OSTEOARTROZA DEFORMANTĂ - PDF

Description
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА IMSP Spitalul Clinic Republican OSTEOARTROZA DEFORMANTĂ Protocol clinic instituţional Chişinău CUPRINS

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 11 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА IMSP Spitalul Clinic Republican OSTEOARTROZA DEFORMANTĂ Protocol clinic instituţional Chişinău CUPRINS ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT 3 PREFAŢĂ 3 A. PARTEA INTRODUCTIVĂ 3 A.1. Diagnosticul 3 A.2. Codul bolii (CIM 10) 3 A.3. Utilizatorii 5 A.4. Scopurile protocolului 5 A.5. Data elaborării protocolului 5 A.6. Data următoarei revizuiri 5 A.7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor ce au participat la elaborarea protocolului: 5 A.8. Definiţiile folosite în document 6 A.9. Informaţia epidemiologică 6 B. PARTEA GENERALĂ 6 B.2. Nivel de asistenţă medicală specializată de ambulator (reumatolog) 6 B.3. Nivel de asistenşă medicală spitalicească 8 C.1. ALGORITMII DE CONDUITĂ 10 C.1.1. Algoritmul de diagnostic al OAD 10 C.1.2. Algoritm de tratament al OAD 10 C.1.3. Algoritmul pentru managementul durerii la pacienţii cu OA 11 C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR 11 C.2.1 Clasificarea OAD 11 C.2.2. Factorii de risc pentru OAD 13 C.2.3. Profilaxia 14 C.2.4. Conduita pacientului cu OAD 14 C Anamnesticul 14 C Examenul fizic 15 C Investigaţii paraclinice 15 C Diagnosticul 18 C Diagnosticul pozitiv 18 C Diagnosticul diferenţial 18 C Criteriile de spitalizare a pacienţilor cu OAD 19 C Tratamentul 19 C Tratamentul medicamentos al OAD 19 C Tratamentul nemedicamentos al OAD 20 C Supravegherea pacienţilor cu OAD 21 C.2.5. Complicaţiile OAD (subiectul protocoalelor separate) 21 D. RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 22 D.2. Instituţiile/secţiile de asistenţă medicală specializată de ambulatoriu 22 D.3. Instituţiile de asistenţă medicală spitalicească: secţii de terapie Eroare! Marcaj în document nedefinit. D.4. Instituţiile de asistenţă medicală spitalicească: secţiile de reumatologie ale spitalelor republicane 22 E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PROTOCOLULUI 23 ANEXE 24 Anexa 1. Formularul de consultaţie şi evidenţă a pacientului cu OAD la medicul de familie şi reumatolog. 24 BIBLIOGRAFIA 27 2 ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT ACR Colegiul reumatologilor americani AINS Antiinflamatoare nesteroidiene ALAT Alaninaminotransferaza AMP Asistenta medicala primara ASAT Aspartataminotransferaza ARA Asociaţia reumatologilor americani Cox-2 Ciclooxigenaza 2 DMOAD Tratament de fond din disease-modifying osteoarthritis drug ECG Electrocardiografie FAS Fără altă specificare GCS Glucocorticosteroizi HTA Hipertensiune arteriala IC Insuficienţa cardiacă IFA Insuficienţa funcţională a articulaţiilor PCR Proteina C - reactiva PCR ADN Reacţia de polimerizare în lanţ din polymerase chain reaction PG Prostaglandine SMOAD Tratament simptomatic din symptom-modifying osteoarthritis drug VSH Viteza de sedimentare a hematiilor PREFAŢĂ Acest protocol a fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova (MS RM), constituit din specialiştii Catedrei Medicină Internă nr.1 FR şi SC a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu în colaborare cu Programul Preliminar de Ţară al Fondului Provocările Mileniului pentru Buna Guvernare, finanţat de Guvernul SUA prin Corporaţia Millenium Challenge Corporation şi administrat de Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltarea Internaţională. Protocolul naţional este elaborat în conformitate cu ghidurile internaţionale actuale privind osteoartroza deformantă (OAD) şi va servi drept bază pentru elaborarea protocoalelor instituţionale, în baza posibilităţilor reale ale fiecărei instituţii în anul curent. La recomandarea MS pentru monitorizarea protocoalelor instituţionale pot fi folosite formulare suplimentare, care nu sunt incluse în protocolul clinic naţional. A. PARTEA INTRODUCTIVĂ A.1. Diagnosticul: Osteoartroza deformantă Exemple de diagnostic clinic: Osteoartroză deformantă primară, poliosteoartroză forma nodulară (noduli Heberden), coxartroză bilaterală, gonartroză bilaterală St. Rg-III, cu sinovită reactivă a genunchiului stîng, IFA-II. Osteoartroză deformantă secundară, posttraumatică. Gonartroză din dreapta St. Rg- II cu periartrită şi sinovită reactivă, IFA-II. A.2. Codul bolii (CIM 10): M15 M19 M15 Poliosteoartroza Include: afectarea prin osteoartroză a două şi mai multe articulaţii Exclude: afectarea bilaterală a unei articulaţii (M16 M19) M15.0 Osteoartroza primară generalizată M15.1 Noduli Heberden (cu artropatie) M15.2 Noduli Bouchard (cu artropatie) M15.3 Osteoartroza multiplă secundară Poliosteoartroză posttraumatică M15.4 Osteoartroză erozivă M15.8 Alte poliosteoartroze M15.9 Poliosteoartroză neconcretizată M16 Coxartroză [osteoartroza articulaţiei coxofemurale] M16.0 Coxartroză primară bilaterală M16.1 Altă coxartroză primară Coxartroză primară: 3 FAS Unilaterală M16.2 Coxartroză pe fon de displazie bilaterală a şoldurilor M16.3 Alte coxartroze displastice Coxartroză displastică: FAS Unilaterală M16.4 Coxartroză bilaterală posttraumatică M16.5 Alte coxartroze posttraumatice Coxartroză posttraumatică: FAS Unilaterală M16.6 Alte coxartroze bilaterale secundare M16.7 Alte coxartroze secundare Coxartroză secundară: FAS Unilaterală M16.9 Coxartroză neconcretizată M17 Gonartroză [osteoartroza articulaţiei genunchiului] M17.0 Gonartroză bilaterală primară M17.1 Altă gonartroză primară Gonartroză primară: FAS Unilaterală M17.2 Gonartroză bilaterală posttraumatică M17.3 Alte gonartroze posttraumatice Gonartroză posttraumatică: FAS Unilaterală M17.4 Alte gonartroze bilaterale secundare M17.5 Alte gonartroze secundare Gonartroză posttraumatică: FAS Unilaterală M17.9 Gonartroză neconcretizată M18 Osteoartroza primei articulaţii metacarpo-carpiene M18.0 Osteoartroza primară bilaterală a primei articulaţii metacarpo-carpiene M18.1 Alte osteoartroze primare ale primei articulaţii metacarpo-carpiene Osteoartroza primară a primei articulaţii metacarpo-carpiene: FAS Unilaterală M18.2 Osteoartroza posttraumatică bilaterală a primei articulaţii metacarpo-carpiene M18.3 Alte osteoartroze posttraumatice ale primei articulaţii metacarpo-carpiene Osteoartroza posttraumatică a primei articulaţii metacarpo-carpiene: FAS Unilaterală M18.4 Alte osteoartroze secundare bilaterale ale primei articulaţii metacarpo-carpiene M18.5 Alte osteoartroze secundare ale primei articulaţii metacarpo-carpiene Osteoartroză secundară a primei articulaţii metacarpo-carpiene: FAS Unilaterală 4 M18.9 Osteoartroza primei articulaţii metacarpo-carpiene neconcretizată M19 Alte osteoartroze Sunt excluse: Osteoartroza coloanei vertebrale (M 47-) Hallus valgus rigidus (M 20.2) Poliosteoartroza (M 15-) M19.0 Osteoartroza primară a altor articulaţii Osteoartroza primară FAS M19.1 Osteoartroza posttraumatică a altor articulaţii Osteoartroza posttraumatică FAS M19.2 Osteoartroza secundară a altor articulaţii Osteoartroza secundară FAS M19.8 Altă osteoartroză concretizată M19.9 Osteoartroza neconcretizată M47 Osteoartroza coloanei vertebrale A.3. Utilizatorii: Policlinica consultativă (medici reumatologi); Secţiile de profil terapeutic ale SCR; Secţia reumatologie a SCR. Notă: Protocolul la necesitate poate fi utilizat şi de alţi specialişti. A.4. Scopurile protocolului: 1. Majorarea numărului de pacienţi cărora li se va stabili diagnoza de OAD în stadii cît mai precoce ale bolii. 2. Sporirea calităţii examinării clinice şi paraclinice a pacienţilor cu OAD. 3. Îmbunătăţirea calităţii tratamentului pacienţilor cu OAD. 4. Majorarea numărului de pacienţi cu OAD supravegheaţi conform recomandărilor protocolului clinic naţional. 5. Majorarea numărului de pacienţi cu OAD ce vor primi tratament complex cît mai precoce conform recomandărilor protocolului clinic naţional. 6. Majorarea numărului de pacienţi cu OAD cu funcţia articulară şi activitatea zilnică menţinută. 7. Majorarea numărului de pacienţi cu OAD cu calitatea vieţii ameliorată. 8. Încetinirea maximal posibilă a progresării OAD indiferent de forma, vîrsta pacientului şi stadiul radiologic la momentul stabilirii diagnosticului. 9. Depistarea factorilor de risc şi profilaxia OAD în familiile pacienţilor cu OAD nodulară (genetic determinată). A.5. Data elaborării protocolului: martie 2010 A.6. Data următoarei revizuiri: martie 2012 A.7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor ce au participat la elaborarea protocolului: Numele Liliana Groppa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar Dr. Lucia Dutca, asistent universitar Dr. Daniela Cepoi-Bulgac, doctorand Dr. Vremiş Laura, asistent universitar Dr. Deseatnicova Elena, conferenţiar Dr. Agachi Svetlana, conferenţiar Dr. Russu Eugen, asistent universitar Dr. Rotaru Larisa, asistent universitar Dr. Elena Maximenco, MPH Funcţia şef catedră Medicină Internă nr.1 FR şi SC, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, Preşedintele Asociaţiei Medicilor Internişti din RM catedra Medicină Internă nr.1 FR şi SC, USMF Nicolae Testemiţanu catedra Medicină Internă nr.1 FR şi SC, USMF Nicolae Testemiţanu catedra Medicină Internă nr.1 FR şi SC, USMF Nicolae Testemiţanu catedra Medicină Internă nr.1 FR şi SC, USMF Nicolae Testemiţanu catedra Medicină Internă nr.1 FR şi SC, USMF Nicolae Testemiţanu catedra Medicină Internă nr.1 FR şi SC, USMF Nicolae Testemiţanu catedra Medicină Internă nr.1 FR şi SC, USMF Nicolae Testemiţanu expert local în Sănătate Publică, Programul Preliminar de Ţară al Fondului Provocările Mileniului pentru Buna Guvernare 5 Protocolul a fost discutat, aprobat şi contrasemnat: Denumirea Consiliul medical al IMSP Spitalul Clinic Republican Numele şi semnătura A.8. Definiţiile folosite în document Osteoartroza deformantă (OAD) - reprezintă o grupă heterogenă de afecţiuni, care pot avea etiologie diversă, dar consecinţe clinice, biologice, şi morfologice identice. Procesul patologic cuprinde nu doar cartilagiul articular, dar întreaga articulaţie, incluzând osul subcondral, ligamentele, capsula articulară, membrana sinovială şi muşchii periarticulari. În sfârşit are loc degenerarea cartilajului articular cu fibrilarea, fisurarea, exulcerarea şi pierderea completă a lui. A.9. Informaţia epidemiologică OAD este cea mai frecventă suferinţă articulară şi a doua cauză de invaliditate la persoanele de peste 50 ani, după boala ischemică coronariană, ceea ce atrage după sine un impact economic enorm şi o transformă într-o adevărată problemă de sănătate publică [24, 25]. Incidenţa ei creşte cu vîrsta, fiind maximă între ani. Datele statistice diferă de la un studiu la altul, dar în medie se poate aprecia că: Afectare clinică apare la 0,1% dintre persoanele de ani, la 10% dintre cei de peste 65 ani şi 30% dintre cei de peste 75 ani; Modificări radiologice apar la 1% dintre cei de ani, 30% dintre cei de peste 65 ani şi 80% dintre persoanele de peste 75 ani; Modificări anatomo-patologice la nivelul cartilajului articular sunt identificate la toţi decedaţii de peste 65 ani. Un studiu epidemiologic din Italia efectuat în anul 1994 a depistat 4mln bolnavi cu OAD, ceea ce constituie 72% dintre toţi pacienţii cu boli reumatice (Ciocci A., 1996). Alt studiu efectuat în Scoţia a relevat răspîndirea OA manifeste în proporţie de 65 la 1000 populaţie (Steven M.M., 1992). I.Peterson (1996) a depistat OAD articulaţiilor pumnului la 10% persoane cu vîrsta cuprinsă între ani şi la 92% cu vîrsta mai mare de 70 ani, locuitori din Europa. În Marea Britanie răspîndirea coxartrozei cu St.Rg- III-IV după Kellgren şi Lawrence în grupa de vîrstă peste 55 ani a constituit 8,4% la femei şi 3,1% - bărbaţi. În Olanda răspîndirea OAD la persoanele mai mari de 60 ani a constituit 5,6% la femei şi 3,7% la bărbaţi (Jorring K., 1980). Până la vîrsta de 55 ani (la menopauză) boala are o incidenţă egală pe sexe, după această vîrstă este de două ori mai frecventă la femei, cu excepţia localizării de la şold, singura considerată mai frecventă la bărbaţi. B. PARTEA GENERALĂ B.2. Nivel de asistenţă medicală specializată de ambulator (reumatolog) Descriere Motivele Paşii 1. Diagnostic 1.1. Confirmarea Diagnosticul şi tratamentul diagnosticului de individualizat precoce pot OAD (Caseta 4) întîrzia evoluţia bolii, preveni declinul funcţional şi menţine calitatea vieţii. [2,7,8, 9] (Tabelul 1, Casete 7,8,9,10,11) Obligatoriu Aprecierea factorilor de risc (Caseta 2) Anamneza (Caseta 5) Examen fizic (Caseta 6) Examen paraclinic ü Hemoleucograma (Tab 1) ü Urograma (Tabel 1) ü VSH (Tabel 1) ü Proteina C-reactivă (Tabel 1) ü Fibrinogenul (Tabel 1) Recomandabil Examen paraclinic ü USG articular (Caseta 9) ü Tomografia computerizată/ RMN (Caseta 18) ü Scintigrafia scheletică (Caseta 11) 6 1.2. Decizii asupra tacticii de tratament: staţionar versus ambulator. 2. Tratament 2.1. Simptomatic (Caseta 16) 2.2. Patogenic (Caseta 17) 2.3. Tratament fizioterapeutic în condiţii de ambulator. Scopul tratamentului este calmarea durerii, reducerea inflamaţiei astfel menţinerea calităţii vieţii. [9,17,23] Scopul tratamentului este calmarea durerii, reducerea inflamaţiei, regenerarea cartilajului articular astfel întârzierea evoluţiei bolii, prevenirea declinului funcţional şi menţinerea calităţii vieţii. [9,17,23] Scopul tratamentului este calmarea durerii, prevenirea declinului funcţional şi menţinerea calităţii vieţii. [9,17,23] 3. Supraveghere (Caseta 21) 1.1 Supraveghere Tratamentul permanent sub permanentă supraveghere va duce la întârzierea evoluţiei bolii şi ü Factorul recumatoid (Tabel 1) ü Biochimia serică (Tab 1) ü Puncţia articulară (Tab 1) ü Examenul radiologic simetric al articulaţiilor afectate (Caseta 7) ü Consultaţia specialiştilor (Tabel 1) Evaluarea criteriilor de spitalizare. (Caseta 14) Analgezice la adresarea primară ü preparatele analgezice simple (paracetamol/acetaminofen) ü preparate opioide slabe (codeină, tramadol) AINS cu aplicare topică [1, 6, 13, 17, 18, 22, 23] AINS la prezenţa artritei (inflamaţiei articulare), în cure de 1-1,5 luni. [1, 6, 17, 18, 19, 22, 23] ü diclofenac ü naproxen ü ibuprofen ü flurbiprofenă ü ketoprofen ü piroxicam ü nimesulid ü meloxicam Glucocorticosteroizi periarticular la necesitate [5, 17, 22, 23] ü Glucozamină sulfat sau hidroclorid [1, 15, 17, 18, 19, 22, 23] ü Condroitină sulfat [1, 12, 17, 18, 19, 22, 23] ü Derivaţii acidului hialuronic intraarticular [1, 14, 17, 18, 19, 22, 23] ü Enzime naturale [1, 17, 18, 19, 22, 23] Magnitoterapia [17, 19, 22, 23] Aplicarea ultrasunetului [17, 19, 22, 23] Laser-terapia [17, 19, 22, 23] Acupunctura [17, 19, 22, 23] Reflexoterapia [17, 19, 22, 23] Masajul [17, 19, 22, 23] Electrostimularea transcutanată [17, 19, 22, 23] Kinetoterapia pasivă şi activă [17, 19, 22, 23] Supravegherea cu evaluarea necesităţii de spitalizare. 7 ameliorarea calităţii vieţii. [9,17,23] B.3. Nivel de asistenţă medicală spitalicească Descriere Motivele Paşii 1. Spitalizare 1. Spitalizare Diagnostic precoce şi tratament patogenic şi analgezic administrat din start poate minimaliza impactul bolii asupra vieţii pacientului, precum şi reduce şi întîrzia apariţia complicaţiilor. [9,17,23] 2. Diagnosticul 2.1 Confirmarea diagnosticului de OAD 3. Tratament 3.1. Simptomatic (Caseta 16) Diagnosticul precoce şi tratamentul individualizat precoce duc la menţinerea calităţii vieţii. [9,17,22,23] Scopul tratamentului este calmarea durerii, reducerea inflamaţiei astfel menţinerea calităţii vieţii. [9,17,23] Spitalizarea în secţiile de reumatologie conform criteriilor. (Caseta 14) Aprecierea factorilor de risc (Caseta 2) Anamneza (Caseta 5) Examenul fizic, incluzând evaluarea statutului funcţional. (Caseta 6) Investigaţii paraclinice (Tabelul 1): pentru confirmarea diagnosticului (Caseta 12) şi pentru diagnostic diferenţiat (caseta 13): Obligatoriu Recomandabil ü Hemoleucograma ü Urograma ü Fibrinogen ü Proteina C-reactivă ü Radiografia articulaţiilor afectate (Caseta 7) ü Analiza lichidului sinovial ü Consultul ortopedului ü Tomografia computerizată/rmn a articulaţiilor afectate (Caseta 8) ü Scintigrafia articulară (Caseta 11) ü Artroscopia diagnostică (Caseta 10) Analgezice la necesitate ü preparatele analgezice simple (paracetamol/acetaminofen) ü preparate opioide slabe (codeină, tramadol) AINS cu aplicare topică [1, 6, 13, 17, 18, 22, 23] AINS la prezenţa artritei (inflamaţiei articulare), în cure de 1-1,5 luni. [1, 6, 17, 18, 19, 22, 23] ü diclofenac ü naproxen ü ibuprofen ü flurbiprofen ü ketoprofen ü piroxicam ü nimesulid ü meloxicam Glucocorticosteroizi periarticular la necesitate [5, 17, 22, 23] 8 3.2. Patogenic (Caseta 17) Scopul tratamentului este calmarea durerii, reducerea inflamaţiei, regenerarea cartilajului articular astfel întârzierea evoluţiei bolii, prevenirea declinului funcţional şi menţinerea calităţii vieţii. [9,17,23] Protocol clinic instituţional Osteoartroza deformantă, Chişinău, 2010 ü Glucozamin sulfat sau hidroclorid [1, 15, 17, 18, 19, 22, 23] ü Condroitin sulfat [1, 12, 17, 18, 19, 22, 23] ü Derivaţii acidului hialuronic intraarticular [1, 14, 17, 18, 19, 22, 23] ü Enzime naturale [1, 17, 18, 19, 22, 23] 3.3 Adjuvant Tratament adjuvant ü Vasculare (pentoxifilin) ü Miorelaxante (tolperison, thiocolchicosid, tizanidin) ü Antidepresive (paroxetin, fluoxetin) 3.4. Tratament fizioterapeutic. Scopul tratamentului este calmarea durerii, prevenirea declinului funcţional şi menţinerea calităţii vieţii. [9,17,23] Magnitoterapia [17, 19, 22, 23] Aplicarea ultrasunetului [17, 19, 22, 23] Laser-terapia [17, 19, 22, 23] Acupunctura[17, 19, 22, 23] Reflexoterapia[17, 19, 22, 23] Masajul[17, 19, 22, 23] Electrostimularea transcutanată [17, 19, 22, 23] Kinetoterapia pasivă şi activă[17, 19, 22, 23] 3.5. Tratamentul intervenţional (caseta 19) 4. Externarea 4.1. Externarea cu recomandările către nivelul primar pentru continuarea tratamentului şi supraveghere Scopul tratamentului intervenţional este de a preveni declinul funcţional şi de a menţine calitatea vieţii. [9,17,23] Artroscopia cu lavaj [10, 22, 23] Tratament chirurgical [11, 17, 23] Extrasul obligatoriu va conţine: Diagnosticul definitiv desfăşurat; Rezultatele investigaţiilor şi consultaţiilor efectuate; Recomandările petru pacient; Recomandările pentru medicul de familie 9 C.1. ALGORITMII DE CONDUITĂ C.1.1. Algoritmul de diagnostic al OAD Artralgie într-o articulaţie la pacientul vîrstnic Artralgie la mişcare, redoare după inactivitate Redoare matinală Artralgie permanentă, redoare matinală prolongată Inflamaţie osoasă Crepitaţie Limitarea mişcărilor cu artralgie la sfârşitul mişcărilor Exsudat moderat sinovial Sensibilitatea ţesuturilor Exsudat important sinovial dur Temperatura locală OAD severă la radiografie VSH / PCR - norma OAD uşoară pe radiografie Condrocalcinoză FR în titru mic sau alţi autoanticorpi Radiografia normală VSH / PCR majorate Autoanticorpii în titre mari Artralgia cauzată probabil de OAD Simptomele nu sunt concludente în stabilirea cauzei de artralgie Simptomele evidenţiază o cauză diferită de OAD C.1.2. Algoritm de tratament al OAD 1 Fiecare pacient 2 Unii pacienţi, cazuri mai severe 3 Minoritatea, cazuri extrem de severe 1 2 Educaţia, consultaţia, dieta în caz de obezitate, terapia sugestivă Învăţarea exerciţiilor corespunzătoare pentru a menţine mobilitatea articulară şi forţa musculară Învăţarea măsurilor de protecţie
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks