Pediatria Teste ROM

Description
Teste ROM exam de stat

Please download to get full document.

View again

of 118
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 118

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   1 Alimentaţia copilului sănătos. Complement simplu  1)   Evidenţiaţi necesarul de calorii/kg/24 ore pentru copilul nou - născut sănătos:   a) 130 b) 100-110 c) 120 d)  115 e)  90-100 2)   Evidenţiaţi câte mese complementare în 24 ore necesită sugarul în vârstă de 10 -12 luni, alimentat natural: a) 5 mese b) 4 mese c) 3 mese d)  4-5 mese e) 1 masă 3)   Evidenţiaţi termenul optim, la care nou - născutul trebuie să fie aplicat la sân:   a) imediat după naştere (în primele 30 minute)   b) la 2 ore după naştere   c) la 12 ore după naştere   d) la 6 ore după naştere   e) la 24 ore după naştere   4)   Precizați metoda uzuală de calcul a volumului alimentar, necesar pentru 24 de ore copiilor sugari: a) metoda volumetrică   b) formula Filatov c) formula Zaiţev   d)  formula Tur e) metoda calorică 5)   Copiilor, alimentaţi cu formule de lapte -  praf, complementul se indică:   a)   la vârsta de 6 luni, ca şi în alimentaţia naturală b) la vârsta de 4 luni, indiferent de masa corpului c) la vârsta de 4 luni, dacă are anemie d) dacă copilul manifestă foame şi e mai mare de 4 luni e) la vârsta de 4 luni, dacă prezintă interes pentru alte tipuri de hrană (alimente) 6)   Indicați necesarul fiziologic zilnic în calorii la kg masă/corp pentru copiii în vârstă de 1,5 -3 ani: a) 115 b) 90 c) 105 d) 120 e) 110 7)   Precizați necesarul fiziologic în proteine / kg masă/corp pentru copiii în vârstă de 1,5 -3 ani: a)  3,5 g/kg b) 1,5 g/kg c)  4-4,5 g/kg d) 3,0 g/kg   2 e) 2,5 g/kg 8)   Precizați ce reprezintă suplimentul în alimentația sugarului: a) un alt aliment, diferit de lapte (pireu de fructe, de ex.) b) surplusul de masă corporală acumulat   c) formula de lapte, administrată în alimentarea mixtă a sugarului   d) formula de lapte, administrată în alimentarea artificială a sugarului   e) terciul de cereale, administrat sugarului începând cu vârsta de 6 luni 9)   Selectaţi un semn sigur, care indică că sugarul nu primeşte cantitatea necesară de lap te: a) copilul suge mult timp şi des   b) copilul refuză să sugă   c) copilul este neliniştit, agitat toată ziua   d) scaunele sunt scunde e) curba ponderală este plată (creştere în masă mai puţin de 500g/lună)   10)   Indicaţi avantajul alimentaţiei cu lapte matern pentru dezvoltarea neuropsihică adecvată a copilului: a)  prezenţa în laptele matern a polizaharidelor    b)  prezenţa în laptele matern a leencefalinei, β -endorfinei, meta-encefalinei c) conţinutul mărit al proteinelor serice d)  prezenţa de IgA - secretorie e)  prezenţa de P - casamorfină   11) Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia sugarului a pireului de legume: a) 6 luni b) 7 luni c) 5 luni d) 8 luni e) 9 luni 12)   Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia sugarului a terciului de cereale: a) 6,5 luni b) 5 luni c) 3 luni d) 7 luni e) 6 luni 13) Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia sugarului a pireului  de fructe: a) 2 luni b) 3 luni c) 6 luni d) 7 luni e) 3,5 luni 14) Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia copilului a cărnii:   a) 6 luni b) 7 luni   3 c) 5 luni d) 8 luni e) 4 luni 15)   Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia copilului a gălbenuşului de ou: a) 2 luni b) 4 luni c) 7 luni d) 8 luni e) 6 luni 16)   Indicaţi începând cu ce vârstă, conform recomandărilor OMS, se permite administra rea laptelui de vaci integru: a) vârsta de 6 luni b) vârsta de 12 luni c) vârsta de 2 ani d)  vârsta de 8 luni e) vârsta de 3 luni 17)   Selectaţi produsul, cu care de regulă se recomandă a începe diversificarea alimentaţiei sugarului:   a) sucul de fructe b)  pireul de legume c)  pireul de carne d)  biscuiţii   e) gălbenuşul de ou   18)   Selectaţii care din produsele enumerate, conform recomandărilor OMS, nu este recomandat sugarilor: a)  peştele b) caşcavalul   c) untul d) laptele de vaci e) gălbenuşul de ou   19)   Indicaţi care este valoarea energetică a colostrului în prima zi după naştere:   a) 1500 kkal/l b) 1000 kkal/l c) 900 kkal/l d)  800 kkal/l e) 670-700 kkal/l 20)   Indicaţi care este valoarea energetică a laptelui matern matur:   a) 1500 kkal/l b) 1000 kkal/l c) 900 kkal/l d) 800 kkal/l e) 670-700 kkal/l 21)   Indicaţi termenul, recomandat de OMS, pentru ablactarea (,,înţărcarea”) copiilor mici:   a) la vârsta copilului de 2 ani şi mai mult     4 b) la vârsta copilului de 6 luni c) la vârsta copilului de 1 an d)  la vârsta copilului de 10-12 luni e) la vârsta copilului de 1,5 ani 22)   Indicaţi frecvenţa alimentaţiei copilului în vârstă de 2 ani/24 ore:   a) de 6 ori b) de 3 ore c) de 5 ori (3 mese de bază şi 2 gustări)   d) de 4 ori e) de câte ori doreşte copilul Complement multiplu 1)   Selectaţi caracteristicile cantitative privind ingredientele nutritive esenţiale ale laptelui matern faţă de cele ale laptelui de vaci:   a) laptele matern conţine mai puţine proteine   b) laptele matern conţine mai multe proteine   c) laptele matern conţine mai multe glucide d) laptele matern conţine mai puţine glucide   e)   laptele matern conţine mai puţine lipide   2)   Evidenţiaţi alimentele complementare de bază, administrate copilului sugar la vârsta de 6 lu ni: a)  brânza de vaci b) sucul de fructe c)  pireul de legume d) terciul de crupe e) laptele de vaci 3)   Evidenţiaţi recomandările valabile pentru alimentaţia nou - născutului cu prematuritate de gr. I:   a) aplicat la sân la cerere b) alimentat prin sond ă cu lapte matern   c) aplicat la sân frecvent, nu mai puţin de 8 ori în 24 ore, inclusiv noaptea   d) aplicat la sân de 6 ori în 24 ore e)  aplicat la sân fiecare 3 ore 4)   Evidenţiaţi condiţiile de bază, necesare pentru introducerea complementului la sugar  ul alimentat natural: a) sugarul este capabil să şadă, duce mâna la gură, îşi ţine capul, urmăreşte linguriţa cu privirea   b) sugarul a împlinit 4 luni c) sugarul e mai mare de 4 luni şi are greutate scăzută   d) sugarul e mai mare de 4 luni şi pare flămând după mâncare   e) sugarul a împlinit 6 luni,e sănătos şi manifestă interes pentru alte tipuri de alimente 5)   Indicaţi factorii principali implicaţi în declanşarea reflexului prolactinei în alimentația naturală:   a) concentraţia crescută de progesteron în sân gele mamei b) evacuarea completă a laptelui produs   c) alimentarea la sân a copilului şi în perioada nocturnă   d) comprese cu apă caldă înainte de supt   e) contactul fizic permanent între mamă şi copil (,,ochi la ochi”, ,,piele la piele”)   6)   Evidenţiaţi avantajele laptelui matern faţă de cel de vaci:  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks