výlučne pre tento bcykel Canyon a nedajú sa uplatnť u bcyklov ných. Kvôl množstvu modelov sa môže stať, že opísané práce ne sú celkom kompletné. Preto bezpodmenečne dbajte na návody našch dodávateľov jednotlvých komponentov, ktoré sú súčasťou BkeGuardu. Majte na pamät, že vysvetlvky a rady môžu byť na základe rozmantých vplyvov, ako sú skúsenost a manuálna zručnosť osoby, ktorá s bcyklom pracuje, alebo použtého nárada, neúplné a vyžadujú s tak dodatočné (špecálne) nárade alebo opatrena, ktoré tu opísané ne sú. Na našej nternetovej stránke nájdete okrem toho aj vdeá, ktoré vám budú nápomocné pr menších opravárskych a údržbárskych prácach. V záujme vlastnej bezpečnost sa nepodoberajte na práce, v ktorých sa veľm nevyznáte. Keď s ne ste absolútne stí alebo máte otázky, obráťte sa, prosím, na našu servsnú lnku (+421) Berte do úvahy: Tento návod vám nemôže sprostredkovať vedomost cyklomechanka. An príručka, ktorá by bola hrubá ako encyklopéda, nedokáže pokryť všetky možnost a kombnáce koles a súčastí bcykla, ktoré exstujú. Preto sa tento návod sústreďuje na váš novo zakúpený bcykel a bežné konštrukčné dely a sprostredkúva najdôležtejše upozornena a varovana. Ne je tež vhodný na to, aby ste podľa neho na ráme Canyon zložl kompletný bcykel Táto príručka vás nemôže naučť jazdť na bcykl. Preto sa sústreďuje na váš novo zakúpený bcykel a najdôležtejše upozornena a varovana. Nemôže vás však naučť jazdť na bcykl an sprostredkovať dopravné pravdlá pr jazde na bcykl. Keď jazdíte na bcykl, musíte s uvedomovať, že de o potencálne rzkovú aktvtu a že jazdec musí mať svoj bcykel neustále pod kontrolou. Ako pr každom športe, aj pr jazde na bcykl sa môžete poranť. Keď s sadnete na bcykel, musíte s toto rzko uvedomovať a akceptovať ho. Majte vždy na pamät, že na bcykl nemáte k dspozíc bezpečnostné vybavene motorového vozdla, ako je napr. karoséra alebo arbagy. Preto jazdte vždy opatrne a rešpektujte ostatných účastníkov premávky. Nkdy nejazdte pod vplyvom lekov, drog, alkoholu alebo keď ste unavení. Nkdy nevezte na svojom bcykl druhú osobu a ruky držte vždy na radítkach. A nakonec by sme vás ešte chcel požadať o nasledovné: Jazdte vždy tak, aby ste neohrozoval seba an žadnu nú osobu a pr prejazde lesom alebo lúkou bol ohľaduplní k okoltej prírode. Používajte vždy adekvátne vybavene na bcykel, prnajmenšom vhodnú prlbu, ochranné okulare, pevnú obuv a nápadne svetlý odev vhodný na jazdu bcyklom. Tím frmy Canyon vám želá veľa zábavy s vaším novým bcyklom Pr dodaní bcykla musí výrobca dať k dspozíc dodatočné návody. Čo sa týka dodatočných návodov, môžete sa nformovať aj na Vydavateľ: Canyon Bcycles GmbH Karl-Tesche-Straße 12 D Koblenz Servsná lnka: (+421) Fax na objednávky: +49 (0) E-mal: Text, koncepca, fotografe a grafcká úprava: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Stav: jún 2016, 5. vydane Zverejňovane, dotlač, preklad a rozmnožovane, a to aj len častí textu a na elektronckých médách, ako aj ďalše využívane ne je bez písomného povolena autora dovolené. Vždy s prlbou a okularm Toto ne je návod na zostavene bcykla z jednotlvých častí alebo na jeho opravu Zmeny tech- nckých detalov, čo sa týka popsov, údajov a obrázkov tohto návodu na obsluhu, sú vyhradené. Táto príručka spĺňa požadavky štandardu EN ISO Tento návod podleha európskemu zákonodarstvu. Príležtostne nás, prosím, navštívte na stránke Nájdete tam novnky, nformáce a užtočné rady, ako aj adresy našch dstrbučných partnerov. V záujme vlastnej bezpečnost sa nepúšťajte do montážnych prác alebo nastavovana, keď sa v tom veľm nevyznáte. V prípade pochybností využte našu servsnú lnku (+421) E-mal: 4 POUŽÍVANIE V SÚLADE SO STANOVENÝM ÚČELOM POUŽÍVANIE V SÚLADE SO STANOVENÝM ÚČELOM 5 POUŽÍVANIE V SÚLADE SO STANOVENÝM ÚČELOM Na defnovane účelov použta jednotlvých druhov bcyklov sme naše bcykle roztredl do rôznych kategórí. Už počas ch vývoja tak môžeme defnovať rôzne testovace požadavky pre tú-ktorú záťaž, čím neskôr veme zaručť čo najvyššu bezpečnosť pr používaní našch bcyklov. Preto je veľm dôležté, aby sa bcykle používal výhradne v súlade so stanoveným účelom a ne na nečo né, lebo nak môže dôjsť k prekročenu hrance zaťažena bcykla a poškodenu rámu alebo ných komponentov. Výsledkom môžu byť závažné úrazy. Najvyšša hmotnosť bcykla vrátane batožny by nemala prekračovať 120 kg. Túto maxmálnu prípustnú hmotnosť môže výrobca podľa okolností vo svojch pokynoch na používane bcykla ďalej obmedzť. Do ktorej kategóre váš bcykel patrí, rozpoznáte podľa označena rámu v súlade s nasledujúcm symbolm. Ak Vám ne je jasné, do ktorej kategóre máte svoj bcykel zaradť, môžete sa kedykoľvek obrátť na naše servsné centrum. Podmenka 1 Bcykle tejto kategóre sú skonštruované na jazdu na spevnených cestách, prčom kolesá po celú dobu zostávajú v kontakte s podkladom. Sú to spravdla pretekárske bcykle s pretekárskym radítkam alebo rovným radítkam, tratlónové alebo časovkárske bcykle. Najvyšša hmotnosť jazdca vrátane batožny by nemala prekračovať 120 kg. Túto maxmálnu prípustnú hmotnosť môže výrobca podľa okolností vo svojch pokynoch na používane bcykla ďalej obmedzť. Osobtným prípadom v tejto kategór sú cyklokrosové bcykle s pretekárskym radítkam a brzdam cantlever alebo kotúčovým brzdam. Teto bcykle sú navac vhodné aj na štrkové cesty a offroadové trate, na ktorých plášte nakrátko strácajú v dôsledku malých nerovností alebo výstupkov s výškou od 15 do 20 cm kontakt s podkladom. Podmenka 2 Bcykle kategóre 2 sú skonštruované na jazdu na spevnených cestách, prčom kolesá po celú dobu zostávajú v kontakte s podkladom. Teto kolesá sú dmenzované pre urbánnu mobltu a teda hlavne pre účasť na cestnej premávke a jazdu na verejných a povolených cestách. Týka so to mestských bcyklov Urban č Cty alebo trekngových bcyklov. Najvyšša hmotnosť jazdca vrátane batožny by nemala prekračovať 120 kg. Túto maxmálnu prípustnú hmotnosť môže výrobca podľa okolností vo svojch pokynoch na používane bcykla ďalej obmedzť. Podmenka 3 Bcykle tejto kategóre zahŕňajú kategóru 1 a 2 a okrem toho sa hoda do drsnejších a nespevnených terénov. V oblast použta takýchto bcyklov sú aj sporadcké skoky s max. výškou cca 60 cm. Ale aj skoky takejto výšky môžu u netrénovaných jazdcov vesť k nečstému prstátu, čím dochádza vo významnej mere k zvýšenu pôsobacch síl a čo môže spôsobť poškodene bcykla, ako aj poranena jazdca. Horské bcykle MTB hardtal a plne odpružené bcykle s malým zdvhom (krátkou dráhou pružena) patra do tejto skupny. Podmenka 4 Táto kategóra zahŕňa kategóre 1-3. Ďalej sa teto bcykle hoda do veľm drsných a častočne neprehľadných zatarasených terénov s výrazným nerovnosťam a tým zapríčneným vyšším rýchlosťam. Pravdelné merne skoky trénovaných jazdcov nepredstavujú pre teto bcykle žaden problém. Vylúčť by sa ale malo pravdelné a trvalé používane týchto bcyklov na North Shore tratach a v bke parkoch. Kvôl vyššemu namáhanu sa teto bcykle musa po každej jazde kontrolovať, aby sa vylúčlo akékoľvek ch poškodene. Pre túto kategóru sú typcké plne odpružené bcykle so stredným zdvhom. 6 POUŽÍVANIE V SÚLADE SO STANOVENÝM ÚČELOM PRED PRVOU JAZDOU 7 Podmenka 5 Tento druh použta sa vzťahuje na veľm náročný, ťažký a neprehľadný, ako aj extrémne strmý terén, ktorý dokáže zvládnuť ba veľm dobre trénovaný jazdec so skvelou technkou. Typcké pre túto kategóru sú väčše skoky pr veľm vysokých rýchlostach, ako aj ntenzívne využívane špecálnych bke parkov alebo zjazdových tratí. U týchto bcyklov treba bezpodmenečne dbať na to, aby ste ch po každej jazde dôkladne prekontroloval, č nedošlo k nejakým poškodenam. Nezstené poškodene bcykla môže vesť už aj pr značne nžšom namáhaní k jeho zlyhanu. Taksto treba zohľadnť pravdelnú výmenu konštrukčných delov, relevantných pre bezpečnosť. Bezpodmenečne odporúčame nosene špecálnej ochrannej výbavy. Plne odpružené bcykle s veľkým zdvhom, ale aj drt bcykle charakterzujú túto kategóru. Detské sedačky ne sú povolené vôbec. Všeobecne ne je dovolené ťahať za bcyklom detské vozíky. Montáž nosča batožny ne je povolená na bcykloch s karbónovým sedlovkam. Ak s chcete vzať so sebou batožnu, musíte na to použť výlučne špecálny cyklstcký plecnak. PRED PRVOU JAZDOU 1. Už ste nekedy jazdl na horskom bcykl? Majte na pamät, že jazda v teréne s vyžaduje osobtnú koncentrácu, telesnú kondícu a cvk. Zoznámte sa postupne so svojím novým MTB na menej frekventovanom meste a pomaly sa odvažujte do terénu, v ktorom chcete jazdť. Navštívte kurz, v ktorom sa učí technka takejto jazdy. Vac nformácí nájdete na 2. Vete, ako fungujú brzdy? Obyčajne sú bcykle Canyon dstrbuované tak, že predná brzda sa ovláda ľavou brzdovou páčkou. Preverte, č môžete brzdu predného kolesa ovládať tou stou ručnou brzdovou páčkou ako ste zvyknutí. Ak to tak ne je, musíte s toto nové usporadane naozaj natrénovať, lebo nepremyslené použte brzdy predného kolesa môže mať za následok pád. Prípadne s prradene brzdových páčok dajte prenštalovať odborníkov. Moderné brzdy majú podľa okolností oveľa slnejší brzdový účnok ako brzda vášho doterajšeho bcykla Nektoré bcykle drt majú kvôl špecálnemu účelu použta ba jednu brzdu. V každom prípade s brzdene najprv nekoľkokrát vyskúšajte mmo cestnej premávky Len pomaly sa prblžujte k maxmálne možnému spomalenu. Vac o brzdách sa dozvete v kaptole Brzdová sústava. 3. Vete, ako fungujú prevody a radene? Oboznámte sa s radením na menej frekventovanom meste. Majte na pamät, že nemáte menť prevody vpredu a vzadu súčasne a že počas radena nemáte prílš slno pedálovať. Vac o radení sa dozvete v kaptole Prevody. Prílš ntenzívne použte prednej brzdy, nevhodné na napodobovane Majte na pamät, že prradene brzdových páčok môže byť v rôznych krajnách rôzne Skontrolujte, ktorá brzda sa ovláda ktorou páčkou. Ak ste na to bol zvyknutí nak, radšej s to nechajte premontovať Reťazový menč prevodov Nezabúdajte na našu neustále aktualzovanú stránku Na nej nájdete prradene oblastí použta k jednotlvým modelom, a to aj v grafckom znázornení. Nektoré bcykle drt majú kvôl špecálnemu účelu použta ba jednu brzdu. Bcykel Canyon nepoužívajte na trenažér, do ktorého sa nejakým spôsobom musí upínať Bcykle Canyon sa smú používať ba na cyklstcké valce (cyklotrenažér bez brzdy). Bcykel Canyon nepoužívajte na trenažér, do ktorého sa nejakým spôsobom musí upínať. Ak máte ruky položené na rohoch radítok MTB bcykla, nedostanete sa tak rýchlo k rukovätam bŕzd ako keď ch máte položené nak. Vaša dráha zastavena bude dlhša. Jazdte zvlášť obozretne a zohľadnte dlhšu dráhu zastavena. 8 PRED PRVOU JAZDOU PRED PRVOU JAZDOU 9 4. Pasuje výška rámu a sú sedlo a radítka nastavená správne? Postavte sa nad hornú rúru rámu a preverte, č máte v rozkroku voľný prestor o šírke najmenej jednej dlane. Ak to tak ne, prečítajte s, prosím, podrobnú kaptolu návodu nasledujúcu nžše a na prloženom CD alebo skontaktujte servsnú lnku (+421) Pr jazde s prílš veľkým rámom môže pr rýchlom zosadaní dôjsť k poranenam Sedlo by malo byť nastavené tak, aby sa u bcyklov Cross Country a Marathon pedál ešte práve dal dosahnuť pätou, keď bude v najnžšej pozíc. Preverte, č pr dosadnutí na sedlo dosahnete špčkam nôh na zem. U bcyklov All Mountan, Enduro a Freerde sa sedlo spravdla nastavuje nžše. Takéto nžše nastavene sedla sa odporúča najmä pr zjazde z kopca. Vac o tejto tematke nájdete v kaptole Nastavene bcykla Canyon podľa potreb jazdca. 5. Už ste nekedy jazdl s nášľapným, resp. systémovým pedálm a príslušným tretram (špecálne upravenou obuvou)? Pred prvou jazdou s takýmto pedálm sa musíte pr zastavenom bcykl dôkladne oboznámť so spôsobom ch prpínana a vypínana. Najlepše bude, keď sa pr nácvku oprete o stenu, aby ste nespadl. Naregulujte s prípadne aj ntenztu prpínana a vypínana. V každom prípade s najprv prečítajte návod na použte, ktorý nájdete v BkeGuarde. Vac na tému pedálov sa dozvete v kaptole Pedálové systémy. Kontrola výšky posedu Obuv pre systémové pedále 6. Dbajte na to, aby ste svoj Canyon používal ba v súlade s určeným účelom použta Horské bcykle krosové a maratónové (Cross Country a Marathon) ne sú vhodné na tvrdé zjazdy na ťažkom neprehľadnom teréne alebo na skoky a pod. Na účely All Mountan alebo Enduro sú vám k dspozíc špecálne modely. S modelm Torque sa môžete venovať tzv. freerde jazde. Majte na pamät, že nekedy vyzerá manévrovane profesonálneho cyklstu jednoducho, ale v skutočnost je na to potrebný tvrdý trénng a mnoho skúseností. V záujme vlastnej bezpečnost svoje schopnost nepreceňujte. Bcykle Canyon sú spravdla dmenzované pre celkovú nosnosť (jazdec a batožna dohromady) 120 kg. Túto hrancu by ste v žadnom prípade nemal prekračovať. Vac sa o tom dozvete v kaptole Používane v súlade so stanoveným účelom. 7. Je váš bcykel sčast z karbónu? Majte na pamät, že tento materál s vyžaduje zvláštnu starostlvosť a opatrné používane. V každom prípade s prečítajte kaptolu Materál karbón a jeho osobtost. 8. Ak ste s zakúpl bcykel s odpružením, mal by ste kontrolovať tlak vzduchu vo vdlc. Prípadne použte na nastavene pumpu prloženú v BkeGuarde. Nesprávne nastavene môže vesť k funkčnej poruche alebo poškodenu odpruženej vdlce. V každom prípade sa funkčnosť bcykla zhorší a nedosahnete an maxmálnu bezpečnosť jazdy. Ďalše nformáce nájdete v kaptolách Odpružená vdlca a Celoodpružené bcykle. Jazda v teréne Materál karbón Systémový pedál Bcykel s odpružením Keď ešte nemáte dostatok skúseností a/alebo sú systémové pedále nastavené prílš pevne, môže
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks