портфоліо

Description
1. - Прізвище, ім’я, по батькові : Куксова Наталя Вікторівна. - Дата народження: 19 липня 1973 рік -…

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 6 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. - Прізвище, ім’я, по батькові : Куксова Наталя Вікторівна. - Дата народження: 19 липня 1973 рік - Освіта: вища. - Який навчальний заклад закінчила: ЗДУ - 1995 рік. - Спеціальність за дипломом : Філолог. Викладач російської мови та літератури.
 • 2. - Предмет викладання: українська мова та література (5,5 год). - Стаж роботи: 20 років. - З 2004 по 2011 рік працювала заступником директора школи з ВР. - Категорія: Спеціаліст І категорії. - Назва навчального закладу: Степненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.
 • 3. Проблема,над якою працюю: • Інтерактивні технології - шлях до формування творчої особистості.
 • 4. Напрямки роботи - Інноваційні підходи до моделювання та проведення уроку. - Проведення уроків з використанням програми Power Point при виконанні проектів. - Використання Інтернет ресурсів. - Використання мультимедійних посібників. - Проведення уроків-презентацій.
 • 5. Підвищення кваліфікації: • 04.03.2005 рік - курси підвищення кваліфікації “Вчителів російської мови, літератури та зарубіжної літератури” при ЗОІППО. • 05.03.2010 р. – курси підвищення кваліфікації “Вчителів російської мови, літератури та зарубіжної літератури” при ЗОІППО.
 • 6. Досягнення моїх учнів - Олімпіада з російської мови (ІІ етап) 2014- 2015 н.р. – Клепченко Олександра ІІІ місце. - Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика (ІІ етап) 2014-2015 н.р., 2015-2016 н.р. – Айвазян Данііл ІІІ місце. - Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка (ІІ етап) 2015 -2016 н.р. – Айвазян Данііл ІІІ місце.
 • 7. Грамоти
 • 8. . Позаурочна діяльність «Поэты серебряного века»
 • 9. Мово рідна, в тобі мудрість віків.
 • 10. Брейн - рінг
 • 11. Останній дзвоник
 • 12. Дякую за увагу.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks