Poluarea Solului

Description
poluarea mediului

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 18

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  Poluarea Solului  Relatia om   -   mediu  Omul a cautat sa cunoasca mediul   inconjurator , sa   -   i foloseasca insusirile   pentru adapostire si aparate , pentru   procurarea hranei si a materialelor   necesare vietii lui , fiind constient de   ceea ce se afla in jurul lui , punand in   balanta avantajele si primejdiile pe care   le pot da la iveala locurile in care traiau ,   pentru asigurarea celor necesare vietii .    Mediul natural care ocupa zone terestre a   fost inlocuit cu asezari omenesti , cu   terenuri cultivate , cu exploatari miniere   in galerii sau cu mari descopertari la   suprafata , cu paduri de sonde , cu mari   uzine , cu orase in care aspectele   naturale au disparut cu totul , luandu   -   le   locul piatra , betonul si metalul , plus   fumul cosurilor gazele de esapament ale   autovehicolelor .    Mediul transformat de om in masura mai   mica sau mai mare s   -   a numit mediu   geografic sau umanizat .  Solul  .   1 Formarea si compozitia solului    Uscatul    –   este format din continente si   insule, nu constituie numai suport   pentru desfasurarea vietii omului si a   mai multor vietuitoare adaptate   respiratiei in aer liber , reprezentand si   principalul depozit al unor resurse   minerale .    Omul a exploatat din timpuri vechi   sarea si unele minereuri metalifere (   aur, fier apoi mercur la sfarsitul sec al   XIX   -   lea) . Carbunii incep a fi exploatati   din primele secole ale mileniului   nostru . Petrolul incepe a fi exploatat   in secolul XIX . Gazele incep a fi   exploatate in secolul XX .    Solurile s   -   au format intr    -   o perioada lunga de timp    Sunt alcatuite si din resturi vegetale si   animale . L transformarea resturilor   vegetale un rol important il au niste   organisme mici numite bacterii , ce   transforma aceste resturi in humus   .   Solurile nu cuprind toata suprafata uscatului , astfel   zonele intinse lipsite de conditiile necesare pentru   formarea solului ( deserturile , zonele acoperite de   calotele glaciare ).    Raspandirea solurilor pe glob depinde de zonele de   clima , zonele de vegetatie si relief .    Deosebim mai multe tipuri de soluri .   -    Solurile de tundra   -   sarace in substante organice , putin   favorabile agriculturii (siberia , Nordul Canadei )   -   Podsolurile   -   tipice pentru climatul temperat umed si   relativ rece , sub paduri de conifere si conifere in ameste   de foioase , de culoare albicioasa    –   cenusie ,si sunt   potrivite numai pentru plante nepretentioase la cantitatea   de substante nutritive (ovaz , secara , cartofi )
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks