Параска Петрівна Хома відзначила в 2013 році - PDF

Description
Л. ЯКИМЕЧКО, 2014 Лілія ЯКИМЕЧКО ДЕКОРАТИВНИЙ РОЗПИС ПАРАСКИ ХОМИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ТА ТВОРЧО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ Розглядаються основні наукові та джерельні ресурси творчості Параски Хоми, відомої сучасної

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 9 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Л. ЯКИМЕЧКО, 2014 Лілія ЯКИМЕЧКО ДЕКОРАТИВНИЙ РОЗПИС ПАРАСКИ ХОМИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ТА ТВОРЧО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ Розглядаються основні наукові та джерельні ресурси творчості Параски Хоми, відомої сучасної мисткині, авторки численних творів декоративного розпису. Висвітлюються етапи становлення та розвитку її малярської мови співвідносно авторського мистецького світогляду, систематизуються тематичні цикли, розкриваються особливості її творчої методології. Ключові слова: Параска Хома, декоративний розпис, майстри народного примітиву, рослинно-квіткові мотиви, образна мова, авторський мистецький світогляд, художньовиражальні засоби, техніка виконання. Параска Петрівна Хома відзначила в 2013 році своє 80-ліття та 45-ліття творчої діяльності. І далі вона не втомлюється дивувати поціновувачів мистецтва нев янучими квітами своїх розписів метафора, що відповідає специфіці її творчості. Майстриня працює в галузі декоративного розпису на папері. Її квітково-рослинні композиції можна віднести до окремого напрямку в українському декоративному розписі. Творча манера художниці є неповторною на тлі художньо-естетичних явищ в сучасному мистецькому середовищі Західної України. Художниця залишається вірною своєму авторському стилю та дивує сучасників працелюбством та невичерпним джерелом творчої наснаги. Як і більшість наївних художників Параска Петрівна пронесла крізь свою творчість щирість, вірність власним ідеалам, тонкі естетичні відчуття мелосу народних пісень та любов до народного мистецтва, що були тематикою та натхненням для її картин. Заслуговує на увагу композиція та колористика розписів майстрині, а також шанування нею родинних та релігійних традицій, любов до рідного краю, що можна легко помітити в роботах художниці. Її авторську манеру сьогодні здатен впізнати чи не кожен мешканець Прикарпаття. Роботи майстрині надихають місцевих художників та майстрів народного декоративного мистецтва. Про це свідчать численні музейні збірки та приватні колекції, а також інтерес до творів художниці з боку громадськості та медіа. Творчість Параски Хоми є унікальним явищем в мистецькому осередку Покутського регіону та Прикарпаття загалом, а разом з тим й органічною часткою цього середовища. Адже формувалась авторська манера на ґрунті багатих народних традицій, фольклору, естетичних ідеалів народного мистецтва, культурних цінностей та ментальності народу. Термін «український народний примітив», до якого належить творчість художниці, є відносно новим терміном в українському мистецтвознавстві. На сьогодні є певні невизначеності термінології цього явища, і, відповідно, не здійснена комплексна оцінка самого жанру. Також творчість окремих майстрів народного примітиву залишається поза належною увагою. Дослідження творчості художників народного примітиву доповнить розуміння цілісної картини українського народного мистецтва та українських мистецьких процесів загалом. На прикладі творчості Параски Хоми ISSN Народознавчі зошити. 6 (120), 2014 Декоративний розпис Параски Хоми: історіографічний та творчо-методологічний аспекти 1555 ISSN Серія мистецтвознавча. 6 (120), 2014 Параска Хома. Родинне свято х100 можна виявити: чинники, що вплинули на формування цього жанру; різноманітність проявів народного примітиву; риси та закономірності творчого процесу наївних художників. Тому актуальність цього дослідження зумовлена необхідністю надання комплексного мистецтвознавчого аналізу творчості Параски Хоми з метою виявлення причинно-наслідкових факторів формування авторського стилю художниці та його взаємозв язку з культурно-мистецьким середовищем. Для визначення цих факторів в нашій статті проаналізуємо дослідницькі матеріали по творчості художниці, здійснимо характеристику: етапів творчості, тематики та техніки робіт, світоглядних уявлень та естетичних уподобань художниці як основ формування авторського стилю. Серед праць, присвячених творчому доробку Параски Хоми, слід виділити книги авторства Володимира Качкана «Барви веселки: Оповіді народних майстрів» (1981), «Гори і доли: Художньодокументальні оповіді» (1983), альбом «Параска Хома» (1983), «Віщі знаки думки, серця і руки» (2012). Альбом «Параска Хома» був першою біографічною працею, присвяченою виключно творчості Параски Хоми. В альбомі описується біографія художниці та подаються ілюстрації робіт раннього етапу творчості. Важливою для аналізу автобіографії художниці є книга-нарис Василя Франківа «Нев янучі квіти» (1993), де детально описуються важливі факти з життя та найбільш пам ятні моменти з розповідей самої художниці. Серед праць інших дослідників слід відзначити книгу Тетяни Кари-Васильєвої «Творці дивосвіту» (1984). Книга присвячена майстрам народних промислів. В розділі «Майстри народного малювання» подається коротка характеристика українських декоративних розписів та творчості майстрів. Окрім майстрів Петриківського розпису згадується творчість Катерини Білокур, Марії Приймаченко та Параски Хоми. Ще одна згадка про Параску Хому розміщена в книзі М.В. Яновського «Срібна пряжка: Розповіді про народних майстрів» (1980). Тут в белетристичному стилі коротко описується життя та творчість народних майстрів, одна з цих розповідей присвячена Парасці Хомі. Короткі згадки про творчість Параски Хоми містяться у підручнику М.А. Кириченка «Український народний декоративний розпис» (2006), в розділі про майстрів декоративного розпису. Ставлення дослідників Параски Хоми до народних майстрів декоративного розпису черговий раз доводить присутність рис народної творчості та декоративної манери в роботах художниці. В підручнику коротко подано мистецтвознавчий аналіз розписів художниці на прикладі картини «Жоржини» (1968) із серії «Садові квіти». Жоржини, як стерджувала художниця в одному з інтерв ю, чи не найулюбленіші її квіти. Варто відзначити також альбом «Параска Хома» (2005), виданий за ініціативи родини художниці, Стефанії та Ярослава Хоми. В альбомі подані репродукції картин, розповідається про тематику робіт художниці. В процесі дослідження зібрано великий обсяг газетних та журнальних статей, що є особливо цінними для історіографії творчості Параски Хоми. Також цінними для дослідження є відео- та аудіоматеріали, присвячені творчості художниці, записи інтерв ю з художницею. Про Параску Хому відзнято три фільми. Першою відеороботою радянського періоду є фільм Василя Глинчака «Только цветы». В 2008 р. Івано-Франківським обласним телебаченням «Галичина» знято відео «Квіти Параски Хоми», що належить до програми «На вівтар України». Серія присвячена 75-річчю та 40-річчю творчості Параски Хоми. Відеопрограма «На вівтар України» розповідає про видатних українців минувшини і сьогодення. Варто відзначити працю редактора цієї програми Галини Філіпової, що вже багато років бере участь в популяризації творчості художниці. В архівах обласного телебачення «Галичина» знаходиться багато відео з виставок та інтерв ю художниці. 1556 Лілія ЯКИМЕЧКО Параска Хома. До твору Т. Шевченка Лілея Загалом основна інформація про творчість Параски Хоми доступна в двох персональних альбомах, кількох буклетах, підготовлених до виставок та ювілейних дат, у згадках та оповідях зі збірок краєзнавців та мистецтвознавців, численних газетних та інтернет статтях, фото- та відеоматеріалах, більша частина яких не доступна загальній громадськості. Доля багатьох робіт раннього періоду творчості не відома навіть самій художниці. Значна частина картин не збережені в фотографіях. Вкрай актуальним для родини художниці є питання створення належного середовища для збереження численних творів. Папір та гуаш є нетривкими матеріалами, що потребують належних температурних умов зберігання. Тільки невелика частина робіт належить фондам державних музеїв. Ці питання черговий раз загострюють актуальність збору та систематизації історіографічних матеріалів, створення комплексного аналізу та мистецтвознавчої праці, присвячених творчості Параски Хоми. За наявності названих наукових і науковопопулярних ресурсів, а також інших джерел, на сьогодні уже не задовольняє рівень наукової інтерпретації та професійного аналізу творів Параски Хоми. В радянський період часто акцентувався соціальний статус майстрині та рід занять. З популяризацією творчості пропагувалась радянська ідеологія, а мистецтвознавчому аналізу творів приділялось менше уваги. Після розпаду СРСР з його політикою на обмеження творчих свобод та ідейним контролем над науково-дослідними середовищами з явилася можливість більш продуктивного вивчення багатьох явищ української традиційної культури, відтак змінилася і точка зору репрезентації творчості. Увага приділялась спільності творчих рис художниці з народним декоративним мистецтвом, символіці мотивів, та присутності патріотичної тематики у творах. Весь творчий доробок художниці можна систематизувати за різними формально-змістовими параметрами, відповідно до хронологізації періодів її розвитку. Однією з передумов художньої діяльності Параски Хоми був різноманітний прояв успадкованих, питомих, а також набутих працею творчих здібностей. В дитячі роки вона малювала, ліпила з глини та пластиліну, пізніше в молоді роки багато вишивала, шила, в язала, розмальовувала стіни в оселі та виготовляла хатні прикраси. Вже у зрілому віці у вільний від колгоспної та домашньої роботи час майстриня займалась малярством. Безумовно, композиційно-образне вирішення розписів художниці є еволюційно виробленим авторським стилем. Проте Параска Петрівна, як і більшість народних майстрів та самобутніх художників, сформувала його на ґрунті багатих народних традицій та духовнокультурних цінностей рідного середовища. Особливо сильний вплив на художницю мали народна пісенна творчість, народний стрій, вишивка, краса місцевої природи, до якої, як і до музики та поезії, художниця була дуже сприйнятливою. Також, варто припускати, що до певної міри на візуалізацію художніх образів вплинули «мальовані косиці», що побутували як хатня прикраса на Прикарпатті в перші післявоєнні десятиліття. Підтверджує цю думку М. Яновський у своїй збірці статей: «Замолоду Параска вишивала киптарики. Не стільки задля заробітку, як з цікавості взялася була за «мальовані косиці». Косиці ті були досить модними у селах Прикарпаття в післявоєнні роки... Це були ромбоподібні чи просто «квадратові» аркуші, на яких невідомі малярі, залежно від свого хисту й смаку, зображали різнокольорові букети, ISSN Народознавчі зошити. 6 (120), 2014 Декоративний розпис Параски Хоми: історіографічний та творчо-методологічний аспекти 1557 вазони, добиваючись сякої-такої симетрії й гармонії кольорів... Однак, незважаючи на незначну «художню вартість мальованих косиць», то було вельми цікаве явище. Поруч з грубуватими одноманітними «мальованими» траплялися квіти зі смаком поєднані. У них бринів і хист, і гра творчої уяви... Можливо сьогодні свої диво-квіти Хома започаткувала в ті роки, пройшовши школу нехитрих квіткових зображень» [4, с ]. Ранній етап творчості Параски Петрівни пов язаний з
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks