Power point de catala salvador espriu

Description
1. Salvador Espriu Andrea Díaz Guillem García Ester González Marta González 2. Índex <ul><li>Poesia de postguerra.…

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Salvador Espriu Andrea Díaz Guillem García Ester González Marta González
 • 2. Índex <ul><li>Poesia de postguerra. </li></ul><ul><li>Biografia. </li></ul><ul><li>Prosa. </li></ul><ul><li>- Novel·les. </li></ul><ul><li>Poesia </li></ul><ul><li>Mites. </li></ul><ul><li>Llibres. </li></ul><ul><li>Teatre. </li></ul>
 • 3. Poesia de postguerra <ul><li>El Moviment Nacional únic partit polític oficial encapçalat Francisco Franco . </li></ul>repressió <ul><li>Prohibició de la llengua catalana. </li></ul><ul><li>Eliminació de les institucions </li></ul><ul><li>culturals i polítiques. </li></ul><ul><li>Revisió de qualsevol manifestació </li></ul><ul><li>cultural. </li></ul><ul><li>Censura de tot allò que anava </li></ul><ul><li>en contra del règim. </li></ul><ul><li>Persecució de polítics i intel·lectuals. </li></ul>
 • 4. Biografia <ul><li>Va nèixer a Santa Coloma de Farners l’any 1913. </li></ul><ul><li>La seva infantesa i la seva joventut van transcórrer entre Barcelona i Arenys de Mar . </li></ul>
 • 5. <ul><li>En els anys universitaris va fer un creuer per la Mediterrània (1933). Va visitar Grècia, Palestina i Egipte. Tots els mites que va aprendre els va recrear més endavant en algunes de les seves obres literàries. </li></ul><ul><li>La guerra civil espanyola (1936-39) va tallar en sec tots els seus projectes </li></ul>
 • 6. <ul><li>La mort de Bartomeu Rosselló-Pòrcel l’any 38 i la derrota de l’estat republicà el 1939 van marcar profundament la futura trajectòria vital de Salvador Espriu . </li></ul><ul><li>Es va apartar de les activitats socials en senyal de rebuig de la dictadura militar i de protesta per la persecució de la cultura catalana. </li></ul>
 • 7. <ul><li>El 22 de febrer de 1985 va morir a Barcelona i és enterrat al cementiri d'Arenys de Mar. </li></ul>
 • 8. Prosa <ul><li>Comença escrivint novel·les curtes i reculls de narracions. </li></ul><ul><li>Obres en prosa d’escriptor realista que entén el món sense il·lusió ni esperança (l'única realitat objectiva és la mort). </li></ul><ul><li>Compara aspecte humà amb un laberint que es format per ninots. </li></ul><ul><li>Narracions localitzables en espais: </li></ul><ul><li>Sinera (Arenys) </li></ul><ul><li>Lavínia (Bcn i Cat) </li></ul><ul><li>Konilòsia (Espanya) </li></ul><ul><li>Alfaranja (Cat com a nació) </li></ul>
 • 9. <ul><li>Narrades en 1a persona o monòlegs . </li></ul><ul><li>Llarg soliloqui de l’escriptor amb el seu alter ego </li></ul><ul><li>Salom . </li></ul><ul><li>Llengua: </li></ul><ul><ul><li>De l’obra  elaborada </li></ul></ul><ul><ul><li>Proses i teatre  elements llengua popular, argot i caló </li></ul></ul><ul><li>Estil rigorós i original. </li></ul>
 • 10. Novel·les <ul><li>El doctor Rip (1931): </li></ul><ul><ul><li>1ª novel·la </li></ul></ul><ul><ul><li>Tema: la mort vista per un </li></ul></ul><ul><ul><li>metge que reflexiona sobre el </li></ul></ul><ul><ul><li>fracàs de la seva vida. </li></ul></ul><ul><li>Laia (1932): </li></ul><ul><ul><li>2a novel·la </li></ul></ul><ul><ul><li>Temes: mort, solitud, condició </li></ul></ul><ul><ul><li>humana, misteri, existència. </li></ul></ul>
 • 11. <ul><li>Aspectes (1933) </li></ul><ul><li>Ariadna al laberint grotesc (1934) </li></ul><ul><li>Miratge a Citerea (1934) </li></ul><ul><li>Letizia (1937) </li></ul><ul><li>(Fan l’efecte de ser novel·les condensades) </li></ul><ul><li>Tereseta-que-baixava-les-escales . Explica tota una vida. </li></ul><ul><li>Auca tràgica i mort d’en Plem . Moment important d’una vida. </li></ul><ul><li>El meu amic Salom, Teoria de Cristant . Excusa per parodiar un </li></ul><ul><li>personatge. </li></ul>
 • 12. <ul><li>Petites proses blanques (1937) i La pluja (1852). Són narracions breus que poden considerar-se uns poemes en prosa. </li></ul><ul><li>Les roques i el mar, el blau (1981). recreació d’una colla de personatges mitològics grecs en què Espriu explica el sentit d’alguns temes importants tractats a la seva obra de creació </li></ul>
 • 13. Poesia <ul><li>Continua amb la meditació sobre la mort . </li></ul><ul><li>Les cançons d’Ariadna (1r llibre de poesia). </li></ul><ul><li>Versos clàssics ( decasíl·lab ) i versos blancs . </li></ul>
 • 14. Mites <ul><li>Mite de Sinera (Arenys al revés). </li></ul>Representa <ul><li>El paradís perdur en la infantesa. De petit passa molt jugant en </li></ul><ul><li>aquest indret. </li></ul><ul><li>La petita pàtria desolada i silenciosa de la postguerra , per on el </li></ul><ul><li>poeta passeja sol, intentant recuperar el record d’un temps passat. </li></ul><ul><li>El cementiri dels seus familiars i amics morts i el seu propi </li></ul><ul><li>cementiri. </li></ul>
 • 15. <ul><li>En el seu món dels mites també apareixen elements de la mitologia egípcia i de la tradició mística jueva . </li></ul>
 • 16. Llibres <ul><li>Cementiri de Sinera </li></ul><ul><li>Les Hores </li></ul><ul><li>Mrs. Death </li></ul><ul><li>El caminant i el mur </li></ul>
 • 17. <ul><li>Final del laberint </li></ul><ul><li>Sinera </li></ul><ul><li>Setmana Santa </li></ul>
 • 18. <ul><li>&quot;La pell de brau“ </li></ul><ul><li>Poema XXV </li></ul><ul><li>Direm la veritat, sense repòs, </li></ul><ul><li>Per l'honor de servir, sota els peus de tots. </li></ul><ul><li>Detestem els grans ventres, els grans mots, </li></ul><ul><li>La indecent parenceria de l'or, </li></ul><ul><li>Les cartes mal donades de la sort, </li></ul><ul><li>El fum espès d'encens al poderós. </li></ul><ul><li>Es ara vil el poble de senyors, </li></ul><ul><li>S'ajup en el seu odi com un gos, </li></ul><ul><li>Lladra de lluny, de prop admet bastó, </li></ul><ul><li>Enllà del fang segueix camins de mort. </li></ul><ul><li>Amb la cançó bastim en la foscor </li></ul><ul><li>Altes parets de somni, a recer d'aquest torb. </li></ul><ul><li>Ve per la nit remor de moltes fonts: </li></ul><ul><li>Anem tancat les portes a la por. </li></ul>http :// www.youtube.com / watch?v=60Rlq - QZaiA http
 • 19. Teatre <ul><li>El teatre li serveix per distreure’s de la realitat. </li></ul><ul><li>Tradueix: Fedra de Llorença Villalonga. </li></ul><ul><li>Elabora obres que representen la situació bèl·lica del moment. </li></ul><ul><li>Primera història d’Esther (1948) </li></ul><ul><li>Antígona (1955) </li></ul><ul><li>-Una altra Fedra, si us plau (1977) </li></ul>
 • 20. “ Assaig de càntic en el temple” <ul><li>Oh, que cansat estic de la meva </li></ul><ul><li>covarda, vella, tan salvatge terra, </li></ul><ul><li>i com m’agradaria d’allunyar-me’n, </li></ul><ul><li>nord enllà, </li></ul><ul><li>on diuen que la gent és neta </li></ul><ul><li>i noble, culta, rica, lliure, </li></ul><ul><li>desvetllada i feliç! </li></ul><ul><li>Aleshores, a la congregació, els germans dirien </li></ul><ul><li>desaprovant: “Com l’ocell que deixa el niu, </li></ul><ul><li>així l’home que se’n va del seu indret”, </li></ul><ul><li>mentre jo, ja ben lluny, em riuria </li></ul><ul><li>de la llei i de l’antiga saviesa </li></ul><ul><li>d’aquest meu àrid poble. </li></ul>Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins a la mort. Car sóc també molt covard i salvatge i estimo a més amb un desesperat dolor aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria. http :// www.youtube.com / watch?v=1MDWlu1mtVc Poema narrat per Manuel Perez Bonfill
 • 21. <ul><li>Contradicció davant la situació del seu país, que està sotmès a l’esclavitud que suposa una dictadura. </li></ul><ul><li>Apareix clarament el tema de l’exili, que l’ entenem com la repressió que va suposar el franquisme. </li></ul><ul><li>El poema està dividit en tres parts: </li></ul><ul><li>La primera DESIG DE DEFUGIDA. </li></ul><ul><li> LAMENTACIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIAL. </li></ul><ul><li> PÈRDUDA DE LA LLIBERTAT. </li></ul><ul><li>La segona CENSURA SOCIAL. </li></ul><ul><li>La tercera FIDELITAT AL PAÍS </li></ul><ul><li> ESTIMA LA SEVA PÀTRIA. </li></ul><ul><li>El poema està escrit en versos lliures. </li></ul>
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks