Plantarea pomilor

Description
-

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 3

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
    Lucrări de înfiinţare.  Etapele care trebuiesc parcurse la înfiinţarea unei plantaţii de pomi fructiferisunt următoarele:  pichetarea terenului, săpatul gropilor, repichetatul si umplerea parţial a gropilor cu pământ si gunoi, alegerea materialului săditor, repartizarea pomilor la gropile de plantare si plantatul pomilor. Pichetatul terenului    se face in vederea marcării locului de plantare alfiecărui pom. In funcţie de natura terenului se utilizează mai multe sisteme, dar celmai folosit este cel simplu de marcare, prin ţăruş, la distantele stabilite, si prinmăsurare cu ruleta. Practic, pe terenuri cu pante mici sau in pante terasate:pichetatul in dreptunghi la care intre rnduri distanta este mai mare, iar pe rnddistantele sunt mai mici si in pătrat la care distantele sunt egale att pe rnd cat siintre rnduri.In cazul terenurilor uşor accidentate sau cu o panta mica, pichetarea seface in paralelogram ca si cel in dreptunghi, doar unghiurile opuse sunt egale douacate doua, sau in chinconz respectiv in triunghi echilateral. !tunci cnd se doreşte plantarea pomilor pe terenuri neamena ate se facepicheta pe curbe de nivel.In cazul pichetării terenului pentru înfiinţarea de plantaţii intensive, întotdeauna trebuie avut in vedere ca rndurile de pomi sa fie perpendicular pea#ul drumurilor principale. Săpatul gropilor  , repichetatul si umplerea parţial a gropilor cu pământsi gunoi de grajd . Prima dintre aceste lucrări trebuie făcuta cu mult timp înaintede plantare, uneori chiar cu $%& luni, acolo unde terenul nu se desfunda. 'ărimeagropilor este variabila in funcţie de gradul de mobilizare al terenului, si anume dela ()#()#()cm in teren desfundat, pana la *)#*)#+)cm in teren nedesfundat.elelalte lucrări se fac cu doua &%( săptămni înainte de plantare, respectivgropile se umplu cu pămnt si gunoi, iar repichetatul se face prin vizare pe aloanesau cu a utorul scndurii de repichetat.  Alegerea materialului săditor    este una din operaţiile de care depindestarea viitoarei plantaţii. -e aceea, este indicat ca materialul săditor să fie  procurat din toamnă, din pepiniere consacrate, recunoscute oficial şi controlate,care garantează autenticitatea, calitatea şi sănătatea pomului. Este indicat sa sealeagă pomii cu rădăcinile cat mai dezvoltate si intacte, cu lemnul ramurilor copt simuguri bine formaţi, preferndu%se cei care au numeroase ramuri laterale sauanticipaţi, la care se poate forma scheletul pomului si implicit intrarea timpurie perod. Efectul plantării unor astfel de pomi consta in formarea rapida a coroanelor si începutul fructificării încă din anul & sau (, obţinndu%se o producţie însemnată defructe încă din anul + de la plantare. Plantarea pomilor  .  Epoca cea mai potrivita pentru plantarea pomilor ingeneral este toamna octombrie%noiembrie/, întruct asigura refacerea sistemuluiradicular si pornirea in vegetaţie primăvara mai timpuriu, dar se mai poate planta siprimăvara devreme martie%aprilie/. Pomul trebuie plantat la adncimea la care acrescut in pepiniera, respectiv cu punctul de altoire la nivelul solului. In caz caplantarea este adnca, se întrzie pornirea in vegetaţie, iar in cazul unei perioadeploioase si pe teren greu are loc asfi#ierea rădăcinilor. 0umai in zona de şes,unde se simte lipsa umezelii, pomii pot fi plantaţi cu &%( cm mai adnc dect aufost in pepiniera. Pe măsură ce se aşează pămnt peste rădăcinile pomului,trebuie efectuata o călcare energică, in urul pomului, pentru a se tasa solul si a nurămne goluri de aer. Indiferent de epoca de plantare, materialul săditor suportă două operaţiipremergătoare lucrării % fasonarea şi mocirlirea pomilor. Fasonarea  constă în eliminarea rădăcinilor vătămate, reîmprospătarea prin scurtarea vrfurilor la cele lungi. Mocirlirea  se realizează prin introducerea sistemului radicular într%unamestec de consistenţa smntnii realizat din pămnt de preferinţă galben/,bălegar proaspăt de bovină şi apă. -e regula, la plantare, după fasonarea rădăcinilor si mocirlire, pomul seaşează in partea de nord a tutorelui pentru a%l prote a de acţiunea îngheţului sidezgheţului brusc.  !lte lucrări care se fac odată cu plantarea pomilor sunt: administrarea îngrăşămintelor la groapa, udarea, precum si muşuroiul de toamna. nd pomii seplantează in gropi săpate individual, cum este cazul in grădinile de lngă casă,odată cu plantarea, trebuie administrate si îngrăşămintele, si anume $1%&) 2ggunoi de gra d bine fermentat sau &)%() g azotat de amoniu, &)%() g de sarepotasica si 1)%*) g superfosfat substanţa activa, la fiecare pom.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks