Peatükk 1 Enne alustamist... - PDF

Description
TomTom NAVIGATOR Peatükk 1 Enne alustamist... Enne alustamist... Installeerimine Puuduta või vali nuppe Aktiveerimine Kui ostsid TomTom NAVIGATOR programmi TomTom mälukaardil, siis sisesta mälukaart seadmesse.

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 7 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
TomTom NAVIGATOR Peatükk 1 Enne alustamist... Enne alustamist... Installeerimine Puuduta või vali nuppe Aktiveerimine Kui ostsid TomTom NAVIGATOR programmi TomTom mälukaardil, siis sisesta mälukaart seadmesse. Seejärel jätka alltoodud punktist 4. Kui installeerid TomTom NAVIGATOR programmi DVD-plaadilt, siis järgi alltoodud juhiseid: 1. Ühenda seade arvutiga või sisesta kasutatav mälukaart arvutiga ühendatud kaardilugejasse/-salvestajasse. 2. Sisesta DVD-plaat arvutisse. 3. Järgi installeerimisprogrammi poolt antavaid juhiseid. Pärast installeerimise lõpetamist ühenda seade arvuti küljest lahti või sisesta mälukaart seadmesse. 4. Lülita GPS vastuvõtja sisse. 5. TomTom NAVIGATOR käivitamiseks puuduta seadme menüüs nuppu TomTom. TomTom NAVIGATOR seadistamiseks pead vastama mõnele küsimusele. Küsimustele vastamiseks puuduta ekraani või kasuta juhthooba. Märkus: TomTom GPS vastuvõtja ühendatakse automaatselt TomTom NAVIGATOR käivitamisel. Kui kasutad erinevat GPS vastuvõtjat, siis vaata juhiseid vastuvõtja kasutusjuhendist. Puuteekraaniga seadmetel pead puudutama ekraanile ilmuvaid nuppe. Ilma puuteekraanita seadmetel pead nuppe valima. Selles kasutusjuhendis toodud juhistes on toodud näitena nuppude puudutamine (s.t. puuteekraaniga seade). Mobiiltelefonides on mitmed nupud nummerdatud. Nende nuppude valimiseks pead kasutama telefoni numbriklahve. Märkus: Olenevalt seadmest võivad käesolevas juhendis näidatud pildid sinu seadme ekraanist erineda. Ekraanile ilmub küsimus selle kohta, kuidas soovid aktiveerida NAVIGATOR programmiga kaasasolevat kaarti. Selle toimingu tegemiseks on kaks meetodit: Automaatne aktiveerimine 2 Automaatseks aktiveerimiseks peab seadmel olema juhtmeta andmeühendus (GPRS, EDGE, UMTS või CDMA). Puuduta Automaatne, seejärel sisesta tootekood. Tootekood on prinditud tootega kaasasolevale tootekoodi kaardile. TomTom NAVIGATOR loob juhtmeta andmeühenduse funktsiooni abil ühenduse TomTom serveriga ja aktiveerib kaardi. Kaardi käsitsi aktiveerimiseks järgi alltoodud juhiseid: 1. Puuduta Käsitsi. 2. Mine veebilehele 3. Aktiveerimiskoodi saamiseks järgi sellel lehel toodud juhiseid. 4. Kaardi aktiveerimiseks sisesta aktiveerimiskood seadmesse. Pärast küsimustele vastamist ja kaardi aktiveerimist kuvab NAVIGATOR sõiduvaate. Vaade sõidu ajal kuvatakse mustvalgelt, kuni NAVIGATOR tuvastab sinu asukoha. Lisainformatsiooni sõiduvaate kohta leiad osast Vaade sõidu ajal lk. 10. Hetkeasukoha kindlaksmääramine Asukoha määramiseks peab GPS vastuvõtja olema väljas (mitte ruumis sees). NAVIGATOR esmakordsel käivitamisel võib asukoha määramine kesta kuni 5 minutit. Kui see kestab kauem kui 5 minutit, siis veendu, et oled avatud kohas, mille ümber ei ole suuri hooneid või puid. Kõikidel järgmistel käivituskordadel toimub asukoha määramine palju kiiremini, kõigest mõne sekundiga. Kui NAVIGATOR on määranud asukoha kindlaks, siis kuvatakse ekraanil täisvärvides sõiduvaade ning sinu asukoht kaardil. Varunda TomTom NAVIGATOR andmed Sõida ohutult Alati on hea idee teha mälukaardi andmetest varukoopia. Saad teha varukoopia TomTom HOME abil. Lisainformatsiooni TomTom HOME kohta leiad osast TomTom HOME kasutamine lk. 39. Nüüd on kõik sõiduks valmis. Sõida alati turvaliselt ja kasuta NAVIGATOR programmi Turvalukk. Saad valida turvaluku kasutuse. Kui turvalukk on lubatud, siis saad sõidu ajal kasutada ainult mõningaid nuppe ja funktsioone. Kui seisad ühe koha peal, siis saad kasutada kõiki nuppe ja funktsioone. Samuti on võimalik kaardi kuvamine välja lülitada. Lisainformatsiooni leiad osast Turvalukk lk. 28. Märkus: TomTom NAVIGATOR ei saada sinu asukoha andmeid välja.kuid saad siiski saata oma asukoha TomTom Sõpradele. Lisainformatsiooni leiad järgmiselt aadressilt: Märkus: Osadel autodel võib olla paigaldatud tuuleklaasile peegeldav kaitse(kile), mis takistab TomTom NAVIGATOR-il asukoha kindlaksmääramist. Kui selline probleem tekib, siis proovi asetada GPS vastuvõtja auto tagaaknale. 3 Peatükk 2 Esimese teekonna koostamine Esimese teekonna koostamine Marsruudi koostamine TomTom NAVIGATOR abil on väga lihtne. Esimese teekonna planeerimiseks järgi allpool olevaid samme: Märkus: Sa peaksid planeerima alati oma marsruudi enne, kui alustad sõitmist. Sõidu ajal võib marsruudi planeerimine olla ohtlik. 1. Puuduta põhimenüü kuvamiseks ekraani. 2. Puuduta Navigeeri... Esimese reisi näites navigeerime valitud aadressile. 3. Puuduta Aadress. Aadressi sisestamiseks on neli võimalust: Kesklinn - puuduta seda nuppu, kui soovid määrata sihtkohaks linna keskuse. Tänava- ja majanumber - puuduta seda nuppu, kui soovid määrata sihtkohaks täpse aadressi. Sihtnumber - puuduta seda nuppu postiindeksi sisestamiseks. Märkus: Saad sisestada suvalise riigi sihtnumbri. Suurbritannias ja Hollandis saab sihtnumbri abil identifitseerida maja. Teistes riikides sisesta sihtnumber linna või piirkonna identifitseerimiseks. Seejärel pead sisestama tänavanime ja majanumbri. 4 Ristmik - puuduta seda nuppu, kui soovid määrata sihtkohaks kahe tänava ristumise koha. Selles näites sisestatakse sihtkohaks täpne aadress. 4. Puuduta Tänava- ja majanumber. 5. Alusta selle linna nime kirjutamist, kuhu tahad minna. Kirjutamise ajal kuvatakse ekraanil sisestatud tähtedele vastavad linnanimed. 6. Alusta tänava nime kirjutamisega. Samamoodi, kui linna puhul, kuvatakse ekraanil sisestatud tähtedele vastavad tänavanimed. 7. Järgmisena sisesta sihtkoha majanumber ning puuduta Valmis. 8. NAVIGATOR küsib, kas pead saabuma mingil kindlal kellaajal. 5 Puuduta JAH. NAVIGATOR kuvab infot selle kohta, kas jõuad õigeaegselt kohale. Täiendava teabe saamiseks vaata: Saabumise ajad lk. 6. Seejärel koostab TomTom NAVIGATOR marsruudi. 9. Pärast marsruudi koostamist vali Valmis. Saabumise ajad TomTom NAVIGATOR asub kohe hääljuhiste ja ekraanile ilmuvate juhiste abil sind sihtkohta suunama. Märkus: Enne, kui saad sellel viisil marsruudi planeerida, peab TomTom NAVIGATOR määrama su asukoha. Puuduta JAH. NAVIGATOR arvutab välja saabumisaja ning kuvab infot selle kohta, kas jõuad õigeaegselt kohale. Seda infot saab kasutada ka lahkumisaja arvutamiseks. Kui sinu NAVIGATOR näitab, et jõuad kohale 30 minutit varem, siis võid oodata ja lahkuda alles 30 minuti pärast, selle asemel, et liiga vara kohale jõuda. 6 Saabumisaega korrigeeritakse pidevalt reisi ajal. Olekuriba näitab, kas saabud õigeaegselt või hilinemisega, nagu allpool näidatud: Saabud 55 minutit enne sisestatud saabumisaega. Kui hinnanguline saabumisaeg on sisestatud ajast rohkem kui 5 minutit varajasem, siis kuvatakse seda roheliselt. Saabud 3 minutit enne sisestatud saabumisaega. Kui hinnanguline saabumisaeg on sisestatud ajast vähem kui 5 minutit varajasem, siis kuvatakse seda kollaselt. Saabud 19 minutilise hilinemisega. Kui hinnanguline saabumisaeg on sisestatud ajast hilisem, siis kuvatakse seda punaselt. Milliseid navigeerimise valikud saab veel kasutada? Kui puudutad Navigeeri..., siis saad oma sihtkohta mitmel viisil seadistada, mitte ainult aadressi sisestades. Teised viisid on toodud all: Puuduta seda nuppu kodu asupaika navigeerimiseks. Kodu Arvatavasti kasutad seda nuppu rohkem kui teisi. Kodu asukoha määramise kohta teabe saamiseks vaata: Muuda kodu asupaika lk. 30. Puuduta seda nuppu, kui soovid valida sihtkohaks eelistusena salvestatud kohta. Eelistused Täiendava teabe saamiseks eelistuste kohta vaata: Eelistused lk. 17. Puuduta seda nuppu, kui soovid valida sihtkoha hiljuti kasutatud sihtkohtade loendist. Viimane sihtpunkt Puuduta seda nuppu, kui soovid navigeerida huvipunkti (HP). Huvipunkt Täiendava teabe saamiseks HPde kohta ja HP juurde navigeerimise kohta vaata: Huvipunktid lk. 21. Puuduta seda nuppu, kui soovid määrata sihtkoha kaardisirvija abil. Punkt kaardil Täiendava teabe saamiseks kaardisirvija kohta vaata: Kaardi kasutamine lk. 14. Puuduta seda nuppu, kui soovid määrata sihtkoha pikkus- ja laiuskraadi sisestamise teel. Laiuskraad Pikkuskraad 7 Puuduta seda nuppu, kui soovid navigeerida TomTom sõbra asukohta. Ära unusta, et sõber võib liikuda, enne kui jõuad temani. TomTomi sõber Täiendava teabe saamiseks TomTom sõprade kohta vaata: TomTom PLUS lk. 37. Puuduta seda nuppu, et navigeerida sinu seadmes asuva kontakti aadressile. Kontakt Eelnev planeerimine Saad kasutada NAVIGATOR seadet reiside eelnevaks planeerimiseks, kui valid nii reisi alguse koha kui ka sihtkoha. Näiteks saad teha järgmisi toiminguid: Saad kontrollida enne reisi algust, kui kaua see aega võtab. Saad kontrollida reisi marsruuti. Saad kontrollida marsruuti saabuva inimese jaoks ning anda juhiseid kohalejõudmiseks. Marsruudi eelnevaks koostamiseks järgi järgmisi juhiseid: 1. Puuduta põhimenüü kuvamiseks ekraani. 2. Puuduta Eelistatav koostamine. 3. Vali reisi jaoks alguspunkt samamoodi, kui tavaliselt valid sihtkohta. 4. Määra reisi sihtkoht. 5. Määra marsruudi tüüp. Kiireim marsruut - marsruut, mis võtab kõige vähem aega. Lühim marsruut - lühim sinu poolt määratud asukohtade vaheline kaugus. See ei pruugi olla kiireim marsruut, näiteks kui lühim marsruut läbib linna. Väldi kiirteid - marsruut, mis väldib kiirteid. Jalgsi marsruut - jalgsi reisimiseks koostatud marsruut. Jalgratta marsruut - jalgrattaga reisimiseks koostatud marsruut. Piiratud kiirus - marsruut sõidukile, mis võib sõita piiratud kiirusega. Pead määrama maksimaalse kiiruse. 6. TomTom NAVIGATOR koostab kahe valitud punkti vahelise marsruudi. 8 Lisainformatsioon marsruudi kohta Marsruudi kohta detailsema info saamiseks puuduta marsruudi kokkuvõtte menüüs nupul Üksikasjad. Saad valida järgmiste valikute vahel: Puuduta seda nuppu, kui soovid kuvada kõiki marsruudi pööramisjuhiseid. Sirvi teksti See võib olla kasulik siis, kui pead selgitama teisele inimesele marsruudi detaile. Puuduta seda nuppu iga pöörde vaatamiseks. Puuduta marsruudil edasi ja tagasi liikumiseks vasakule ja paremale nooli. Sirvi kujutisi Puuduta seda nuppu 3D vaate väljalülitamiseks ja kaardi ülalt vaatamiseks. Puuduta seda nuppu kui soovid vaadata marsruudi ülevaadet kaardisirvija abil. Sirvi marsruudi kaarti Täiendava teabe saamiseks kaardisirvija kohta vaata: Kaardi kasutamine lk. 14. Puuduta seda nuppu, kui soovid vaadata reisi demonstratsiooni. Demonstratsiooni lõpetamiseks puuduta lihtsalt ekraani. Näita marsruudi demo Puuduta seda nuppu marsruudi kokkuvõtte menüü kuvamiseks. Näita marsruudi kokkuvõtet 9 Peatükk 3 Vaade sõidu ajal Vaade sõidu ajal A Sinu asukoha sisse ja välja suumimise nupud (ainult puuteekraaniga seadmed). Ilma puuteekraanita seadmetel asukoha sisse ja välja suumimiseks lükka juhtkang sisse suumimiseks üles ja välja suumimiseks alla. B Sinu praegune asukoht. C Info järgmise suure tee või teetähise kohta, kui see info on olemas. D Järgmine juhis. Selles alas on kirjas mida teha ja millal. Puuduta seda ala, kui soovid korrata viimast hääljuhist või muuta helitugevust. E Tänava nimi kuhu järgmisena pöörad. F Info reisi kohta. Tavaliselt kuvatakse selles alas järelejäänud reisiaega, kaugust sihtkohast ning saabumisaega. Kui soovid määrata kuvatavat infot, siis puuduta Olekuriba häälestus, menüüs Häälestus. G GPS signaali tugevuse indikaator. Lisainformatsiooni GPS kohta leiad osast Kuidas navigeerimine toimib? lk Peatükk 4 Menüüd Menüüd Põhimenüü Põhimenüü kuvamiseks ajal, kui TomTom NAVIGATOR kuvab sõiduvaadet, puuduta lihtsalt ekraani. Navigeeri... Puuduta seda nuppu marsruudi koostamise alustamiseks. Leia teine... Puuduta seda nuppu, kui soovid vältida mingit marsruudi osa, reisida mingi kindla asupaiga kaudu või planeerida alternatiivset marsruuti. TomTom Traffic Puuduta seda nuppu liiklusinfo funktsiooni aktiveerimiseks või tühistamiseks. Lisainformatsiooni leiad osast TomTom Traffic lk. 35. Lisa eelistus Puuduta seda nuppu eelistuse loomiseks. Muuda häälestust See nupp avab häälestuse menüü. Sellest menüüst saad muuta TomTom NAVIGATOR ekraani ja toimimisviisi seadeid. Lisainformatsiooni leiad osast Häälestus lk Peatükk 5 Alternatiivse marsruudi leidmine Alternatiivse marsruudi leidmine Pärast marsruudi koostamist võib tekkida vajadus midagi muuta, ilma sihtkohta muutmata. Milleks marsruuti muuta? Põhjuseid võib olla mitu: Kui saad teada eesolevast takistusest või ummikust. Kui soovid reisida läbi mingi kindla koha, võtta kedagi auto peale, peatuda lõunasöögi ajaks või võtta kütust. Kui soovid vältida tülikat ristmikku või teed, mis sulle ei meeldi. Puuduta Leia teine... Põhimenüüs, et muuta hetkel planeeritavat marsruuti. Leia teine... Seejärel puuduta ühte allolevatest valikutest. Puuduta seda nuppu, kui soovid arvutada alternatiivset marsruuti. Arvuta välja teine NAVIGATOR otsib teise marsruudi sinu hetkeasupaigast sihtkohta. Kui otsustad, et soovid siiski kasutada algset marsruuti, siis puuduta Arvuta algne ümber. Millal võib tekkida selline vajadus? Kui arvata välja su hetkeasukoha läheduses olevad teed ja sihtkoha läheduses olevad teed, siis kasutatakse uuel marsruudil täiesti erinevaid teid. Nii saad arvutada välja täiesti erineva marsruudi. Puuduta seda nuppu, kui saad teada eesolevast takistusest või ummikust. Seejärel pead määrama, kui suurt osa eesolevast marsruudist soovid vältida. Väldi blokeeritud teid Saad valida järgmiste valikute hulgast: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. NAVIGATOR arvutab uue marsruudi, vältides valitud ulatuses algset marsruuti. Ära unusta, et pärast uue marsruudi koostamist võib tekkida vajadus kiiresti teelt ära pöörata. Kui takistus järsku kaob, siis puuduta Arvuta algne ümber, et taastada algne marsruut. 12 Puuduta seda nuppu, et muuta oma marsruuti nii, et see läbiks kindlat asupaika, näiteks kellegi teelt pealevõtmiseks. Sõida läbi Läbisõiduasukoha määramine käib samal viisil, kui sihtkoha määramine. Saad valida samade valikute hulgast: näiteks, Aadress, Eelistus, Huvipunkt ja Punkt kaardil. NAVIGATOR arvutab uue marsruudi, mis läbib valitud kohta. Selle nupu abil saad määrata ainult ühe läbisõidukoha. Kui soovid määrata rohkem kohti, kasuta valikut Teekond. Lisainformatsiooni leiad osast Teekonna koostamine lk. 25. Puuduta seda nuppu, kui soovid naasta algse marsruudi juurde, ilma ummikuid vältimata või läbisõidukohti läbimata. Arvuta algne ümber Väldi teatud osa marsruudist Minimeeri liiklusviivitus ed Puuduta seda nuppu, kui soovid vältida mingit marsruudi osa. Kasuta seda nuppu näiteks siis, kui märkad, et marsruut sisaldab ristmikku või teed, millel on tihti ummikuid. Seejärel saad valida marsruudi teede hulgast need, mida välditakse. Puuduta seda nuppu, kui soovid arvutada marsruudi nii ümber, et liiklusummikuid välditaks nii palju kui võimalik. NAVIGATOR kontrollib, kas marsruudil on probleeme liiklusega ning loob parima võimaliku marsruudi. Lisainformatsiooni TomTom Trafficu kohta leiad osast TomTom Traffic lk Peatükk 6 Kaardi kasutamine Kaardi kasutamine Iga kord, kui lood TomTom NAVIGATOR abil reisimarsruudi, kasutad ka kaarti. Kuid kaarti saab kasutada ka mitmel muul viisil. Kaardi avamiseks puuduta Sirvi kaarti, Põhimenüüs. Märkus: Kui kasutad TomTom NAVIGATOR ilma puuteekraanita seadmel, siis paistab kaardisirvija natuke erinev. Puudub mastaabiriba ja on ainult kaks nuppu: Valikud ja Valmis. Nupid Otsi ja Kursor on menüüs Valikud. Kasuta suumimiseks numbriklahve. Üksikasjad on toodud allpool. Kaardil liikumiseks aseta sõrm ekraanile ning lohista seda ekraanil. Teise võimalusena võid kaardil liikuda kursorit liigutades. Kasuta kursori liigutamiseks juhtkangi. A Mastaabiriba Liiguta mastaabiriba sanga ja suumi kursori asukohas sisse ja välja. Ilma puuteekraanita seadmetel saab sisse ja välja suumida numbriklahvide abil. Kasuta sissesuumimiseks klahvi OK. Kasuta väljasuumimiseks klahvi 0. Kasuta suumi taseme valimiseks klahve 1-9. B Sinu asukoht C GPS-nupp Puuduta seda nuppu, et kaart paigutuks ekraanil nii, et sina jääksid keskele. D Valikute nupp Kasuta valikute nuppu kaardil kuvatava info määramiseks. Ilma puuteekraanita seadmetel vali Valikute menüü avamiseks Valikuklahvid. Valikute menüüs asuvad nupud, mida kaardisirvijas ei kuvata: nupud Otsi ja 14 Kursor. Samuti saab seadistada kaardil kuvatavaid elemente ja tsentreerida kaarti sinu GPS asukoha järgi. E Kursor Kursorinupu kasutamine F Otsingu nupp Puuduta seda nuppu kaardilt aadresside ja huvipunktide otsimiseks. G Kursori nupp Puuduta seda nuppu kursori kohale navigeerimiseks, kursori koha salvestamiseks eelistuste alla või huvipunkti leidmiseks kursori lähedusest. Lisainformatsiooni leiad altpoolt. H Suumiriba Kui liigutad suumiriba liugurit üles või alla, siis saad muuta kaardi mastaapi. Saad kasutada kaarti aadresside ja huvipunktide (HP), näiteks restoranide, rongijaamade ja bensiinijaamade, leidmiseks. Kursorinupp võimaldab kasutada leitud infot. Alltoodud nuppude lehe avamiseks puuduta kursorinuppu: Puuduta seda nuppu kursori asukohta navigeerimiseks. NAVIGATOR arvutab välja marsruudi kursori asukohani. Navigeeri seal Puuduta seda nuppu HP leidmiseks kursori lähedusest. Näiteks kui leidsid restorani, siis saad selle nupuga otsida parklat. Otsi HP lähedalt Puuduta seda nuppu, et asetada kaart selliselt, et kursori hetkeasukoht oleks ekraani keskel. Mine kaardi keskele Puuduta seda nuppu, kui soovid kursori asukoha eelistuseks seada. Lisa eelistusena Lisainformatsiooni eelistuste kohta leiad osast Eelistused lk Puuduta seda nuppu, kui soovid luua kursori asukohast HP. Lisa HPna Lisainformatsiooni HP-de kohta leiad osast Huvipunktid lk. 21. Puuduta seda nuppu kursori asukohast läbi navigeerimiseks. Seda nuppu saab kasutada ainult siis, kui navigeerid hetkel mingisse sihtkohta. Sõida läbi 16 Peatükk 7 Eelistused Eelistused Mis on eelistused? Kuidas luua eelistust? Eelistused on kohad, mida külastad sageli. Saad luua omale Eelistusi, et sa ei peaks vastavasse kohta reisimisel iga kord andmeid uuesti sisestama. Need ei pea olema kohad, mis sulle meeldivad, vaid lihtsalt kasulikud aadressid. Puuduta Põhimenüüs Lisa eelistus. Märkus: Põhimenüü esimesel lehel ei pruugi olla nuppu Lisa eelistus. Põhimenüü teiste lehtede kuvamiseks puuduta noolt. Saad valida eelistuse asukoha alltoodud loendist. Anna eelistusele nimi, mis jääb lihtsalt meelde. NAVIGATOR soovitab alati nime, tavaliselt eelistuse aadressi. Nime sisestamiseks alusta tippimist. Soovitatavat nime ei pea kustutama. Soovi korral saad määrata kodu asukoha eelistuseks. Kodu Eelistust ei saa luua teisest eelistusest. Selles menüüs ei ole see valik kunagi kättesaadav. Eelistused Aadress Eelistuse ümbernimetamiseks puuduta Halda eelistusi. Lisainformatsiooni leiad osast Halda eelistusi lk. 30. Saad määrata eelistuseks mingi aadressi. Kui sisestad aadressi, siis saad valida nelja valiku vahel. Saad valida samade valikute vahel, mis Navigeeri... menüüs: Kesklinn Tänava- ja majanumber Sihtnumber (täistugi ainult Suurbritannias ja Hollandis) Ristmik Vali eelistuse asupaik viimati kasutatud sihtkohtade loendist. Viimane sihtpunkt 17 Saad valida eelistuseks ka huvipunkti (HP). Huvipunkt Miks peaks seda tegema? Kui külastad HP-d, mis sulle meeldib, näiteks restorani, siis saad lisada selle eelistuste hulka. HP lisamiseks eelistuste hulka puuduta seda nuppu ning toimi järgmiselt: 1. HP-de hulga kitsendamiseks vali HP piirkond. Saad valida järgmiste valikute vahel: HP on läheduses - et otsida sinu asukoha lähedal asuvate HP-de loendist. HP linnas - et valida kindlas linnas asuv HP. Pead määrama linna. HP on kodu lähedal - et otsida sinu kodu asukoha lähedal asuvate HPde loendist. Kui navigeerid hetkel mingisse sihtkohta, siis saad valida ka HP-de hulgast, mis jäävad marsruudile. Vali üks alltoodud valikutest: HP jääb marsruudile HP on sihtkoha lähedal 2. Vali HP kategooria. Kuvamisel vali H
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks