Презентація 3-А класу Первомайської ЗОШ № 5

Description
1. ВАС ВІТАЄ 3-А! Весела та щаслива дітвора! 2. Знайомтеся: наш дружний клас! У кабінеті №40…

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 3 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ВАС ВІТАЄ 3-А! Весела та щаслива дітвора!
 • 2. Знайомтеся: наш дружний клас! У кабінеті №40 знайдете запросто ви нас!
 • 3. З вчителькою класу пощастило, Бо вона в нас – особлива: Завуч школи – і серйозна, й строга, З нашим класом просто: мила й добра! Любить нас вона як мати, Прагне розуму й добру навчати!
 • 4. Увага! Наші класні знаменитості! Вони у нас розумні і талановиті, Он, бачите, в них грамот ціла купа, Іде на користь їм шкільна наука!
 • 5. Наш клас ще ось чим знаменитий: У нас – читач найкращий вчиться! Багато Мельничук Вадим читає, До бібліотеки він ходити полюбляє! Фрагмент відкритого бібліотечного уроку “Книжкова виставка. Її призначення”
 • 6. З бібліотекою ми дружимо давно, Бо книга - у великий світ вікно! Ще з класу першого читали залюбки! Дивіться! Ми тут зовсім малюки!
 • 7. А це – артисти! Зайчики пасхальні! Вони з англійською Великдень відзначають!
 • 8. Любить природу й все живе навколо, Навчає нас щоденно рідна школа!
 • 9. Це - ми! Серйозні, як ніколи! Вивчаємо англійську мову!
 • 10. З комп'ютером ми теж – на “ти”, Інформатики вивчаємо ази!
 • 11. Цей предмет для нас - навчання і розвага, Інформатика – корисна справа!
 • 12. Науку пізнаємо ми щодня: Вже знаємо, як крутиться Земля, І що таке безпека розуміємо, Ми станемо Людьми! Ми все зуміємо!
 • 13. Після важких занять ми дуже зголодніли, Сніданок з апетитом дружно їли!
 • 14. На фізкультуру – як на свято! Енергії і сили в нас багато!
 • 15. Ми спортом любимо займатись: робити вправи, бігати, стрибати!
 • 16. М'ячем в нас хлопці Вправно володіють, У світовий футбол Пограти мріють!
 • 17. Завжди свої секрети у дівчат, Не можуть і хвилинки помовчать…
 • 18. Це - ми! У школі рідній п'ятій ми – свої! І будемо завжди любити ми її!
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks