Правила читання Англійський алфавіт - PDF

Description
Вивчити англійську мову, не знаючи алфавіту, правил читання та того, яким чином слід вимовляти англійські звуки, просто неможливо. Саме тому я присвятила літерам, звукам та правилам англійської мови цілий

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 23 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Вивчити англійську мову, не знаючи алфавіту, правил читання та того, яким чином слід вимовляти англійські звуки, просто неможливо. Саме тому я присвятила літерам, звукам та правилам англійської мови цілий розділ, в якому Ви зможете не тільки дізнатися загальні правила, але й потренувати власну вимову англійських звуків, вивчити англійський алфавіт, а також ознайомитися з основними типами читання, які існують в англійській мові. Англійський алфавіт Знання алфавіту є критичним для вивчення мови, оскільки літери використовуються для написання слів. Крім того, вміючи вимовляти літери, Ви можете продиктувати як пишуться певні слова англійською мовою, наприклад, Ваше ім'я, прізвище, адреса тощо. Почавши з алфавіту, Ви закладете міцний фундамент для подальшого вивчення мови. Ви почнете з літер, потім звуків, а пізніше опануєте правила читання. В англійській мові усього 26 літер, але іх різні комбінації створюють набагато більше звуків. За основу англійського алфавіту було взято латинський. З часом англійці розробили власну систему вимови літер, яка і складає англійський алфавіт, що англійці часто називають просто ABC (Ей-Бі-Сі). Послухати вимову англійських літер та вивчити англійський алфавіт, Ви можете, перейшовши за цим посиланням. 1 / 9 Загальна інформація про звуки англійської мови Усі англійські звуки діляться на приголосні та голосні. Голосні бувають довгі і короткі. Довжина звуку має велике значення, адже від неї часто залежить значення слова. Тому, якщо Ви хочете, щоб Вас розуміли, то важливо вимовляти звуки правильно. Для відображення звуків на письмі англійці вигадали транскрипцію. Існують певні правила її написання: Всі звуки завжди пишуться в прямих дужках «/ /». Якщо звук довгий, то після нього ставиться двокрапка / : /. Всі звуки позначаються в транскрипції друкованими літерами. Якщо слово складається з декількох складів, то наголос ставлять перед ударним складом. В українській мові ми б написали: /пе рό /, а в англійській - /пе 'ро /, позначаючи, що наголос падає на останній склад - «ро». Правила читання англійських голосних та приголосних Ефективність вивчення англійської залежить від того, наскільки грамотно Ви вмієте читати. Насправді, існує багато варіантів прочитання різних літер та їх комбінацій і дуже часто для формування правильної вимови доведеться зазирати до словничка. Проте 2 / 9 основи опанувати все одно необхідно, що я і пропоную Вам зробити на моєму сайті. Правила читання англійських приголосних літер та їх комбінацій Типи читання англійських голосних літер Правила читання англійських голосних літер та їх комбінацій Відео уроки: Читання англійською мовою Ці відео уроки дають Вам змогу попрактикувати читання або окремих літер, або цілих буквосполучень англійською мовою. Ви можете навчитися читати англійською мовою, проглянувши ці відео уроки та повторюючи за диктором. Відео урок: Правила читання буквосполучення ain Відео урок: Правила читання буквосполучення alk Відео урок: Правила читання буквосполучення all Відео урок: Правила читання буквосполучення an Відео урок: Правила читання буквосполучення ane Відео урок: Правила читання буквосполучення ap Відео урок: Правила читання буквосполучення ape Відео урок: Правила читання буквосполучення ar Відео урок: Правила читання буквосполучення at Відео урок: Правила читання буквосполучення ate Відео урок: Правила читання буквосполучення ay Відео урок: Правила читання літери b Відео урок: Правила читання літери c Відео урок: Правила читання буквосполучення ce Відео урок: Правила читання буквосполучення ci Відео урок: Правила читання буквосполучення cy Відео урок: Правила читання літери d Відео урок: Правила читання буквосполучення ea 3 / 9 Відео урок: Правила читання буквосполучення ed Відео урок: Правила читання буквосполучення ee Відео урок: Правила читання буквосполучення ell Англійські приголосні літери та звуки До приголосних, в англійській мові, належать наступні літери: «B, C, D, F, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V W, X, Z». Всі приголосні звуки поділяються на: Дзвінкі: Глухі: Ця інформація Вам ще знадобиться, тому обов'язково її запам'ятайте. Знаючи, до якої групи належить та чи інша літера, Ви будете знати, як правильно вимовляти закінчення слів, так і як читати самі слова. Кожна окрема літера або сполучення цих літер дають різні звуки. Щоб Ви змогли потренувати вимову звуків, а також навчилися читати як окремі літери, так і їх словосполучення, нижче я подаю спеціальні вправи з аудіосупроводом. До речі, зверніть увагу, що краще тренувати вимову англійських звуків перед дзеркалом. 4 / 9 Англійські голосні літери та звуки Літери «A, E, I, O, U, Y» є голосними. Хоча голосних в англійській всього шість, вони дають набагато більше звуків завдяки такому поняттю як сполучення звуків та їх довжина. Дуже часто, як вже було згадано, від довжини голосного залежить значення слова, а тому дуже важливо правильно вимовляти звуки. У транскрипції довжина звуку позначається двокрапкою, яка ставиться після нього. Це означає, що даний звук потрібно розтягувати при вимові. Але англійцям здалося недостатнім лише розтягувати чи скорочувати звуки, вони вирішили їх об єднувати у звукосполучення з двох або трьох звуків. Таким чином, один повноцінний типово англійський звук може складатися з одного (як «І») або двох (як 5 / 9 «JU:», який складається з «J» та «U:»). Серед голосних звуків можна виділити поодинокі голосні і їхні сполучення. Поодинокі голосні поділяються на: Короткі: Довгі: До сполучень голосних належать: 6 / 9 На моєму сайті Ви також можете відшукати наступні безкоштовні уроки з англійської мови: Граматика англійської мови Тематичний ілюстрований словник Безкоштовна розсилка з бізнес англійської Топіки з англійської мови 7 / 9 ЗНО з англійської: безкоштовні уроки Хочете вивчати англійську мову зі мною? Пройдіть тест, щоб визначити свій рівень англійської. Зв'яжіться зі мною по та вкажіть: 1. свій рівень англійської мови; 2. бажаний напрямок вивчення англійської (бізнес, загальна англійська і т.д.); 3. усі можливі дні та час навчання; 4. бажану дату проведення пробного уроку; 5. країну та місто проживання (мені це потрібно для з'ясування Вашого часового поясу). Я зв'яжуся з Вами так швидко, як тільки зможу. Зверніть увагу, що індивідуальні заняття з англійської проходять у місті Монреаль, Канада. Для жителів інших міст можливі лише заняття з англійської по скайп. Почніть вивчати англійську мову в зручний для Вас час після пробного уроку та внесення оплати. 8 / 9 Успіхів у навчанні! {jcomments on} 9 / 9
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks