Пазител на традициите (А.Р.И.З.-7) - Tradition Guardian

Description
1. Национална инициатива „Пазител на традициите” представя 2. Национална инициатива…

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Национална инициатива „Пазител на традициите” представя
 • 2. Национална инициатива „Пазител на традициите” Инициативата „Пазител на традициите” е създадена през 2010 г., като нейната цел е да отличи носителите и пазителите на традиционните културни ценности на България, въплътени в занаятите, фолклора, кулинарията, изкуството, да благодари и подкрепи хората, организациите и населените места, носители и изразители на тези ценности, оставили трайни следи в българската култура и работещи за опазването на националните традиции. Слоганът на кампанията е „Всеки българин е пазител на традицията“. В рамките на кампанията до момента са връчвани едноименните награди, които са разделени в 7 категории: „Занаяти”, „Изобразителни изкуства”, „Фолклор”, „Кулинария”, „Личност”, „Организация” и „Селище-Пазител на традициите”. Номинациите се правят от хора или организации от цялата страна и чужбина, след което минават през два етапа на оценяване: гласуване от публиката на уебсайта на кампанията, и гласуване от жури, съставено от известни наши творци и предишни носители на наградата.
 • 3. Инициативата е подкрепяна от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, вицепрезидента г-жа Маргарита Попова, еврокомисар Кристалина Георгиева, Българската туристическа камара, Представителството на ЮНЕСКО за България и редица неправителствени организации и партньори. Сред творците, наградени в рамките на „Пазител на традициите”, личат имената на Валя Балканска, Янка Рупкина, Нешка Робева, Кеазим Исинов, Ставри Калинов, нестинарът Михаил Георгиев, Надежда Кутева и много други. В рамките на кампанията се провеждат и съпътстващи събития: национален фотоконкурс „Пазител на традициите”, който завършва с пътуваща фотоизложба, както и Национална кръгла маса на тема „Традициите – история и развитие”. „Пазител на традициите” е мащабна кампания, чиято аудитория обхваща всички възрастови групи и е насочена не само към гражданите на България, но и към сънародниците ни по света. Тя е дългосрочен проект, целящ да привлече и задържи интереса, да подкрепи работата в насока съхраняването на традициите чрез презентации, обучение и развитие на занаятите, фолклора, кулинарията и събитията в подкрепа на тази мисия. Национална инициатива „Пазител на традициите”
 • 4. Началото на кампанията всяка година се популяризира чрез публикации на сайта на кампанията - www.pazitelnatradiciite.com, в печатни и електронни медии и имейл съобщения до широк кръг от потенциални участници, сред които партньори, граждани, организации, институции и медии. Целта е информацията да достигне до максимално голям брой хора, които да дадат своите предложения. Този начин на набиране на номинати дава възможност да се открият хора и организации, работещи за опазването и популяризирането на традициите дори и от най-малките населени места, и тези хора да получат своя шанс да бъдат забелязани и подкрепени – една от главните цели на кампанията „Пазител на традициите”. На всичи номинирани и победители в онлайн гласуването се връчват грамоти. Определените за „Пазители на традициите” след гласуване на журито, съставено от предишни лауреати биват удостоени със статуетки с формата на лъжица - символ на кампанията. Статуетките са изработени ръчно от дърворезбаря Михаил Маранов. Национална инициатива „Пазител на традициите”
 • 5. ПРОГРАМА 2015 14 ноември 2014 - 19 май 2015 Срок за подаване на предложения за номинации за „Пазител на традициите“ 2015. Пристигналите след тази дата, ще бъдат разглеждани следващата (2016) година. Номинации в категория Занаяти, Фолклор, Изобразително изкуство, Кулинария, Личност и организация на годината, и категория - Селище „Пазител на Традициите“ Предложенията се събират на имейл: nominacii@pazitelnatradiciite.com 17 юни 2015 Стартира гласуването за номинираните за „Пазител на традициите“ 2015 на сайта на инициативата: www.pazitelnatradiciite.com Започва събирането на снимки за фотоконкурса “Пазител на традициите“ 2015. Албумите със снимки се събират на имейл: contest@pazitelnatradiciite.com Национална инициатива „Пазител на традициите”
 • 6. 13 август 2015 Краен срок за събирането на албуми за фотоконкурса “Пазител на традициите“ 2015. 17 август 2015 Стартира гласуването за фотоконкурса “Пазител на традициите“ 2015. 11 октомври 2015 Край на гласуването за фотоконкурса “Пазител на традициите“ 2015. Край на гласуване за номинираните за „Пазител на традициите“ 2015. Началото на ноември 2015 От 24ти Октомври до 03 Ноември Кръгла маса на тема „Традициите – история и развитие” 13 ноември 2015 Церемония по връчване на наградите за „Пазител на традициите“ 2015 и награждаване на победителите от фотоконкурса “Пазител на традициите“ 2015. Национална инициатива „Пазител на традициите”
 • 7. официална страница на кампанията: http://pazitelnatradiciite.com фейсбук страница: https://www.facebook.com/pazitelnatradiciite фейсбук група: https://www.facebook.com/groups/pazitelnatradiciite фейсбук профил: https://www.facebook.com/Tradition.Guardian Национална инициатива „Пазител на традициите”
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks