Paro Dont

Description
cc

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 14

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢA NU CATEDRA DE ODONTOLOGIE, PARADONTOLOGIE ȘI PATOLOGIE ORALĂ ”  Metode de tratament al periodontitelor  ” Student: Grosu VeronicaGrupa S1308Profesor:Svetlana PopaAsist. univ.  Tratamentul parodontitelor apicale cronice constitui una din probleme importante ale stomatologiei contemporane. În literatura de specialitate au fost propuse metode şi remedii noi în tratamentul conservator al parodontitelor apicale acute și cronice .  Însă aceste metode nu totdeauna asigură efectul scontat, deoarece afecţiunile periodonţiului apical pot decurge timp îndelungat fără manifestări subiective, deci procesul patologic progresează. Se cere asocierea metodelor de tratament. Tratamentul periodontitelor se poate realiza prin mai multe metode:   conservative;   conservativ-chirurgical;   chirurgicala.  Tratamentul conservator al parodontitei Metode conservatorii de tratament se bazează pe acţiunea antibioticilor şi a substanţelor antiseptice asupra conţinutului canalelor radiculare, cu o izolare ulterioară a lor de periodonţiu. Tratamentul conservativ-chirurgical al parodontitei Acestea permit sa se pastreze dintele in intregime sau o parte a acestuia.Se aplica urmatoarele metode de tratament:1.Rezectia apexului radicular 2.Separatia corono-radiculara3.Hemisectia sau amputatia radacinii4.Replantatia dintilor. Tratamentul chirurgical 1.Extirparea dintelui.  Tratamentul parodontitelor apicale acute Parodontitele apicale acute necesita un  tratament mai complex , care consta in :1.- eliminarea acuzei  inflamatiei, reprezentata in 99% din cazuri de catre o afectiune pulpara simpla sau complicata;2.- asigurarea  unei cai de  drenaj  pentru gazele de fermentatie si produsele de lichefactie colectate in focarul inflamator. Metoda de tratament  aleasa depinde de:-forma anatomo - clinica a parodontitei apicale,-stadiul evolutiei sale,-conditii topografice locale,-starea generala a pacientului. Ca adjuvant se indica  tratamentul medicamentos , administrat:-pe  cale orala  ( mai ales in formele cu alterarea starii generale ), sau-pe  cale locala  ( in parodontitele hiperemice).In parodontitele exsudative tratamentul medicamentos se face pe  cale endodontica , numai dupa ce s-a realizat drenajul si cedareafenomenelor acute.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks