Palestina korijeni, kraći historijat, uzroci, posljedice i hronologija izraelske vojne ofanzive Zaštitna linija - PDF

Description
UDK :327.5 Palestina korijeni, kraći historijat, uzroci, posljedice i hronologija izraelske vojne ofanzive Zaštitna linija Džemal Najetović Sarajevo Sažetak Palestina obuhvata prostor između Sredozemnog

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 178 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
UDK :327.5 Palestina korijeni, kraći historijat, uzroci, posljedice i hronologija izraelske vojne ofanzive Zaštitna linija Džemal Najetović Sarajevo Sažetak Palestina obuhvata prostor između Sredozemnog mora, rijeke Jordan i Mrtvog mora, površine km 2. Od do godine bila je pod vlašću Velike Britanije. Rezolucijom Generalne skupštine UN-a iz godine ukinut je nametnuti britanski mandat u Palestini i donijet plan o njenoj podjeli na jevrejski dio (oko km 2 ) i arapski dio (oko km 2 ). Nakon povlačenja Velike Britanije, a pod pokroviteljstvom UN-a, 15. maja godine osnovana je država Izrael. Taj dan Palestinci smatraju Danom svoje katastrofe Nakba. To je dovelo do izraelsko-arapskog rata od do godine, u kojem je Izrael okupirao oko km 2 arapskog dijela Palestine, što je i sankcionirano odredbama primirja između Egipta, Jordana i Izraela godine. Tako je najveći dio Palestine ( km 2 ) ušao u sastav Izraela. Egiptu je pripala Gaza, s okolinom, a Jordanu dio zapadno od rijeke Jordan. Stari dio Jerusalema pripao je Jordanu, a novi Izraelu. Takvom podjelom oko jedan milion Palestinaca bilo je prinuđeno da napusti svoje domove i prebjegne u susjedne arapske države. Time je stvoren veliki broj problema i decenijski izvor nestabilnosti u ovom dijelu ZNAKOVI VREMENA SARAJEVO JESEN-ZIMA 2014 GODINA XVII DVOBROJ 65/ ZNAKOVI_VREMENA dvobroj 65 i 66.indd :13:14 Džemal Najetović svijeta. Takvo stanje i agresivna politika Izraela prema arapskim državama bili su uzrok kasnijih oružanih sukoba na Bliskom istoku: izraelsko-anglofrancuska agresija na Egipat 1956; izraelska agresija na Egipat, Jordan i Siriju 1967 i izraelsko-egipatsko-sirijski rat Velika Britanija, kao kolonijalna vlast nad Palestinom, pružila je svaku vrstu pomoći i podrške cionističkim organizacijama, te im olakšala dolazak ljudi za stvaranje stanja koje je vodilo do pljačke države Palestine i njena bogatstva, kao i iskorjenjivanje njena naroda putem ubijanja, masovnih masakara i sprovođenja terora. Izrael je država koja se decenijama održava ratovima koje vodi protiv svojih arapskih susjeda. Doktrina Izraela uvijek je bila ista, a prema njoj nikada se ne smije pokazati ni najmanji znak slabosti, uvijek i u svakoj prilici mora se potvrditi snaga i moć, moraju se usvajati sve najsavremenije i sve ubojite tehnologije naoružanja i uvijek se, kroz takvo oružje i takav sistem, mora održati prednost nad susjedima. Gaza u Palestini ima mnogo mladog stanovništva od kojih 50.3% ima do 14 godina, 25,7% ima od 15 do 29 godina. Oko 13,6% jeste između 30 i 44, a 7,7% od 45 do 65 godina i 3,9% ima više od 64 godine. U Gazi se nalaze univerziteti u kojima je zajedno upisano oko studenata. Masovna navala palestinskih izbjeglica povećalo je populaciju Gaze poslije Arapsko-izraelskog rata U Gazi je godine bilo šest puta više stanovnika nego godine ,8% stanovnika Gaze bili su izbjeglice i njihovi potomci. Gradsko stanovništvo nastavilo se širiti do u 2006, tako da je Gaza postala najveći grad na Palestinskoj teritoriji. Stopa rođenja vrlo je visoka. 1 Međunarodno pravo i veći dio međunarodne zajednice smatra da je izgradnja izraelskih naselja na Zapadnoj obali, teritoriji okupiranoj u ratu godine, nelegalna. Trenutno više od naseljenika živi na Zapadnoj obali, a još njih u Istočnom Jerusalemu, dijelu grada koji je Izrael, također, okupirao godine. Ključne riječi: Palestina, Izrael, Gaza, ofanziva Uvod Muslimansko-židovski sukob nastao je isključivo zbog osnivanja cionističke države na tlu arapske Palestine. 2 1 Preporod, , str Journal, decembar 2008 / januar 2009, KDBH Preporod, Zagreb, str ZNAKOVI VREMENA SARAJEVO JESEN-ZIMA 2014 GODINA XVII DVOBROJ 65/66 ZNAKOVI_VREMENA dvobroj 65 i 66.indd :13:14 Palestina korijeni, kraći historijat, uzroci, posljedice i hronologija izraelske vojne ofanzive Zaštitna linija Godine palestinski Arapi činili su 90% stanovništva Palestine u čijem je posjedu bilo 92% teritorije. U to vrijeme Židovi su bili vlasnici nad 8% zemljišta Palestine. Tokom godine odnos posjedništva bio je još povoljniji za Palestince, 93,96% naspram 6,04%. Te godine OUN izglasale su odluku o podjeli Palestine na jednake omjere 50% za Palestince i 50% za useljene Židove. Tim povodom tadašnji predsjednik političke uprave jevrejske asocijacije izdao je karakteristično saopćenje za Specijalni komitet za Palestinu u kojem je izjavio: Danas, mi smo dobili tek nešto malo više od 6% od ukupne površine Palestine. 3 Kada su OUN godine izglasale rezoluciju o podjeli Palestine (33 ZA i 13 PROTIV ), grad Jerusalem nije ulazio u sastav nijednog od dvaju entiteta. Zapravo, Rezolucija broj 181/II od godine izuzela je reguliranje pitanja statusa Jerusalema, tj., ne tretira podjelu organskog tkiva u skladu s formulacijom teksta ove rezolucije, nego će podjela organskog tkiva biti provedena pod okriljem međunarodnog suvereniteta. Ukratko rečeno, grad Jerusalem nije bio uvjetovan nijednim od dvaju entiteta, ni židovskim i palestinskim. Tokom 39 godina ( ) lideri međunarodne zajednice odbijali su bilo kakve revizije dok sve strane u konfliktu ne razriješe pitanje statusa Jerusalema grada triju velikih svjetskih religija. 4 Od 1947, i godine bila je unaprijed poznata jedna tačka dnevnog reda zasjedanja Generalne skupštime UN-a: Palestinsko pitanje, arapsko-izraelski sukob, agresivno ponašanje Izraela, uključujući i povremene agresije. Količinski izraženo, glavni organi i komiteti OUN-a tim pitanjima do aprila godine ispunili su 985 svojih sjednica. Nije lahko izračunati koliko je svijet u svom organizacionom vrhu utrošio snage na ova pitanja oko kojih se, već pomalo, stvara mit nerješivosti. 5 Ratom godine Izrael je okupirao veći dio arapskih teritorija i od tog vremena odbija se povinovati međunarodnom zakonodavstvu koje osporava pravo zadržavanja teritorija okupiranih vojnom silom. Početkom godine Izraelska armija okupirala je više od polovine palestinskih 3 Grace Halsell, Prophecy and Politics Millitant Evangelists on the Road to Nuclear War (Proročanstvo i politika Militantni evangelisti na putu nuklearnog rata), prijevod sa arapskog na bosanski jezik, Dobra knjiga, Sarajevo, 2009, str Isto, str Ante Kesić, Nesvrstani, Blistok Rolović komentari, eseji, August Cesarec, Zagreb, 1973, str. 53. ZNAKOVI VREMENA SARAJEVO JESEN-ZIMA 2014 GODINA XVII DVOBROJ 65/ ZNAKOVI_VREMENA dvobroj 65 i 66.indd :13:14 Džemal Najetović arapskih teritorija, koja im je bila dodijeljena Odlukom UN-a. Svega 20% od dodijeljenje polovine državne teritorije ostalo je u rukama njezinih stanovnika Palestinaca. 6 Pravo palestinskog naroda na samoupravu, nacionalnu nezavisnost i legitimnu historijsku domovinu potvrđeno je Rezolucijama OUN-a broj 181/II, 242, 338, 605, 607. i 608. U Gazi su nemiri dostigli vrhunac nakon ubistva šejha Ahmada Yassina, duhovnog vođe Hamasa. Nakon njega, Izraelci su ubili brojne palestinske autoritete, kao što su početkom novembra godine Ahmada Džabarija, lidera vojnog krila Hamasa, u napadu avijacije na njegovo vozilo u Gazi. Napad je uslijedio nakon nekoliko dana zračnih udara Izraela na Pojas Gaze. Palestinski predsjednik Abbas osudio je seriju izraelskih napada na Gazu i zatražio da se krvoproliće odmah zaustavi. Abbas je upozorio na ozbiljnost eskalacije izraelskih napada i zatražio hitan prekid agresije. Izgleda da je Izrael spreman provoditi agresiju širokih razmjera u pojasu Gaze, uprkos pokušajima Egipta da postigne mir, kazao je palestinski pregovarač Saeb Erakat za AFP. 7 Najznačajniji i najprodavaniji hebrejski dnevni list u Izraelu Yedioth Ahronoth (Najnovije vijesti) piše kako Izraelu pod vođstvom aktuelnog premijera prijete četiri stvari koje ozbiljno ugrožavaju njegov opstanak. Prvo što predstavlja najveću prijetnju Izraelu svakako je iranska nuklearna bomba i strah koja ova bomba usađuje u umove svih koji trenutno žive u Izraelu. Druga prijetnja Izraelu jeste Egipat, posebno nakon posljednjih izbora i zabrinjavajućih rezultata. Treća prijetnja opstanku Izraela jeste prekid vojne i finansijske pomoći od SAD-a. Izrael u okruženju u kojem se nalazi jednostavno ne može živjeti bez pomoći i podrške SAD-a. Od vitalne važnosti po Izrael jeste da i dalje, svim silama, nastoji održati priliv američke pomoći, preko moćnih lobija u SAD-u i stalni napor i briga da se američka politika naspram Izraela ne promijeni. Četvrta prijetnja Izraelu dolazi iz unutrašnjosti samog Izraela. Naime, sve su više prisutni unutrašnje nejedinstvo i međusobni sukobi političkih partija, vojske, političara, studenata i medija. Izraelsko društvo između sebe duboko je podijeljeno i sve je primjetniji jaz između super bogatih i bogatih Jevreja, što dodatno otežava ostvarenje 6 Isto, str Preporod, , str ZNAKOVI VREMENA SARAJEVO JESEN-ZIMA 2014 GODINA XVII DVOBROJ 65/66 ZNAKOVI_VREMENA dvobroj 65 i 66.indd :13:14 Palestina korijeni, kraći historijat, uzroci, posljedice i hronologija izraelske vojne ofanzive Zaštitna linija unutrašnjeg jedinstva i osjećaja solidarnosti među samim Izraelcima. 8 Divljanje zločinaca cionističkog režima nad palestinskim narodom u pojasu Gaze nastavlja se punom žestinom. Izraelski vojnici svakodnevno divljački ubijaju Palestince i bez ikakva stida ne dozvoljavaju im dopremanje hrane i lijekova. Ovaj režim pokušava slomiti otpor palestinskog naroda i protjerati ga s tla na kojem vijekovima živi. Paradoksi u vezi s Palestinom Dan solidarnosti s palestinskim narodom Kroz raznolike aktivnosti, u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku obilježen je Dan solidarnosti s palestinskim narodom. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-Moon uputio je poruku na skupu održanom ovim povodom, u kojoj je skrenuo pažnju na opasnost koju predstavlja nastavak izgradnje izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama po pregovarački proces. Ban Ki-Moon kazao je da najava izgradnje novih stambenih jedinica za jevrejske doseljenike nije u skladu s dogovorenim putem ka dvodržavnom rješenju i predstavlja rizik za prekid pregovora. Predsjedavajući Generalne skupštine UN-a, John Ashe, na istom skupu je kazao da se mora pružiti šansa pregovorima, ali je dodao da se smislen i trajan mir ne može postići bez poštivanja neospornih prava palestinskog naroda. 9 UN proglasio Godinom solidarnosti s Palestincima Ujedinjeni narodi proglasili su Godinom solidarnosti s Palestincima. Iz UN-a poručuju kako je cilj ove godine identificirati prepreke u mirovnom procesu i promovirati solidarnost s Palestincima. 10 Sedmica osude izraelskog aparthejda Na brojnim američkim i evropskim univerzitetima, tokom prve sedmice marta, obilježena je Sedmica osude izraelskog aparthejda. Studenti na Georgetown univerzitetu u Washintgonu napravili su maketu zida 8 Novi horizonti, broj 150, februar 2012, str Preporod, , str Preporod, , str. 51. ZNAKOVI VREMENA SARAJEVO JESEN-ZIMA 2014 GODINA XVII DVOBROJ 65/ ZNAKOVI_VREMENA dvobroj 65 i 66.indd :13:14 Džemal Najetović aparthejda kako bi posjetioce uputili na trenutnu situaciju u Palestini, izraelsku politiku prema Palestincima i na aparthejd koji je institucionalno ukorijenjen u Izraelu. Studenti koji su postavili maketu smatraju kako to pokazuje da javnost sve više prihvata i odobrava kritiku izraelske politike. Organizatori se nadaju da će time razbiti tabue koji godinama sprečavaju kritiziranje Izraela, izvijestila je Al-Jazeera. 11 Odlukom Kongresa SAD će do godine Izraelu pružiti dodatnu nepovratnu finansijsku pomoć od 680 miliona dolara. Cilj ove pomoći jeste finansiranje projekta odbrane pod nazivom Željezni svod / kupola, koji će Izrael štititi od raketa kratkog dometa. Izraelska vojska dosada je instalirala tri protivraketna odbrambena sistema, ali da bi se u potpunosti zaštitila izraelska teritorija od raketnih napada iz Gaze, potrebno je 14 ovakvih visoko sofisticiranih sistema. Dosada, SAD su u finansiranje ovog izraelskog odbrambenog sistema uložile 205 miliona dolara, a proizvođač ove skupe vojne opreme jeste izraelska vojna firma Rafael. Primarni cilj ove vrste odbrane jeste presretanje ruskih raketa kaćuša, dometa 5 70 km koje Hamas lansira na Izrael sa slobodne palestinske teritorije. Naime, izraelski odbrambeni plan Željezni svod, u protekle dvije godine naišao je na oštre kritike i osude zbog svoje neučinkovitosti i nesposobnosti da građane Izraela zaštiti od Hamasovih kaćuša. Izraelske novine Yedioth Ahronot čitav projekt nazvali su uspavani svod zbog svoje nesposobnosti da spriječi padanje Hamasovih raketa po jevrejskim naseljima. 12 Hronologija događanja izraelske vojne ofanzive Zaštitna linija Pod različitim nazivima, ali s istim značenjem, u medijima se ova ofanziva naziva Zaštitna ivica, Zaštitni rub i sl. Od godine, kada je izraelska vojska započela akciju protiv Palestinaca pod nazivom Zaštitna linija, pa do ponedjeljka , ubijene su 172 osobe, a je povrijeđeno. Do eskalacije nasilja došlo je nakon što su 12. juna na Zapadnoj Obali oteta trojica jevrejskih mladića koji su nakon 18 dana pronađeni mrtvi. Nekoliko dana kasnije, 2. jula otet je palestinski mladić i istog dana ubijen. Navi Pillay, visoka 11 Preporod, , str Novi horizonti, maj 2012, broj 153, str ZNAKOVI VREMENA SARAJEVO JESEN-ZIMA 2014 GODINA XVII DVOBROJ 65/66 ZNAKOVI_VREMENA dvobroj 65 i 66.indd :13:14 Palestina korijeni, kraći historijat, uzroci, posljedice i hronologija izraelske vojne ofanzive Zaštitna linija povjerenica Ujedinjenih nacija za ljudska prava izrazila je ozbiljnu sumnju da Izrael vojnim operacijama u pojasu Gaze krši međunarodno pravo koje ne dopušta gađanje civila i pozvala je obje strane da poštuju pravila ratovanja: Primili smo vijesti koje su nas uznemirile, da su mnoge civilne žrtve, među njima i djeca, stradale u napadima na kuće. Takvi podaci izazivaju bojazan da izraelski napadi nisu u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom i međunarodnim zakonima o ljudskim pravima. Sukobi su van kontrole, mada još nisu dostigli vrhunac. U Izraelu se još priča o vojnoj intervenciji, dok je u stvarnosti na djelu rat sa Hamasom i njegovim pristalicama. Spirala nasilja se nastavlja. Iz inostranstva stižu samo bepsomoćni apeli. Nedostaje jedan energičan posrednik koji bi bio prihvatljiv za obje strane. A napori koje Egipat čini, u najboljem slučaju s pola srca, drugačiji su nego prije godinu i po dana. Vojni režim u Kairu svakako ne želi da podržava Hamas i najviše bi volio da palestinske islamiste vidi potpuno potučene, kao uostalom i Muslimansku braću u Egiptu. Rijetko kada je situacija na Bliskom istoku bila tako opasna i beznadežna kao danas. 13 Četvrtak : Trideset Palestinaca poginulo je u zračnim napadima Izraela na pojas Gaze. Predsjednik Palestinske samouprave M. Abbas optužio je Izrael da vrši genocid. Izraelski premijer B. Netanjahu najavio je da će se akcije pojačati. Generalni sekretar OUN-a Ban Ki Moon na vanrednom sastanku VSUN-a pozvao je na hitan prekid vatre. 14 Član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda i vlasti RS-a podržale izraelsku vojnu ofanzivu. Nedjelja : Stotinušezdesetpet poginulih i ranjenih Palestinaca. Petog dana izraelske ofanzive pogođene su bolnica za pacijente s posebnim potrebama i džamija. Ponedjeljak : Aktivisti udruženja za društvena istraživanja i komunikacije čitanjem i predajom pisma dužnosnicima OUN-a u 13 Šejhul-Azhara Ahmed at-tajjeb osudio je napade Izraela na Gazu, ističući da Izrael provodi genocid protiv nenaoružanog palestinskog naroda. At-Tajjeb je osudio gnusne zločine Izraelske vojske u Gazi, pozivajući Arapsku ligu, OIS i OUN da odmah djeluju i zaustave agresiju na Palestinu : Visoka pojverenica OUN za ljudska prava Navi Pillay izjavila je ranije da Izrael vjerovatno krši međunarodno pravo vojnim operacijama u Gazi, Preporod; , str FTV, teletext, , str ZNAKOVI VREMENA SARAJEVO JESEN-ZIMA 2014 GODINA XVII DVOBROJ 65/ ZNAKOVI_VREMENA dvobroj 65 i 66.indd :13:15 Džemal Najetović Sarajevu osudili su izraelske napade u pojasu Gaze i ubijanje palestinskog stanovništva. Sedamnaest hiljada stanovnika sjevernog dijela Gaze napustilo je svoje domove. Prema palestinskim izvorima, dotada su poginula 174 i ranjena Palestinaca. Šefovi diplomatija država Arapske lige hitno su se sastali u Kairu da bi našli rješenje za obustavu krvoprolića palestinskog naroda i zauzeli zajednički arapski stav po tom pitanju. Egipat je godine posredovao u postizanju primirja između Izraela i Hamasa, a sada je rezerviran zato što sadašnja egipatska vlada smatra da je Hamas palestinsko krilo svrgnutog Muslimanskog bratstva. Kraljevina Saudijska Arabija obećala je pomoć od 53,3 miliona dolara žrtvama napada na Gazu, a Ujedinjeni Arapski Emirati 52 miliona dolara za iste namjene. Utorak : Prije sastanka ministara vanjskih poslova Arapske lige, Egipat je ponudio Plan za potpuni prekid vatre, počev od Sastanku je prisustvovao i američki sekretar za vanjske poslove John Kery. Izraelska vlada objavila je da je prihvatila egipatski prijedlog o prekidu vatre, dok je portparol Hamasa izjavio da je prijedlog Egipta neprihvatljiv, jer bi značio predaju. Od prošlog utorka poginulo je više od 192 i ranjeno oko Palestinaca. Većina žrtava bili su civili. Prema palestinskim izvorima, od početka izraelske ofanzive (od prije osam dana, pon ) poginule su 192 osobe. Srijeda : Prema palestinskim izvorima, dotada je poginulo 216 i ranjeno oko Palestinaca. Broj poginulih i ranjenih raste iz sata u sat. Četvrtak : Na zahtijev OUN-a iz humanitarnih razloga, Izrael i Hamas pristali su na petosatni prekid vatre. Primirje bi trebalo trajati od do sati. Za to vrijeme stanovnici Gaze mogli bi obnoviti svoje zalihe u hrani i pružiti medicinsku pomoć. U proteklih devet dana poginulo je 220 Palestinaca i jedan Izraelac. Ovog dana mediji su navečer izvijestili da je prekid trajao samo dva sata i da je dotada poginulo 227 Palestinaca i jedan Izraelac. Petak : Ujutro je Izrael, nakon serije zračnih udara i baražne vatre mornarice, počeo kopnenu ofanzivu na pojas Gaze. U početnom periodu ove ofanzive poginulo je 19 Palestinaca i jedan Izraelac (palestinski izvori izvijestili su o dva poginula izraelska vojnika). Desetog dana od početka izraelske ofanzive poginulo je 300 Palestinaca. Te večeri mediji su izvijestili da Turska traži od OUN-a oštru osudu i poziva palestinske vlasti da očuvaju postignuto jedinstvo. SAD zamjera 158 ZNAKOVI VREMENA SARAJEVO JESEN-ZIMA 2014 GODINA XVII DVOBROJ 65/66 ZNAKOVI_VREMENA dvobroj 65 i 66.indd :13:15 Palestina korijeni, kraći historijat, uzroci, posljedice i hronologija izraelske vojne ofanzive Zaštitna linija Izraelu što ne vodi dovoljno računa o zaštiti civila. Do ovog dana svoje domove napustilo je osoba. U Sarajevu je održan skup podrške u organizaciji Udruženja palestinske dijaspore i Udruženja Svitanje. Subota, : Mediji su izvijestili o skupovima solidarnosti s palestinskim narodom, održanim širom Svijeta. Francuska je zabranila bilo kakve skupove podrške palestinskom narodu i tu zabranu obrazložila sigurnosnim razlozima. U Sarajevu je održan skup podrške u organizaciji Udruženja palestinsko-bh. prijateljstva. Izraelske snage dotada su granatirale ciljeva u pojasu Gaze. Dotada je poginulo 339 (od čega 57 djece) i ranjeno Palestinaca. Ovog dvanaestog dana od početka izraelske ofanzive mediji su izvijestili da će generalni sekretar OUN-a Ban Ki-Moon tokom dana posjetiti Bliski istok. On namjerava da pokaže solidarnost sa Izraelcima i Palestincima i da, u koordinaciji s regionalnim i međunarodnim akterima, pomogne da se okonča nasilje i pronađe rješenje sukoba. Drugog dana kopnene ofanzive, Izrael je objavio da je spreman proširiti ofanzivu. U protekla 24 sata poginula su 24 Palestinca. Američki Senat odobrio je napade Izraela na Gazu, a predsjednik Obama izjavio je da je ohrabrio izraelskog premijera B. Netanjahua da minimizira broj civilnih žrtava u ko
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks