PowerPoint Lab1

Description
Info

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) - modificarea acestora Operaţii cu slide -uri (diapozitive)  1.   adăugarea unui nou diapozitiv - Insert -> New Slide (Ctrl+M)  2.   se mai poate introduce un slide dând clic cu mouse-ul pe butonul NEW SLIDE, din meniul inferior sau cu CTRL+M. Power Point adaugă un nou SLIDE după SLIDE -ul curent (activ). 3.   ştergerea unui diapozitiv - tasta Delete  sau Edit -> Delete Slide;  4.   copierea (duplicarea) unui diapozitiv - Insert ->   Duplicate Slide;  5.   ascunderea unui diapozitiv la prezentare - Slide Show -> Hide Slide;  6.   reordonarea slide-urilor dintr-o prezentare - View -> Slide Sorter   şi acţiunea   drag-and-drop   ( faceţi clic pe un obiect virtual (slide) şi trăgeţi -l într- o locaţie diferită sau pe un alt obiect virtual); 7.    pentru a copia un slide într- o altă prezentare, deschideţi simultan cele două prezentări şi folosiţi combinaţia   Copy - Paste   (copiere şi lipire).    Alegerea un LAYOUT (aspect) pentru noul SLIDE    În timpul lucrului puteţi schimba Layout - ul şi adopta unul nou astfel:  1.   Din FORMAT menu alegeţi SLIDE LAYOUT sau click pe butonul LAYOUT   din meniul inferior, va apărea o casetă de dialog cu Layout -ul curent selectat. 2.   Alegeţi (click) noul Layout.  3.   Alegeţi Apply.   Layout se referă la modul în care lucrurile sunt aranjate pe un diapozitiv. Un şablon  poate conţine titluri, liste de marcatori, tabele, diagrame, imagini, forme şi miniaturi (clip art).  Exemple:    1. Un şablon de bază cu zone pentru un titlu şi o listă cu marcatori   2. Un şablon cu trei zone: pentru un titlu, o listă cu marcatori, precum şi de conţinut, cum ar fi un tabel, o diagramă, un grafic, sau un clip art.   De fiecare dată când adăugaţi un diapozitiv nou, puteţi alege un aspect pentru acesta în panoul de diapozitive - Slide Layout. Dacă nu puteţi găsi un şablon în  panoul Slide Layout care să se potrivească nevoilor dvs., aveţi posibilitatea să rearanjaţi schema actuală sau să creaţi un nou design şablon.   TEM Ă   https://www.youtube.com/watch?v=m-oS8FhqlrY 
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks