Пет приоритета за успех железнице на тржишту - PDF

Description
Пет приоритета за успех железнице на тржишту Примена Чевртог железничког пакета - технички стуб, Набавке, ERTMS и иницијатива Модела потпуне услуге (FSM), и расподела финансирања ERTMS, представљају приоритетне

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 36 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Пет приоритета за успех железнице на тржишту Примена Чевртог железничког пакета - технички стуб, Набавке, ERTMS и иницијатива Модела потпуне услуге (FSM), и расподела финансирања ERTMS, представљају приоритетне области у којима би европске железнице у наредне три до четири године, конкретним активностима могле значајно да допринесу снижавању трошкова и повећању свог удела на тржишту. Ово је закључак недавног заједничког састанка Асистената Управног одбора Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија (CER) и Асистената Европског управног одбора Међународне железничке уније (UIC), одржаног 11. марта у Паризу, у просторијама UIC. До ових приоритета дошло се на основу различитих импута, односно докумената пре свега, Железничке техничке стратегије за Европу, (Rail Technical Strategy for Europe), Европске стратегије за стандардизацију (Rail Standardisation Strategy for Europe), Визије дигиталне железнице и других значајних материјала и докумената (Vision for digital railways). Приоритети ће бити разрађивани и биће одређене активности и рокови са јасним циљевима, који би требало да буду остварени у краткорочном и средњорочном периоду. Извор: CER Moinitro,Volume 11 Србија Воз а.д. у међународним железничким организацијама У оквиру свог позиционирања као новог пословног субјекта на међународном плану, Србија Воз а.д., 17. јануара ове године, постао је члан Заједнице евроспких железница и инфраструктурних комапанија (CER), са седиштем у Бриселу. Ова међународна железничка организација заступа интересе европских железница у активностима Европске комисије приликом дефинисања правно-институционалног оквира за функционисање европских компанија које се баве железничким саобраћајем. У току су и припреме Србија Воз а.д. за учлањење у Међународну железничку унију (UIC), са седиштем у Паризу, најстарију и најзначајнију међународну железничку органзацију, која обухвата све области деловања железнице на пет континената. Извор: Центар за међународну сарадњу Србија Воз а.д. СРБИЈА ВОЗ А.Д., ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, Немањина 6, Београд, тел Izy - Јефтинији превоз путника између Брисела и Париза Како је најавио оператер возова великих брзина Thalys, од 3. априла под називом Izy, започеће јефтинији путнички превоз између станица Pariz Nord и Brisel Midi. Биће коришћено возопратно особље Thalysа и две зелене и љубичасте гарнитуре електромоторних возова. Izy ће саобраћати више на стандардним (конвенционалним) пругама у Француској како би се смањили трошкови за инфраструктуру. Гарнитуре ће саобраћати без бифе кола, а продаваће се само карте са дигиталном штампом посредством интернет сајта и партнера за дистрибуцију карата. Цене су од 19 евра, за резервације два месеца унапред и увећавају се до највише 59 евра за стандардна седишта, када се карта резервише сат пре поласка воза, а 69 евра за већа, стандард XL седишта, са појединачним утичницама поред сваког седишта што је еквивалент за први разред. Деца испод 12 година путоваће за 10 евра. Interrail карте не важе. За оне храбрије на располагању је 25 карата за сваку вожњу на преклопним седиштима по цени од 15 евра и 10 карата по цени од 10 евра за стајање. Путници ће моћи да путују у простору за стајање у неискоришћеним бифе колима или ће моћи да добију седиште које ће им понудити кондуктер, уколико има слободних места. Izy упозорава да ова карта пружа веома ограничен комфор и не препоручује се лицима са ограниченом способношћу кретања, трудницама, деци испод 12 година и старијим особама. Генерална директорка Thalys-a, Agnès Ogier изјавила је 1. марта: Све студије потврђују да већина људи предност даје удобности и брзини Thalys-a, уместо путовања аутомобилом. Данас започињемо са новим решењем. Смањењем брзине вожње и свођењем услуге у возу на минималан ниво, Izy може понудити путовање по нижој цени, али и путовање које је ипак брже, безбедније, одрживије и удобније од путовања аутомобилом. Више информација на: Извор: Railway Gazette, 1. март Izy нови јефтинији превоз између Брисела и Париза који нуди Thalys Нови прописи о правима путника - Група PASSAGE На састанку Групе PASSAGE (Групе за помоћ у решењима за приступ путника и Акционе групе за Европу), 8. и 9. марта у седишту DSB-а у Høje Tåstrup, у близини Копенхагена, представник Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија (СЕR) информисао је учеснике о СРБИЈА ВОЗ А.Д., ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, Немањина 6, Београд, тел новим прописима Европске уније, пре свега, о Уредби о правима путника и Закону о интермодалном превозу који може имати утицаја на пројекте компанија о доступности информација. На састанку су размењена искуства железница у вези са доступношћу информација о железницама, што је довело до занимљивих дискусија о примени мера у разним државама. Било је речи и о новим иницијативама које ова група треба да уведе у праксу, а дискутовано је и о томе који почетни пројекат би био најприкладнији. Учесници састанка дали су различите предлоге. На састанку су учествовали представници: ZSSK, SNCF, RENFE, NMBS/SNCB, MAV-START, SBB, CD, NS, AVANCIAL и CER. Наредни састанак биће одржан у Белгији у организацији NMBS/SNCB, 14. и 15. јуна године. Извор: UIC enews 489 За унапређење интегрисаних резервација (IRT) Захтев за издавање карата посредством система ETAP, који подразумева могућност идентификације од стране корисника, презентацију заједничких улагања (joint venture) RENFE-SNCF (некадашњи ELIPSOS), као и представљање њиховог система дистрибуције, биле су теме састанка Радне групе за издавање интегрисаних резервација (IRT), у седишту UIC, Паризу, у периоду године. На састанку су учествовали представници: MAV START, NMBS/SNCB, SBB, HITRAIL, TRAINOSE, TRENITALIA, SNCF, CD, DB, ÖBB, THALYS, LINKON, EUROSTAR i RENFE-SNCF. Pollet, председавајући састанка, указао је на потребу израде документа који би обухватао најбоље праксе за билатералне споразуме који се тичу IRT дистрибуције. Договорено је да се настави рад на ову тему, спровођењем студије о претходно урађеним документима у вези са овим питањем. Након тога је уследила ревизија Специјалних услова превоза у виду ажурирања UIC Објаве 106. Друга седница је започета презентацијом представника CIT поводом неколико тема, почевши од заједничког глосара за IRT, NRT i EWT, SCIC документа, све до новог Приручника за карте у међународном железничком саобраћају (MIRT). Наредни IRT састанак биће одржан 14. и 15. септембра, а место одржавања састанка накнадно ће бити утврђено. За додатне информације контактирати: Luis Casado Presa, виши саветник у Сектору за превоз путника UIC, СРБИЈА ВОЗ А.Д., ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, Немањина 6, Београд, тел ERA унапређује примену телематских апликација за путнички и робни саобраћај Након успеха прошлогодишњих радионица, још једном у години, железничка предузећа, управљачи инфраструктуре и имаоци кола изразили су спремност да размене искуства из области Телематских апликација за путнички и теретни саобраћај (ТАР/TAF) широм Европе. Европска железничка агенција (ERA) и Националне контакт тачке, стога ће, организовати неколико регионалних радионица за Телематске апликације за путнички и теретни саобраћај (ТАР/TAF) и Техничке спецификације за интероперабилност (TSI). Циљ претходно наведеног јесте информисање компанија из железничког сектора о савременом развоју ТАР/TAF, TSI, алатима из домена информационих технологија које подржавају имплементацију, средњoрочном и дугорочном планирању и о томе како ТАР/ TAF, TSI постаје реалност у железничком саобраћају. ЕRA и Националне контакт тачке организоваће известан број регионалних радионица за ТАР/TAF, TSI у години. Ово се дешава, захваљујући, између осталог, посвећености државних органа власти посредством Националних контакт тачака, као и блискоj сарадњи између Европске железничке агенције и eвропског железничког сектора. Додатно, Европска комисија подржава ове активности својим активним учешћем у регионалним радионицама за ТАР/TAF, TSI, које је успоставила ERA како би подржала напор који компаније улажу у примени овог система. У наредних шест месеци, биће одржане следеће регионалне радионице: - Друга по реду ТАР/TAF, TSI регионална радионица за Француску, Белгију и Луксембург у Паризу (Француска) године; - Трећа по реду ТАР/TAF, TSI регионална радионица за Немачку, Аустрију, Холандију, Белгију и Швајцарску у Бону (Немачка) 02. и године; - Четврта ТАР/TAF, TSI регионална радионица за Италију и Словенију у Фиренци (Италија) у јуну године. Више информација на: Извор: European Railway Agency, 12.фебруар СРБИЈА ВОЗ А.Д., ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, Немањина 6, Београд, тел Нови железнички коридор у централној Европи Министри за собраћај Пољске, Словачке и Мађарске потписали су недавнo писмо о намерама за оснивање железничког транспортног коридора 11. У документу је наглашен значај квалитетних железничких услуга на древном трговачком путу Аmber Road, за превоз ћилибара oд Балтичког мора до Медитерана. Нови железнички робни коридор ће успоставити везу између луке Копар у Словенији, преко западне Мађарске до Словачке и пољских индустријских центара. Пољска, Словачка и Мађарска потписале писмо о намерама за оснивање железничког транспортног Према мишљењу словеначког министра за инфраструктуру Петра Гашпершича, све планиране везе су додатни подстицај за Словенију и развој и унапређење услуга у луци Копар, као и додатни подстицај за лакши развој железничке инфраструктуре и железничког робног саобраћаја у Словенији. Извор: Think Railways, 1. март Кина у Европу преко Бугарске Бугарска и Кина планирају да унапреде железничку везу ка Европи, преко бугарског града Бургаса на Црном мору. Споразум ће бити потписан за неколико недеља, изјавио је недавно градоначелник Бургаса Димитар Николов, након састанка са делегацијом кинеске владе, на чијем челу је био заменик председника кинеске Националне комисије за развој и реформу министар Ning Dzidzha. Железничка веза ће омогућити бржи транзит карго контејнера из Кине ка Европи и пружити боља логистичка решења, објаснио је Николов. Овом приликом, домаћини су представили саобраћајну инфраструктуру Варне, као и друге могућности за инвестирањe у луку и железничку инфраструктуру, док су кинески инвеститори показали велико интересовање за изградњу интермодалног терминала у Варни, као и за модернизацију железничких пруга Варна - Русе и Карнобат Синдел. Кинеска делегација у посети градоначелнику Бургаса Извор: Think Railways, 5. март СРБИЈА ВОЗ А.Д., ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, Немањина 6, Београд, тел Каква је будућност ЕRTMS? XII светска конференција UIC ERTMS Да ли ће Eвропски систем за управљање у железничком саобраћају (ERTMS) моћи да се суочи са изазовима дугорочних безбедоносних захтева у свету брзих промена, кao што су дисциплина, стабилност и транспарентност? Будућност ЕRTMS директно је условљена: географском и функционалном димензијом, технолошким развојем догађаја и методолошким аспектима. Током завршне сесије, говорници су детерминисали главне изазове са којима се ERTMS мора суочити. Ово је поред осталог, констатовано на XII светскoj конференцијi UIC ERTMS, у Паризу 4. марта године, коју су заједно организовали Међународнa железничкa унијa (UIC) и белгијскa компанијa за инфраструктуру Infrabel. Око 700 учесника из 30 земаља света и 22 излагача присуствовало је многобројним панелима, организованим у седам сесија током дводневне конференције. Такође, на бриселском тргу у близини Централне бр
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks