Príhovor. Blíži sa koniec roka, je čas na bilanciu. Ako. Naša oslávenkyňa, Terka Králová. Prekvapenie v Government House. - PDF

Description
Slovenské Informácie o aktivitách Slovenskej komunity v Melbourne V tomto čísle sa dočítate: Naša oslávenkyňa str. 1-2 SDB vo Viktoriánskom parlamente str. 3 Mladé talenty v Melbourne str. 4 Slováci vo

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 46 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Slovenské Informácie o aktivitách Slovenskej komunity v Melbourne V tomto čísle sa dočítate: Naša oslávenkyňa str. 1-2 SDB vo Viktoriánskom parlamente str. 3 Mladé talenty v Melbourne str. 4 Slováci vo svete str. 5 Ročník III Číslo 4/2014 Vydáva ASAV, PO Box 263, Kew Príhovor Blíži sa koniec roka, je čas na bilanciu. Ako môžeme zhodnotiť tento rok z pohľadu aktivít v slovenskej komunite? Môžeme konštatovať, že oproti iným slovenským komunitám v Austrálii, spoločenský a kultúrny život v Melbourne je naozaj bohatý. Pikniky, stavanie májov, tradičná zabíjačka, slovenské zábavy v Slovenskom spolku ĽŠ, Oslava dňa zahraničných Slovákov, Filmový festival českých a slovenských filmov, oslava 2. výročia založenia Slovenskej detskej besedy slovenskej školy v Melbourne, koncoročný tábor Intenzívnej výučby slovenčiny SDB na Philip Island, bábkové predstavenie divadielka KUK a vyvrcholením je Český a slovenský festival VodaFest. Každý si môže vybrať podľa chuti. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým organizátorom týchto podujatí za naozaj záslužnú prácu, ktorú robia s láskou a popriať si, aby všetky tieto aktivity pokračovali aj v budúcnosti. Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii praje všetkým čitateľom zdravie, lásku a veľa príjemných chvíľ v kruhu rodiny a priateľov. Vianočný vinš Vianočný vinš si prizval koledu: vraj pôjdu, kam ich oči povedú hornatým krajom, šírou rovinou, s tou tisícročia starou novinou, že časy sviatkov ľuďom nastali. Dieťatko narodené v maštali svet požehnáva znovu pokojom. Nech privíta ho každý po svojom a nech mu lásku sveta popraje. Ako ono symbolom dobra je, nech dobrá vôľa k nám si prisadne a skutky naše nech sú príkladné, nech k vašim blížnym cestu zaviatu vyznačia v snehu stopy návratu... Vianočný stromček nech nám zarodí, nech stôl je štedrý ako na hody a v dušiach našich dobrá pohoda nech v jasličkách to dieťa pohojdá... /Katarína Hudecová/ Naša oslávenkyňa, Terka Králová Prekvapenie v Government House T erku Královú poznám od môjho príchodu do Austrálie v roku 2008 ako energickú dámu s organizačným talentom. Hneď na začiatku nášho udomácňovania sa v Melbourne našu rodinu zapojila do života slovenskej komunity v Melbourne, a ani nevieme ako, zrazu sme boli súčasťou nacvičovania divadla, kde sme stretli mnohých našich terajších priateľov a známych, s ktorými nás spájajú nezabudnuteľné zážitky. A keďže sme asi jej najbližší slovenskí susedia, sem tam sa u nej zastavíme a porozprávame, čo má nové. Jedného dňa mi Terka zatelefonovala, či by som sa s ňou nešla pozrieť do Government House, lebo dostala pozvánku na nejakú spoločenskú udalosť (ani nevie z akého dôvodu) a môže si pozvať dvoch hostí, tak si na mňa spomenula. S radosťou som prijala jej pozvanie, veď ktovie či budem mať možnosť sa tam niekedy pozrieť, a ani ona tam ešte nikdy predtým nebola. /Dokončenie na str. 2/ Slovenské Zvesti č. 4/14 1 /Dokončenie zo str. 1/ A prišiel deň D. Pri vstupe do areálu nás uvítali uniformovaní strážcovia, ktorí nás nasmerovali, kde máme zaparkovať. Keď sme vstúpili do budovy a chceli si nájsť miesto na sedenie, jedna slečna sa nás spýtala, či si niektorá z nás ide prevziať ocenenie. Keďže sme nevedeli odpovedať na jej otázku, pozrela sa na našu pozvánku, potom na svoj zoznam a povedala pani Terke: Mám pre vás dobrú správu, ste medzi ocenenými! Poďťe za mnou, ukážem vám vaše miesto, a odviedla Terku dopredu. Bolo to príjemné prekvapenie nielen pre mňa, ale hlavne pre Terku. Zo zadných radov som so záujmom sledovala, ako sa veľká sála zapĺňa ľuďmi rôznych národností z celého sveta, niektorí aj vo svojich národných krojoch, ktorých však spájala jedna spoločná vec hrdosť na svoj pôvod, snaha prezentovať kultúrne dedičstvo a pomáhať ho udržiavať krajanom ďaleko od domoviny. Po slávnostnej ceremónii sme sa poprechádzali po sprístupnených miestnostiach sídla guvernéra, urobili na pamiatku niekoľko fotiek, prehodili zopár slov s prítomnými hosťami a po pohári vína s malým občerstvením sme sa v príjemnej nálade pobrali späť k autu. Vonku nás očaril vysvietený areál Government House s lietajúcimi kŕdľami čajok na hviezdnej oblohe a úžasný pohľad na nočný Melbourne. Bol to krásny a nezabudnuteľný večer. Pani Terézia M. Králová bola nominovaná súčasným výborom ZASV pod vedením Marty Kapustovej na Multicultural Awards for Excellence 2014 za jej dlhoročnú prácu pre slovenskú komunitu v Melbourne. Spolu so svojou matkou a starším bratom emigrovala do Austrálie v decembri Napriek tomu, že opustila Slovensko vo veľmi mladom veku, udržala si silný vzťah k rodnému kraju vďaka svojej láskavej mame, ktorá bola vysoko rešpektovanou členkou slovenskej komunity. Na ilustráciu tu je prehľad jej hlavných aktivít: V roku 1954 sa aktívne zúčastnila na založení Slovenskej tanečnej skupiny ľudových tancov, s ktorou vystupovala na rôznych podujatiach, aj na radnici mesta Melbourne. V roku 1956 pri príležitosti Multikulturálnej výstavy ručných prác zozbierala rôzne diela ručných prác prinesených zo Slovenska, ktoré sa prezentovali v slovenskom stánku. Počas svojho 22-ročného pôsobenia v administratíve na Monash Univerzite v Claytone zorganizovala výstavu obrazov a sôch pod názvom Výstava umenia slovanských umelcov v Austrálii, kde viac ako 30 umelcov z Poľska, Slovinska, Ukrajiny, Ruska vrátane troch umelcov zo Slovenska (B. Gašpar, J. Mráz a J. Hodúl), ktorí vystavovali svoje umelecké diela. Ako zvolená vice-prezidentka Austrálskej rady pre etnické komunity bola jedným z jej zakladajúcich členov. V tych rokoch bola členkou rady The Captive Nations vo Viktórii, ktorej členmi bolo 10 krajín východnej Európy. Po dvoch rokoch sa stala tajomníčkou a začiatkom 80-tych rokov bola prezidentkou až do ukončenia činnosti rady začiatkom 90-tych rokov. Za svojho vedenia počas týždňa Captive Nations Week zorganizovala koncerty v katedrále sv. Patrika. Po udalostiach na Slovensku v roku 1968 pomáhala mnohým slovenským emigrantom pri hľadaní práce, ubytovania a zároveň im poskytovala morálnu podporu. Od konca 1970-tych rokov pôsobila vo Zväze austrálskych Slovákov vo Viktórii, najprv ako tajomníčka, potom ako vice-prezidentka a nakoniec od konca 1990-tych rokov ako prezidentka až do roku V rokoch 1979, 1991, 2003 a 2008 bola hlavnou organizátorkou uspešných Kongresov austrálskych Slovákov. Organizovala slovenské letné tábory mládeže z Melbourne, Sydney a Adelaide, ako aj tanečné spoločenské večery, pikniky a autobusové zájazdy pre slovenskú komunitu. Po 10-tich rokoch snaženia sa zaslúžila o pridelenie slovenského kňaza pre Slovenskú katolícku misiu v Melbourne. Jej významným kultúrnym príspevkom pre komunitu Slovákov bolo aj naštudovanie a produkcia troch slovenských klasických divadelných hier (Kubo 2007, Dobrodružstvo pri obžinkoch 2009, Čaj u pána senátora 2011), ktoré sa hrali aj pre slovenskú komunitu v Sydney. Gratulujeme a úprimne sa tešíme, že sa takéto ocenenie dostalo Terke za jej dlhoročnú prácu v slovenskej komunite, a tiež sme upozornili na to, že sme jednou z národností žijúcich v multikulturálnom Melbourne. Dúfajme, že v budúcnosti sa dočkáme i ďalších podobných ocenení pre obetavých ľudí z našej malej komunity. /INK/ Slovenské Zvesti č. 4/14 2 Slovenská detská beseda vo Viktoriánskom parlamente Keď naša škola dostala pozvanie z Ethnic School Association of Victoria zúčastniť sa slávnostného uvedenia novej webovej stránky Love of Language láska jazyka 27. októbra 2014 v Queen Hall v Parlamente, nebolo nám celkom jasné, o akú udalosť ide. Pozvánka špecifikovala dvoch žiakov v národných krojoch a dvoch zástupcov školy. Dostať sa do parlamentu nie je jednoduché a byť súčasťou tejto udalosti bolo vzrušujúce. Slávnostný večer úvadzala známa športová osobnosť Robert Dipierdomenico. Hlavnými hosťami boli minister školstva pán Martin Dixon, minister pre plánovanie, mnohonárodnostné otázky a občianstvo pán Matthew Guy, a iné známe osobnosti politického a kultúrneho života, takzvaní Language ambassadors jazykoví veľvyslanci. Pán Dixon uznal dôležitosť výučby druhého jazyka v najmladšom (útlom) veku a pozitívny vplyv, ktorý môže mať na rozvoj študentovho prvého jazyka a širšieho vzdelávania. Veď ako lepšie by sme mohli pripraviť mládež Viktórie na život, prácu a štúdium vo svete než tým, že im dáme príležitosť začať študovať druhý jazyk skôr ako nastúpia do školy povedal pán Dixon. Preto si Napthinova vláda dala záväzok, aby sa do roku 2025 všetci žiaci v štátnych školách - od predškolákov až po 10. ročník, mohli začať učiť druhý jazyk dodal. Na záver treba dodať, že Slovenská detská beseda bola vybratá spolu s ďaľšími deviatimi školami Kútik pre deti reprezentovať Community Languages Australia z celkového počtu 203 jazykových škôl vo Viktórii. Nie je dôležité, prečo bola naša škola vybratá (zrejme krásne slovenské kroje a dobrý vzťah s Ethnic School Association), ale to, že sme sa dostali do povedomia aj našich politikov a kultúrnych činiteľov. PROSBA dieťaťa Každý večer pri okienku malá Zuzka sedáva, čo si prosí na Vianoce do nebíčka rozpráva. Ach, Ježiško, daj mi, prosím, nech ma ľúbia rodičia, k tomu dáky pekný darček, čo bratovi požičiam. Celý rok som poslúchala, mám jednotky v škole, vieš? Splň mi prosbu, nech sme zdraví a aj šťastní k tomu tiež. Padá sniežik, noc je tichá, tajná chvíľa nadišla, žiari stromček, horí sviečka,... Ježiško ju vyslyšal. Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám! Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám. Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám. /: Z ďaleka sa berieme, novinu Vám nesieme, čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme. :/ Narodil sa chlapček malý, posiela nás k Vám, aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám. Chlebík, ten už nechce brať, nakŕmila ho už mať, radšej toliar, lebo dukát ráčte mu poslať. Prosím pekne, odbavte nás, nieto času stáť. Veď nám treba do Betléma ísť ho kolísať. On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí, uložte si k nemu poklad, tam sa nestratí. Slovenské Zvesti č. 4/14 3 Mladé talenty v Melbourne 2014 Bianca Bruňacký Killester College. Meno školy, ktorá vo mne okamžite vyvolá asociáciu s vysoko kvalitnými divadelnými vystúpeniami, ktoré som mala možnosť sama sledovať počas 6 rokov, odkedy sa mladučká Bianca Bruňacký stala študentkou na spomínanej škole. Bianca nechýbala ani na jednom zo školských vystúpení, či už v menšej alebo väčšej úlohe žiarila viac a viac a jej dramatický talent výrazne dozrieval a zdokonaľoval sa skúsenosťami a nadobudnutým sebavedomím. Tohtoročnou produkciou Killester College bol slávny broadwayský muzikál Hairspray. Tracy Turnblad, hlavná postava muzikálu Hairspray je bacuľaté dievčatko s veľkými natupírovanými vlasami a s ešte väčším srdcom, ktoré je fascinované tanečnou televíznou show. Tracy miluje tanec a sníva o tom, že sa stane hviezdou v milovanej show, no je v tom jeden malý problém, vôbec sa nehodí medzi namyslené uštipačné protežované detičky bohatých rodičov. Kto iný mohol úlohu hlavnej postavy stvárniť lepšie ako úžasná Bianca Bruňacký, dcérka slovenských rodičov Moniky a Juraja Bruňackých. Dnes už tínejdžerka, s nádherným hlasom, úžasnou motiváciou, silnou vôľou a neustálou chuťou sa zdokonalovať. Cesta k úspechu je ťažká, vyžaduje veľa sebazaprenia a driny no Bianca na sebe pracovala s takým nasadením, že dosiahla to, čo sme so zatajeným dychom mohli vidiet napokon na vlastné oči. Slovenské Zvesti č. 4/14 V sekunde ako Bianca vystúpila na javisko a začala spievať úvodnú pieseň, vtisli sa mi slzy do oči. Nielen preto že rodinka Bruňackých je mi srdcu veľmi blízka, a nielen preto, že dôverne poznám ten pocit, byť hrdý na svoje dieťa. V Biancinom hlase zrazu zaznela dospelosť. Poznám ju od malého dievčatka, ktoré pre nás prvýkrát zaspievalo kdesi na návšteve. Na javisku pred nami zrazu stala dáma, ktorá bez zachvenia hlasu vyspievala tie najjemnejšie tóny náročných a podmanivých melódií retro pesničiek, s absolútnou istotou predviedla neľahké tanečné choreografie, rýchlym tempom striedala scény citlivé, vtipné, komorné aj plné tanca a energie zo života. Fenomenálny Biancin výkon ale aj výkon ostatných talentov školy bol napokon odmenený nekonečným obrovským potleskom nadšených divákov. Chcela by som Biance ešte raz týmto vysloviť srdečnú gratuláciu za úžasný umelecký výkon v hlavnej muzikálovej úlohe. Sme na Teba neskutočne hrdí, Bianca, nielen Tvoji rodičia, priatelia, či známi, ale naša celá slovenská komunita. You go girl! Sky is the limit! /Text a foto Zuzka Slováková/ 2014 je na 747. mieste rebríčka mužov v Austrálii (minulý rok bol na mieste). Vo svojom ročníku 2002 je štvrtý v Austrálii a druhý vo Viktórii. Enzo sa už teší na celoštátny šampionát, ktorý sa bude konať od 15. do 21. decembra v Melbourne Park v rámci December Showdown. Tu je najnovšia fotka z Bruce Cup 2014 z Darwinu. Enzo drží víťaznú trofej, ktorú tím Viktória vyhral iba tretíkrát v histórii 75-ročného turnaja a trofej má cenu $20,000. /Text a foto Gaby Aguiard/ PS: Diplomy a vouchery na nákup tovaru odovzdali zástupcovia Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii, Marta Kapustová a Ivan Kovarčík na záver víkendu so slovenčinou v tábore na Philip Island. Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii udeľuje Bianca Brunacky Pochvalné uznanie za úspešné účinkovanie v stredoškolských muzikáloch a šírenie dobrého mena Slovenska v Austrálii za rok 2014 Predseda ZASV Enzo Aguiard Enzo mal výborný tenisový rok Vo svojej vekovej kategórii 12-ročných vyhral 4 turnaje vo Viktórii, niekoľkokrát sa umiestnil na 3. mieste v dvojhre a 2. mieste v štvorhre. Naposledy na deň Melbourne Cup sa v Zlatom Juniorskom Turnaji umiestnil na 2. mieste aj v dvojhre aj v štvorhre. Na celoštátnej úrovni sa zúčastnil Platinových turnajov v Brisbane v júli (9.miesto), v Sydney v septembri (5. miesto) a v Darwine na Bruce Cup, kde tím Viktórie vyhral a Enzo sa umiestnil na 4. mieste v individuálnej súťaži. Momentálne ku koncu októbra Tajomník ZASV Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii udeľuje Enzo Aguiard Pochvalné uznanie za výnimočné výsledky v tenise a šírenie dobrého mena Slovenska v Austrálii za rok 2014 Predseda ZASV Tajomník ZASV 4 Ján Žolnaj 40 rokov so štetcom Kovačický insitný maliar Ján Žolnaj, v deň svojich 61. narodenín, oslávil 40 rokov svojej maliarskej tvorby. Pri tejto príležitosti mu Galéria insitného umenia v Kovačici usporiadala samostatnú výstavu obrazov. Početných prítomných privítala riaditeľka Galérie Mária Raspírová a historička umenia Jarmila Ćendićová otvárajúc výstavu citovala známeho nemeckého básnika Goetheho: Umenie nie je preto, aby sa o ňom hovorilo, ale aby sa naň aj pozeralo. Ján Žolnaj sa narodil v Kovačici, v roku S manželkou Alžbetou majú dcéry Marijanu a Ivanu. Bol vojak z povolania. Maľuje od roku Okrem olejomalieb, robí aj grafiky a používa aj pastelovú techniku. Potom, čo odišiel do dôchodku, sa z Belehradu vrátil do rodiska. Členom Galérie insitného umenia Ján Žolnaj, Katarína Pucovská a Pavel Babka, majiteľ Galérie Babka /Foto Martin Pucovský/ v Kovačici sa stal v roku Inšpiráciu pre svoju tvorbu čerpá v slovenskom folklóre, v ľudových výstav doma a v zahraničí. Okrem s Galériou insitného umenia, ktorej je členom 6 rokov, Ján Žolnaj spolupracuje aj s Galériou Babka z Kovačice. Ján Žolnaj je známy aj podľa prenášania hudby na plátno slovenské ľudové piesne zobrazuje štetcom. Pred asi dvomi rokmi dokončil sériu pastelov na tému dvanástich slovenských ľudových piesní. Keďže mu hudba pomáha pri maľovaní, preniesol ju aj na svoje obrazy. Kto spieva, zle nemyslí, kto maľuje hudbu, v duchu spieva a myslí na dobro. Ján Žolnaj sa sám aj riadi životnou filozofiou, že treba robiť dobro. Dobre vychádzať s ľuďmi, nekradnúť, veriť v Boha... Hudbu teda možno nakresliť a obraz možno aj literárne zobraziť. K obrazu Jána Žolnaja Zaslúžený oddych Miroslava Kuľková, Košičanka žijúca v Prahe, píšuca poviedky, napísala príbeh, ktorý je Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje. piesňach, v živote a obyčajach v Kovačici. Omaľováva tekvice a rôzne veci v domácnosti (šamlíky, kolovraty a iné). Mal mnoho samostatných výstav a vystavoval aj v rámci početných kolektívnych zverejnený v CD kalendári na tento rok, ktorý vydala Galéria Babka v spolupráci so Svetovým združením Slovákov žijúcich v zahraničí. /http://www.babka.rs/sk/files/cd_ sk_2014.pdf/ TOP úspech Slovenska: Handlovčan (32) je držiteľom Oscara! HANDLOVÁ So známymi režisérmi Stevenom Spielbergom, Robom Marshallom či Alfonsom Cuarónom spolupracoval tvorca digitálnych efektov, 32-ročný Handlovčan Vladimír Valovič. Práve spolupráca s posledným menovaným režisérom na filme Gravity mu priniesla tento rok ako jednému z členov tímu, ktorý pracoval na vizuálnych efektoch, Oscara. /Dobré noviny/ Vlado s Oscarom Slovenské Zvesti č. 4/14 5 Slovenská zábava 4. októbra 2014 s domácimi klobáskami a pivom /Foto: Števo Tuček a Lubica Babčáková/ T ohoročná slovenská zábava sa konala ako vždy v St. Gregory School Hall v Doncaster. Združenie pripravilo pečené domáce klobásy, šaláty a domáce koláče. Nová DJ Lubka Babčáková pripravila zmes slovenských ľudových ale aj populárnych piesní. Vzácny hosť, Terka Kráľová, ktorej sme darovali kyticu kvetov pri príležitosti obdržania vyznamenania za výnimočnú prácu v komunite. Túto jej odovzdal Guvernér štátu Viktória, pán Alex Chernov. Zišlo sa nás menej, no mali sme veľmi vydarený večer v kruhu priateľov. Ďakujeme všetkým za podporu. Stretnutie pri guláši slovenský piknik v Doncaster /Text a foto: MD/ P rvý týždeň v novembri je pre Melbournčanov a pre milovníkov dostihov na celom svete veľmi očakávaný. Jarný dostihový týždeň, ktorý vyvrcholí prvý utorok v novembri, je svetoznámy Melbourne Cup, jeden z najväčšími výhrami okrem iného tiež deň pracovného voľna, ktoré sa spojí na dlhý víkend. Slovenská komunita sa stretla v nedeľu 2. novembra v našom obľúbenom Ruffey Lake Park v hojnom počte, aby si okrem iného pochutnali na veľmi chutnom guláši. Tento, už druhý rok varí Ivan Kovarčík, za pomoci Vierky Kovalskej a Gitky Markusovej, ktoré si privstali a od 7-mej hodiny ráno rezervovali naše gazebo. Výborný guláš, slniečko a stretnutie s priateľmi doplnili vydarený piknik. Slovenské Zvesti č. 4/14 6 Slovenský tábor Philip Island 2014 T ento rok sme sa so Slovenskou detskou besedou, po druhýkrát zišli v krásnom prostredí rezortu CYC Island v Cowes. Účelom tohoto stretnutia bola intenzívna výučba slovenčiny, ale aj utuženie vzťahov v našej komunite, poznávanie nových priateľov a stretnutie tých starých. Tohoročný tábor pripravili naše učiteľky Ivetka Havrilová a Danka Bučková s námetmi S
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks