презент диовид збаровська_2015

Description
1. ПрезентаціяПрезентація досвіду роботидосвіду роботи вчителя інформатики Нетішинської…

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 3 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ПрезентаціяПрезентація досвіду роботидосвіду роботи вчителя інформатики Нетішинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Нетішинської міської ради Хмельницької області Збаровської Лілії Миколаївни
 • 2. Дата народження – 04.02.1979 Освіта – вища ВНЗ –Рівненський державний гуманітарний університет Факультет – математики та інформатики Спеціальність – вчитель математики та інформатики Місце роботи – Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 Посада – вчитель інформатики Категорія – спеціаліст І категорії Стаж роботи – 13 років
 • 3. Впровадження диференційованого та компетентнісного підходу на уроках інформатики
 • 4. На своїх уроках я навчаю учнів: - користуватися мережею Інтернет; - навичкам колективної роботи; - роботи в групах, в парах; - толерантному відношенню до інших культур та інтегрування з ними; - формую інформаційну культуру, навички самоосвіти.
 • 5. різнорівневі практичні роботи, домашні завдання складання опорного конспекту в залежності від рівня навчальних досягнень учнів
 • 6. Вчитель може навчати інших до тих пір, доки навчається сам! А.С.Макаренко навчання у співпраці метод проектів різнорівневе навчання проблемне навчання
 • 7. Передай крейду Написання сенкану Метод прес Асоціативнийкущ Гронування Незакінчені речення Мікрофон
 • 8. ПРОЕКТИ Дослідницькі Пошукові Творчі Рольові Прикладні Інформаційні
 • 9. 2010-2011 н.р. Міська олімпіада з програмування • ІІІ місце – Паламарчук Катерина, 11 клас • ІІІ місце – Соколов Юрій, 8 клас 2011-2012 н.р. Міська олімпіада з ІКТ • І місце – Терещук Ірина, 10 клас • ІІ місце – Нижня Ірина, 11 клас 2012-2013 н.р. Міська олімпіада з ІКТ • І місце – Піддубняк Володимир, 9 клас • І місце – Терещук Ірина, 11 клас Міський етап конкурсу з ІКТ в номінації «Офіс» • І місце – Піддубняк Володимир, Хайнецька Ольга Обласний етап конкурсу з ІКТ в номінації «Офіс» • ІІІ місце – Піддубняк Володимир, Хайнецька Ольга
 • 10. 2013-2014 н.р. Міська олімпіада з ІКТ • І місце – Піддубняк Володимир, 10 клас • І місце – Машук Олеся, 10 клас • ІІІ місце – Побережник Олексій, 9 клас Міський етап конкурсу з ІКТ в номінації «Офіс» • ІІ місце – Побережник Олексій, 9 клас 2014-2015 н.р. Міський етап олімпіади з програмування • ІІ місце - Корнієнко Валентин, 9 клас • ІІІ місце - Ломака Ілья, 9 клас Міський етап олімпіади з ІКТ • І місце – Піддубняк Володимир, 11 клас • І місце – Леонов Вадим, 10 клас • ІІ місце – Машук Олеся, 10 клас Міський етап конкурсу з ІКТ в номінації «Офіс» • І місце – Піддубняк Володимир, 11 клас • І місце – Яцюк Сергій, 6 клас Міський етап заочного конкурсу з інформатики • ІІ місце - Корнієнко Валентин, 9 клас
 • 11. Учительська самосвідомість полягає у високій думці вчителя про гідність і значення своєї професії. Хто не усвідомлює значення своєї професії, не цінує її високо, той небагато зробить як учитель, а отже, не виправдає свого існування. А. Дістервег
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks