Patsient vaatab oma väljanägemist peeglist ja projitseerib oma tunded teistele: ma tean,mis nad minust arvavad, sest ma tean, mis ma endast arvan * - PDF

Description
Päriliku eelsoodumusega krooniline põletikuline ägenemistega kulgev dermatoos Psoriaasi põeb umbes 1-5% kogu populatsioonist Provotseerivad faktorid: UV, kirurgilised manipulatsioonid, infektsioonid, ravimid

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 114 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Päriliku eelsoodumusega krooniline põletikuline ägenemistega kulgev dermatoos Psoriaasi põeb umbes 1-5% kogu populatsioonist Provotseerivad faktorid: UV, kirurgilised manipulatsioonid, infektsioonid, ravimid (beetablokaatorid, ACE inhibiitorid), dieet, alkohol, stress Ene Pärna, Külli Kingo, Kristi Abram SA TÜK Nahahaiguste Kliinik Lööbe eelislokalisatsioon: juustega kaetud peanahk küünarnukid põlved võib haarata ka kogu kehapinna Lisaks nahale võivad kahjustuda küüned, liigesed Psoriaasi korral võib olla perioode, kus löövet üldse ei ole või on vähesel määral ning siis mingi provotseeriva faktori toimel tõsine ägenemine Elamine psoriaasiga tähendab elada haigusega kaasnevate nähtudega-lööve, sügelus, liigeste valulikkus, s.t elada haavatavuses, sotsiaalses isolatsioonis * Uuringud on näidanud, et 30-40% pt-st kannatavad märkimisväärselt psühholoogilist distressi # *P.Wolkenstein, JEADV, 2006,Vol20, S2,p28-32, #H.L Richards,D.G.Fortune,BJD 2004;151: Mitte alati ei hoia edukas ravi ära psühholoogilist distressi * Feel about yourself, believe others feel about you ** Psoriaas on seotud kõrgema suitsiidiriski ja sagedasema alkoholismiga* Teadaolevalt 30% psoriaasihaigetest mõtlevad enesetapule *Gupta MA, Gupta AK, Haberman HF. Psoriasis and psychiatry: an update. Gen Hosp Psychiatry.1987;9: **JAAD,2007 *P.Wolkenstein,JEADV, 2006,Vol20,28-32 Patsient vaatab oma väljanägemist peeglist ja projitseerib oma tunded teistele: ma tean,mis nad minust arvavad, sest ma tean, mis ma endast arvan * *JAAD, 2007 Meie eesmärgiks oli uurida psoriaasihaigete emotsionaalset seisundit sõltuvalt haiguse raskusastmest Uuritavad: patsiendid, kes viibisid ravil SA TÜK Nahahaiguste Kliinikus 2007.aastal psoriaasi tõttu ( n=56, 29N,27M, vanus a) Kontrollid: juhuslikult valitud terved vabatahtlikud, kellel puudus anamneesis psoriaas( n=115, 72N,49M, vanus 19-71a) Patsiendid jaotati PASI (Psoriasis Area and Severity Index) järgi 2 gruppi: PASI 12 (kerge psoriaas) PASI 12 (raske ja mõõdukas psoriaas) Psoriaasi ulatus erüteem infiltratsioon ketendus Puudub...0 puudub..0 puudub..0 puudub..0 10%...1 vähene...1 vähene..1 vähene %...2 mõõdukas..2 mõõdukas..2 mõõdukas %...3 tugev..3 tugev...3 tugev %...4 v.väljendunud...4 v.väljendunud.4 v. väljendunud % %...6 PASI 12 PASI 12 Kõik uuritavad täitsid ankeetküsimustiku, milles olid küsimused üldandmete (vanus, sugu, pikkus, kehakaal jm), haiguse anamneesi, kahjulike harjumuste kohta EEK 28 küsimust Sobib hästi depressiooni ja ärevushäirete sõeluurimiseks ja seisundi muutuste ning ravile reageerimise jälgimiseks Kõik uuritavad täitsid emotsionaalse enesetunde küsimustiku (EEK) Aluoja A, Shlik J, Vasar V, Luuk K, Leinsalu M. Development and psychometric properties of the Emotional State Questionnaire, a self-report questionnaire for depression and anxiety. Nordic Journal of Psychiatry 1999;53: Üldse mitte Harva Sageli Mõnikord Pidevalt 1. Kurvameelsus 2. Huvi kadumine 3. Alaväärsustunne 4. Enesesüüdistused 5. Korduvad surma- või enesetapumõtted 6. Üksildustunne 7. Lootusetus tuleviku suhtes 8. Võimetus rõõmu tunda EEK: 6 alaskaalat Depressioon (DEP) Üldärevus (ÜÄR) Paanika/agorafoobia (PAF) Sotsiaalärevus (SÄR) Asteenia (AST) Insomnia (INS) Aluoja A, Shlik J, Vasar V, Luuk K, Leinsalu M. Development and psychometric properties of the Emotional State Questionnaire, a self-report questionnaire for depression and anxiety. Nordic Journal of Psychiatry Kiire ärritumine või vihastamine 10. Ärevuse- või hirmutunne 11. Pingetunne või võimetus lõdvestuda 12. Liigne muretsemine paljude asjade pärast 13. Rahutus või kärsitus, nii et ei suuda paigal püsida 14. Kergesti ehmumine 15. Äkilised paanikahood, mille ajal esinevad südamekloppimine, õhupuudus, minestamistunne või muud hirmutavad kehalised nähud 16. Kartus viibida üksi kodust eemal 17. Hirmutunne avalikes kohtades või tänavatel 18. Kartus minestada rahva hulgas 19. Kartus sõita bussi, trammi, rongi või autoga 20. Hirm olla tähelepanu keskpunktis 21. Hirm suhtlemisel võõraste inimestega 22. Loidus- või väsimustunne 23. Vähenenud tähelepanu- või keskendumisvõime 24. Puhkamine ei taasta jõudu 25. Kiire väsimine 26. Uinumisraskused 27. Rahutu või katkendlik uni 28. Liigvarajane ärkamine DEP 1-8 ÜÄR 9-14 PAF SÄR INS AST Statistiliselt olulised erinevused haigete ja kontrollide vahel leiti DEP (p=0.02), ÜÄR (p=0.01) ja PAF (p=0.01) osas. Samuti esinesid haigetel selgelt kõrgemad skoorid nii AST kui INS osas, kuigi tulemused polnud statistiliselt olulised (mõlemal p 0.1). SÄR osas erinevused puudusid. Patsientidel PASI-ga 12 esines oluliselt suurem DEP võrreldes kontrollidega (p=0.03) Patsientidel PASI 12 esines aga oluliselt kõrgem ÜÄR (p=0.006) ning PAF (p=0.04). Ravimisel on oluline arvestada patsiendi emotsionaalset seisundit psoriaas on seotud psühholoogiliste probleemidega haigetel esineb sagedamini depressiooni, ärevust, paanikahäiret depressioon on raskemate psoriaasi vormide puhul suurem haigetel puudus sotsiaalärevus, st. hirm viibida tähelepanu keskpunktis ning suhtlemisel võõraste inimestega.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks