правове виховання

Description
1. ХІХ районний огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання ОРГАНІЗАЦІЯ…

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 2 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ХІХ районний огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ У ДЗЕНЗЕЛІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ Дзензелівська ЗОШ І – ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області
 • 2. МЕТА ПРАВОВОЇ ОСВІТИ: Створення умов для формування особистості людини і громадянина, гуманно орієнтованого, який володіє почуттям власної гідності, усвідомлює цінність свободи та демократії, має громадську позицію, поважає права і свободи кожної людини, вміє реалізовувати і захищати свої права.
 • 3. ЗАВДАННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ Формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань Формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань Формування поваги до держави Формування поваги до держави Прищеплення навичок правосвідомої поведінки Прищеплення навичок правосвідомої поведінки Формування потреби та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права й законні інтереси інших осіб Формування потреби та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права й законні інтереси інших осіб Формування вміння протистояти негативним поглядам на нашу державу та її закони Формування вміння протистояти негативним поглядам на нашу державу та її закони Виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень Виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень
 • 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ: Забезпечення виконання прав людиниЗабезпечення виконання прав людини Зниження рівня правопорушень серед учнів Зниження рівня правопорушень серед учнів Активізація суспільної участі в управлінні навчальним процесом Активізація суспільної участі в управлінні навчальним процесом Підвищення суспільної правосвідомості та правової культури учасниками навчального процесу Підвищення суспільної правосвідомості та правової культури учасниками навчального процесу Поглиблення процесів демократичного суспільства Поглиблення процесів демократичного суспільства
 • 5. Структура організації правової освіти учнів в Дзензелівській ЗОШ І-ІІІ ст. Зустрічі з медпрацівниками Зустрічі з медпрацівниками Уроки правознавства Уроки правознавства Правовий клуб «Коло ідей» Правовий клуб «Коло ідей» Зустрічі з представниками юстиції Зустрічі з представниками юстиції Уроки історіїУроки історії Виховні години, тренінгові заняття Виховні години, тренінгові заняття СУБ’ЄКТ ВИХОВАННЯ СУБ’ЄКТ ВИХОВАННЯ Створення умов для самореалізації Створення умов для самореалізації УчителіУчителі БатькиБатьки Класні керівникиКласні керівники АдміністраціяАдміністрація Психологічна допомога дитині Психологічна допомога дитині Класний керівник Класний керівник Шкільний психолог Шкільний психолог Рада профілактики правопорушень Рада профілактики правопорушень Зустрічі з працівниками правоохоронних органів Зустрічі з працівниками правоохоронних органів Органи самоврядуванняОргани самоврядування Педагогічна радаПедагогічна рада Кримінальна міліція в справах дітей Кримінальна міліція в справах дітей
 • 6. ФОРМИ ПРАВООСВІТНЬОЇ РОБОТИ 1. Проведення місячників, тижнів права; 2. Засідання ради профілактики правопорушень; 3. Зустрічі з працівниками правоохоронних органів; 4. Проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультації з правової тематики; 5. Робота з громадськими організаціями; 6. Педагогічні консультації для батьків; 7. Проведення місячників з профілактики правопорушень і злочинності, операції “Урок”; 8. Рейди – перевірки “Вулиця”; 9. Ділові ігри, брейн-ринги; 10. Конкурси кросвордів, рефератів на правову тематику; 11. Виставки правової літератури; 12. Виставки дитячих малюнків та плакатів; 13. Проведення діагностичної роботи психологічною службою школи; 14. Лекторій “Батьківський всеобуч”
 • 7. Щоденний контроль відвідання навчальних занять черговими Щоденний контроль відвідання навчальних занять черговими Співробіт ництво зі службою у справах неповнолі тніх Співробіт ництво зі службою у справах неповнолі тніх Чергування учнів та вчителів на перервах Чергування учнів та вчителів на перервах Профілактика правопорушеньПрофілактика правопорушень Система правового виховання і освіти у школіСистема правового виховання і освіти у школі Рада профілактики правопорушень Рада профілактики правопорушень Зустрічі з працівн иками правоох оронних органів Зустрічі з працівн иками правоох оронних органів Контроль за станом відвідуван ня учнями школи Контроль за станом відвідуван ня учнями школи Виявлення та облік учнів, схильних до право- порушень Виявлення та облік учнів, схильних до право- порушень Система тичний аналіз відвідування і успішності на засіданні Міністерства “Дисципліни” Система тичний аналіз відвідування і успішності на засіданні Міністерства “Дисципліни” Аналіз і обговорення на класній годині Аналіз і обговорення на класній годині Співробіт ництво з батьківсь ким комітето м.Всеобуч для батьків Співробіт ництво з батьківсь ким комітето м.Всеобуч для батьків Індивіду альна робота з учнями, схильни ми до правопо рушень Індивіду альна робота з учнями, схильни ми до правопо рушень Правоосвітня роботаПравоосвітня робота Класні години на правову тематикуКласні години на правову тематикуЗасідання педагогічної ради, наради при директорі, накази по школі на правову тематику Засідання педагогічної ради, наради при директорі, накази по школі на правову тематику Співробіт ництво з радою місцевого самовряд ування Співробіт ництво з радою місцевого самовряд ування Місячник правових знань Місячник правових знань Індивідуальна робота з батьками з функціонально- неспроможних сімей Індивідуальна робота з батьками з функціонально- неспроможних сімей Правоосвітня робота класних керівників Правоосвітня робота класних керівників Анкетування, диспути, лекції, акції з правового виховання Анкетування, диспути, лекції, акції з правового виховання
 • 8. Обговорення на лінійці питання дисципліни на уроках та перервах Обговорення на лінійці питання дисципліни на уроках та перервах Організація змагання класів за кращу поведінку на уроках, нагородження переможців Організація змагання класів за кращу поведінку на уроках, нагородження переможців Організація контролю стану дисципліни під час уроківОрганізація контролю стану дисципліни під час уроків Ведення черговими учнями класних рапортів Ведення черговими учнями класних рапортів Аналіз рапортів черговим адміністратором Аналіз рапортів черговим адміністратором Заслуховування на засіданнях комісії дисципліни і порядку систематичних порушників дисципліни Заслуховування на засіданнях комісії дисципліни і порядку систематичних порушників дисципліни КОНТРОЛЬ КІЛЬКОСТІ ПРАВОПОРУШЕНЬ МІНІСТЕРСТВОМ ПРАВА ТА ПОРЯДКУ КОНТРОЛЬ КІЛЬКОСТІ ПРАВОПОРУШЕНЬ МІНІСТЕРСТВОМ ПРАВА ТА ПОРЯДКУ
 • 9. Чергування вчителів Чергування вчителів Робота з організації контролю стану відвідування учнями школиРобота з організації контролю стану відвідування учнями школи Чергування учнів чергового класу Чергування учнів чергового класу Індивідуальна робота з порушниками дисципліни Індивідуальна робота з порушниками дисципліни Щомісячний контроль стану відвідування учнями школи адміністрацією Щомісячний контроль стану відвідування учнями школи адміністрацією Робота адміністрації з класним керівником з попередження пропусків учнями занять без поважних причин Робота адміністрації з класним керівником з попередження пропусків учнями занять без поважних причин Робота з батьками з попередження пропусків учнями уроків без поважних причин Робота з батьками з попередження пропусків учнями уроків без поважних причин Аналіз стану поведінки учнів у шкільному журналі дисципліни, повідомлення класного керівника Аналіз стану поведінки учнів у шкільному журналі дисципліни, повідомлення класного керівника Робота з батьками з попередження пропусків учнями уроків без поважних причин Робота з батьками з попередження пропусків учнями уроків без поважних причин
 • 10. Звіт чергового класу на загальношкільній лінійці Перевірка відвідування соціальним педагогом
 • 11. Система роботи Ради профілактики правопорушень школи Система роботи Ради профілактики правопорушень школи Щомісячні засідання РПП Щомісячні засідання РПП Профілактичні бесіди з учнями схильними до правопорушень Профілактичні бесіди з учнями схильними до правопорушень Співпраця з батьками “Я й моя дитина учень” Співпраця з батьками “Я й моя дитина учень” Корекційна робота з учнями схильними до правопорушень Корекційна робота з учнями схильними до правопорушень Залучення учнів схильних до правопорушень до виховної та гурткової Залучення учнів схильних до правопорушень до виховної та гурткової
 • 12. Робота з категорійними учнями Засідання Ради профілактики правопорушень
 • 13. Діяльність соціально-психологічної служби з правового виховання Діяльність соціально-психологічної служби з правового виховання Навчальна діяльність Навчальна діяльність Корекційно- розвивальна та відновлювана Корекційно- розвивальна та відновлювана КонсультаційнаКонсультаційна Психологічна підтримка Психологічна підтримка Зв’язки з громадкістю Зв’язки з громадкістю Проведення тренінгів, ділових ігор Проведення тренінгів, ділових ігор Психологічна просвітаПсихологічна просвіта Психологічна діагностика Психологічна діагностика
 • 14. Тренінгове заняття “Все в моїх руках” Година психолога
 • 15. Система викладання предметів правового циклу в Дзензелівській ЗОШ І – ІІІ ст. Система викладання предметів правового циклу в Дзензелівській ЗОШ І – ІІІ ст. Уроки правознавства Уроки правознавства Декади правознавства Декади правознавства Тижні правового виховання Тижні правового виховання Конкурс “Алея правових знань”Конкурс “Алея правових знань”
 • 16. Конкурс “Алея правових знань” с.Вікторівка 2014р. Засідання за круглим столом з учнями 9-11 класів “Як захистити свої права?”
 • 17. Кабінет історії та правознавства є осередком навчальної та правовиховної роботи, забезпечений підручниками, посібниками, тематичними стендами,
 • 18. Інноваційні форми та методи правоосвітньої роботи з учнівською молоддю Інноваційні форми та методи правоосвітньої роботи з учнівською молоддю Курс “Сучасні уроки історії: “Де починаються права людини?” Курс “Сучасні уроки історії: “Де починаються права людини?” “Служба примирення” шкільна медіація “Служба примирення” шкільна медіація Соціально- психологічний театр Соціально- психологічний театр Гра брей-рингГра брей-ринг
 • 19. “Служба примирення” Виступ соціально-психологічного театру «Дзеркало душі» на тему:«Твоє життя – твій вибір» під час декади правових знань
 • 20. Структура учнівського самоврядування «ЄДНІСТЬ» Президентська республіка Президентська республіка Радники Президента Радники Президента «Гайди» 5-8 класи «Гайди» 5-8 класи «Козачата» 1-4 класи «Козачата» 1-4 класи Школа «Лідер» Школа «Лідер» «Яструби» 9-11 класи «Яструби» 9-11 класи ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТ Рада МіністрівРада Міністрів Міністерство освіти Міністерство освіти Міністерство культури та відпочинку Міністерство культури та відпочинку Міністерство інформації Міністерство інформації Міністерство фізкультури та спорту Міністерство фізкультури та спорту Міністерство опіки Міністерство опіки Міністерство турботи Міністерство турботи Міністерство дисципліни Міністерство дисципліни
 • 21. Вибори президента школи, підрахунок голосів
 • 22. Робота з батькамиРобота з батьками Батьківський всеобуч “Батьківський університет” Батьківський всеобуч “Батьківський університет” Класні батьківські збори Класні батьківські збори Діагностична та профілактична робота з батьками Діагностична та профілактична робота з батьками Зустріч з учителями “Батьківська п’ятниця” Зустріч з учителями “Батьківська п’ятниця” Консультпункт для батьків “Сімейна скринька” Консультпункт для батьків “Сімейна скринька” Загальношкільні батьківські збори Загальношкільні батьківські збори Засідання батьківського комітету школи Засідання батьківського комітету школи
 • 23. Батьківський всеобуч “Моя дитина - учень” Виступ директора школи Мороза Ю.А. на тему: «Діти, інтернет, мобільний зв’язок та їх вплив на навчання і виховання»
 • 24. Позаурочний захід: “Ми маємо права, але маємо і обов’язки”
 • 25. Правове виховання та профілактика правопорушень в центрі уваги сьогодення
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks