Preverjanje priredno zloženih povedi

Description
1. 1 Preverjanje priredno zloženih povedi - priredje 1. Določi vrsto priredja in vstavi vejice! Zapiši tudi, kaj izraža dopolnjevalni stavek! Zaupam ti saj si moj…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. 1 Preverjanje priredno zloženih povedi - priredje 1. Določi vrsto priredja in vstavi vejice! Zapiši tudi, kaj izraža dopolnjevalni stavek! Zaupam ti saj si moj prijatelj. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Včeraj je posadka ledolomilca spala v oblekah kajti pritisk leda bi ladjo lahko vsak trenutek zdrobil. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Čoln se je prevrnil toda kot po čudežu je Robinsona vrglo na obalo. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Danes je pritisk popustil tako je največja nevarnost minila. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Bila bi medicinska sestra toda ne prenesem krvi. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Ne misli s svojo glavo marveč vedno sprejema mnenja drugih. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Začetek je neznaten a težak. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Ali popoldne prideš k meni?
 • 2. 2 Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Knjigo mi prinesi ali pošlji nazaj. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Ali bi posedeli v dnevni sobi ali bi šli na sprehod? Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Mati in otrok uživata posebno družbeno varstvo. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Na mizi so jih pričakale same izvrstne jedi in vsi so posedli. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Notranji kot meri 60 stopinj torej meri zunanji 120 stopinj. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izolacija na električni žicci je preperela zato je prišlo do vžiga. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Plavanje tu je dovoljeno vožnja s čolni pa je prepovedana. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Ve pa noče povedati. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Fantje se preganjanjo po razredu ali prepisujejo naloge. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________
 • 3. 3 Drugega nisem delal samo plezal sem. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Padel sem na tla kajti veja se je zlomila. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Polomljen sem torej nekaj časa ne bom mogel več plezati. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Pred začetkom nove športne sezone bodisi študira bodisi potuje. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Na tiste čase Primož noče ne misliti ne govoriti o njih ne jih opisovati. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ Soljudi se bojimo, saj nas lahko s svojo drugačnostjo ogrozijo. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________. Izpiši veznik! ______________________ V rani mladosti oblikovane odzive pogosto nosimo s seboj vse življenje in jih uporabljamo pri partnerjih, prijateljih. Dopolnjevalni/neprvi/drugi stavek izraža _______________________________.
 • 4. 4 Izpiši veznik! ______________________ 2. Nadaljuj povedi z zahtevano vrsto priredja. Pazi na vejice. a) Zaslišal je glasbo (vezalno priredje) __________________________________________ b) Ni vedel vzroka za napako (stopnjevalno priredje) ______________________________ c) Povej naglas (ločno priredje) _______________________________________________ č) Nismo le govorili (stopnjevalno priredje) ______________________________________ d) Pojdi v shrambo (vezalno priredje) __________________________________________ e) Psa pelji na sprehod (ločno priredje) _________________________________________ f) O tem ni želela govoriti (stopnjevalno priredje) ________________________________
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks