Paula Horan ŽIVOT U VAŠIM RUKAMA REIKI METODA OSOBNE I GLOBALNE PREOBRAZBE - PDF

Description
Paula Horan ŽIVOT U VAŠIM RUKAMA REIKI METODA OSOBNE I GLOBALNE PREOBRAZBE Posebna primjedba Ova knjiga nudi mnogo načina iscjeljivanja i samopreobrazbe. Ipak, ona ne daje preporuke ili savjete za liječenje

Please download to get full document.

View again

of 59
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 168 | Pages: 59

Extension: PDF | Download: 2

Share
Transcript
Paula Horan ŽIVOT U VAŠIM RUKAMA REIKI METODA OSOBNE I GLOBALNE PREOBRAZBE Posebna primjedba Ova knjiga nudi mnogo načina iscjeljivanja i samopreobrazbe. Ipak, ona ne daje preporuke ili savjete za liječenje određenih bolesti. Treba se posavjetovati s liječnikom ili stručnim praktičarom holističkog liječenja prije nego započnete bilo koju vrstu terapije. Paula Horan, dr. fil. Izdavač: M.6.V Zagreb, Šulekova 3ª, Prevodi Dr. Nataša Marćenko i Darko Betlich Tisk: Tiskara MARKULIN A. Arbanaia 41, N. Zagreb Naklada: 1000 kom. Ova knjiga napisana je za one koji traže veću eminenciju. Eminencija: 1. istaknut ili superioran položaj koristi se kao titula za kardinala 2. nešto istaknuto, važno ili uzvišeno, kao što je: a) osoba visokog ranga ili dostignuća i b) prirodno uzvišenje. (Vebsterov rječnik) emanirati (lat. emanatus od emanare teći): izlaziti iz izvora, isijavati. (Vebsterov rječnik) Esencija: ono po čemu je nešto onakvo kakvo jest; stvarna narav, ono što je važno, spiritualni ili nematerijalni entitet. (Američki sveučilišni rječnik) Ova tri pojma predstavljaju trojedini aspekt eminencije, riječi koju je autorica skovala da ilustrira spajanje trojedinog aspekta čovjeka. Slično je u hermetičkoj znanosti, u kojoj prva tri zakona predstavljaju trojedini aspekt onoga što je, zapravo, jedan apsolutni zakon. Čovjek je iskusio taj zakon kroz takozvanu trouglastu prizmu jer mu koprene na njegovoj svijesti ometaju jasnu percepciju istine. U sadašnjem povijesnom trenutku u kojemu čovječanstvo prolazi kroz krštenje vatrom vatrom ljubavi koja pročišćava duh, vidimo učinak nestajanja tih koprena i javljanja stanja eminencije. Eminencija stanje osobe koja je svojim unutarnjim radom na razvijanju svijesti postigla dublju razinu komunikacije i time viši položaj prema svome Višem jastvu (Univerzalnome ili Bogu). Razina svjesne pažnje stvara višu vibraciju koja se širi na one oko nje. Drugi to osjećaju kao emanaciju energije ljubavi srži vlastite biti. Autorica 1 SADRŽAJ Predgovor Uvod Opis reikija Povijest reikija Zbog čega se reiki razlikuje od drugih načina iscjeljivanja Učinci terapije reikijem Pet načela reikija Što su usklađivanja Tečaj prvog stupnja Dvadeset jednodnevni postupak čišćenja Tečaj drugog stupnja Posebna sredstva koja se koriste kod reikija Kombiniranje reikija s drugim metodama iscjeljivanja Grupni tretmani Tretiranje male djece, biljaka, životinja, hrane i raznih drugih stvari Važnost izmjene energije Iscjeljivanje određenih smetnji Psihologija tijela kako i gdje su pohranjene emocije Reiki u evoluciji svijesti Tumač pojmova O autorici Preporučljiva literatura 2 ZAHVALE Ova je knjiga dio procesa što traje a kojim sam otpočela prije dvadeset tri godine u potrazi za pogodnom metodom samoiscjeljivanja. Moje početne pustolovine u liječenju epilepsije, tipa grand mal fibroznih cista i tumora, pomogle su mi i naučile me o moi duha kad je integriran s materijom i o drugim finijim tijelima izvan područja vidljivoga. Premda nam je naše više jastvo najbolji učitelj, na putu uvijek ima onih koji nam pomažu vodeći nas i obogaćujući nas svojim znanjem i iskustvom. Bila sam blagoslovljena mnogim izvrsnim učiteljima kojih je suviše mnogo da bih ih sve spomenula, no ipak bih željela zahvaliti fakultetu i osoblju Sveučilišta za humanističke znanosti i Institutu za psiho strukturalnu ravnotežu u San Diegu na njihovoj ljubavi i podršci. Posebno želim zahvaliti svima onima kojih su ideje uključene u ovu knjigu. To su: Paavo Airola, Vicki i Randall Baer, Ken Dychtwald, Eugene Ferson, Bara Fiseher, Leonard Orr, Joyce Randolph Price, Sondra Ray, Ida Rolf, Villiam Tiller i Marcel Vogel. Također bih željela zahvaliti svom vlastitom reiki majstoru Kate Maniju iz San Diega i onima koji su sa mnom pohađali treći stupanj na njihovoj pomoći u širenju reiki energija diljem svijeta: Donu Richesu iz Londona, Glenu of Trees iz New Yorka, Nari Mayo iz Phoenixa, Trini Me Atee iz Colorado Springsa, Francini Timothy iz Pariza, Karlu Everdingu iz Frankfurta, Brigitti Ziegler iz Munchena, Barbari Szepan iz Siegsdorfa, Helgi Zepeck Zimmermann iz Munchena, Regini Wagner iz Hannovera, Gudrun Oladottir iz Reykjavika, Juditi Erdesz Erzseberszabo i Andrei Gorzo iz Budimpešte te Dwaynu JaQuenexu iz Portlanda, Oregon. Posebno zahvaljujem svome ocu Robertu Horanu na podršci i što me opskrbio mirnim mjestom za pisanje i bazom za moje europske napore; velika hvala Dwaynu JaQuenexu na njegovom radu na Macintoshu, njegovoj stručnoj grafičkoj obradi i pažljivom redigiranju bez kojeg ovaj tekst ne bi tako lijepo izgledao. Na kraju htjela bih odati priznanje svim svojim učenicima za njihovo hrabrenje, a vas dragi čitatelji potaknuti na upornost u postizanju cilja osobne preobrazbe. PREDGOVOR Ova knjiga pruža čitatelju najdublje razumijevanje reikija na koje sam ikada naišao. Vjerujem da je to zbog toga što mu se Paula Horan, doktorica filozofije i psiholog, približila kao vrsna holistička iscjeliteljica i koja, osim što je učiteljica reikija, ozbiljno radi na svojem vlastitom duhovnom razvoju. Sve to omogućava joj da se uzdigne iznad dualizma različitih škola reikija i da slavi vječna načela reikija. Prateći njezino tumačenje načina na koje reiki iscjeljuje na fizičkoj, finijoj i kauzalnoj razini, počinjemo opažati važnu kariku koju ona stvara između reikija i svih drugih oblika iscjeljivanja i duhovnog razvoja. Kao holistički terapeut, učitelj reikija, direktor seminara drvo života, jedan od direktor prve Kundalini klinike u Sjedinjenim Državama i autor Duhovne prehrane i dugine dijete, želim u potpunosti potvrditi njezine nalaze. Njezino shvaćanje istovjetno je s onime što sam ga objavio u svojoj knjizi, a to je da smo sastavljeni iz čvršćih energetskih polja koje nazivamo fizičkim tijelom i manje čvrstih koje ja nazivam finije organiziranim energetskim poljima (FOEP). Ti FOEP i kreću se brže od svjetlosti, a istodobno i sporije od svjetlosti, odražavajući tako raznovrsnost ljudskog postojanja. Ti FOEP i djeluju kao vrtlozi kako bi kozmička energija brža od svjetlosti, mogla prodrijeti u tijelo koje ima manju brzinu svjetlosti. Oni također pomažu u strukturiranju i djelovanju emocionalnog, mentalnog i fizičkog tijela. Kada se FOEP i ispune energijom na fizičkoj razini, oni postanu dobro organizirani. Sudjeluju u stvaranju sustava DNA/RNA, koji opet stvara učinkovite enzime, sinteze proteina i uzrokuje diobu stanica. Kada se stanice dobro dijele i dobro funkcioniraju, dobro funkcioniraju i žlijezde, organi i tkiva i zdravlje je tu. Obrnuto, kada su FOEP i poremećeni i kad gube energiju zbog stresa na emocionalnoj ili duhovnoj razini ili zbog nepravilnog života, tada su slabi pomagači tjelesnom funkcioniranju i javlja se bolest. Proces kojim oni gube energiju i dezorganiziraju se, proces je starenja ili, 3 prema drugom zakonu termodinamike, povećava se entropija. Proces povećanja energije i time organiziranja FOEP a proces je podmlađivanja; to je proces iscjeljenja. Prema drugom zakonu termodinamike to je obrtanje entropije. Reiki izravno donosi FOEP ima univerzalnu životnu silu koja ih energizira i time organizira. Drugim riječima, reiki obrće proces starenja, obrćući povećanje entropije. To čini izravno, a i neizravno, uravnotežujući finija tijela i čakre. Kada finija tijela i čakre nisu usklađene, one blokiraju ulaz univerzalne životne sile u čovjekov sustav. Kada se jednom usklade, energija teče slobodno. Tada dolazi do obrtanja entropije i time do iscjeljenja na emocionalnoj, mentalnoj i duhovnoj razini. Kada čitatelj shvati taj jednostavni princip, bolje će ocijeniti dubinu Pauline knjige. Paula naglašava da za razumijevanje reikija nisu potrebni mjeseci učenja niti čak intelektualno razumijevanje, premda neki od nas uživaju u tome, a to je veoma važno. Ljepota reikija leži u njegovoj jednostavnosti. Reiki je demokratizacija procesa iscjeljivanja. Stoga su ova knjiga i naučavanje reikija u zemljama trećeg svijeta što ga obavlja doktorica Horan, dijelovi tog procesa. Reiki je božanska milost za svakoga tko je spreman prihvatiti ga. Ova knjiga pridonosi razumijevanju još nečeg vrlo važnog, a to je da reiki pomaže svakome u duhovnom razvoju. Moja opažanja u radu sa studentima opet izravno potvrđuju Paulina otkrića. Nakon reiki inicijacije događa se čini se, ubrzani duhovni skok. Ja naprestano opažam različite emocionalne i duhovne prodore nakon inicijacija, često nastaje i mnogo spontane radosti što je ljudi doživljavaju nakon inicijacije i ona se nastavlja ako se i dalje vježba aspekt samoiscjeljivanja reikijem. Sviđa mi se što se Paula usredotočila na ciklus iscjeljivanja od dvadeset i jednog dana jer nam to pomaže da ga doživimo kao određeno vremensko razdoblje pa ga i učenici mogu bolje zapaziti. Ako shvaćamo, kako sam ja to znanstveno prikazao u Duhovnoj prehrani i duginoj dijeti, da smo mi ljudi ljudski kristali napravljeni iz nizova oscilirajućih, čvrstih i tekućih kristala, tada Paulina otkrića imaju konceptualno tumačenje na razini titraja. Disonantne misli i negativne misli ili emocije imaju niže titraje u našoj kristaličnoj strukturi; reiki podiže stupanj titraja prema punom potencijalu. On postaje tako snažan da kristalizirani gušći misaoni oblici ne mogu izdržati svoju disonancu pa se trgaju i oslobađaju iz naših fizičkih i finijih tijela. Ako ih možemo samo promatrati i otpuštati umjesto da se uplićemo u njih, oni napuštaju naš cjelokupni sustav. Primijetio sam da se taj isti proces događa i kod meditanata. Kada su jednom te disonantne točke izbačene iz sustava, opća kristalična struktura našeg sustava postaje zvučnija i univerzalna životna sila se slobodnije kreće. Čim se energija životne sile kreće po tijelu, lakše je probuditi kundalini, energiju duhovne preobrazbe. Kad se kundalini jednom probudi, to oslobađanje emocionalnih i mentalnih blokada još se ubrzava. Reiki ne znači samo demokratizaciju sposobnosti iscjeljenja i samoiscjeljenja, već čini razinu duhovne preobrazbe obično rezerviranu za one na meditativnom putu, dostupnom nemeditantima. Paula piše svoju knjigu s tako radosnom kreativnošću i ljubavlju za reiki da ju je lako pratiti u primjeni reikija u mnogo oblika iscjeljivanja i životnih situacija. Mogli bismo se, na primjer, pitati, kako terapija s reikijem može ubrzati detoksikaciju tijekom posta ili djeluje li on zaista na pokvarene mehaničke sprave. On to zaista čini. Na primjer, tijekom europske turneje s radionicama, moja je supruga ostala zatvorena u WC u muzeja u Ženevi, u Švicarskoj. Brava se zaglavila. Jedan iz naše grupe otišao je po čuvara. Dok smo čekali, ja sam na bravu primijenio reiki. Nakon nekoliko minuta brava se oslobodila i moja je supruga bila oslobođena. Kod naših duhovnih povlačenja uz post koristimo oblik grupnog reikija i iscjeljivanje kristalima koji, čini se ubrzavaju proces detoksikacije i smanjuju na minimum detoksikacijske reakcije posta. Razlog je taj što je sposobnost detoksikacije, kako je istaknuo dr. Tilden, stručnjak za toksemiju, ovisna o vitalnosti tijela. Ako je vitalnost ili životna sila, veća, tijelo može bolje funkcionirati i detoksicirati se. Terapija reikijem povećava vitalnost i time pojačava sposobnost tijela da se detoksicira. Ova knjiga daje divan i jasan uvid u unutrašnji proces reikija koji je koristan ne samo za iskusne učitelje reikija, već i za početnike. Zbog Paulinog velikog iskustva kao isejeljiteljice i duhovnog razumijevanja iscjeljivanja, ona može ukazati na neko intuitivno shvaćanje djelovanja reikija i na neka općenita načela 4 iscjeljivanja samoga sebe. Kako je reiki vrsta milosti za sve koji ga koriste, i ova je knjiga milost za sve koji je čitaju. Gabriel Cousens, A med. majstor reikija UVOD U zadnje vrijeme diljem svijeta pokazuje se velika potreba za iscjeljivanjem unatrašnjeg jastva, potreba da se postane ujedinjen ili cjelovit, ukratko da se postigne stanje eminencije. Prije dvije tisuće godine započela je inicijacija čovjeka vodom kako je to činio glas vapijućeg u pustinji, Ivan, koji je čovječanstvo krstio vodom. Svrha inicijacije vodom bila je čišćenje i regeneracija naših tijela naših fizičkih i animalnih naravi kako bismo zatim mogli na pravi način dobiti učenje viših titraja . Ta inicijacija snažno je djelovala na čovječanstvo. Naša filozofija promijenila se od one oko za oko, zub za zub , Starog zavjeta u okretanje drugog obraza kako to zastupa Novi zavjet i kako su to u zadnje vrijeme demonstrirali Gandhi i Martin Luther King. Stare navike teško umiru i premda su se dogodile mnoge pozitivne promjene, ratovi bjesne velikim dijelom našega planeta, podjela dobara potpuno je izašla iz ravnoteže, a nebriga za ekologiju aktualnim uništavanjem planeta uklapa se u naše sadašnje stanje. Potpuno je jasno da ni politika niti religija ne mogu naći sve odgovore. Samo totalni kvantni skok u svijesti čovječanstva omogućit će iscjeljenje. Premda nas je inicijacija vodom brzo pomakn.ula prema naprijed i otvorila nas za nove mogućnosti, još uvijek nam je potrebno duboko mentalno čišćenje. Sada, nakon dvadeset stoljeća, dobivamo vatrenu inicijaciju, čovječanstvo prolazi krštenje vatrom, pročišćenje ljudskog uma znanjem o plamenu ljubavi. To se znanje može steći svjesnim naporom ili kada se prekorače zakoni, priroda nas može poučiti šumskim požarima, kemijskim požarima, nuklearnim nesrećama itd. Obratite pažnju na broj vatrenih katastrofa u zadnjih nekoliko godina; Ta inicijacija vatrom priprema je za sljedeću inicijaciju Duhom. Prema hermetičkoj znanosti, čovjek neće ostvariti Duh dok mu se tijelo ne očisti vodom, a um vatrom. Drugim riječima, nijedan čovjek neće se osloboditi veza straha i neznanja i uzdići na razinu svjesne pažnje, ako nije regenerirao tijelo životnom energijom i očistio svoj um istinom i ljubavlju. Ima mnogo puteva za očišćenje koji vode do stanja eminencije, zapravo, ima toliko puteva koliko ima ljudi na ovom planetu. Bolest u mom vlastitom tijelu, posebno epilepsija tipa grand mal u prošlosti, kao i tumori u prsima gledano unazad, bili su sretni poticaji jer su mi pomogli da se uputim na putovanje prema cjelovitosti što me dovelo do proučavanja nekoliko metoda iscjeljivanja. Rezultat je bio taj da sam otkrila moć uma integriranog s materijom i nevjerojatnu važnost prehrane. Moja proučavanja su me također dovela do istraživanja nekoliko terapija um/tijelo kojima sam ovladala i koje su me na kraju odvele u daljnje istraživanje fenomenalnih psihičkih iscjeljenja u Meksiku i Brazilu. Zatim sam otkrila reiki. Nigdje nisam našla jednostavniju, dublju metodu da se nekome pomogne iscjeliti tijelo/um/duh do stanja cjelovitosti i ravnoteže što vodi do iskustva eminencije. Ovo je knjiga prvenstveno o reikiju, namijenjena kako neinieiranom početniku, tako i iskusnom praktičaru reikija. Međutim, tekst o reikiju obogaćen je mnoštvom informacija koje sam sakupila u godinama istraživanja na polju iscjeljivanja. Osim toga, kako sam psiholog, uključila sam i podatke o psihologiji tijela kako bih praktikantima pomogla da shvate neke od uzročnih razina bolesti, koje su povezane sa specifičnim područjima u kojima se nalaze energetske blokade. Također sam dobila popis knjiga koje preporučujem kao daljnju pomoć za vaše istraživanje u području iscjeljivanja. Ovu knjigu posvećujem svojim učenicima reikija diljem svijeta koji su mi ukazali čast da im smijem pomoći u finom usklađivanju na veće stupnjeve eminencije. Ovdje iskazujem 5 svoju iskrenu zahvalnost što ste mi pružili mogućnost izravnog iskustva vaših viših jastva tijekom procesa usklađivanja. Pomogli ste mi da ponovno potvrdim istinu o našem jedinstvu u jednom univerzalnom duhu. Nadam se da će ova knjiga i vama ponovo potvrditi tu istinu. Napisala sam knjigu još i zato da vas nadahnem da nastavite svojim nastojanjima prema većoj svjesnosti, a možda da vas tijekom puta podsjetim na ono što ste možda privremeno zaboravili. Želim vam Ljubav, Svjetlo i više Eminencije. Kult Horm 1. POGLAVLJE OPIS REIKIJA Reiki je japanska riječ za univerzalnu energiju životne sile. Definicija za rei je univerzalni, transcendentalni duh, tajanstvena moć, suština, a ki se opisuje kao energija vitalne životne sile, veoma slična ehi ju kineske akupunkture, svjetlosti kršćana i bioplazmatskoj energiji ruskih istraživača. Svi mi posjedujemo reiki energiju (univerzalnu energiju životne sile) jer to je naše prirodno stanje. Ono što reiki čini drugačijim od ostalih metoda iscjeljivanja je proces usklađivanja (također poznat kao inicijacija) koji učenik doživljava na raznim razinama razreda reikija. Svatko može položiti ruke na drugu osobu i pomoći ubrzavanju procesa iscjeljivanja prenoseći magnetičku energiju. Osoba koja je prošla proces reiki usklađivanja iskusila je, međutim, veoma drevnu tehnologiju za fino usklađivanje fizičkih i eteričkih tijela na višu titrajnu razinu. Osim toga, neka od energetskih središta, poznata kao eakre, otvaraju se i tako omogućuju kanaliziranje (i titranje) večih količina univerzalne energije životne sile. Reiki se nikada ne šalje, on prolazi kroz kanal. Na primjer, ako stavim na vas ruke zbog tretmana, vi ćete uzeti odgovarajuće količine energije u one dijelove tijela kojima je to potrebno. Tijekom tog postupka ja se nikada ne iscrpim jer se dajući tretman i ja tretiram. Energija ulazi kroz moju krunsku čakru i prolazi kroz gornja energetska središta do mog srca i solarnog pleksusa. Ostatak zatim prolazi kroz moje ruke i dlanove u vaše tijelo. Tako se nikada ne iscrpim kod tog postupka jer se određena količina energije pohrani u meni. No, istodobno vi ne uzimate ništa od moje negativne energije ili blokada, budući da reiki prolazi kroz očišćeni kanal moga tijela, otvoren usklađivanjem. Jedna je od najvećih blagodati reikija mogućnost samotretmana. Kad je netko jednom podešen, onda treba samo osjetiti namjeru da radi reiki na sebi ili drugima i energija odmah dođe. Samotretman je neobično učinkovita tehnika za potpunu relaksaciju i oslobađanje od stresa. On pojačava energiju životne sile u našem tijelu koja zatim pomaže stvaranju ravnoteže u fizičkom i eteričkom tijelu. Tretiranje samoga sebe također pomaže u oslobađanju potisnutih emocija i energetskih blokada. Reiki nije religija ni vjeroispovijest niti dokfrina. To je veoma drevna znanost koja je bila skrivena tisućama godina sve dok dr. Usui nije ponovno otkrio njezinu tehnologiju skrivenu u tibetanskim sutrama. Istraživači iz Stanforda, koristeći veoma osjetljive instrumente, koji mjere tok energetskih sila što ulaze u tijelo, pronašli su da reiki energija ulazi u terapeuta kroz tjeme (ili krunsku čakru), a izlazi kroz ruke. Energetska sila dolazi iz sjevernog smjera, kod onih koji žive ispod ekvatora s južnog. Osim toga, kada se reiki energija jednom aktivira, čini se da teče u spirali smjerom suprotnim od kazaljke na satu, veoma slično dvostrukom heliksu kod DNA. Količina energije koja zrači iz ruku jasno se povećava tijekom tretmana. Dr. Bara Fischer, iz Santa Fea, New Mexico, poznata istraživačica, koja je razvila preciznu tehniku za interpretiranje životne energije pomoću Kirlianove fotografije, testirala je autoricu prije i poslije tretmana na daljinu. Fotografija snimljena tijekom tretmana na daljinu, pokazala je značajni porast zračenja u usporedbi s fotografijom snimljenom prije tretmana, koja je jasno pokazivala manji domet zračenja. 6 Suvremeni dokazi veoma jasno pokazuju da stvarno postoji plazmatičko strujanje oslobađanje energije kroz tjelesni sustav kada se oslobađaju blokade. Rezultati su različiti za svaki tretman, a odlučujući čimbenik je
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks