Poslovni plan - Sunčica Oberman Peterka

Description
1. 1 Osnove poslovnog planiranja i poslovni plan Software StartUp Academy dr.sc. Sunčica Oberman Peterka Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 15.11.2014. Poslovni plan,…

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 4 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. 1 Osnove poslovnog planiranja i poslovni plan Software StartUp Academy dr.sc. Sunčica Oberman Peterka Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 15.11.2014. Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Pregled tema oPoduzetnički proces oElementi uspješnog poslovnog pothvata oPoslovni plan – zašto je važan oProces poslovnog planiranja oSadržaj poslovnog plana oPrezentacija poslovnog plana Poduzetnički proces Put od ideje do poduzetničkog pothvata Faze? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Poduzetnički proces Faze poduzetničkog procesa 1.Odluka o poduzetničkog karijeri 2.Razvijanje uspješne poslovne ideje 1.Prepoznavanje prilike 2.Analiza izvodljivosti 3.Analiza industrije 4.Izrada poslovnog plana 5.Razvijanje uspješnog poslovnog modela 3.Od ideje do poduzetničkog pothvata 1.Stvaranje tima 2.Procjena financijske snage i održivosti pothvata 3.Odluka o pravnom obliku 4.Prepravljanje poslovnog plana 5.Pronalazak financiranja 4.Upravljanje i rast poduzetničkog pothvata Odluka o poduzetničkoj karijeri - Zašto ljudi postaju poduzetnici? Da bi bili vlastiti šefovi Radi ostvarenja svojih ideja – “Ako bih mogao uraditi nešto sa svojim životom, što bi to bilo?” Radi ostvarenja financijske dobiti. “Sjećam se da sam hodao ulicom (nakon izvršene prodaje). Plakao sam. Suze su se slijevale niz lice. A ja sam držao ček od milijardu dolara. Da ste me tada vidjeli, sigurno biste pomislili da sam lud. Milijarda dolara!” Sir Richard Brenson Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Odluka o poduzetničkoj karijeri Imam li osobine poduzetnika? Strast prema poslu Ustrajnost uprkos neuspjehu Fokus na proizvod/kupca Inteligencija provedbe Za razmišljanje i diskusiju: da li se poduzetnici rađaju?
 • 2. 2 Tipovi start-up poduzeća Poduzeća koja se osnivaju radi samozaposlenja (salary subsitute) Vlasniku/vlasnicima omogućava približan nivo plaće, koju bi inače zaradili radeći u nekom drugom poduzeću. Poduzeća koja se osnivaju iz hobija ili zabave a koje upotpunjuju životni stil vlasnika (lifestyle firms) Pružaju vlasniku priliku da žive određenim životnim stilom i da od toga zarađuju (instruktori skijanja, skiperi, turistički vodiči itd.) Poduzetnička poduzeća (entrepreneurial firms) Uvode nove proizvode i usluge na tržište Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Što mi je sve potrebno za uspješan poslovni pothvat? Prilika Resursi Tim komunikacija vodstvo kreativnost Poslovni plan Slaganja i jazovi Eksterni čimbenici neizvjesnost nesigurnost Tržište kapitala Poduzetnik - osnivač Što je poslovna prilika? Kakva je razlika između ideje i prilike? Ideja vs. prilika Ideja vs. prilika Ideja – misao, impresija, mišljenje, stajalište o nečemu Prilika – set okolnosti koje stvaraju potrebu za novim proizvodom, uslugom i/ili pothvatom, interno ili eksterno stimulirane 4 osnovne karakteristike prilike: Atraktivnost Trajnost Pravodobnost Dodaje vrijednost kupcu/krajnjem korisniku Dobro se uklapa u želje osnivača i sposobnosti management tima, s obzirom na vrijeme, tržište i odnos rizik/efekti Kako uočiti priliku? Praćenje trendova – znati razliku između trenda i hira Rješavanje problema – uočavanje problema i pronalaženje načina za njegovo rješavanje Pronalazak praznina na tržištu Osobne karakteristike poduzetnika: prethodno iskustvo, društvene mreže, kreativnost, “poduzetnička pripravnost” Praćenje trendova Ekonomski Pravno/politički Tehnološki Društveni trendovi
 • 3. 3 Zašto je Apple i.. postao toliko popularan? Kombinacija tri različita trenda Ekonomski trend – tinejdžeri koji imaju veći džeparac na raspolaganju Društveni trend – povećani broj korisnika mobilne telefonije – “nezamislivo je nemati mobitel” Tehnološki trend- kontinuirana minijaturizacija elektronskih uređaja Rješavanje problema Rješavanje problema, gledajući na problem u drugačijem svjetlu od uobičajenog Prepoznavanje problema u okviru nastajućih trendova Npr. Norton antivirus, McAfee – problemi koji su nastali pojavom određene tehnologije Pronalazak praznina na tržištu Proizvod ili usluga koju potrošači žele, a nije dostupna na određenom tržištu Gitare za žene,fintes centri isključivo za žene, trgovine odjećom za ljude “izvan prosjeka” Uzimanje postojećeg proizvoda i na osnovu njega kreirati novu kategoriju usmjerenu na potpuno drugačije ciljno tržište Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Poduzetnički tim oOsobine poduzetnika oUči i podučava – brže, bolje oBrzo se oporavlja oPokazuje iskrenost, povezanost, ovisnost oRazvija poduzetničku kulturu unutar organizacije oOsobine dobrog tima oPotrebno iskustvo oMotivacija oSpremnost na rizik, neizvjesnost i nesigurnost oKreativnost oKomunikativnost oOpsjednutost prilikama Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Resursi oFinancijski resursi oLjudi oOprema, prostor... oMinimizirati i kontrolirati vs. Maksimizirati i posjedovati o“Doing more with less!” (jaka konkurentska prednost) Poslovni plan POSLOVNI PLAN PISANI DOKUMENT KOJI JASNO DEFINIRA CILJEVE POSLOVANJA I U GLAVNIM CRTAMA PRIKAZUJE METODE ZA POSTIZANJE CILJEVA
 • 4. 4  Kako bi minimizirao rizik svog poslovanja Zašto poduzetnik planira? Neke karakteristike poslovnog plana o Zastario prije nego što se isprinta o Rad u toku – nikada nije završen o Poslovni plan nije garancija za uspješan poslovni pothvat o Poslovni plan nije uočavanje poslovne prilike Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Tko treba izraditi poslovni plan? o Konzultant? o Nemogućnost prilagođavanja novim spoznajama tijekom rada o Investitor ne daje novce konzultantu, nego vlasniku! o Vlasnik/management team? o Prilagođavanje ideje novim spoznajama tijekom rada na poslovnom planu o Razvija se razumijevanje rizika, predanost i entuzijazam o Investitori polažu veliku pažnju management timu i njihovom potpunom razumijevanju poslovnog pothvata i predanosti istom. Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. 1. Poslovna ideja 2. Prikupljanje relevantnih informacija 3. Analiza informacija 4. Pisanje poslovnog plana 5. “Prodaja” poslovnog plana 6. Implentacija poslovnog plana PROCES POSLOVNOG PLANIRANJA Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. POSLOVNI PLAN - sadržaj Sažetak poslovnog plana A. PODUZEĆE o Opis poduzeća o Proizvod/usluga koju poduzeće nudi o Tržište o Plan marketinga o Lokacija poduzeća o Organizacija poduzeća, zaposlenici B. FINANCIJSKI PODACI o Izvori kapitala o Popis opreme o Bilanca o Točka pokrića o Račun prihoda i rashoda o Cash flow C. DODATNI ELEMENTI Poslovni plan – sadržaj (Software StartUp Academy) 1. Strategija marketinga proizvoda/usluge 1. Definiranje proizvoda/usluge 2. Opis ciljanih tržišta 2. Marketing mix 1. Oblikovanje cijena 2. Prodajni kanali 3. Komuniciranje s tržištem 3. Financijski elementi Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014.
 • 5. 5 Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Proizvod i/ili usluga Što Vi nudite – što su Vaši proizvodi i usluge? Koje su njihove glavne karakteristike? Po čemu se proizvod/usluga razlikuje od već postojećih na tržištu? Koje su koristi od Vaših proizvoda/usluga? Što je Vaša prednost u odnosu na konkurenciju? Zašto će ljudi kupovati baš od Vas? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Konkurentska prednost Cilj svakog poduzeća je biti bolji od konkurencije Izbjegavati raditi istu stvar, na istom području, kao konkurencija Konkurentska prednost može se kreirati kroz: dizajn, pakiranje, dostava, usluga i “customizing” (osiguravanje diferencijacije kroz povećanje troškova i cijene – koliko su kupci spremni platiti?) Ne dolazi samo od toga da smo drugačiji od konkurencije (dodavanje vrijednosti!) Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Održiva konkurentska prednost Onaj aspekt Vašeg poduzeća, proizvoda, tehnologije koji će mu omogućiti da opstane i uspije. Što daje Vašem poduzeću i Vašim proizvodima/ uslugama prednost u odnosu na druge? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Razlozi za kupovinu Ime: Datum: Proizvodi / usluge (koje će se proizvoditi / prodati) Tržišta (kupci prema kojima smo usmjereni) Što je važno vašem potencijalnom kupcu kada kupuje od vas proizvode / usluge? (Popunite jednu stranicu za svakog potencijalnog kupca) Važnost (kupčeva ocjena) Rangirajte od 1 do 5, gdje je 5 najviša ocjena REZIME (ZAKLJUČAK) Prosječna ocjena iz svih intervjua Glavni prioritet Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Analiza tržišta i djelatnosti Analiza djelatnosti Analiza tržišta Analiza dobavljača Analiza kupaca Analiza konkurencije Poslovni plan, Oberman Peterka, Valpovacki poduzetnicki centar, 11/2013 Analiza kupaca – ciljnog (ciljnih) tržišta nije dovoljno nabrojati kupce, opisati sve karakteristike kupaca, tko su Vam ciljni kupci, visina prihoda, obrazovanje i sl.
 • 6. 6 Poslovni plan, Oberman Peterka, Valpovacki poduzetnicki centar, 11/2013 Pregovaračka snaga kupaca u kakvom ste odnosu u odnosu na vaše kupce? o koliko kupaca ovisi vaše poslovanje? prijetnja vertikalne integracije – postoji li to u vašoj djelatnosti? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Što želimo znati o našim kupcima? POSLOVNI PROFIL: Prihod Zaduženost Kapacitet Planovi za razvoj OSOBNI PROFIL Razlog poslovanja s nama Mogućnost utjecanja na donositelja odluka Poslovni prijatelji rođendan? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Analiza dobavljača tko su glavni dobavljači, domaći ili inozemni, imate li s njima dogovore o poslovnoj suradnji, postoji li mogućnost suradnje s drugim dobavljačima Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Pregovaračka snaga dobavljača koliko imate dobavljača? kakav odnos imate sa vašim dobavljačima? postoji li prijetnja vertikalne integracije? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Trenutni konkurenti Tko su glavni konkurenti? visoko konkurentsko okruženje smanjuje mogućnost ostvarivanja profita i stopu povrata na investicije rat cijena, velika ulaganja u propagandu, poboljšanje usluga za novo poduzeće moguće rješenje je pronalazak tržišne niše Kako doći do informacija o konkurenciji? Konferencije/sajmovi Kupite konkurentske proizvode Proučite web stranice konkurenata Razgovarajte sa klijentima Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014.
 • 7. 7 Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Marketing Plan Jedan način pripreme plana marketinga je da koristite princip “4 P” u marketingu. oProduct (proizvod / usluga) oPrice (cijena) oPlace (mjesto / distribucija) oPromotion (promocija) Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Marketing Kupci će kupovati od novih poduzeća i poduzetnika jedino ako imaju dobar razlog. To može biti bolja usluga, jeftinije cijene, drugačiji proizvodi ili pogodnija lokacija. Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Marketing – Plan - CIJENA Pošto ćete prodavati proizvode / usluge, sniženja, odgode plaćanja Da biste odredili cijenu morate znati: osvoje troškove okoliko su kupci spremni platiti ocijenu kod konkurenata Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Marketing – Plan – PROMOCIJA Promocija znači informiranje i privlačenje kupaca da kupuju vaše proizvode ili usluge. oReklamiranje – pružanje informacija kupcima da biste ih više zainteresirali za kupovinu vaših proizvoda ili usluga. oPublicitet – besplatna promocija oPromotivna prodaja Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Marketing Plan – DISTRIBUCIJA oOtkrijte putem istraživanja tržišta gdje su vaši kupci i gdje obično kupuju. Način distribucije: oMožete prodavati direktno kupcima koji koriste vaše proizvode. Ovo se zove direktna prodaja. oMožete angažirati trgovce na malo da prodaju vašu robu krajnjim kupcima. oMožete koristiti veletrgovine za prodaju vaše robe trgovcima na malo. Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Marketing – ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kako ga napraviti, a da bude jeftino ... oNapravite ispitivanje. oRazgovarajte sa ljudima za koje mislite da će od vas kupovati oPitajte ljude zašto kupuju od nekih poduzeća a ne od drugih – je li to zbog povoljnije cijene, bolje usluge ili zato što poduzeće nije na prikladnom mjestu? oPitajte vaše potencijalne dobavljače koje robe se prodaju dobro. oČitajte poslovne priručnike, novine, gospodarske časopise i magazine da dobijete informacije i ideje o proizvodima i uslugama.
 • 8. 8 Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Operativni plan o Lokacija poduzeća, poslovni prostor o koliko je velik vaš poslovni prostor, o kako izgleda, o je li u najmu ili u Vašem vlasništvu, o je li potrebno preuređenje prostora, o da li je moguće obavljati Vašu djelatnost na toj lokaciji, o koja se poduzeća nalaze u blizini o zašto ste odabrali baš tu lokaciju o Oprema o Koja oprema i namještaj su Vam potrebni za Vaš posao Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Organizacija poduzeća – Plan zapošljavanja o Kakvi ljudi (i koliko) Vam trebaju sada? o Koja su znanja potrebna za Vaš posao? o Gdje ćete pronaći ljude s tim znanjima? o Trebaju li Vam stalni ili povremeni zaposlenici? o Da li će biti potrebno obučavati ljude? Ako da, koliko dugo će to trajati i koliko će to koštati? o Koliko ćete platiti svoje zaposlenike? Na koji način ćete obračunavati njihovu plaću? Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. FINANCIJSKI PODACI o financijske izvještaje prilagodite svojim potrebama o odvojite vrijeme za čitanje financijskih izvještaja – osnov za donošenje dobrih poslovnih odluka o Račun dobiti i gubitka o Cash flow – izvještaj o novčanom tijeku o Izračun točke pokrića o Bilanca Ako ne kontrolirate svoje poduzeće, poduzeće će kontrolirati vas! Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Opis mogućih rizika  SWOT analiza – objasniti i rangirati snage, slabosti, prilike, prijetnje...  kako ćete nadvladati slabosti, kako ćete se boriti s prijetnjama.  zakonski propisi, tehnologija, ... Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. o Budite iskreni i jasni o Morati poznavati Vaš plan o Pripremite se za razgovor o Budite samouvjereni i profesionalni o Pripremite se za NE kao jedan od mogućih odgovora o Budite spremni za početak pregovora ukoliko je odgovor DA o Budite jasni u tome što trebate i zašto o Budite optimist i pozitivno razmišljajte Prodaja poslovnog plana Prodaja poslovne ideje kroz poslovni plan Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. DA i NE kod pisanja poslovnog plana DA  Uključiti cijeli management tim  Napraviti logičan, razumljiv i čitljiv – što kraći poslovni plan  Uložite vrijeme i novac u pisanje plana – time dokazujete predanost poslu  Navedite kritične rizike i pretpostavke i kako ih možete prevazići  Budite kreativni u privlačenju pažnje investitora  ... NE  Ne koristite tajanstvene, neimenovane ljude u management timu  Izbjegavajte nejasne, neutemeljene izjave  Ne koristite jezik koji samo eksperti pojedinih područja mogu razumjeti – ograničava korisnost plana  Ne trošite novac na razvijanje skupocjenih brošura, prezentacija i sl. – koncentrirajte se na bitno
 • 9. 9 Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014. Za stvaranje uspješne tvrtke potrebno je: okružiti se kvalitetnim ljudima napraviti nešto što kupci žele pritom potrošiti što manje novca (P. Graham) Kontakt Sunčica Oberman Peterka Ekonomski fakultet u Osijeku e-mail: suncica@efos.hr Poslovni plan, Oberman Peterka, Software StartUp Academy, 15.11.2014.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks