Plán záhona Tienistý záhon - PDF

Description
Plán záhona Tienistý záhon Tienistý záhon Atraktívne a trvalé tieňomilné trvalky, ako sú heuchery, astilby, funkie a bergénie tvoria pútavé kontrasty farieb a tvarov a sú vhodné do každej záhrady. Previsnuté

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 5 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Plán záhona Tienistý záhon Tienistý záhon Atraktívne a trvalé tieňomilné trvalky, ako sú heuchery, astilby, funkie a bergénie tvoria pútavé kontrasty farieb a tvarov a sú vhodné do každej záhrady. Previsnuté pásy trávy vždyzelenej ostrice zlatej dávajú záhonu nadčasový dizajn. Podrastové trvalky, ako sú krpčiarky a zimozelene tvoria celoročné ozdobné a trvalo kvitnúce koberce. Tieňomilné guľaté hortenzie dodávajú záhonu elegantné kotviace body. O prvé pohľady na kvitnúce kvety na jar v záhone sa postarajú roztrúsené narcisy. Živý plot z krušpánu oddelí záhon od trávnika. Viac na Vlastnosti záhona Základné rozmery: x m Plocha: m Výška rastu: Úroveň starostlivosti: Umiestnenie: Zvláštnosti: 0 cm Stredná Slnečné tienisté Guľové vonkajšie svietidlá Vyhradzujeme si právo na omyly, tlačové chyby a technické zmeny. Nepreberáme záruku za chyby vzniknuté nesprávnym použitím. Prehľad záhona 0 Živý plot z krušpánu Srdcovka nádherná Hortenzia Hortenzia Zimozeleň menšia Alchemilka Jesenná veternica Jesenná veternica Astilba Bergénia Konvalinka tidlá Ø 0 cm Guľové vonkajšie svietidlá Ø 0 cm 0 Náprstník Krpčiarka Heuchera krvavá Funkia Funkia Machovička šidlovitá Ostrica zlatá Papraďovec štetinatý Narcisy Guľové vonkajšie svie- Vyhradzujeme si právo na omyly, tlačové chyby a technické zmeny. Nepreberáme záruku za chyby vzniknuté nesprávnym použitím. Môj nákupný zoznam Pozícia Počet Produkt Vybavené Pozícia Počet Produkt Vybavené Krušpán vždyzelený Buxus sempervirens arborescens 0 Bergénia Bergenia cordifolia Srdcovka nádherná Dicentra spectabilis Konvalinka Convallaria majalis Hortenzia stromčekovitá Annabelle Hydrangea Annabelle Náprstník Digitalis purpurea Hortenzia Hydrangea macrophylla 0 Krpčiarka Orange Queen Epimedium warleyense Orange Queen Zimozeleň menšia Vinca minor 0 Heuchera Palace Purple Heuchera Micrantha-Hybride Palace Purple Alchemilka mäkká Thriller Alchemilla mollis Thriller Funkia Wide Brim Hosta Hybride Wide Brim Jesenná veternica Anemone hupehensis Funkia Aureomarginata Hosta Hybride Aureomarginata Jesenná veternica hybridná Pamina Anemone japonica Pamina Machovička šidlovitá Sagina subulata Astilba Astilbe japonica Younique Pink Ostrica zlatá Evergold Carex hachijoensis Evergold Môj nákupný zoznam Pozícia Počet Produkt Vybavené Papraďovec štetinatý Polystichum setiferum Plumosum Densum Narcisy Narcissus OBI Guľové vonkajšie svietidlá s vpichovacím hrotom do zeme Bresso Ø 0 cm OBI Guľové vonkajšie svietidlá s vpichovacím hrotom do zeme Bresso Ø 0 cm OBI Mulčovací kůra 0 l Poznámky Podrobný zoznam Pozícia Počet Produkt Výška v záhrade Krušpán vždyzelený Buxus sempervirens arborescens Druh: dreviny 0 Srdcovka nádherná Dicentra spectabilis Druh: trvalka Kvety: ružové, máj jún Hortenzia Hydrangea Annabelle Druh: dreviny Kvety: biele, ružové, jún september Hortenzia Hydrangea macrophylla Druh: dreviny Kvety: podľa druhu, jún júl Zimozeleň menšia Vinca minor Druh: Plazivé skalničky Kvety: biele, modré, fialové, apríl september Alchemilka Alchemilla mollis Thriller Druh: trvalka Kvety: svetložlté, jún júl Jesenná veternica Anemone hupehensis Druh: trvalka Kvety: ružové, august október Jesenná veternica Anemone japonica Pamina Druh: trvalka Kvety: karmínovo-ružové, august október Astilba Astilbe japonica Younique Pink Druh: trvalka Kvety: rôzne farby, jún august Bergénia Bergenia cordifolia Druh: trvalka Kvety: biele, ružové, červené, apríl máj Konvalinka Convallaria majalis Druh: trvalka Kvety: biele, apríl máj Náprstník Digitalis purpurea Druh: trvalka Kvety: ružové, jún august 0 Krpčiarka Epimedium warleyense Orange Queen Druh: trvalka Kvety: biele alebo žlté, apríl máj 0 Heuchera krvavá Heuchera Micrantha-Hybride Palace Purple Druh: trvalka Kvety: červené, biele, júl august Funkia Hosta Hybride Wide Brim Druh: trvalka Kvety: svetlolevanduľové, júl august Funkia Hosta Hybride Aureomarginata Druh: trvalka Kvety: fialové, júl august Machovička šidlovitá Sagina subulata Druh: trvalka Kvety: biele, máj júl 0 cm február október Čas sadenia Stanovište Zvláštnosti, tipy a informácie 0 cm apríl polotieň 0 cm máj jún polotieň slnečné tienisté slnečné tienisté vždyzelený 0 cm február apríl slnečné tienisté vždyzelené podrastové trvalky 0 m február apríl polotieň 0 cm august september polotieň 0 cm júl polotieň 0 cm júl odklonené od slnka tienisté 0 cm apríl odklonené od slnka tienisté cm apríl polotieň tienisté 00 cm máj jún slnečné polotieň jedovatý! 0 cm február apríl polotieň tienisté vždyzelený 0 cm júl slnečné polotieň červené listy, vhodná k funkiám 0 cm máj júl polotieň tienisté listy so žltým okrajom 0 cm máj odklonené od slnka tienisté listy so žltým okrajom cm február apríl slnečné polotieň odolný voči krokom, vždyzelený Podrobný zoznam Pozícia Počet Produkt Veľ kosť pri kúpe Ostrica zlatá Carex hachijoensis Evergold Druh: trávy Papraďovec štetinatý Polystichum setiferum Plumosum Densum Druh: paprade Narcisy Narcissus Druh: záhony a balkóny Kvety: biele, žlté, apríl OBI Guľové vonkajšie svietidlá s vpichovacím hrotom do zeme Bresso Ø 0 cm OBI Guľové vonkajšie svietidlá s vpichovacím hrotom do zeme Bresso Ø 0 cm OBI Mulčovací kůra 0 l Výška v Čas sadenia Umiestnenie Zvláštnosti, tipy a informácie záhrade 0 cm apríl september polotieň 0 cm máj júl polotieň tienisté 0 cm február marec zelený aj v zime
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks