Правила етичної поведінки працівників Групи Рабен - PDF

Description
Правила етичної поведінки працівників Групи Рабен Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Видавець: Група Рабен Автор: Комісія з питань етики Групи Рабен Команда: Команда маркетологів Групи Рабен Аудиторія: Працівники Групи

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 34 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Правила етичної поведінки працівників Групи Рабен Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Видавець: Група Рабен Автор: Комісія з питань етики Групи Рабен Команда: Команда маркетологів Групи Рабен Аудиторія: Працівники Групи Рабен Доступний на: Верстання: CGS Дизайн: Катажина Остойська, маркетинг відділ Групи Рабен Фото: Групи Рабен, Преамбула Співробітники та постачальники Групи Рабен керуються спільними цінностями, що складаються в особливі нотки однієї мелодії. Деталізація нот не є достатньою для ідеального звучання мелодії. Для неї важливий час. Задля того, щоб визначити поведінку, що є складовою нашого кодексу корпоративної поведінки, ми запроваджуємо Етичний Кодекс. Поведінка визначається законом, так само, як мелодія визначається за допомогою нот. І це є необхідний мінімум. Лише поведінка, що виходить за межі цього мінімуму, здатна доповнити витвір мистецтва. Записані правила є дійсними для компанії, її співробітників та субпідрядників. Визначення етичного горизонту і призначення Етичної комісії є вираженням корпоративної відповідальності Групи Рабен, яка веде діалог з навколишнім середовищем для поліпшення своїх дій та сприяння чесній і надійній поведінці по відношенню до всіх зацікавлених сторін. Ми повинні усвідомлювати, що всі та кожен з нас відповідаємо за виконання неписаних стандартів щодо інших працівників Групи Рабен, клієнтів, партнерів та підрядників. Цей документ містить етичні правила Групи Рабен та інформацію щодо каналів зв язку, які можна використовувати, щоб виразити сумніви або відхилення від вищезазначених правил. 1 Ми створюємо і діємо відповідно до найвищих стандартів Група Рабен зобов язується гарантувати відповідальне співробітництво на основі поваги прав людини. Діалог є ключовим інструментом співпраці з Групою Рабен. Таким чином, Група Рабен не може: вдаватися до рабської або примусової праці (у тому числі примусової праці ув язнених); використовувати дитячу працю. Груба Рабен гарантує: свободу формування союзів та право на ведення колективних переговорів щодо умов працевлаштування; належний графік роботи, згідно з місцевими правилами. 3 Наймаючи людей, я звертаю увагу на три якості: перша цілісність, друга інтелект і третя висока енергетика. Але, за відсутності першої дві інші будуть вбивчими для вас. Уоррен Баффетт Всіма нашими діями керують чесність та добросовісність Надійність визначає чесну та етичну поведінку. Підтримуючи етичну бізнес поведінку, ми приділяємо велику увагу етиці отримання подарунків від клієнтів, партнерів та співпробітників компаній. Це правило працює в обох напрямках. Отримання матеріальної та нематеріальної особистої вигоди в результаті роботи в Групі Рабен, наприклад, шляхом використання свого статусу, посади чи положення з метою забезпечення преференційних умов для чиєїсь особистої вигоди, забороняється. Вибір послуги чи продукції здійснюється виходячи з їхньої якості, конкурентоспроможності, а також надійності і відповідальності учасника тендера. 5 Я завжди помічав, що хабар змінює ставлення... Людина, яка пропонує хабар, віддає частинку власної значущості; одного разу прийнявши хабаря, людина стає гіршою. ( ) Грехем Грін Запобігання корупції Корупція руйнує операційні процеси Групи Рабен так само як і її імідж, та є загрозою чесній конкуренції. Група Рабен дотримується всіх правових норм задля запобігання корупції. Співробітники, представники або партнери Групи Рабен не повинні впливати на існуючих або потенційних клієнтів або держслужбовців незаконним шляхом, що суперечать нормальним бізнес відносинам, у вигляді виняткового відношення, вручення подарунків або будь-яких інших особистих вигод. Державними посадовцями є зокрема: Особи, що займають посади в органах державної влади або кандидати на такі посади; Представники державної адміністрації (місцеві або державні); Члени парламенту і радники органів місцевого самоврядування всіх рівнів, а також осіб, які працюють на таких посадах; Члени Європейського парламенту; Судді, присяжні, окружні прокурори; Особи, що займають керівні посади в державних або міжнародних інститутах; Персонал, призначений для підтримки державної безпеки; Діючі військовослужбовці; Співробітники державних компаній; Представники політичних партій або кандидати на державні посади, а також близькі родичі вищевказаних осіб (наприклад, брат, сестра, мати, батько, чоловік, дружина та діти). 7 Дій лише згідно такої максими, керуючись якою, ти одночасно можеш побажати, щоб вона стала загальним законом. Імануіл Кант Правомірність Група Рабен веде підприємницьку діяльність у повній відповідності з буквою закону, дотримуючись принципів цілісності та сумлінної ділової практики. Такого ж відношення Група вимагає від своїх клієнтів, їх працівників та представників. 9 Ніщо не вражає чоловіків так сильно, як здоровий глузд та відвертість. Ральф Уолдо Емерсон Ми передбачаємо наслідки наших рішень та дій Ми піклуємося про здоров я та безпеку всіх людей, що приймають участь у процесах, пов язаних з функціонуванням Групи Рабен. Ми переконані, що працівникі, які працюють в нашій компанії мають належні умови праці, включаючи: Безпеку процесів навколишнього середовища, що досягається за рахунок правильного аналізу ризиків робочих процесів. Аналіз повинен включати, принаймні, ідентифікацію небезпек, превентивні заходи, адекватне виявлення небезпек, а також вплив небезпеки на всі сторони. Ми гарантуємо забезпечити за власний кошт відповідну інфраструктуру та вжити заходів, щоб мінімізувати небезпеку нещасних випадків на виробництві та підвищити рівень безпеки. Адекватні санітарні умови забезпечення доступу до питної води, належні гігієнічні умови в місцях, де готуються страви, чисті туалети і умивальники. В разі забезпечення співробітників житлом: правильний життєвий простір, безпеку, чистоту, опалення та кондиціонування повітря. Безперебійну і безпечну інфраструктуру: транспорті засоби, машини і обладнання, що використовуються співробітниками та субпідрядниками. Всі навколишні інфраструктури повинні регулярно проходити періодичні огляди і бути оснащені належною безпекою захисту робітників. Крім того, ми замінюємо відпрацьоване обладнання і системи технічного прогресу відповідно до оцінки ризику робочих процесів. Наші співробітники не вживають алкоголь, психотропні препарати або інші одурманюючі речовини на роботі, та не виконують своїх обов язків, якщо перебувають під дією вищезазначених речовин. 11 Дружба народжується з багатьох джерел, найбільшою з яких є повага. Даніель Дефо Ми поважаємо один одного Сила Групи Рабен виражається в різноманітності. Досвід та різні точки зору є нашою конкурентною перевагою. Вік, стать, релігійні переконання, інвалідність, орієнтація, колір шкіри, сімейний стан, Батьківщина, політичні переконання, національність, етнічне походження або дискримінація соціального статусу може сприяти руйнуванню нашої характерної особливості. Вищезазначені поведінки не приймаються в Групі Рабен. Поведінка, що відповідає Надійності, визначає дії у відповідності до професійної етики. Дії, в яких спостерігається брак поваги до іншої особи, або використання її беззахисності, наприклад, переслідування на робочому місці, домагання, дискримінація або небажана поведінка, що зачіпає особисте достоїнство потерпілої особи, а також поведінка, що викликає створення атмосфери залякування, недоброзичливості, приниження або ображання, порушують не лише закон, але й ті цінності, якими керуються наші працівники. Тим не менш, різні культури, що лежать в основі сильних сторін Групи Рабен, поділяють спільні правила етикету, побудовані на повазі до інших. 13 Поважайте правду настільки, щоб ваші слова були надійніші, ніж обіцянки інших людей. Сократ Ми виконуємо свої зобов язання Наша Надійність також означає дотримання дат зустрічей, пунктів договорів, та строків платежів. Ми виконуємо свої зобов язання як щодо кінцевих строків, так і щодо обсягів узгоджених домовленостей. Конфіденційність Інформація, отримана у зв язку з роботою в Групі Рабен, використовується виключно в цілях компанії та в її інтересах. Саме тому ми захищаємо інформацію, яка належить компанії, та Інформацію, яка належить нашим клієнтам, партнерам та іншим підприємствам, які співпрацюють з Групою Рабен. За контакти з засобами масової інформації відповідають спеціально призначені особи, і лише вони мають право виступати від імені компанії та надавати інформацію щодо Групи Рабен. Нейтралітет в питаннях політики В Групі Рабен ми цінуємо різноманітність та численність думок, поважаємо і приймаємо політичні погляди інших працівників. Група Рабен та працівники, які працюють від її імені, не надають безпосередньої чи опосередкованої підтримки політичним партіям або окремим політичним діячам. 15 Уява важливіша, ніж знання. Альберт Енштейн Завдяки збалансованим рішенням ми створюємо тенденції додаткової цінності у своїй сфері Кожна дія виконується з врахуванням того, яке майбутнє унаслідують від нас наступні покоління. Тому своєю поведінкою ми прагнемо захистити навколишнє середовище та зберегти ресурси. Якщо вищенаведені правила не допоможуть вам впоратись з дилемою, ми радимо перед прийняттям рішення щодо ситуації, яка є неясною з етичної точки зору, дати відповідь на такі запитання: Чи це законно? Чи не суперечить це політиці компанії? Чи це відповідає Цінностям компанії? Чи буде це чесним та ясним? Як би я почувався, якби я так вчинив? Що про це подумали би члени моєї сім ї? Чи зможу я дивитися на себе у дзеркало після того, як я так вчиню? Якщо навіть після відповіді на ці запитання, поведінка, яку ми спостерігаємо, або дія, яку ми хочемо вчинити, все ще здається неясною, ми пропонуємо вам повідомити про свої сумніви: Безпосередньому керівнику Комісії з питань етики Юрисконсульту 17 Життя досить коротке, але достатньо довге, щоб жити добре та по совісті. Цицерон Комісія з питань етики Комісію з питань етики було створено для розгляду заяв і листів, що надходять від працівників всіх компаній Групи Рабен. Її мета полягає в запобіганні неетичній поведінці та зловживанням. Після надходження звернення від працівника, в дію входить спеціальна процедура розслідування та пояснення будь-яких відхилень від правил. В процесі своєї роботи, Комісія з питань етики посилатиметься на Цінності, Правила етичної поведінки та, в майбутньому, на Кодекс етичної поведінки. Засідання Комісії відбуватимуться, як мінімум, раз на три місяці. Щодо будь-яких матеріалів та інформації, представлених Комітету, застосовуватиметься режим суворої конфіденційності. Група Рабен залишає за собою право вносити зміни в описані правила так, щоб вони відображали проблеми конкретного часу та стосувались раніше не описаних випадків. 1. Працівники подають заяви в письмовій формі, надсилаючи їх поштою, за допомогою електронної пошти або через мережу Інтранет Рабен Україна, вул. Броварська 150, смт. Велика Димерка, Броварський район, Київська область, 07442, Україна). 2. Працівники повинні подавати свої заяви, лише зазначаючи особисті дані. Ком
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks