Pisa de Teatru

Description
Pisa de Teatru

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 7

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   ÎNTÂLNIRE DE GRADUL TREI Adaptare liberă după L L. Caragiale şi L Creangă  PERSONAJELE: MUSAFIRUL NÎCĂ  IONEL POPESCU GOE CELE TREI DAME MOŞUL  MUSAFIRUL Voi merge de Sf. Ion să fac o vizită amicei mele, doamna Maria Popescu, poate o cunoașteți, dacă vă place să mergeți la teatru, ca s - o felicit cu ocazia onomasticii fiului ei, Ionel Popescu, un copilaș foarte drăguț, care, parcă văd, îmi va ieși înainte îmbrăcat în uniformă de roşior' de mare ținută. Nu știu însă ce cadou i - aș putea duce micuțului, ca să - i fac plăcere...  NICÂ Apare cu o pasăre   Domnule, nu cumpărați o pupăză? O dau ieftin, pe cuvânt.  MUSAFIRUL Ce pasăre e asta?!  NICA Pupăză, domnu’ Luați - o, că nu mușcă. Grozavă ciudă am pe dânsa că mă scoală în tătî dimineața, de nu mă pot odihnii de răul ei. Vă fac reducere —   adică discount.  MUSAFIRUL Mulțumesc, nu - mi trebuie. Ești cumva... Ionel?    NICĂ   Nu, pe mine mă cheamă Nică.  MUSAFIRUL Nu cred că iui Ionel Popescu o să - i placă un asemenea cadou. O minge. asta da. DAMELE Goe! Goe!! Goe!! Unde ești, puişorule?!  SMARANDA Ci puișor, că daca aș ști că el o luat pupăza s - o chinuiască, mai că l - aș ucide în bătaie!   Apar Goe și cu Ionel, primul încercând să bată în trâmbiță   iar celălalt să sufle în tobă.  DAMELE Goe, maică, unde -ai fost, ne- ai speriat, parol! Uite, ţi - am pregătit un beret. Ș i eu  îți  dau ciocolată . NICĂ   Adevărul e că ș i eu am făcut - o lată luând pupăza: „Taci, leliță că te -am căptușit  eu, îi mai pupa tu ș i pe dracu de-acu- ma!” Ani căptușit -o eu, dar să văd cum o scot la capăt cu zgripțuroaica aia de mătuşă -mea. DAMELE Poftim ? Ce-ai zis?! MOŞUL  Vorbea c u mine, cucoanelor. De vânzare ți -i găinușa   cea, măi băiete?    NICĂ   De vânzare, moşule.   MOŞUL   Ș i cât cei pe dânsa? NICĂ  Cât crezi ș i dumneata că face. E marfa. întâia, garantată.  Am vrut s-o dau în export, dar ma- am gândit să se bucure ș i consumatorul autohton. MOŞUL  Ia ad- o încoace la moşu , s-o drămăluiască.   NICĂ  Spre public Adică s - o evalueze. „Ș i cum i-o dau, javra dracului se fac e a o căuta de ou și - i dezleagă ața  de la picior ș i-i dă drumul zicând: „Iaca poznă c- am scăpat - o!'’  GOE Ce- ai făcut, moşule -, de ce l- ai deposedat pe om de marfă? Acum scoat e banii și plătește - i pasărea!   MOŞUL   Da’ tu ce fel de pasăre ești, măi ţâcă? Vreuna marină, cumva? Ia vezi. că pe Nică a lui Stefan a Petrei l-am iertat eu, nu i-am zic lui tat-su, da’ ț ie , măi ţâcă ,  îți fac o pleftureală de n - ai să mă uiți  nici la București ! (se repede spre el) GOE Mam’mare! tanti Mița! mămăițo! Săriți! Mă omoară!    SMARANDA Taci, zbânțuitele, că nu - ţi face nimica!  Apare Ionel mâncând dulceață . NICĂ   Băi acesta, dă -mi ș i mie dulceață, că - ţi dau pupăza asta, să te dai mare cu ea. IONEL Da țigări  n-ai? MUSAFIRUL Tutunul e otravă, Domnule maior! IONEL Da’ tu de ce tragi? GOE Băi ăștia , care din voi ș tie unde e semnalul de alarmă?  MUSAFIRUL Destul, tinere, nu mai mânca atâta dulceață, o să - ţi facă rău!  IONEL Lasă, că - mi rămâne să - ţi torn ș i ț ie în galoși ! DAMELE Teribil e de deștept ! E ceva de speriat , parol! Să -l ducem mai repede la București, să nu mai rămână repetent ș i anul acesta! La bulivar; birjar, la bulivar!
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks