Presentasjondansk111114

Description
1. Matbransjens Faglige Utvalg www.mfu.as 2. Agenda ã Status på MFU ã Forhåndsavklaringer ã Avgjørelser ã Om evalueringsprosessen ã 2015 infomøte 17.11.2014…

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 3 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Matbransjens Faglige Utvalg www.mfu.as
 • 2. Agenda • Status på MFU • Forhåndsavklaringer • Avgjørelser • Om evalueringsprosessen • 2015 infomøte 17.11.2014 2
 • 3. Status hittil i 2014 • Generelle spørsmål om ordningen • Informasjonsvirksomhet • 3 forhåndsavklaringer • 11 klager – 3 ikke ferdigbehandlet – 3 overtredelser – 4 er OK – 1 er utenfor virkeområdet • Presseoppslag infomøte 17.11.2014 3
 • 4. Kino 17.11.2014 infomøte 4 Audit gjennomføres nå på oppdrag av MFU av uavhengig analysebyrå : 1)sjekking av reklame før filmene på kino 2) sjekking av reklame i kinofoajé
 • 5. Cartoon Network & Boomerang –svar I have just looked into your questions below for Hans, and we have not on Cartoon Network or Boomerang aired tv ads for any food/drinks related products at all in 2013 and 2014 in Norway (and not for the preceding years either). And yes, we operate under Ofcomregulations which also include the HFSS code which does not allow us to advertise for any products high in fat, salt and sugar (and most products apart from vegetables and fruits fall under this category in regards to HFSS definitions). We have not had any requests or interests from food or drinks related companies to advertise on our channels in Norway over the last many years, so we cannot really say whether interest has decreased or not. Please let me know if you need additional information from us in respect to this issue. Have a nice evening. Kind regards, Marianne Nørgaard Nordic Sales Executive Turner Broadcasting System Infomøte 17.11.2014 5
 • 6. Presseomtale: Seminar – August 2013 17.11.2014 6
 • 7. Presseomtale Seminar – August 2013 17.11.2014 7
 • 8. Freia vinn gullbit • ”Klage: Freia vinn gullbit • Freia har for tiden en salgskampanje for store sjokoladeplater. Sjokoladepakningene er merket med ”Vinn sjokoladebiten som mangler i ekte gull”. • Matprodusentenes fagutvalg bør se på om denne kampanjen er rettet mot barn. Barn synes det er veldig spennende med gulljakt, skattejakt osv. Det ligner på Charlie og sjokoladefabrikken. Skulle ikke reglene bli strengere med disse retningslinjene? Det bør ikke ha noe å si at kampanjen er for store produkter som barn kanskje ikke kjøper selv – realiteten er at det er barna som synes kampanjer som dette er veldig spennende og at foreldre følger opp, kjøper og deltar sammen med eller på vegne av barna. Det er ikke aldersgrense på Freias kampanje, man får lov til å være med som barn, men man må følges av voksne.” 17.11.2014 8
 • 9. Freia Den manglende biten 17.11.2014 9
 • 10. Forts Freia Den manglende biten 17.11.2014 10
 • 11. Vedtak : I grenseland 17.11.2014 11
 • 12. Barnas Favoritter i Meny
 • 13. Klage Barnas Favoritter infomøte 17.11.2014 13 • Meny har denne sjokkselgeren proppfull av ulike godteri. Se vedlagte bilder. På plakat var det to konkurranser- sikkert for å vekke oppmerksomhet. Blant annet med oppfordring om å gå inn på www.barnasfavoritter.no for å vinne DVD (barnefilm) og godteripose. Valora Trade og SF Kino er avsendere. Er dette i henhold til vedtatte regler?
 • 14. Plakat sjokkselger
 • 15. Fra nettsiden:
 • 16. Teaser nett
 • 17. Vedtak Barnas Favoritter: • Valora Trade og SF kino sa selv at de hadde overtrådt retningslinjene • Menykjeden var også inneforstått med vurderingen • Presseomtale infomøte 17.11.2014 17
 • 18. Klage Kinderegg • Jeg så en oppstilling av Kinderegg i en Rimibutikk som jeg synes var et stort frieri til barna. Kinderegg er jo et produkt som henvender seg direkte til barn. Dette var ikke vanlig hylleoppstilling, men en stor pappeske med store og iøyenfallende tegninger av Mikke og Minnie Mus som esken med Kinderegg sto på. Tilleggstekst 1/5 Mikke Mus og Friends på pappesken. Hylleesken som sto på toppen av denne store pappesken var i tillegg også dekorert med Mikke og Minnie Mus og den samme teksten. Er ikke dette i strid med regler satt opp i forhold til markedsføring mot barn? Se vedlagte bilder. infomøte 17.11.2014 18
 • 19. Sjokkselger
 • 20. Vedtak Kinder Surprise: • Handlingsrom svært begrenset • Virkemidlene: store og farverike illustrasjoner av Mikke og Minnie Mus- podiet og topp-plakat • Handelen har også et ansvar • Presseomtale infomøte 17.11.2014 21
 • 21. Klage Burger King • Se vedlagte plakat på Burger King som markedsfører Kidsmeny med Jungelboka. Og med leker som kan samles og som har navn som Mowgli,Baloo etc. Dette må da være markedsføring til barn? infomøte 17.11.2014 22 Klagens ordlyd:
 • 22. Burger King plakat infomøte 17.11.2014 23
 • 23. Kids meny med leke infomøte 17.11.2014 24
 • 24. Menytavlen slik den fremkommer i Burger King Infomøte 17.11.2014 25
 • 25. MFUs konklusjon Burger King Sammensatt produkt med sterk appell til barn – lite handlingsrom Alminnelig oppstilling unntatt MFUs retningslinjer. Anledning til å vise menytavle Jungelbokas univers avpasset menyplakatformat infomøte 17.11.2014 26 • Ikke brudd på retningslinjene
 • 26. Fortsetter 2015 • Allokering av ressurs til MFU fra Virke, NHO og ANFO • Struktur den samme • Fortsetter med informasjonsvirksomhet innad i bransjen og mot forbruker infomøte 17.11.2014 27
 • 27. Se mfu.as for mer info Eller kontakt Wenche Jacobsen +4793259461 wenche.jacobsen@mfu. as
 • Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks