Prezentarea generală a proiectului SESEC

Description
This is a training module developed in the European project SESEC. More information and the full training can be found here: www.sesec-training.eu The SESEC project is designed to address the energy efficiency needs of the EU clothing industry. The Consortium relies on outstanding competences of the partners, spread over 6 countries (Bulgaria, Romania, Portugal, Italy, Germany, Belgium) to provide the missing energy efficiency benchmarks and ready-to-use solutions for the large number of SMEs as well as larger companies. The SESEC project has 4 major objectives: • To develop, test and offer an Energy Efficiency tool for clothing production, made up of guidelines and web-based applications, suitable for SMEs and large companies • To transfer the project results to the sector, EURATEX members and interested companies • To offer training and support to companies to implement energy-saving measures considering cost-effectiveness • To improve opportunities for energy-efficiency for the whole European clothing industry

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 4 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 1SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 2. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 2 Prezentare generală  Prezentare generală a proiectului  Situaţie iniţială / Motivaţie  Obiectivele proiectului  Abordare /Metodă  Rezultate  Implementare / Avantaje SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 3. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 3 Date concrete Parteneri 9 parteneri din 6 ţări Durata 27/03/2012 – 26/09/2014 Program CIP, Intelligent Energy – Europe Număr de referinţă al proiectului IEE/11/827/SI2.614931 Coordonator EURATEX, Mauro Scalia SESEC face parte din campania Energy Made-to-Measure (Energie personalizată) SESEC - Motivaţie - Obiective – Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 4. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 4SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje Energy Made-to-Measure (Energie personalizată) - campanie europeană de informare pentru creșterea eficienţei energetice în companiile producătoare de textile şi îmbrăcăminte. Aceasta oferă ştiri, instrumente şi informaţii de calitate pentru a permite companiilor să acţioneze. Mai multe informaţii pe www.euratex.eu
 • 5. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 5 Partenerii SESEC SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje Partener asociat LATIA din 2014
 • 6. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 6SESEC – Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 7. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 7 Context • Sectorul producătorilor de textile şi îmbrăcăminte se confruntă cu concurenţa acerbă a ţărilor cu costuri mici de producţie • În producţia de textile şi îmbrăcăminte, eficienţa şi competitivitatea trebuie să ia în considerare provocările prezente şi viitoare din domeniul energetic • Consumul de energie este mare, prin urmare costurile energiei au un impact semnificativ asupra competitivităţii companiilor SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 8. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 8 Evoluţii • Evoluţia preţului energiei în Europa SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje Evoluţia preţurilor la importul de combustibili fosili (stânga) şi electricitate (dreapta) [1]
 • 9. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 9 Dificultăţi • Lipsa informaţiilor şi datelor sigure despre oportunităţile de economisire a energiei • Lipsa îndrumării pentru exploatarea oportunităţilor de economisire a energiei • Costul mare al implementării sistemelor de economisire a energiei • Perioada lungă pentru recuperarea completă a investiţiilor, ştiind că industria europeană de îmbrăcăminte suportă o mare presiune din partea concurenţei din Asia şi Africa SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 10. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 10 Progres lent • De multe ori sunt utilizate echipamente vechi, cu eficienţă energetică scăzută • Dezvoltarea echipamentelor eficiente energetic a fost considerată mai puţin importantă • În trecut, costurile forţei de muncă erau mai importante în producţie decât costurile energiei, astfel că puţine abordări organizaţionale luau în considerare aspectele energetice SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 11. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 11SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 12. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 12SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje Scopul SESEC este să îmbunătăţească Eficienţa Energetică în industria de îmbrăcăminte, în special în întreprinderile mici şi mijlocii
 • 13. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 13 Îmbunătăţirea eficienţei energetice • Dezvoltarea, testarea şi oferirea Schemei de economisire a energiei (ESS) pentru companiile din industria europeană de îmbrăcăminte, mai ales IMM-uri. • Extinderea impactului proiectului prin transfer de informaţie şi bune practici • Reducerea cantităţii de energie consumată în procesul de producţie • Evitarea consumului inutil de energie • Recuperarea energiei din procesul de producţie şi reutilizarea acesteia • Generare energiei prin surse alternative (energie solară, energie eoliană...) SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 14. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 14 Obiective suplimentare • Furnizarea de informaţii şi date de benchmark către părţile interesate relevante din Europa • Mobilizarea comunităţii europene de afaceri pentru fructificarea oportunităţilor de economisire a energiei • Crearea oportunităţilor de întâlniri şi cursuri în Europa pentru exploatarea oportunităţilor de economisire a energiei SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 15. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 15SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 16. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 16SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje SESEC dezvoltă instrumente pentru eficienţă energetică şi susţine utilizarea lor în Europa.
 • 17. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 17 Metodologia ESS – Planifică (PLAN) • Realizarea auditurilor energetice pentru a determina consumul energetic (doar în 2013) • Dezvoltarea şi utilizarea unei Scheme de economisire a energiei (ESS) bazată pe o metodă de lucru şi instrumente software pentru a determina măsuri de economisire a energiei • Companiile implementează autonom măsurile care le interesează SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 18. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 18 Metodologia ESS - Management SESEC - Motivaţie – Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 19. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 19 Metodologia ESS – Desfășoară (DO) • Creaţi un plan de acţiune • Definiţi obiective de economisire • Definiţi priorităţi • Definiţi responsabilităţi • Definiţi calendarul implementării • Puneţi în aplicare măsurile SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 20. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 20 Metodologia ESS – Controleză (CHECK) • Realizaţi monitorizarea energetică • Colectaţi datele pentru o anumită perioadă • Calculaţi indicatorii energetici SESEC (Consum energetic specific, Intensitatea carbonului) • Comparaţi rezultatul cu obiectivele de reducere definite SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 21. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 21 Metodologia ESS – Acţionează (ACT) • Evaluarea măsurilor implementate • Aplicarea măsurilor corective • Căutarea continuă de măsuri de implementare şi potenţial suplimentar de economisire SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 22. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 22SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 23. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 23 Rezultate SESEC SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 24. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 24 Primul instrument: EDST SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 25. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 25 Al doilea instrument: EMBT SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 26. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 26 Al treilea instrument: SAT SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 27. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 27 Al treilea instrument: SAT SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 28. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 28 Module de instruire SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 29. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 29 Lista modulelor de instruire Modul 1: Contracte de furnizare şi logistică Modul 2: Echipamente de producţie Modul 3: Aer comprimat Modul 4: Produc ia de abur/căldurăț Modul 5: Energie din surse regenerabile i cogenerareș Modul 6: Sistem de iluminat Modul 7: Încălzire Modul 8: Ventilaţie şi aer condiţionat Modul 9: Vid / Curăţare Modul 10: Metodologia de măsurare şi verificare Modul 11: Prezentare generală a proiectului SESEC Modul 12: EDST (Instrument suport de distribuţie a energiei) Modul 13: EMBT (Instrument pentru management şi benchmark) Modul 14: SAT (Instrument de autoevaluare) SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 30. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 30 Structura modulelor 1-10 Modulele 1-10 (module „tehnice“) Introducere: o scurtă introducere în subiect prin prezentarea diferitelor aspecte de interes. Teorie: evidenţiere bazelor teoretice fără a intra prea mult în detalii. Exerciţii: repetarea conţinutului părţii teoretice şi răspunsuri la întrebări (în mare parte închise). Studiu de caz: exemplificare cu o situaţie reală provenită de obicei dintr-un domeniu diferit, în care sunt evidenţiate problema, soluţiile/măsurile şi potenţialul de economisire a energiei. Rezumat: în această secţiune subiectul este trecut în revistă succint. SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 31. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 31 Structura modulelor 11-14 Modul 11 (modul proiect) Motivaţie: prezentarea intenţiilor proiectului SESEC Obiective: descrierea obiectivelor principale ale proiectului Abordare: indicarea procedurii şi conceptului SESEC Rezultate: prezentarea celor mai interesante rezultate obţinute pe durata proiectului Avantaje: evidenţierea avantajelor pentru grupul de utilizatori şi pentru domeniul industrial european în ansamblu. Module 12-14 (module instrumente) Scop şi descriere: prezentarea contextului şi scopului instrumentului Funcţii: descrierea funcţionalităţilor importante ale fiecărui instrument Aplicaţie: demonstrarea modului de aplicare şi de utilizare a unui instrument specific Rezultate: exemplificarea celor mai importante şi relevante rezultate ale fiecărui instrument. SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 32. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 32 Evenimente de instruire Obiective: Prezentarea rezultatelor SESEC, în special a Schemei de economisire a energiei Facilitarea înţelegerii şi utilizării rezultatelor de către companii Avantaje pentru companii Personalul tehnic este instruit pentru a utiliza instrumentele, iar conducerea companiei este informată referitor la cele mai bune opţiuni pentru companie. SESEC – Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 33. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 33 Calendarul evenimentelor SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 34. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 34 Platforma de instruire SESEC Cuprins: Home / Pagina de start Module de instruire (în diferite limbi) Instrumente SESEC (pot fi descărcate) SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje http://www.sesec-training.eu/content/home
 • 35. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 35SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 36. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 36 Rezultate până în 2014 Schimbarea comportamentului şi dezvoltarea abilităţilor: Companiile pot utiliza potenţialul lor de economisire a energiei Companiile pot implementa eficienţa energetică Consum redus de energie în cel puţin 50 de companii SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 37. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 37 Exemple  Compania italiană CANALI spa a putut identifica oportunită ile de optimizare a consumului termic iț ș electric prin abordarea unor metode inovatoare cu scopul de a ob ine economii semnificative deț energie.  În Bulgaria, datorită SESEC, producătorul Kris Fashion a identificat un potenţial de economie de 10-15% din consumul său anual de energie.  Compania românească SC Datsa Textil SRL a identificat o serie de acţiuni care au condus deja la economisirea în medie a 20% din costurile de energie electrică.  Compania portugheză DAMEL a identificat un poten ial de ecoonomisire la iluminatț , prin viteza variabilă a echipamentelor de producţie şi prin izolaţii de până la 5% din consumul de energie electrică şi până la 3% din consumul de energie termică. SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 38. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 38 Rezultate (din 2014) Stimularea controlului permanent al eficienţei energetice în domeniu şi prin implicarea întreprinderilor mici şi mijlocii în măsurile de eficienţă energetică. Luarea în considerare a rezultatelor SESEC în universităţi şi şcoli pentru a motiva preocuparea pentru Eficienţă energetică a noilor generaţii de specialişti în îmbrăcăminte. Un angajament mai puternic al producătorilor de echipamente faţă de reducerea consumului de energie. SESEC - Motivaţie - Obiective - Abordare - Rezultate - Avantaje
 • 39. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 39 Întrebări? sesec@euratex.eu EURATEX telefon +32.2.285.48.81 Noutăţi? Grupul Energy Made-to-Measure
 • 40. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 40 Referinţe imagini  Slide 2 – reflex477: Overview over Paris from Sacré-Cœur – URI: http://www.flickr.com/photos/35164559@N04/4223238879/sizes/m/in/photostream/ License: CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode)  Slide 6 – John Jewell: Motivation – URI: http://www.flickr.com/photos/shstrng/7201546098/in/photolist-bYnNKU-fsnmn9-79hkKz-ce5xm7- 7AhD2S-8SBDYq-79hhKK-9MqgJA-g3M7nF-hXW6Ag-9JhUog-atnpd-54JcWq-9z1HnL-aFjYoW-5sBzwC-79hkNV-8K7ENQ-dsNAgy-ebWqP- 9KSKyN-9DfZi5-amC62o-4NpVog-8SBAGR-9e6VpN-pwxpU-KUD7o-3Fc4Me-aiogiU-gACsY-6P3gdg-5HPcQJ-357wU-bCBkLK-bTzVvB-8rccL- 4NYD3L-8SBxnX-bMBbo2-6vfNEf-97cdMU-aFgaxR-7wveCc-mJcKg-aFgauR-88f39H-2CBYJ-de2U5y-ihnDm5-hiyZAF/lightbox/ License: CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode)  Slide 7 – BTO – Buy Tourism Online: Dopo il viaggio low cost il viaggio 'no cost'? BTO 2010 – URI: http://www.flickr.com/photos/btouniversity/5273326660/sizes/m/in/photolist-92Zbib-92ZbFh-92W49k-92W5vD-8TCH2M-8MhF5F-bu8PAK- 92W44i-92ZanQ-92W3S4-92W5Dr-92ZdiS-9udYUK-9udYT6-9uh1uG-9udYW8-9udYXP-e3peeb-7np8DL-9wVZ1T-cf8YkA-6crL4V-9pbQDU-9p8MzK- 6B5mK9-dpEP63-dRGKZu-8nZQzG-5LFyi-3VReW6-3VVxV3-fjZg19-fjK8Pp-fjZiUs-fjKbnc-8MkKvo-fjX8S5-fjJA1T-fjX6QE-fjH1ra-fjYMwb-fjYJc9-fjGXNi- fjJBhg-fk1cim-fk6Mfj-fk6LkY-cwJGbf-fjNZV2-fk46yf-fjNSbV/ License: CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode)  Slide 8 [1] pictures and data source EU ENERGY, TRANSPORT AND GAS EMISSIONS TRENDS TO 2050 REFERENCE SCENARIO 2013 pubblication of the Eruopean Commission, page 17 .  Slide 9 – Paul Keller: energy saving lightbulbs (1) – URI: http://www.flickr.com/photos/paulk/353225206/sizes/m/in/photolist-xdnxL-7tGtwz- eAk4ZL-4w1tg9-ddFP6g-ddFDGZ-8RKPr4-8RKNK6-FeioZ-6CWMPF-dAhuoj-8ZjSgP-fL1r2b-Fvtds-awYcB5-5migh-5KGHHK-5G5Pwi-5KKLUG- 5KKMFj-8MS12Z-7nPdHc-5gXTH8-6JuDEC-8NwqXW-7fJ53q-96iXx7-96fW3k-7iY4Un-6GoTxU-54zC9L-Fk8My-jbJxRT-jbJxJP-jbNS23-dTG86N-dTArSZ- dTArKZ-5W9DrT-8FJQVF-63amRa-fxWKBH-eojC3W-eojCyE-enJVs8-eojCib-4hBb7q-2wXocK-jYAUQp-jYyETn-jYzHov/ License: CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode)  Slide 10 – Anita Hart: Under construction – URI: http://www.flickr.com/photos/anitakhart/4626206362/sizes/m/in/photolist-83NvYE-6aXpzG-8eWXQM-aznsug- 8e99sN-cvGTJo-48HgPu-bjv1i-5oLfap-7Mhxg8-dV9R7P-dVfwim-dVfxoG-4hrwgA-3YaMUb-4wsDz8-87sJQh-87sJL1-87py16-gwPVkN-gvhPRR-gwPQEW-gwwXpw- gvhkts-gwQJ8p-gwQLLF-gwQxvA-3Y6vdt-gvhNPR-aD4pom-gwQm22-gvip6K-gy8Ugb-gviaSU-gvhR7X-gwxv56-deXW41-gwwYzY-gwYzgR-gy9pgM-gvik9j- gwPPeE-4XEX2G-gy9ZaX-67Kp3F-cmCxas-gy9W2x-gwQMpp-cTsNYu-cTsuqj-cTsyFj/ License: CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by- sa/2.0/legalcode)  Slide 14 – Cliff: Target by Jasper Jones – URI: http://www.flickr.com/photos/nostri-imago/3137422976/sizes/m/in/photolist-5Mf7xA-kcfJzP-kchDkq-kcfohV- kzbcY4-kzdks7-9mPiuV-kzn7Yx-kznszz-5fU6jg-9hUsoJ-kzbbqK-AANd-cxPqK5-fJxMe9-fzhHXk-bhcKwD-fzhGXV-d8UGtS-fJxNb1-fJge3Z-crgeZq-dBChAN-bJsrfc- fJgf7g-bQHuez-bEcczK-cxPrnf-c9LAfY-d8UHg7-bTWARX-bQHtWV-crgfqy-bQHunV-bkvYX1-bvxEeh-dBbJ5C-fzhHHg-fJxNhA-fzhHvc-bhQsB4-d8UJbj-brhgBL- bQHu6R-fzhHi8-dBbKCs-dyu3pu-eeZ2WB-fzyrXo-fzys7Q-fzysmy/ License: CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode) s
 • 41. Cofinan at prin programulț Intelligent Energy Europe al Uniunii Europene 41 Referinţe imagini Slide 22 – U.S. Army Corps of engineers: USACE, Sembach develop net-zero energy master plan – URI: http://www.flickr.com/photos/usacehq/6511627729/sizes/m/in/photolist-aVpN4B-8UfzYF-cBUEjh-eR8TNX-eR8Ua6-eR8Va8-eR8UM2-eRkhaY- eR8U7n-eRkhxW-eRkit7-eR8UgD-am2TBu-8VkYiH-smDnB-5JT6vp-cVwyBu-5w7MDn-5w7YgT-5w7MGZ-5w7YkD-5w7YqF-5w7YuB-cVwyrs- eRke5u-eRkhMj-eRkgy7-eR8Rhi-eR8SFM-eR8UxV-eR8MEg-eR8TaT-eR8TsZ-eR8UUX-eR8RG8-eRkc8Y-eRkdhW-eR8Psv-eR8Uuk-eR8Mgc-eR8UBX- eR8TBv-eRkgbq-eRkeKQ-8Vp1Wb-cVwyPU-5w7MAX-5wc8D3-eR8RWP-eR8TFP-eR8Qm8/ / License: CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode)  Slide 23 – Jeremy Keith: Calculations – URI: http://www.flickr.com/photos/adactio/2888172883/sizes/m/in/photolist-5pdDbc-9Zhp3v-9Zhp3i- 9Zhp3p-A3LSa-7hWEnu-adTRaA-6TAiN1-aFyyZ8-bvXJfN-6inb4B-jj4bL4-KfpRy-42nPft-6XhLbh-gRs776-eZQG4R-6msUg1-dZDCcb-9Q3u5m- 6pJEC6-65SsbR-7NBVEb-XSpYG-dYZzba-7ncHwg-7ngBGw-d9qHbL-9QDty8-8Ykfxm-5VDvCM-7WRvr7-dMScsp-4RWRqh-4RWRo3-ozpsW- agLGTC-4rAMee-895YF8-dCjb6i-mSbzJ-7fqPNp-7ZZD7e-5pdBF2-7FCj1G-BCcvh-5YdGZB-fGMzCS-bJuKh-9vRNZ3-fHsK3x/ License: CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode)  Slide 26 – Jeaffry Beall: Search! – URI: http://www.flickr.com/photos/denverjeffrey/2561885967/sizes/m/in/photolist-4UokrH-6HkZ5i-8HTQJ8- ft4SZz-ft4kSz-ft4NBV-ft4m2Z-ftj1J3-ftiMuL-ftj4cq-ft4tMz-ftiYf7-ft4NEv-ftiYou-ft4T36-ft4tPv-ft4tA6-ftiYr7-ftiMpS-ft4tSr-ftj1z1-ft4kWx-ftiMAQ-ft4kZB- ftiYkQ-ft4kQk-ftj3Xf-ft4ifF-ftj4aN-ft4idH-ftiMyd-ft4SWz-ft4tFM-ft4NGH-ftiMsh-ftj1LW-ft4ikk-ftiYid-ft4tJV-ftj1Bs-ftj47S-8Qyd1T-bETP1X-brYWDA- 9RuP1k-dWFCY5-9v31YY-5AbKww-2E5yrt-ftiYcj-ft4STr/ License: CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode)  Slide 31 – U.S.Army RDCOM: HENAAC-Hispanic Engineer National Achievement Awards Conference – URIhttp://www.flickr.com/photos/34402227@N03/8113559995/in/photolist-dmY7Hr-dnszVq-dnszR5-dkEVNu-dnsAiE-dnswgv-dnswsk-dnsxbe- dnswjV-dnsAV7-dmYbgN-dnsxiZ-dnszYW-dmY7Sc-dmY9LG-dnsAbu-dmY9H7-dmYckm-d
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks